Lærerutdanningsrådet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Lærerutdanningsrådet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Lærerutdanningsrådet
Utvalgsnummer: 2087000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1975
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 01.08.1975. Prg. 33 i lov 8. juni 1973 nr 49 om lærarutdanning.
Mandat:
Lærerutdanningsrådet skal være et rådgivende og samordnende organ som arbeider for styrking av lærerutdanninga. Rådet skal gi uttalelser til departementet og kan gi råd og veiledning til utdanningsinstitusjoner i viktige faglige og organisatoriske spørsm
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 11 0 5 356000 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 11 0 5 627000 Vedkommende departement
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 11 1 6 852000 Vedkommende departement
1983 Kultur- og vitenskapsdepartementet 11 1 6 979000 Annen instans
1984 Kultur- og vitenskapsdepartementet 11 1 5 634000 Annen instans
1985 Kultur- og vitenskapsdepartementet 11 1 7 804000 Annen instans
1986 Kultur- og vitenskapsdepartementet 11 1 8 1006000 Annen instans
1987 Kultur- og vitenskapsdepartementet 11 1 6 1380000
1988 Kultur- og vitenskapsdepartementet 14 14 7 504000
1989 Kultur- og vitenskapsdepartementet 14 14 6 991898
1990 Utdannings- og forskningsdepartementet 14 14 8 3107781
1991 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 14 14 0 0
1992 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 14 14 6 5311000
1993 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 14 14 6 4000000
1994 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 11 11 5 4151000
1995 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 11 11 6 4506000
1996 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 11 11 5 4360486
1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 11 11 5 615363
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Eirik Sjømæling 1 1702 Fylkesskolesjef I statsråd 1980 1980
1980 Nestleder Anne-Lise Høstm Tarrou 2 301 Seksjonsleder I statsråd 1975 1980
1980 Vanlig medlem Einar Herikstad 1 101 Rektor I statsråd 1975 1980
1980 Vanlig medlem Victor Hellern 1 219 Rektor I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Unni Bleken 2 301 Høgskolelærer I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Per Østerud 1 401 Høgskolelektor I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Anne Lise Arnesen 2 501 Amanuensis I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Ragnhild Midtbø 2 1103 Lærer I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Lene Rønning-Arnesen 2 1201 Student I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Kjell Nesse 1 1201 Undervisningsleder I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Raija Aarebrot 2 2012 Undervisningsleder I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Eli Gjestvang 2 807 Student Av departement
1981 Vanlig medlem Eli Gjestvang 2 819 Student Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Jostein Osnes 1 1221 Rektor Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Anja Moen 2 301 Student Av departement 1981 1981
1982 Vanlig medlem Anja Moen 2 301 Student Av departement 1981 1982
1982 Vanlig varamedlem Jorunn M. Brandsnes 2 219 Student Av departement 1982 1982
1983 Leder Eirik Sjømæling 1 1601 Kommunaldirektør I statsråd 1980
1983 Vanlig medlem Unni Bleken 2 301 Rektor I statsråd 1980
1983 Vanlig medlem Anja Moen 2 301 Student Av departement 1981 1983
1983 Vanlig varamedlem Jorunn M. Brandsnes 2 219 Student Av departement 1982 1983
1984 Leder Olav Svartdal 1 605 Høgskolelektor I statsråd 1984
1984 Nestleder Jon Kvalbein 1 301 Høgskolelektor I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Torstein Harbo 1 219 Professor I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Raija Aarebrot 2 301 Undervisningslede I statsråd 1980 1984
1984 Vanlig medlem Marianne Hinna 2 301 Student I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Einar Brurberg 1 401 Høgskolelektor I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Kristian F. Petersen 1 903 Fylkesskolesjef I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Torunn Angvik 2 1201 Høgskolelektor I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Cecilie Dahle Torbjørnson 2 1519 Lærer I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Signe Eggen Slyngstad 2 1601 Undervisningslede I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Kari Vik Mariussen 2 1865 Skolesjef I statsråd 1984
1984 Vanlig varamedlem Elin Wøien 2 1719 Student Av departement 1984
1985 Leder Olav Svartdal 1 605 Høgskolelektor I statsråd 1984
1985 Nestleder Jon Kvalbein 1 301 Høgskolelektor I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Torstein Harbo 1 219 Professor I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Marianne Hinna 2 301 Student I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Einar Brurberg 1 401 Høgskolelektor I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Kristian F. Petersen 1 903 Fylkesskolesjef I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Torunn Angvik 2 1201 Høgskolelektor I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Cecilie Dahle Torbjørnson 2 1519 Lærer I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Signe Eggen Slyngstad 2 1601 Undervisningslede I statsråd 1984
1985 Vanlig medlem Elin Wøien 2 1719 Student Av departement 1984 1985
1985 Vanlig medlem Kari Vik Mariussen 2 1865 Førstekonsulent I statsråd 1984
1985 Vanlig varamedlem Jarl Hagen 1 301 Student Av departement 1985
1986 Leder Olav Svartdal 1 605 Høgskolelektor I statsråd 1984
1986 Nestleder Jon Kvalbein 1 301 Høgskolelektor I statsråd 1984
1986 Vanlig medlem Torstein Harbo 1 219 Professor I statsråd 1984
1986 Vanlig medlem Jarl Hagen 1 301 Student Av departement 1985 1986
1986 Vanlig medlem Einar Brurberg 1 401 Høgskolelektor I statsråd 1984
1986 Vanlig medlem Kristian F. Petersen 1 903 Fylkesskolesjef I statsråd 1984
1986 Vanlig medlem Torunn Angvik 2 1201 Høgskolelektor I statsråd 1984
1986 Vanlig medlem Cecilie Dahle Torbjørnson 2 1519 Lærer I statsråd 1984
1986 Vanlig medlem Signe Eggen Slyngstad 2 1601 Undervisningslede I statsråd 1984
1986 Vanlig medlem Kari Vik Mariussen 2 1865 Førstekonsulent I statsråd 1984
1986 Vanlig varamedlem Ruth Barsten 2 401 Student Av departement 1986
1987 Leder Olav Svartdal 1 605 Høgskolelektor I statsråd 1984
1987 Nestleder Jon Kvalbein 1 301 Høgskolelektor I statsråd 1984
1987 Vanlig medlem Torstein Harbo 1 219 Professor I statsråd 1984
1987 Vanlig medlem Einar Brurberg 1 401 Høgskolelektor I statsråd 1984
1987 Vanlig medlem Kristian F. Petersen 1 903 Fylkesskolesjef I statsråd 1984
1987 Vanlig medlem Torunn Angvik 2 1201 Høgskolelektor I statsråd 1984
1987 Vanlig medlem Cecilie Dahle Torbjørnson 2 1519 Lærer I statsråd 1984
1987 Vanlig medlem Signe Eggen Slyngstad 2 1601 Undervisningsle I statsråd 1984
1987 Vanlig medlem Kari Vik Mariussen 2 1865 Førstekonsulent I statsråd 1984
1987 Vanlig varamedlem Ruth Barsten 2 401 Student Av departement 1986
1988 Leder Kari Sannerholt Melbostad 2 219 Leder Av departement 1988
1988 Leder Nils Mæhle 1 1519 Rektor Av departement 1988
1988 Nestleder Dagfinn Trømborg 1 705 Inspektør Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Sigmund Lieberg 1 124 Direktør Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Kari Kvakkestad 2 301 Avdelingsleder Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Einar Amundsen 1 301 Avdelingsleder Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Berit Bae 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Vegard Dyrseth 1 623 Student Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Agnete Vabø 2 1103 Student Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Einar Steensnæs 1 1106 Ordfører Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Ole-Jørgen Johannessen 1 1201 Universitetslek Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Karl Jan Solstad 1 1804 Skoledirektør Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Hennild Woie Wollstadmo 2 1840 Pedagogisk Kons Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Lisbeth Halse Ytreberg 2 1902 Høgskolelektor Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Ketil Vea 1 1902 Rektor Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Birgitta Næss 2 101 Høgskolelektor Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Rolf Andersen 1 101 Student Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Nils Garli 1 219 Høgskolelektor Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Karen Ohldieck 2 904 Førsteamanuensi Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Egil Gabrielsen 1 1103 Avdelingsleder Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Svein Lorentzen 1 1601 Førsteamanuensi Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Gudmund Gjengaar 1 1601 Personalkonsule Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Olga Langset 2 1828 Avdelingsleder Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Gørill Hoff Johansen 2 1833 Student Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Tove Bull 2 1902 Førsteamanuensi Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Gulle Stehouwer 2 1902 Høgskolelektor Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Randi Nordback Madsen 2 2003 Skoledirektør Av departement 1988
1988 Varamedlem og nestleder Trygve Breiteig 1 1001 Rektor Av departement 1988
1989 Leder Kari Sannerholt Melbostad 2 219 Rektor Av departement 1988
1989 Nestleder Dagfinn Trømborg 1 705 Inspektør Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Sigmund Lieberg 1 124 Direktør Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Einar Amundsen 1 301 Avdelingsleder Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Berit Bae 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Kari Kvakkestad 2 301 Undervisningsle Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Vegard Dyrseth 1 623 Student Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Agnete Vabø 2 1103 Student Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Ole-Jørgen Johannessen 1 1201 Amanuensis Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Karl Jan Solstad 1 1804 Skoledirektør Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Hennild Woie Wollstadmo 2 1840 Pedagogisk Kons Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Lisbeth Halse Ytreberg 2 1902 Høgskolelektor Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Ketil Vea 1 1902 Rektor Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Birgitta Næss 2 101 Høgskolelektor Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Rolf Andersen 1 101 Student Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Nils Garli 1 219 Høgskolelektor Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Karen Ohldieck 2 904 Førsteamanuensi Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Trygve Breiteig 1 1001 Rektor Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Egil Gabrielsen 1 1103 Avdelingsleder Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Nils Mæhle 1 1519 Rektor Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Svein Lorentzen 1 1601 Førsteamanuensi Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Gudmund Gjengaar 1 1601 Personalkonsule Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Olga Langset 2 1828 Avdelingsleder Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Gørill Hoff Johansen 2 1833 Student Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Tove Bull 2 1902 Førsteamanuensi Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Gulle Stehouwer 2 1902 Høgskolelektor Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Randi Nordback Madsen 2 2003 Skoledirektør Av departement 1988
1990 Leder Kari Sannerholt Melbostad 2 219 Rektor Av departement 1988 1990
1990 Nestleder Dagfinn Trømborg 1 705 Inspektør Av departement 1988 1990
1990 Vanlig medlem Sigmund Lieberg 1 124 Direktør Av departement 1988 1990
1990 Vanlig medlem Einar Amundsen 1 301 Avdelingsleder Av departement 1988 1990
1990 Vanlig medlem Berit Bae 2 301 Førsteamanuensis Av departement 1988 1990
1990 Vanlig medlem Kari Kvakkestad 2 301 Undervisningsle Av departement 1988 1990
1990 Vanlig medlem Anne Marit Reinertsen 2 301 Student Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Alf-Eivind Ljøstad 1 918 Skolesjef Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Ole-Jørgen Johannessen 1 1201 Amanuensiss Av departement 1988 1990
1990 Vanlig medlem Karl Jan Solstad 1 1804 Skoledirektør Av departement 1988 1990
1990 Vanlig medlem Hennild Woie Wollstadmo 2 1840 Pedagogisk Kons Av departement 1988 1990
1990 Vanlig medlem Lisbeth Halse Ytreberg 2 1902 Høgskolelektor Av departement 1988 1990
1990 Vanlig medlem Ketil Vea 1 1902 Rektor Av departement 1988 1990
1990 Vanlig varamedlem Birgitta Næss 2 101 Høgskolelektor Av departement 1988 1990
1990 Vanlig varamedlem Nils Garli 1 219 Høgskolelektor Av departement 1988 1990
1990 Vanlig varamedlem Ole Kristian Brastad 1 301 Student Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Karen Ohldieck 2 904 Førsteamanuensis Av departement 1988 1990
1990 Vanlig varamedlem Trygve Breiteig 1 1001 Rektor Av departement 1988 1990
1990 Vanlig varamedlem Egil Gabrielsen 1 1103 Avdelingsleder Av departement 1988 1990
1990 Vanlig varamedlem Agnete Vabø 2 1103 Student Av departement 1988 1990
1990 Vanlig varamedlem Nils Mæhle 1 1519 Rektor Av departement 1988 1990
1990 Vanlig varamedlem Svein Lorentzen 1 1601 Førsteamanuensis Av departement 1988 1990
1990 Vanlig varamedlem Gudmund Gjengaar 1 1601 Personalkonsule Av departement 1988 1990
1990 Vanlig varamedlem Olga Langset 2 1828 Avdelingsleder Av departement 1988 1990
1990 Vanlig varamedlem Gulle Stehouwer 2 1902 Høgskolelektor Av departement 1988 1990
1990 Vanlig varamedlem Tove Bull 2 1902 Professor Av departement 1988 1990
1990 Vanlig varamedlem Øystein Berglund 1 1902 Student Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Randi Nordback Madsen 2 2003 Skoledirektør Av departement 1988 1990
1991 Vanlig medlem Anne Marit Ingvoldstad 2 301 Student Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Alf-Eivind Ljøstad 1 918 Skolesjef Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Ole Kristian Brastad 1 301 Student Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Øystein Berglund 1 1902 Student Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Anne Marit Ingvoldstad 2 301 Student Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Alf-Eivind Ljøstad 1 918 Skolesjef Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Odd Leren 1 1102 Rektor Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Øystein Berglund 1 1902 Student Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Ole Kristian Brastad 1 301 Student Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Stig Rune Johannessen 1 807 Student Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Inger Lise Stieng 2 1703 Student Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Inger Johanne Sønstabø 2 0 Inspektør Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Anne Marit Ingvoldstad 2 301 Student Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Alf-Eivind Ljøstad 1 903 Skoleinspektør Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Odd Leren 1 1102 Rektor Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Inger Lise Stieng 2 1703 Student Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Øystein Berglund 1 1902 Student Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Inger Johanne Nossum 2 0 Avdelingsleder Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Bjarne Vrålstad 1 0 Barnehage- Og S Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Sigrid Elisabet Kordt 2 0 Student Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Stig Rune Johannessen 1 807 Student Av departement 1992
1994 Leder Alf Gunn Eritsland 1 301 Studieleder Av departement 1994
1994 Nestleder Frøydis Hertzberg 2 301 Professor Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Randi He Koch 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Karen Ohldieck 2 904 Utdanningsdirek Av departement 1988 1994
1994 Vanlig medlem Bjørn Monstad 1 1001 Førsteamanuensi Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Odd Leren 1 1102 Avdelingsdirekt Av departement 1990 1994
1994 Vanlig medlem Stig Rune Johannessen 1 1102 Lærer Av departement 1992 1994
1994 Vanlig medlem Ole Fred Lillemyr 1 1601 Forsker Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Inger Lise Stieng 2 1703 Student Av departement 1992 1994
1994 Vanlig medlem Hennild Woie Wollstadmo 2 1840 Skolesjef Av departement 1988 1994
1994 Vanlig medlem Asta Balto 2 2011 Førsteamanuensi Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Sigrid Elisabet Kordt 2 301 Student Av departement 1993 1994
1994 Vanlig varamedlem Leif Stemre 1 301 Direktør Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Merete Jørstad 2 301 Leder Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Bjarne Vrålstad 1 723 Barnehage- Og S Av departement 1993 1994
1994 Vanlig varamedlem Egil Gabrielsen 1 1103 Avdelingsleder Av departement 1988 1994
1994 Vanlig varamedlem Odd Sigmund Sunnanå 1 1103 Utdanningsdirek Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Palma Sjøvik 2 1601 Høgskolelektor Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Per Ramberg 1 1601 Inspektør Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Elisabeth Nilsen 2 1804 Avdelingsleder Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Gulle Stehouwer 2 1902 Høgskolelektor Av departement 1988 1994
1994 Varamedlem og nestleder Nina B J Berg 2 427 Kontorsjef Av departement 1994
1995 Leder Alf Gunn Eritsland 1 301 Studieleder Av departement 1994
1995 Nestleder Frøydis Hertzberg 2 301 Professor Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Randi He Koch 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Birgitte A. Stub 2 301 Student Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Bjørn Monstad 1 1001 Førsteamanuensi Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Ole Fred Lillemyr 1 1601 Rektor Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Asta Balto 2 2011 Førsteamanuensi Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Merete Jørstad 2 301 Leder Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Leif Stemre 1 301 Rådgiver Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Marius T. Løken 1 301 Student Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Odd Sigmund Sunnanå 1 1103 Utdanningsdirek Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Palma Sjøvik 2 1601 Høgskolelektor Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Per Ramberg 1 1601 Inspektør Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Elisabeth Nilsen 2 1804 Høgskolelektor Av departement 1994
1995 Varamedlem og nestleder Nina B J Berg 2 427 Høgskolelektor Av departement 1994
1996 Leder Alf Gunnar Eritsland 1 301 Studieleder Av departement 1994
1996 Nestleder Per Ramberg 1 1601 Inspektør Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Randi Helene Koch 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Birgitte A. Stub 2 301 Student Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Tone Dahl 2 301 Student Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Bjørn Monstad 1 1001 Førsteamanuensi Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Ole Fredrik Lillemyr 1 1601 Rektor Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Asta Balto 2 2011 Rektor Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Leif Stemre 1 301 Rådgiver Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Marius T. Løken 1 301 Student Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Hans Anton Stubberud 1 301 Dekanus Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Nina B.J. Berg 2 427 Høgskolelektor Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Lars B. Salvesen 1 1001 Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Odd Sigmund Sunnanå 1 1103 Utdanningsdirek Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Lillian Helle 2 1201 Førsteamanuensi Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Malin Alis Øste Hansen 2 1504 Nestleder Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Palma Sjøvik 2 1601 Høgskolelektor Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Elisabeth Nilsen 2 1804 Prorektor Av departement 1994
1997 Leder Alf Gunnar Eritsland 1 301 Høgskolelektor Av departement 1994
1997 Nestleder Per Ramberg 1 1601 Inspektør Av departement 1994
1997 Vanlig medlem Randi Helene Koch 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1994
1997 Vanlig medlem Birgitte A. Stub 2 301 Student Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Tone Dahl 2 301 Student Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Bjørn Monstad 1 1001 Rektor Av departement 1994
1997 Vanlig medlem Ole Fredrik Lillemyr 1 1601 Dosent Av departement 1994
1997 Vanlig medlem Hege Hansen 2 1804 Student Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Asta Balto 2 2011 Rektor Av departement 1994
1997 Vanlig varamedlem Hans Anton Stubberud 1 301 Rektor Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Nina B.J. Berg 2 427 Høgskolelektor Av departement 1994
1997 Vanlig varamedlem Tarjei Helland 1 602 Student Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Lars B. Salvesen 1 1001 Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Odd Sigmund Sunnanå 1 1103 Utdanningsdirek Av departement 1994
1997 Vanlig varamedlem Lillian Helle 2 1201 Førsteamanuensi Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Malin Alis Øste Hansen 2 1504 Nestleder Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Palma Sjøvik 2 1601 Høgskolelektor Av departement 1994
1997 Vanlig varamedlem Elisabeth Nilsen 2 1804 Prorektor Av departement 1994