Brevskolerådet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Brevskolerådet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Brevskolerådet
Utvalgsnummer: 2079000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1949
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1991
Hjemmel:
Opprettet 1949 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Rådet skal gi tilråding til departementet i saker som gjelder godkjenning av brevskoler og brevkurs, og gi tilråding i spørsmål som har med brevundervisning å gjøre for øvrig. Rådet skal videre føre tilsyn med brevskolene og foreta inspeksjoner.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 20 122000 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 6 115000 Vedkommende departement
1982 Kirke- og undervisningsdepartementet 0 0 10 138000 Vedkommende departement
1983 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 20 145000 Vedkommende departement
1984 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 16 160000 Vedkommende departement
1985 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 14 146100 Vedkommende departement
1986 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 11 128000 Vedkommende departement
1987 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 10 105700
1988 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 9 123900
1989 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 9 77000
1990 Utdannings- og forskningsdepartementet 7 0 9 75306
1991 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 0 10 35800
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Dagfinn Skår 1 301 Lektor Av departement 1969
1980 Vanlig medlem Edith Hafrom Katerås 2 401 Herredsagronom Av departement 1977
1980 Vanlig medlem Annbjørn Ness 1 627 Adjunkt 1980 1980
1981 Vanlig medlem Even Rusten 1 301 Opplysningssekretær I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Gerd Hagen 2 301 Rektor I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Edith Hafrom Katerås 2 401 Herredsagronom Av departement 1977
1981 Vanlig medlem Sigmund Maraas 1 1201 Områderektor I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Kari Berg 2 2012 Høyskoledirektør I statsråd 1981 1981
1983 Leder Annbjørn Ness 1 627 Siviløkonom I statsråd 1981
1983 Nestleder Edith Hafrom Katerås 2 401 Sivilagronom I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Even Rusten 1 301 Opplysningssekret I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Gerd Hagen 2 301 Rektor I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Sigmund Maraas 1 1201 Områderektor I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Lilly Skaaraaen Dalland 2 1638 Undervisningsinsp I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Kari Berg 2 2012 Høgskoledirektør I statsråd 1981
1984 Leder Annbjørn Ness 1 627 Siviløkonom I statsråd 1981
1984 Nestleder Edith Hafrom Katerås 2 401 Sivilagronom I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Gerd Hagen 2 301 Lektor I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Even Rusten 1 301 Opplysningssekret I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Sigmund Maraas 1 1201 Områderektor I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Lilly Skaaraaen Dalland 2 1638 Undervisningsinsp I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Kari Berg 2 2012 Høgskoledirektør I statsråd 1981
1985 Leder Fred-Arne Ødegaard 1 104 Rektor I statsråd 1985
1985 Leder Annbjørn Ness 1 627 Siviløkonom I statsråd 1981
1985 Nestleder Edith Hafrom Katerås 2 401 Herredsagronom I statsråd 1981
1985 Nestleder Kari Haug 2 602 Kontorsjef I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Ragnar Lystad 1 219 Statsautorisert R I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Gerd Hagen 2 301 Høgskolelektor I statsråd 1981
1985 Vanlig medlem Even Rusten 1 301 Opplysningssekret I statsråd 1981 1985
1985 Vanlig medlem Marie Finne 2 301 Advokat I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Anne Austad 2 1001 Førstekonsulent I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Sigmund Maraas 1 1201 Områderektor I statsråd 1981 1985
1985 Vanlig medlem Lilly Skaaraaen Dalland 2 1638 Undervisningsinsp I statsråd 1981
1985 Vanlig medlem Kari Berg 2 2012 Høgskoledirektør I statsråd 1981
1986 Leder Fred-Arne Ødegaard 1 104 Rektor I statsråd 1985
1986 Nestleder Kari Haug 2 602 Kontorsjef I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Ragnar Lystad 1 219 Statsautorisert R I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Marie Finne 2 301 Advokat I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Anne Austad 2 1001 Førstekonsulent I statsråd 1985
1987 Leder Annbjørn Ness 1 219 Rektor I statsråd 1987
1987 Nestleder Tove Kristiansen 2 301 Forsker I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Einar Sigurd Birkeland 1 229 Opplysningssekr I statsråd 1986 1987
1987 Vanlig medlem Marie Finne 2 301 Advokat I statsråd 1985 1987
1987 Vanlig medlem Anne Austad 2 1001 Førstekonsulent I statsråd 1985 1987
1987 Vanlig medlem Sigmund Maraas 1 1201 Områderektor I statsråd 1981 1987
1987 Vanlig medlem Vebjørn Fagernes 1 1902 Ass. Universite I statsråd 1987
1988 Leder Annbjørn Ness 1 219 Rektor I statsråd 1987
1988 Nestleder Tove Kristiansen 2 301 Forsker I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Vebjørn Fagernes 1 1902 Ass. Universite I statsråd 1987
1989 Leder Annbjørn Ness 1 219 Rektor I statsråd 1987
1989 Nestleder Tove Kristiansen 2 301 Forsker I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Vebjørn Fagernes 1 1902 Direktør I statsråd 1987
1990 Leder Annbjørn Ness 1 219 Adjunkt I statsråd 1987
1990 Nestleder Tove Kristiansen 2 301 Forsker I statsråd 1987
1990 Vanlig medlem Vebjørn Fagernes 1 1902 Direktør I statsråd 1987
1991 Leder Annbjørn Ness 1 219 Adjunkt I statsråd 1987
1991 Nestleder Tove Kristiansen 2 301 Forsker I statsråd 1987
1991 Vanlig medlem Vebjørn Fagernes 1 1902 Direktør I statsråd 1987