Rådet for Norsk fjernundervisning

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådet for Norsk fjernundervisning" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådet for Norsk fjernundervisning
Utvalgsnummer: 2083000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1980
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1990
Hjemmel:
Opprettet 01.01.1980 av Kirke- og undervisningsdepartementet
Mandat:
Rådet har til oppgave å formidle ideer og impulser om fjernundervisning fra brukergruppene til styret. Rådet skal drøfte og uttale om institusjonens planer for undervisningsprogram og ellers uttale seg om de saker styret legger fram for det av administrat
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 14 0 2 3000 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 16 13 2 15170 Vedkommende departement
1982 Kirke- og undervisningsdepartementet 16 13 1 8000 Vedkommende departement
1983 Kirke- og undervisningsdepartementet 15 13 1 8000 Annen instans
1984 Kirke- og undervisningsdepartementet 15 13 2 20500 Annen instans
1985 Kirke- og undervisningsdepartementet 15 13 1 5000 Annen instans
1986 Kirke- og undervisningsdepartementet 15 13 2 28392 Annen instans
1987 Kirke- og undervisningsdepartementet 16 13 0 0
1988 Kirke- og undervisningsdepartementet 16 13 0 0
1989 Kirke- og undervisningsdepartementet 16 13 1 0
1990 Utdannings- og forskningsdepartementet 16 14 1 1
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Lars Buer 1 230 Sekretær Av departement 1980 1980
1980 Nestleder Gunvor Margaret Schnitler 2 1601 Stortingsrepresentant 1980 1980
1980 Vanlig medlem Mona Persvold 2 213 Skolesekretær 1980 1980
1980 Vanlig medlem Arne Johan Aure 1 219 Avdelingssjef Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Asbjørn Pedersen 1 219 Underdirektør Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Bjørn Magne Løvstad 1 230 Landsinstruktør Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Leif Aune 1 231 Direktør Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Kari Blegen 2 301 Dr.Ing. 1980 1980
1980 Vanlig medlem Astri Heen Wold 2 301 Førsteamanuensis Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Aase Bjerkholt 2 301 Husmor 1980 1980
1980 Vanlig medlem Astrid Thoner 2 301 Konsulent Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Birgit Karlstad 2 301 Konsulent Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Dagfinn Skår 1 301 Lektor Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Georg Lieungh 1 301 Sekretær 1980 1980
1980 Vanlig medlem Kåre Hoel 1 301 Studiesjef Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Marit Kjeldner 2 1201 Siviløkonom Av instans utenfor departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Kaare Søbye 1 104 Rektor 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Hans Petter Andresen 1 217 Konsulent Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Eva Birkeland 2 219 Forskningsleder Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Paul Brynjulf Figved 1 219 Rektor Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Eiliv Grue 1 235 Rektor Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Jens-Petter Jensen 1 237 Sekretær 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Bjørn Steinar Jenssen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Erling Ljoså 1 301 Rektor Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Solveig Gran Andresen 2 301 Sekretariatleder Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Tertit Von Hann Aasland 2 301 Stipendiat Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Eva Vig 2 301 Studiekonsulent Av instans utenfor departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Tore E. Hansen 1 502 Studieinstruktør Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Arne Eidsmo 1 1902 Advokat Av departement 1980 1980
1981 Vanlig medlem Hallgjerd Brattset 2 301 Forsker Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Per Karstensen 1 1833 Pensjonert Stortingsrepre Av departement 1981 1981
1982 Leder Gunvor Margaret Schnitler 2 1601 Stortingsrepresentant Av departement 1980 1982
1982 Nestleder Mona Persvold 2 213 Opplysningssjef Av departement 1980 1982
1982 Vanlig medlem Kay Olav Winther 1 215 Sekretær Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Knut Peder Aagesen 1 412 Rektor Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Tore E. Hansen 1 502 Studieinstruktør Av departement 1980 1982
1982 Vanlig varamedlem Kirsti Harg 2 301 Studieveileder Av departement 1982 1982
1983 Vanlig medlem Kay Olav Winther 1 215 Sekretær Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Arne Johan Aure 1 219 Kontorsjef Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Asbjørn Pedersen 1 219 Underdirektør Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Bjørn Magne Løvstad 1 230 Landsinstruktør Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Astri Heen Wold 2 301 Førsteamanuensis Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Astrid Thoner 2 301 Konsulent Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Dagfinn Skår 1 301 Lektor Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Kåre Hoel 1 301 Studiesjef Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Knut Peder Aagesen 1 412 Rektor Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Tore E. Hansen 1 502 Studieinstruktør Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Marit Kjeldner 2 1201 Siviløkonom Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Per Karstensen 1 1833 Fhv. Lektor Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Kaare Søbye 1 104 Rektor Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Hans Petter Andresen 1 216 Konsulent Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Eiliv Grue 1 235 Rektor Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Jens-Petter Jensen 1 237 Sekretær Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Bjørn Steinar Jenssen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Erling Ljoså 1 301 Rektor Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Eva Vig 2 301 Studiekonsulent Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Hallgjerd Brattset 2 301 Forsker Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Rolf Lasse Lund 1 301 Sekretær Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Kirsti Harg 2 301 Studiekonsulent Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Arne Eidsmo 1 1902 Direktør Av departement 1980
1984 Vanlig medlem Kay Olav Winther 1 215 Skolesekretær Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Arne Johan Aure 1 219 Kontorsjef Av departement 1980
1984 Vanlig medlem Bjørn Magne Løvstad 1 230 Landsinstruktør Av departement 1980
1984 Vanlig medlem Astri Heen Wold 2 301 Førsteamanuensis Av departement 1980
1984 Vanlig medlem Astrid Thoner 2 301 Konsulent Av departement 1980
1984 Vanlig medlem Dagfinn Skår 1 301 Lektor Av departement 1980
1984 Vanlig medlem Kåre Hoel 1 301 Studiesjef Av departement 1980
1984 Vanlig medlem Unni Ravn Frogner 2 301 Kontorsjef Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Sturle Kojen 1 301 Rektor Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Knut Peder Aagesen 1 412 Rektor Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Tore E. Hansen 1 502 Studieinstruktør Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Marit Kjeldner 2 1201 Avdelingsleder Av departement 1980
1984 Vanlig medlem Per Karstensen 1 1833 Fhv. Lektor Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Kaare Søbye 1 104 Rektor Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Hans Petter Andresen 1 216 Konsulent Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Eiliv Grue 1 235 Rektor Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Jens-Petter Jensen 1 237 Sekretær Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Bjørn Steinar Jenssen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Erling Ljoså 1 301 Rektor Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Eva Vig 2 301 Studieinstruktør Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Hallgjerd Brattset 2 301 Høgskolelektor Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Rolf Lasse Lund 1 301 Sekretær Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Kirsti Harg 2 301 Studiekonsulent Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Bodhild Baasland 2 301 Konsulent Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Arne Eidsmo 1 1902 Direktør Av departement 1980
1985 Vanlig medlem Kay Olav Winther 1 215 Skolesekretær Av departement 1982
1985 Vanlig medlem Arne Johan Aure 1 219 Kontorsjef Av departement 1980
1985 Vanlig medlem Bjørn Magne Løvstad 1 230 Landsinstruktør Av departement 1980
1985 Vanlig medlem Kåre Hoel 1 301 Generalsekretær Av departement 1980
1985 Vanlig medlem Astrid Thoner 2 301 Konsulent Av departement 1980
1985 Vanlig medlem Sturle Kojen 1 301 Rektor Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Knut Peder Aagesen 1 412 Rektor Av departement 1982
1985 Vanlig medlem Tore E. Hansen 1 502 Studieinstruktør Av departement 1982
1985 Vanlig medlem Annbjørn Ness 1 627 Siviløkonom Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Marit Kjeldner 2 1201 Avdelingsleder Av departement 1980
1985 Vanlig medlem Per Karstensen 1 1833 Fhv. Lektor Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Hans Petter Andresen 1 216 Konsulent Av departement 1980
1985 Vanlig varamedlem Jens-Petter Jensen 1 237 Sekretær Av departement 1980
1985 Vanlig varamedlem Erling Ljoså 1 301 Rektor Av departement 1980
1985 Vanlig varamedlem Eva Vig 2 301 Studieinstruktør Av departement 1980
1985 Vanlig varamedlem Hallgjerd Brattset 2 301 Høgskolelektor Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Rolf Lasse Lund 1 301 Sekretær Av departement 1982
1985 Vanlig varamedlem Kirsti Harg 2 301 Seksjonsleder Av departement 1982
1985 Vanlig varamedlem Bodhild Baasland 2 301 Konsulent Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Arne Eidsmo 1 1902 Direktør Av departement 1980
1986 Vanlig medlem Fred-Arne Ødegaard 1 104 Rektor Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Athar Ali 1 301 Student Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Kjartan Strompdal 1 301 Underdirektør Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Annbjørn Ness 1 627 Siviløkonom Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Kjell Erfjord 1 1112 Rektor Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Per Karstensen 1 1833 Fhv. Lektor Av departement 1981
1986 Vanlig varamedlem Hallgjerd Brattset 2 301 Høgskolelektor Av departement 1981
1986 Vanlig varamedlem Åse Rellsve 2 301 Førstekonsulent Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Kari Haug 2 602 Kontorsjef Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Stein Ørnhøi 1 914 Freelance Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Phu Cuong Nghiem 1 1601 Student Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Annbjørn Ness 1 219 Rektor Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Kjell Erfjord 1 1112 Rektor Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Solveig Skjelnes 2 1850 Undervisningsin Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Åse Rellsve 2 301 Førstekonsulent Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Jan Torgeir Løkken 1 301 Skolesekretær Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Kari Haug 2 602 Kontorsjef Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Stein Ørnhøi 1 914 Redaksjonssekre Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Phu Cuong Nghiem 1 1601 Student Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Kaia Kalstad 2 1850 Lærer Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Tove Kristiansen 2 301 Forsker Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Kjell Erfjord 1 1112 Rektor Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Solveig Skjelnes 2 1850 Undervisningsin Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Åse Rellsve 2 301 Førstekonsulent Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Jan Torgeir Løkken 1 301 Skolesekretær Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Kari Haug 2 602 Kontorsjef Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Stein Ørnhøi 1 914 Redaksjonssekre Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Phu Cuong Nghiem 1 1601 Student Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Kaia Kalstad 2 1850 Lærer Av departement 1986
1989 Vanlig medlem Tove Kristiansen 2 301 Forsker Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Thorleif Storaas 1 301 Direktør Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Kjell Erfjord 1 1112 Rektor Av departement 1986
1989 Vanlig medlem Rolf Hjulstad 1 1601 Personaldirektø Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Solveig Skjelnes 2 1850 Undervisningsin Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Sigrid Stamnes Ellefsen 2 219 Bedriftsrådgive Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Åse Rellsve 2 301 Førstekonsulent Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Jan Torgeir Løkken 1 301 Skolesekretær Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Bjarne Myhre 1 301 Avdelingssjef Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Einar Mortensen 1 401 Sekretær Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Kari Haug 2 602 Kontorsjef Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Stein Ørnhøi 1 914 Redaksjonssekre Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Phu Cuong Nghiem 1 1601 Student Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Kaia Kalstad 2 1850 Lærer Av departement 1986
1990 Vanlig medlem Tove Kristiansen 2 301 Forsker Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Thorleif Storaas 1 301 Direktør Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Kjell Erfjord 1 1112 Rektor Av departement 1986
1990 Vanlig medlem Rolf Hjulstad 1 1601 Personaldirektø Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Solveig Skjelnes 2 1850 Undervisningsin Av departement 1986
1990 Vanlig varamedlem Sigrid Stamnes Ellefsen 2 219 Bedriftsrådgive Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Åse Rellsve 2 301 Førstekonsulent Av departement 1986
1990 Vanlig varamedlem Jan Torgeir Løkken 1 301 Skolesekretær Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Bjarne Myhre 1 301 Avdelingssjef Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Einar Mortensen 1 401 Sekretær Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Kari Haug 2 602 Kontorsjef Av departement 1986
1990 Vanlig varamedlem Stein Ørnhøi 1 914 Journalist Av departement 1986
1990 Vanlig varamedlem Phu Cuong Nghiem 1 1601 Student Av departement 1986
1990 Vanlig varamedlem Kaia Kalstad 2 1850 Lærer Av departement 1986