Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus
Utvalgsnummer: 2104000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1979
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1994
Hjemmel:
Opprettet 1979 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Arbeidsområdet i.h.t. reglement for regionale høgskolestyrene fastsatt ved kgl.res. 31.07.1992, paragraf 8.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 9 0 15 70000 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 9 14 12 53006 Vedkommende departement
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 0 0 12 59000 Vedkommende departement
1983 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 14 11 75000 Annen instans
1984 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 14 37 64623 Annen instans
1985 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 14 54 61000 Annen instans
1986 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 14 13 79440 Annen instans
1987 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 14 12 80553
1988 Kultur- og vitenskapsdepartementet 15 24 13 64058
1989 Kultur- og vitenskapsdepartementet 15 24 15 124948
1990 Utdannings- og forskningsdepartementet 15 24 12 160100
1991 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 15 24 11 100845
1992 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 15 24 13 140000
1993 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 15 24 15 342900
1994 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 15 24 5 94851
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Hjalmar Seim 1 301 Rektor Av departement 1976 1980
1980 Leder Steinar Riksaasen 1 301 Kommunalråd Av departement 1980 1980
1980 Nestleder Marit Lauten 2 219 Konsulent Av departement 1979 1980
1980 Nestleder Ragnhild Bøhn 2 301 Student Av departement 1979 1980
1980 Vanlig medlem Ole Ormseth 1 233 Generalsekretær Av departement 1979 1980
1980 Vanlig medlem Gerd Thorsen 2 236 Husmor Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Haakon Bjølseth 1 301 Høgskolelærer Av departement 1979 1980
1980 Vanlig medlem Finn J. Andersen 1 301 Undervisningsinspektør Av departement 1979 1980
1980 Vanlig medlem Merete Johnson 2 301 Husmor Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Bjarte Ytre-Arne 1 529 Student Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Mona Persvold 2 213 Skolesekretær Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Turid Johansen 2 214 Av departement 1979 1980
1980 Vanlig varamedlem Olav Sandsmark 1 215 Kultursjef Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Kjell Skogen 1 219 Høgskoledosent Av departement 1979 1980
1980 Vanlig varamedlem Randi Kokkvold 2 220 Høgskolelektor Av departement 1979 1980
1980 Vanlig varamedlem Else Cappelen Haug 2 301 Sekretær Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Anne Rød 2 1543 Student Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Berit Langaas 2 1719 Student Av departement 1980 1980
1981 Leder Merete Johnson 2 301 Husmor Av departement 1981 1981
1981 Nestleder Marit Lauten 2 301 Konsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Olav Sandsmark 1 215 Kultursjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Margareth Vatne 2 219 Student 1981 1981
1981 Vanlig medlem Ole Ormseth 1 233 Generalsekretær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Haakon Bjølseth 1 301 Høyskolelærer Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Hjalmar Seim 1 301 Rektor Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Else Cappelen Haug 2 301 Sekretær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Anne Britt Sveen 2 301 Student Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Mona Persvold 2 213 Opplysningssjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Turid Johansen 2 219 Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Kjell Skogen 1 219 Høyskoledosent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Randi Kokkvold 2 220 Høyskolelektor Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Kjersti Jørstad 2 228 Økonomisekretær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Anne Kogstad 2 234 Lærer Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Sverre Karterud 1 234 Rektor Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Eirik O. H. Moen 1 301 Gruppesekretær 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Per Kr. Foss 1 301 Stortingsrepresentant Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Hogne Rørvik 1 301 Student Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Pål Atle Skjervengen 1 301 Student Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Jens Øen 1 301 Tilsynsmann Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Finn J. Andersen 1 301 Undervisningsinspektør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Unni Kristiansen 2 806 Student 1981 1981
1982 Vanlig medlem Hanne Stokkeland 2 301 Administrasjonss Av departement 1982
1982 Vanlig medlem Kari Tilmers 2 301 Student Av departement 1982
1982 Vanlig medlem Lars Norderhus 1 301 Student Av departement 1982
1982 Vanlig medlem Tore Skjerping 1 602 Høgskoleinspektø Av departement 1982
1982 Vanlig varamedlem Else Fangberget 2 219 Høgskolelektor Av departement 1982
1982 Vanlig varamedlem Torill Negaard 2 301 Lærer Av departement 1982
1982 Vanlig varamedlem Lise Kløw 2 301 Student Av departement 1982
1982 Vanlig varamedlem Bente Pettersen 2 301 Student Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Kari Tilmers 2 301 Student Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Lars Norderhus 1 301 Student Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Lars Havåg 1 301 Student Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Inger Iglebæk 2 301 Student Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Bente Pettersen 2 301 Student Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Torill Negaard 2 301 Lærer Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Lise Kløw 2 301 Student Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Signy Holm 2 301 Lærer Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Ingvild Nitteberg 2 301 Student Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Kirsti Rystad 2 301 Student Av departement 1983
1984 Leder Hjalmar Seim 1 301 Fhv. Rektor Av departement 1981 1984
1984 Nestleder Merete Johnson 2 301 Skolestyreformann Av departement 1981 1984
1984 Vanlig medlem Knut Hongrø 1 213 Førstekonsulent Av departement 1984
1984 Vanlig medlem John Georg Larsen 1 219 Student Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Alv Teig 1 231 Førsteamanuensis Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Reidun Aronsveen 2 234 Tannlege Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Lars Havåg 1 301 Student Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Inger Iglebæk 2 301 Student Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Sidsel Fredrikk Meyer 2 301 Bibliotekar Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Jarl Langene Eik 1 301 Faglærer Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Sissel Hovland 2 301 Student Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Lawrence J. Young 1 0 Høgskolelektor Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Kjersti Hovland 2 219 Student Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Øystein Engeland 1 220 Skolesjef Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Turid Abelset 2 228 Lærer Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Trygve Bratlid 1 237 Major Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Mona Persvold 2 301 Opplysningssjef Av departement 1981 1984
1984 Vanlig varamedlem Jens Øen 1 301 Tilsynsmann Av departement 1981 1984
1984 Vanlig varamedlem Signy Holm 2 301 Lærer Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Ingvild Nitteberg 2 301 Student Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Kirsti Rystad 2 301 Student Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Eyvind Kornstad 1 301 Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Ida K. Solberg 2 301 Fysioterapilærer Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Per Morten Jørgensen 1 301 Partisekretær Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Steinar Johansen 1 301 Rektor Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Kai Henriksen 1 301 Student Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Frank Dyrhovden 1 301 Student Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Oddvar Huser 1 301 Voksenopplæringsi Av departement 1984
1985 Nestleder Reidun Aronsveen 2 234 Tannlege Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Knut Hongrø 1 213 Førstekonsulent Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Nils E. Wilhelmsen 1 213 Student Av departement 1985
1985 Vanlig medlem John Georg Larsen 1 219 Student Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Liv Ovedie Hay 2 226 Student Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Alv Teig 1 231 Førsteamanuensis Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Sidsel Fredrikk Meyer 2 301 Bibliotekar Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Jarl Langene Eik 1 301 Faglærer Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Sissel Hovland 2 301 Student Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Lawrence J. Young 1 0 Høgskolelektor Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Kjersti Hovland 2 219 Student Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Øystein Engeland 1 220 Skolesjef Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Turid Abelset 2 228 Lærer Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Trygve Bratlid 1 237 Major Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Eyvind Kornstad 1 301 Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Ida K. Solberg 2 301 Fysioterapilærer Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Per Morten Jørgensen 1 301 Partisekretær Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Steinar Johansen 1 301 Rektor Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Kai Henriksen 1 301 Student Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Frank Dyrhovden 1 301 Student Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Oddvar Huser 1 301 Voksenopplæringsi Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Anita Sigvartsen 2 301 Student Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Bjørn Ove Bjørnstad 1 301 Student Av departement 1985
1986 Nestleder Knut Hongrø 1 213 Førstekonsulent Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Nils E. Wilhelmsen 1 213 Student Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Jan Olav Notevarp 1 219 Høgskolelærer Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Geir Mogren 1 220 Student Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Liv Ovedie Hay 2 226 Student Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Alv Teig 1 231 Førsteamanuensis Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Reidun Aronsveen 2 234 Tannlege Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Sidsel Fredrikk Meyer 2 301 Bibliotekar Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Jarl Langene Eik 1 301 Faglærer Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Karen Hanneborg 2 301 Administrasjonsse Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Arild Vollan 1 301 Kontorsjef Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Ann Inger Nyland 2 301 Student Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Lawrence J. Young 1 0 Høgskolelektor Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Helene Berge 2 219 Student Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Øystein Engeland 1 220 Skolesjef Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Turid Abelset 2 228 Lærer Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Trygve Bratlid 1 237 Major Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Eyvind Kornstad 1 301 Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Ida K. Solberg 2 301 Fysioterapilærer Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Per Morten Jørgensen 1 301 Partisekretær Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Steinar Johansen 1 301 Rektor Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Kai Henriksen 1 301 Student Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Oddvar Huser 1 301 Voksenopplæringsi Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Olav Knudsen 1 301 Amanuensis Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Brit Pedersen 2 301 Bestyrer Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Anita Sigvartsen 2 301 Student Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Bjørn Ove Bjørnstad 1 301 Student Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Turi Thoresen 2 301 Førstelaborant Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Ivar Liestøl 1 301 Høgskoleinspektør Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Kirsten Staff 2 528 Student Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Jens Erik Dahl 1 532 Student Av departement 1986
1987 Nestleder Arild Vollan 1 301 Kontorsjef Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Knut Hongrø 1 213 Førstekonsulent Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Jan Olav Notevarp 1 219 Høgskolelærer Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Reidun Aronsveen 2 234 Tannlege Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Jarl Langene Eik 1 301 Faglærer Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Karen Hanneborg 2 301 Administrasjons Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Erlend Åsmul 1 1241 Student Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Siri Aashaug Sæther 2 1601 Student Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Hans Holseth 1 216 Høgskolelærer Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Anne-Margrete Ørjasæter 2 219 Førstefullmekti Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Lars Ole Bolneset 1 219 Student Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Øystein Engeland 1 220 Skolesjef Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Turid Abelset 2 228 Lærer Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Trygve Bratlid 1 237 Major Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Eyvind Kornstad 1 301 Kunstner Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Per Morten Jørgensen 1 301 Partisekretær Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Steinar Johansen 1 301 Rektor Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Olav Knudsen 1 301 Amanuensis Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Brit Pedersen 2 301 Bestyrer Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem John Tore Norenberg 1 301 Disponent Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Ivar Liestøl 1 301 Høgskoleinspekt Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Ellen Daatland 2 926 Student Av departement 1987
1988 Leder Grete Horntvedt 2 301 Kommunalråd Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Turi Kirsti Roald 2 103 Student Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Leif Ansgar Andersen 1 216 Rektor Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Britt Foss Olsen 2 219 Førstekonsulent Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Gerd Grøtness 2 219 Økonomikonsulen Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Reidar Kobberstad 1 229 Mannskapssjef Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Jan S. Levy 1 301 Direktør Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Sigrun Helene Løken 2 301 Gruppesekretær Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Torgeir Ensrud 1 301 Høgskolelektor Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Ingeveig Møylan Andersen 2 301 Leder Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Carl-Petter Carlsen 1 301 Salgskonsulent Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Øystein Berg 1 301 Student Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Nina Rønning 2 301 Student Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Magne Hustad 1 0 Student Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Eivind Topper 1 211 Avdelingssjef Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Anne-Margrete Ørjasæter 2 219 Førstefullmekti Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Tone Skogen 2 219 Byråsjef Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Eva-Margrethe Aasheim 2 219 Student Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Hildur Horn Øien 2 220 Adjunkt Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Nils Aasheim 1 221 Lektor Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Tore Forset 1 226 Direktør Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Ragnar Emmerhoff 1 226 Lektor Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Kjersti Åberg 2 234 Student Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Ingfrid O. Tveit 2 235 Advokatfullmekt Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Trygve Bratlid 1 237 Major Av departement 1984 1988
1988 Vanlig varamedlem Brit Pedersen 2 301 Bestyrer Av departement 1985 1988
1988 Vanlig varamedlem John Tore Norenberg 1 301 Disponent Av departement 1986 1988
1988 Vanlig varamedlem Valter Angell 1 301 Forsker Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Ragnar Audunson 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Thomas Bartholdsen 1 301 Gruppesekretær Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Solveig Hodt 2 301 Høgskolelærer Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Helge Busengdal 1 301 Lektor Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Roy Venger Tollefsen 1 301 Maler Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Tor Mikkel Wara 1 301 Politisk Sekret Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Mari Holmboe Ruge 2 301 Rådgiver Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Kjell Wickstrand 1 301 Sjefskonsulent Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Anne Høegh Tande 2 301 Sykepleier Av departement 1988
1989 Leder Grete Horntvedt 2 301 Kommunalråd Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Leif Ansgar Andersen 1 216 Rektor Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Anne-Margrete Ørjasæter 2 219 Førstefullmekti Av departement 1987 1989
1989 Vanlig medlem Britt Foss Olsen 2 219 Førstekonsulent Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Gerd Grøtness 2 219 Økonomikonsulen Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Reidar Kobberstad 1 229 Mannskapssjef Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Kari Beck 2 237 Rådgiver Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Jan S. Levy 1 301 Direktør Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Sigrun Helene Løken 2 301 Gruppesekretær Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Torgeir Ensrud 1 301 Høgskolelektor Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Ingeveig Møylan Andersen 2 301 Leder Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Carl-Petter Carlsen 1 301 Salgskonsulent Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Erik Brinck-Wes Løvstad 1 602 Student Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Anne Lien Cordwell 2 605 Student Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Hanne Eilhardt Pedersen 2 1201 Student Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Berit Tetzchner 2 0 Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Ellen Chr. Christiansen 2 0 Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Elisabeth Koren 2 0 Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Olav Bondevik 1 0 Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Eivind Topper 1 211 Avdelingssjef Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Tone Skogen 2 219 Underdirektør Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Hildur Horn Øien 2 220 Adjunkt Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Nils Aasheim 1 221 Lektor Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Ragnar Emmerhoff 1 226 Lektor Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Kjersti Åberg 2 234 Student Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Ingfrid O. Tveit 2 235 Advokatfullmekt Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Ragnar Audunson 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Thomas Bartholdsen 1 301 Gruppesekretær Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Solveig Hodt 2 301 Høgskolelærer Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Helge Busengdal 1 301 Lektor Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Roy Venger Tollefsen 1 301 Maler Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Kjell Wickstrand 1 301 Sjefskonsulent Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Bjørn Jaaberg Hansen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Trine Enger 2 1813 Student Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Heidi Johnsen 2 1813 Student Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Tor Magne Olsen 1 2001 Student Av departement 1989
1990 Leder Grete Horntvedt 2 301 Kommunalråd Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Leif Ansgar Andersen 1 216 Rektor Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Britt Foss Olsen 2 219 Førstekonsulent Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Gerd Grøtness 2 219 Økonomikonsulen Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Reidar Kobberstad 1 229 Mannskapssjef Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Micheline Thibouville 2 231 Høgskolelærer Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Kari Beck 2 237 Rådgiver Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Jan S. Levy 1 301 Direktør Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Sigrun Helene Løken 2 301 Gruppesekretær Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Torgeir Ensrud 1 301 Høgskolelektor Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Ingeveig Møylan Andersen 2 301 Leder Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Carl-Petter Carlsen 1 301 Salgskonsulent Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Ragnar Audunson 1 301 Førsteamanuensis Av departement 1988 1990
1990 Vanlig medlem Jan Stålhane 1 301 Høgskolelektor Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Kjersti Johanne Noem 2 301 Student Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Lars Andre Skari 1 301 Student Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Turid Sollien 2 402 Student Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Erik Brinck-Wes Løvstad 1 602 Student Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Anne Lien Cordwell 2 605 Student Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Olav Bondevik 1 0 Amanuensiss Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Ellen Chr. Christiansen 2 0 Kommunalråd Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Eivind Topper 1 211 Avdelingssjef Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Tone Skogen 2 219 Underdirektør Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Hildur Horn Øien 2 220 Adjunkt Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Nils Aasheim 1 221 Lektor Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Ragnar Emmerhoff 1 226 Lektor Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Ingfrid O. Tveit 2 235 Advokatfullmekt Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Thomas Bartholdsen 1 301 Gruppesekretær Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Solveig Hodt 2 301 Høgskolelærer Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Helge Busengdal 1 301 Lektor Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Roy Venger Tollefsen 1 301 Maler Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Kjell Wickstrand 1 301 Sjefskonsulent Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Kjersti Åberg 2 301 Student Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Elisabeth Koren 2 301 Daglig Leder Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Bjørn Jaaberg Hansen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Berit Tetzchner 2 301 Lektor Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Johs. Johnsrud 1 301 Avdelingsingeniør Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Vegard Martinsen 1 301 Gruppesekretær Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Jytte Kvitle 2 301 Høgskolelærer Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Marit Erikke Spurkland 2 301 Høgskolelektor Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Stein Hytland 1 301 Student Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Hanne Eilhardt Pedersen 2 1201 Student Av departement 1989 1990
1990 Vanlig varamedlem Trine Enger 2 1813 Student Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Heidi Johnsen 2 1813 Student Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Tor Magne Olsen 1 2001 Student Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Ingrid Snøbohm 2 9964 Student Av departement 1990
1991 Leder Grete Horntvedt 2 301 Kommunalråd Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Leif Ansgar Andersen 1 216 Rektor Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Gerd Grøtness 2 219 Økonomikonsulen Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Reidar Kobberstad 1 229 Personalsjef Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Micheline Thibouville 2 231 Høgskolelærer Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Kari Beck 2 237 Rådgiver Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Jan S. Levy 1 301 Direktør Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Sigrun Helene Løken 2 301 Gruppesekretær Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Carl-Petter Carlsen 1 301 Salgskonsulent Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Jan Stålhane 1 301 Høgskolelektor Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Kjersti Johanne Noem 2 301 Student Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Lars Andre Skari 1 301 Student Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Turid Sollien 2 402 Student Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Olav Bondevik 1 0 Amanuensis Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Eivind Topper 1 211 Avdelingssjef Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Tone Skogen 2 219 Underdirektør Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Hildur Horn Øien 2 220 Adjunkt Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Nils Aasheim 1 221 Lektor Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Ingfrid O. Tveit 2 235 Advokatfullmekt Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Thomas Bartholdsen 1 301 Gruppesekretær Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Helge Busengdal 1 301 Lektor Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Roy Venger Tollefsen 1 301 Maler Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Kjell Wickstrand 1 301 Sjefskonsulent Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Kjersti Åberg 2 301 Student Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Elisabeth Koren 2 301 Daglig Leder Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Bjørn Jaaberg Hansen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Berit Tetzchner 2 301 Lektor Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Johs. Johnsrud 1 301 Avdelingsingeni Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Vegard Martinsen 1 301 Gruppesekretær Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Jytte Kvitle 2 301 Høgskolelærer Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Marit Erikke Spurkland 2 301 Høgskolelektor Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Stein Hytland 1 301 Student Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Ingrid Snøbohm 2 9964 Student Av departement 1990
1992 Leder Grete Horntvedt 2 301 Kommunalråd Av departement 1988
1992 Leder Anne Marie Tannæs 2 301 Kommunalråd Av departement 1992
1992 Nestleder Gunvor Johansen 2 237 Opplæringsleder Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Magnhild Reisæter 2 214 Adjunkt Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Leif Ansgar Andersen 1 216 Rektor Av departement 1988
1992 Vanlig medlem Andreas Anmarksrud 1 216 Jurist Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Rikke Lind 2 217 Student Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Gerd Grøtness 2 219 Økonomikonsulen Av departement 1988
1992 Vanlig medlem Reidar Kobberstad 1 229 Personalsjef Av departement 1988
1992 Vanlig medlem Micheline Thibouville 2 231 Høgskolelærer Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Kari Beck 2 237 Rådgiver Av departement 1989
1992 Vanlig medlem John Tore Norenberg 1 301 Disponent Av departement 1986 1992
1992 Vanlig medlem Sigrun Helene Løken 2 301 Gruppesekretær Av departement 1988
1992 Vanlig medlem Jan S. Levy 1 301 Direktør Av departement 1988 1992
1992 Vanlig medlem Kjersti Johanne Noem 2 301 Student Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Lars Andre Skari 1 301 Student Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Marit Erikke Spurkland 2 301 Høgskolelektor Av departement 1990 1992
1992 Vanlig medlem Ingrid Skåtun 2 301 Høgskolelektor Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Birger Emblem 1 301 Høgskolelektor Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Tom Pape 1 301 Kontorsjef Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Helge Rønning 1 301 Professor Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Åsmund Egeland 1 301 Student Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Arnfinn Gisleberg 1 301 Student Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Torgeir Sæteren 1 301 Student Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Turid Sollien 2 402 Student Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Olav Bondevik 1 0 Amanuensis Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Eva Maria Heyerdahl 2 0 Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Arnfinn Holten 1 0 Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Rolf H. Reikvam 1 0 Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Eivind Topper 1 211 Avdelingssjef Av departement 1988
1992 Vanlig varamedlem Bjørg Texmo 2 214 Husmor Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Reidar Th. Holmøy 1 214 Forsker Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Tone Skogen 2 219 Underdirektør Av departement 1988
1992 Vanlig varamedlem Anette M. Sollie 2 219 Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Hildur Horn Øien 2 220 Adjunkt Av departement 1988
1992 Vanlig varamedlem Marianne Hagen 2 220 Student Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Nils Aasheim 1 221 Lektor Av departement 1988
1992 Vanlig varamedlem Wenche Barane 2 228 Rektor Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Harald Løbak Thoresen 1 229 Vaktbetjent Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Ingfrid O. Tveit 2 235 Advokatfullmekt Av departement 1988
1992 Vanlig varamedlem Per Aage Christensen 1 237 Politiker Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Thomas Bartholdsen 1 301 Gruppesekretær Av departement 1988
1992 Vanlig varamedlem Helge Busengdal 1 301 Lektor Av departement 1988
1992 Vanlig varamedlem Kjell Wickstrand 1 301 Sjefskonsulent Av departement 1988
1992 Vanlig varamedlem Kjersti Åberg 2 301 Student Av departement 1988
1992 Vanlig varamedlem Roy Venger Tollefsen 1 301 Gruppesekretær Av departement 1988 1992
1992 Vanlig varamedlem Carl-Petter Carlsen 1 301 Salgskonsulent Av departement 1988 1992
1992 Vanlig varamedlem Jan Torgeir Løkken 1 301 Skolesekretær Av departement 1988 1992
1992 Vanlig varamedlem Elisabeth Koren 2 301 Daglig Leder Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Bjørn Jaaberg Hansen 1 301 Rådgiver Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Berit Tetzchner 2 301 Lektor Av departement 1989 1992
1992 Vanlig varamedlem Johs. Johnsrud 1 301 Avdelingsingeni Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Vegard Martinsen 1 301 Gruppesekretær Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Jytte Kvitle 2 301 Høgskolelærer Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Stein Hytland 1 301 Student Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Jan Stålhane 1 301 Høgskolelektor Av departement 1990 1992
1992 Vanlig varamedlem Karin Aase 2 301 Administrator Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Liselotte Krebs 2 301 Bibliotekar Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Ola Stafseng 1 301 Forsker Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Per Lilleengen 1 301 Høgskolelektor Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Siri Bløtekjær 2 301 Økonomikonsulen Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Birgit Øilo 2 301 Student Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Anne-Cathrine Hjertaas 2 301 Student Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Linda Solheim 2 301 Student Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Linda Hammerstrøm 2 301 Student Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Ingrid Snøbohm 2 9964 Student Av departement 1990
1993 Leder Anne Marie Tannæs 2 301 Kommunalrid Av departement 1992
1993 Nestleder Gunvor Johansen 2 237 Opplæringsleder Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Magnhild Reisæter 2 214 Adjunkt Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Andreas Anmarksrud 1 216 Jurist Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Rikke Lind 2 217 Student Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Arne Petter Feste 1 219 Student Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Helle Gulbrandsen 2 227 Student Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Ingrid Skåtun 2 301 Høgskolelektor Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Birger Emblem 1 301 Høgskolelektor Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Tom Pape 1 301 Kontorsjef Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Helge Rønning 1 301 Professor Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Åsmund Egeland 1 301 Student Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Arnfinn Gisleberg 1 301 Student Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Hilde Kari Haugesten 2 301 Student Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Bjørg Texmo 2 214 Husmor Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Reidar Th. Holmøy 1 214 Forsker Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Anette M. Sollie 2 219 Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Arnfinn Holten 1 220 Direktør Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Marianne Hagen 2 220 Student Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Rolf H. Reikvam 1 226 Organisasjonsse Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Wenche Barane 2 228 Rektor Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Harald Løbak Thoresen 1 229 Vaktbetjent Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Per Aage Christensen 1 237 Politiker Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Karin Aase 2 301 Administrator Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Liselotte Krebs 2 301 Bibliotekar Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Ola Stafseng 1 301 Forsker Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Per Lilleengen 1 301 Høgskolelektor Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Eva Maria Heyerdahl 2 301 Høgskolelektor Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Siri Bløtekjær 2 301 Økonomikonsulen Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Birgit Øilo 2 301 Student Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Anne-Cathrine Hjertaas 2 301 Student Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Linda Solheim 2 301 Student Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Torgeir Sæteren 1 301 Student Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Linda Hammerstrøm 2 301 Student Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Vegard Petersen 1 301 Student Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Jan-Erik Ullevo Sveen 1 301 Student Av departement 1993
1994 Leder Anne Marie Tannæs 2 301 Kommunalrid Av departement 1992
1994 Nestleder Gunvor Johansen 2 237 Oppláringsleder Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Magnhild Reisæter 2 214 Adjunkt Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Andreas Anmarksrud 1 216 Jurist Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Rikke Lind 2 217 Student Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Arne Petter Feste 1 219 Student Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Helle Gulbrandsen 2 227 Student Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Ingrid Skåtun 2 301 Høgskolelektor Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Birger Emblem 1 301 Høgskolelektor Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Tom Pape 1 301 Kontorsjef Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Helge Rønning 1 301 Professor Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Hilde Kari Haugesten 2 301 Student Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Eirik Moen 1 Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Bjørg Texmo 2 214 Husmor Av departement 1991
1994 Vanlig varamedlem Reidar Th. Holmøy 1 214 Forsker Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Anette M. Sollie 2 219 Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Arnfinn Holten 1 220 Direktør Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Marianne Hagen 2 220 Student Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Rolf H. Reikvam 1 226 Organisasjonsse Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Wenche Barane 2 228 Rektor Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Harald Løbak Thoresen 1 229 Vaktbetjent Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Per Aage Christensen 1 237 Politiker Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Karin Aase 2 301 Administrator Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Liselotte Krebs 2 301 Bibliotekar Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Ola Stafseng 1 301 Forsker Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Per Lilleengen 1 301 Høgskolelektor Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Eva Maria Heyerdahl 2 301 Høgskolelektor Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Siri Bløtekjær 2 301 Økonomikonsulen Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Anne-Cathrine Hjertaas 2 301 Student Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Torgeir Sæteren 1 301 Student Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Vegard Petersen 1 301 Student Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Jan-Erik Ullevo Sveen 1 301 Student Av departement 1993