Kringkastingsrådet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Kringkastingsrådet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Kringkastingsrådet
Utvalgsnummer: 2140000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet ved kongelig resolusjon
Mandat:
Rådgivende organ for kringkastingssjefen om hovedlinjene i NRK's programvirksomhet, og også om økonomiske og administrative saker etter ønske fra styret i NRK, og også fra kringkastingssjefen. Kringkastingsrådet skal gi uttalelse om programsaker når det f
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 23 0 20 570000
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 23 23 20 799600
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 25 25 22 848200 Annen instans
1983 Kultur- og vitenskapsdepartementet 25 25 22 986500 Annen instans
1984 Kultur- og vitenskapsdepartementet 25 25 20 969100 Annen instans
1985 Kultur- og vitenskapsdepartementet 25 25 21 1076000 Annen instans
1986 Kultur- og vitenskapsdepartementet 25 25 18 1156300 Annen instans
1987 Kultur- og vitenskapsdepartementet 25 25 11 1310300
1988 Kultur- og vitenskapsdepartementet 25 25 20 1198200
1989 Kultur- og vitenskapsdepartementet 25 25 11 1301179
1990 Kirke- og kulturdepartementet 25 25 12 2045000
1991 Kulturdepartementet 25 25 11 1860925
1992 Kulturdepartementet 25 25 11 1828778
1993 Kulturdepartementet 25 25 11 1859135
1994 Kulturdepartementet 14 14 7 1092000
1995 Kulturdepartementet 14 14 11 1352103
1996 Kulturdepartementet 14 14 11 1268790
1997 Kulturdepartementet 14 14 11 1273167
2002 Kultur- og kirkedepartementet 7 1160435
2003 Kultur- og kirkedepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Sekretær, ikke medlem Oddvar Folkestad 1 301 Programsekretær Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Liv Nordhaug 2 103 Husmor Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Birgit Brock-Utne 2 211 Amanuensis I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Jardar Seim 1 213 Universitetsstipendiat I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Håkon A. Ødegaard 1 219 Pensjonist Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Torild Lien Utvik 2 301 Husmor I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Kirsten Lyche 2 301 Husmor I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Jorunn Christensen 2 301 Org.Sekretær I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Thor Henriksen 1 402 Administrasjonssjef Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Liv Bang 2 540 Lærer I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Anlaug Moen 2 807 Husmor Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Ingebjørg Vaale 2 817 Husmor Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Arthur Thorbjørnsen 1 1001 Domprost Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Hallgeir Furnes 1 1001 Pensjonist Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Enok Ødnøy 1 1103 Domprost I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Kari Hauge Rasmussen 2 1103 Lærer Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Ida Blom 2 1201 Førstelektor I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Borgny Knutsen 2 1247 Juridiskkonsulent I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Harald Aas 1 1502 Skolesjef Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Grethe Westergå Bjørlo 2 1504 Lærer I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Tore Lindbekk 1 1601 Professor Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Martin Buvik 1 1902 Fylkesmann Av instans utenfor departement
1980 Vanlig varamedlem Bjørn Aarseth 1 1902 Museumslektor I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Oddvar Hanssen 1 1922 Kaptein Av instans utenfor departement
1981 Sekretær, ikke medlem Oddvar Folkestad 1 301 Programsekretær Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Liv Nordhaug 2 103 Husmor Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Birgit Brock-Utne 2 211 Amanuensis I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Jardar Seim 1 213 Universitetsstipendiat I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Håkon A. Ødegaard 1 219 Pensjonist Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Torild Lien Utvik 2 301 Husmor I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Kirsten Lyche 2 301 Husmor I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Jorunn Christensen 2 301 Org.Sekretær I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Thor Henriksen 1 402 Administrasjonssjef Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Liv Bang 2 540 Lærer I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Anlaug Moen 2 807 Husmor Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Ingebjørg Vaale 2 817 Husmor Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Arthur Thorbjørnsen 1 1001 Domprost Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Hallgeir Furnes 1 1001 Pensjonist Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Enok Ødnøy 1 1103 Domprost I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Kari Hauge Rasmussen 2 1103 Lærer Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Ida Blom 2 1201 Førstelektor I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Borgny Knutsen 2 1247 Juridiskkonsulent I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Harald Aas 1 1502 Skolesjef Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Grethe Westergå Bjørlo 2 1504 Lærer I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Tore Lindbekk 1 1601 Professor Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Martin Buvik 1 1902 Fylkesmann Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Bjørn Aarseth 1 1902 Museumslektor I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Oddvar Hanssen 1 1922 Kaptein Av instans utenfor departement
1982 Leder Tim Greve 1 219 Sjefredaktør I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig medlem Jon Michelet 1 301 Forfatter I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig medlem Per Karstensen 1 1833 Lektor I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig medlem Ingvild Broch 2 1902 Amanuensis I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Sissel Lange-Nielsen 2 301 Forfatter I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Rune Slagstad 1 301 Forsker I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Anne Enger Lahnstein 2 301 Gruppesekretær I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Eldbjørg Fjære 2 301 Husmor I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Marie Rein Bore 2 301 Journalist I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Erik Egeland 1 301 Journalist I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Hilde Sejersted 2 301 Lektor I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Jørgen Karlsen 1 706 Res.Kap. I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Jens Vetland 1 1001 Redaktør I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Kari Kjølstad Tenden 2 1135 Husmor I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Reidun Romfo 2 1563 Ordfører I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Kari Mette Aaseth 2 1902 Forsker I statsråd 1982 1982
1983 Leder Tim Greve 1 219 Sjefsredaktør I statsråd 1982
1983 Vanlig medlem Hans Svelland 1 301 Kommunalråd I statsråd 1978
1983 Vanlig medlem Jon Michelet 1 301 Forfatter I statsråd 1982
1983 Vanlig medlem Gunnar Prestegård 1 301 Generalsekretær Av Stortinget 1982
1983 Vanlig medlem Kirsti Billington 2 301 Nestleder Av Stortinget 1982
1983 Vanlig medlem Eva Knardahl 2 301 Pianist Av Stortinget 1982
1983 Vanlig medlem Egil Sundar 1 301 Redaksjonssekretæ Av Stortinget 1982
1983 Vanlig medlem Liv Torjusen 2 1103 Informasjonssjef Av Stortinget 1982
1983 Vanlig medlem Helga Kleiva Pedersen 2 1201 Journalist Av Stortinget 1982
1983 Vanlig medlem Tor J. Birkeland 1 1247 Rektor Av Stortinget 1982
1983 Vanlig medlem Kari Heir Vea 2 1828 Øvingslærer Av Stortinget 1982
1983 Vanlig medlem Per Karstensen 1 1833 Fhv. Lektor I statsråd 1982
1983 Vanlig medlem Ingvild Broch 2 1902 Amanuensis I statsråd 1982
1983 Vanlig medlem Kari Mette Aaseth 2 1902 Førstekonsulent I statsråd 1982
1983 Vanlig medlem Reidar Nielsen 1 2001 Redaktør Av Stortinget 1982
1983 Vanlig medlem Britta Johansen 2 2022 4H-Konsulent I statsråd 1982
1983 Vanlig varamedlem Sissel Lange-Nielsen 2 301 Forfatter I statsråd 1982
1983 Vanlig varamedlem Rune Slagstad 1 301 Forsker I statsråd 1982
1983 Vanlig varamedlem Eirik O. H. Moen 1 301 Gruppesekretær Av Stortinget 1982
1983 Vanlig varamedlem Anne Enger Lahnstein 2 301 Gruppesekretær I statsråd 1982
1983 Vanlig varamedlem Eldbjørg Fjære 2 301 Husmor I statsråd 1982
1983 Vanlig varamedlem Erik Egeland 1 301 Journalist I statsråd 1982
1983 Vanlig varamedlem Hilde Sejersted 2 301 Lektor I statsråd 1982
1983 Vanlig varamedlem Hanne-Marie Kaarstad 2 301 Student Av Stortinget 1982
1983 Vanlig varamedlem Tove Berntzen 2 529 Husmor Av Stortinget 1982
1983 Vanlig varamedlem Jørgen Karlsen 1 706 Residerende Kapel I statsråd 1982
1983 Vanlig varamedlem Edvard Garmo 1 834 Skolesjef Av Stortinget 1982
1983 Vanlig varamedlem Jens Vetland 1 1001 Redaktør I statsråd 1982
1983 Vanlig varamedlem Jone Vadla 1 1103 Adm. Direktør Av Stortinget 1982
1983 Vanlig varamedlem Marie Rein Bore 2 1103 Journalist I statsråd 1982
1983 Vanlig varamedlem Kari Kjølstad Tenden 2 1135 Husmor I statsråd 1982
1983 Vanlig varamedlem Per A. Kvist 1 1201 Skoledirektør Av Stortinget 1982
1983 Vanlig varamedlem Fridtjof Frank Gundersen 1 1201 Stortingsrepresentant Av Stortinget 1982
1983 Vanlig varamedlem Reidun Romfo 2 1563 Ordfører I statsråd 1982
1983 Vanlig varamedlem Aud Steinsbekk 2 1719 Pedagogisk-Psykol Av Stortinget 1982
1983 Vanlig varamedlem Jack Djupvik 1 1804 Redaktør Av Stortinget 1982
1983 Vanlig varamedlem Håkon M. Pettersen 1 1841 Skolesjef Av Stortinget 1982
1983 Vanlig varamedlem Oddvar Hanssen 1 1922 Kaptein Av Stortinget 1978
1984 Leder Tim Greve 1 219 Sjefredaktør I statsråd 1982
1984 Vanlig medlem Jon Michelet 1 301 Forfatter I statsråd 1982
1984 Vanlig medlem Kari Mette Aaseth 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1982
1984 Vanlig medlem Gunnar Prestegård 1 301 Generalsekretær Av Stortinget 1982
1984 Vanlig medlem Kirsti Billington 2 301 Nestleder Av Stortinget 1982
1984 Vanlig medlem Eva Knardahl 2 301 Pianist Av Stortinget 1982
1984 Vanlig medlem Egil Sundar 1 301 Sjefredaktør Av Stortinget 1982
1984 Vanlig medlem Liv Torjusen 2 1103 Informasjonssjef Av Stortinget 1982
1984 Vanlig medlem Helga Kleiva Pedersen 2 1201 Journalist Av Stortinget 1982
1984 Vanlig medlem Tor J. Birkeland 1 1247 Rektor Av Stortinget 1982
1984 Vanlig medlem Kari Heir Vea 2 1828 Rektor Av Stortinget 1982
1984 Vanlig medlem Per Karstensen 1 1833 Fhv. Lektor I statsråd 1982
1984 Vanlig medlem Ingvild Broch 2 1902 Amanuensis I statsråd 1982
1984 Vanlig medlem Reidar Nielsen 1 2001 Redaktør Av Stortinget 1982
1984 Vanlig varamedlem Fridtjof Frank Gundersen 1 219 Stortingsrepresentant Av Stortinget 1982
1984 Vanlig varamedlem Sissel Lange-Nielsen 2 301 Forfatter I statsråd 1982
1984 Vanlig varamedlem Eirik O. H. Moen 1 301 Gruppesekretær Av Stortinget 1982
1984 Vanlig varamedlem Anne Enger Lahnstein 2 301 Gruppesekretær I statsråd 1982
1984 Vanlig varamedlem Eldbjørg Fjære 2 301 Husmor I statsråd 1982
1984 Vanlig varamedlem Erik Egeland 1 301 Journalist I statsråd 1982
1984 Vanlig varamedlem Hilde Sejersted 2 301 Lektor I statsråd 1982
1984 Vanlig varamedlem Hanne-Marie Kaarstad 2 301 Personalsekretær Av Stortinget 1982
1984 Vanlig varamedlem Rune Slagstad 1 301 Redaktør I statsråd 1982
1984 Vanlig varamedlem Tove Berntzen 2 529 Husmor Av Stortinget 1982
1984 Vanlig varamedlem Jørgen Karlsen 1 706 Res. Kapellan I statsråd 1982
1984 Vanlig varamedlem Edvard Garmo 1 834 Skolesjef Av Stortinget 1982
1984 Vanlig varamedlem Jens Vetland 1 1001 Redaktør I statsråd 1982
1984 Vanlig varamedlem Jone Vadla 1 1103 Adm. Direktør Av Stortinget 1982
1984 Vanlig varamedlem Marie Rein Bore 2 1103 Journalist I statsråd 1982
1984 Vanlig varamedlem Kari Kjølstad Tenden 2 1135 Husmor I statsråd 1982
1984 Vanlig varamedlem Per A. Kvist 1 1201 Skoledirektør Av Stortinget 1982
1984 Vanlig varamedlem Reidun Romfo 2 1563 Ordfører I statsråd 1982
1984 Vanlig varamedlem Aud Steinsbekk 2 1719 Pedagogisk-Psykol Av Stortinget 1982
1984 Vanlig varamedlem Jack Djupvik 1 1804 Informasjonskonsu Av Stortinget 1982
1984 Vanlig varamedlem Håkon M. Pettersen 1 1841 Skolesjef Av Stortinget 1982
1984 Vanlig varamedlem Oddvar Hanssen 1 1902 Fylkeskretssekret Av Stortinget 1978
1985 Leder Tim Greve 1 219 Sjefredaktør I statsråd 1982
1985 Sekretær, ikke medlem Oddvar Folkestad 1 301 Programsekretær Av andre
1985 Vanlig medlem Jon Michelet 1 301 Forfatter I statsråd 1982
1985 Vanlig medlem Kari Mette Aaseth 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1982
1985 Vanlig medlem Gunnar Prestegård 1 301 Generalsekretær Av Stortinget 1982
1985 Vanlig medlem Kirsti Billington 2 301 Nestleder Av Stortinget 1982
1985 Vanlig medlem Eva Knardahl 2 301 Pianist Av Stortinget 1982
1985 Vanlig medlem Egil Sundar 1 301 Sjefredaktør Av Stortinget 1982
1985 Vanlig medlem Liv Torjusen 2 1103 Informasjonssjef Av Stortinget 1982
1985 Vanlig medlem Helga Kleiva Pedersen 2 1201 Journalist Av Stortinget 1982
1985 Vanlig medlem Tor J. Birkeland 1 1247 Rektor Av Stortinget 1982
1985 Vanlig medlem Kari Heir Vea 2 1828 Rektor Av Stortinget 1982
1985 Vanlig medlem Per Karstensen 1 1833 Fhv. Lektor I statsråd 1982
1985 Vanlig medlem Ingvild Broch 2 1902 Førsteamanuensis I statsråd 1982
1985 Vanlig medlem Reidar Nielsen 1 2001 Redaktør Av Stortinget 1982
1985 Vanlig varamedlem Fridtjof Frank Gundersen 1 219 Stortingsrepresentant Av Stortinget 1982
1985 Vanlig varamedlem Sissel Lange-Nielsen 2 301 Forfatter I statsråd 1982
1985 Vanlig varamedlem Eirik O. H. Moen 1 301 Gruppesekretær Av Stortinget 1982
1985 Vanlig varamedlem Anne Enger Lahnstein 2 301 Gruppesekretær I statsråd 1982
1985 Vanlig varamedlem Eldbjørg Fjære 2 301 Husmor I statsråd 1982
1985 Vanlig varamedlem Erik Egeland 1 301 Journalist I statsråd 1982
1985 Vanlig varamedlem Hilde Sejersted 2 301 Lektor I statsråd 1982
1985 Vanlig varamedlem Hanne-Marie Kaarstad 2 301 Personalsekretær Av Stortinget 1982
1985 Vanlig varamedlem Rune Slagstad 1 301 Redaktør I statsråd 1982
1985 Vanlig varamedlem Tove Berntzen 2 529 Husmor Av Stortinget 1982
1985 Vanlig varamedlem Jørgen Karlsen 1 706 Res. Kapellan I statsråd 1982
1985 Vanlig varamedlem Edvard Garmo 1 834 Skolesjef Av Stortinget 1982
1985 Vanlig varamedlem Jens Vetland 1 1001 Redaktør I statsråd 1982
1985 Vanlig varamedlem Jone Vadla 1 1103 Adm. Direktør Av Stortinget 1982
1985 Vanlig varamedlem Marie Rein Bore 2 1103 Journalist I statsråd 1982
1985 Vanlig varamedlem Kari Kjølstad Tenden 2 1135 Husmor I statsråd 1982
1985 Vanlig varamedlem Per A. Kvist 1 1201 Skoledirektør Av Stortinget 1982
1985 Vanlig varamedlem Reidun Romfo 2 1563 Ordfører I statsråd 1982
1985 Vanlig varamedlem Aud Steinsbekk 2 1719 Pedagogisk-Psykol Av Stortinget 1982
1985 Vanlig varamedlem Jack Djupvik 1 1804 Informasjonskonsu Av Stortinget 1982
1985 Vanlig varamedlem Håkon M. Pettersen 1 1841 Skolesjef Av Stortinget 1982
1986 Leder Helge Seip 1 219 Direktør I statsråd 1986
1986 Nestleder Gunnar Prestegård 1 301 Generalsekretær I statsråd 1982 1986
1986 Sekretær, ikke medlem Oddvar Folkestad 1 301 Programsekretær Av andre
1986 Vanlig medlem Rolf Berg 1 216 Redaktør Av Stortinget 1986
1986 Vanlig medlem Fridtjof Frank Gundersen 1 219 Professor I statsråd 1982 1986
1986 Vanlig medlem Hans Fredrik Dahl 1 221 Bonde I statsråd 1986
1986 Vanlig medlem Kirsti Billington 2 301 Nestleder Av Stortinget 1982 1986
1986 Vanlig medlem Terje Osmundsen 1 301 Prosjektleder I statsråd 1986
1986 Vanlig medlem Per Brunvand 1 301 Sjefredaktør I statsråd 1986
1986 Vanlig medlem Hans Henrik Ramm 1 301 Utredningsleder Av Stortinget 1986
1986 Vanlig medlem Tove Berntzen 2 529 Organisasjonssekr Av Stortinget 1982 1986
1986 Vanlig medlem Astrid Murberg Martinsen 2 702 Lærer I statsråd 1986
1986 Vanlig medlem Jens Vetland 1 1001 Sjefredaktør I statsråd 1982 1986
1986 Vanlig medlem Odd-Magne Gundersen 1 1032 Industriarbeider Av Stortinget 1986
1986 Vanlig medlem Liv Torjusen 2 1103 Informasjonssjef Av Stortinget 1982 1986
1986 Vanlig medlem Marie Rein Bore 2 1103 Journalist I statsråd 1982 1986
1986 Vanlig medlem Helga Kleiva Pedersen 2 1201 Journalist Av Stortinget 1982 1986
1986 Vanlig medlem Geir Kjell Andersland 1 1201 Direktør Av Stortinget 1986
1986 Vanlig medlem Sylvi Lem 2 1439 Sekretær I statsråd 1986
1986 Vanlig medlem Marit Stemshaug 2 1601 Høgskolelærer I statsråd 1986
1986 Vanlig medlem Solveig Kleven 2 1750 Lærer Av Stortinget 1986
1986 Vanlig medlem Jack Djupvik 1 1804 Informasjonssjef Av Stortinget 1982 1986
1986 Vanlig medlem Kari Heir Vea 2 1828 Rektor Av Stortinget 1982 1986
1986 Vanlig medlem Ole Danbolt Mjøs 1 1902 Professor Av Stortinget 1986
1986 Vanlig medlem Reidar Nielsen 1 2001 Redaktør Av Stortinget 1982 1986
1986 Vanlig medlem Berit Oppegaard 2 2020 Lektor I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Bjørg Brusevold 2 130 Sekretær Av Stortinget 1986
1986 Vanlig varamedlem Bjørg Jønsson 2 216 Redaktør I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Håkon A. Ødegaard 1 219 Pensjonist Av Stortinget 1974 1986
1986 Vanlig varamedlem Erik Egeland 1 301 Journalist I statsråd 1982 1986
1986 Vanlig varamedlem Hilde Sejersted 2 301 Lektor I statsråd 1982 1986
1986 Vanlig varamedlem Hanne-Marie Kaarstad 2 301 Personalsekretær Av Stortinget 1982 1986
1986 Vanlig varamedlem Rune Slagstad 1 301 Redaktør I statsråd 1982 1986
1986 Vanlig varamedlem Thor Henriksen 1 402 Direktør Av Stortinget 1978 1986
1986 Vanlig varamedlem Randi Maakestad 2 628 Lærer Av Stortinget 1986
1986 Vanlig varamedlem Jørgen Karlsen 1 706 Res. Kapellan I statsråd 1982 1986
1986 Vanlig varamedlem Kari Nordheim-Larsen 2 806 Adjunkt Av Stortinget 1986
1986 Vanlig varamedlem Edvard Garmo 1 834 Skolesjef Av Stortinget 1982 1986
1986 Vanlig varamedlem Alf-Eivind Ljøstad 1 918 Skolesjef I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Kirsten Wiese Rosenlund 2 1001 Husmor Av Stortinget 1986
1986 Vanlig varamedlem Ragnar Udjus 1 1001 Redaktør I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Jone Vadla 1 1103 Adm. Direktør Av Stortinget 1982 1986
1986 Vanlig varamedlem Kari Kjølstad Tenden 2 1135 Husmor I statsråd 1982 1986
1986 Vanlig varamedlem Per A. Kvist 1 1201 Skoledirektør Av Stortinget 1982 1986
1986 Vanlig varamedlem Egil Rafto 1 1201 Journalist I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Knut Risnes 1 1264 Ordfører Av Stortinget 1986
1986 Vanlig varamedlem Sissel Kværne Vestre 2 1419 Husmor I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Peter Wilhelm Bøckman 1 1601 Professor I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Sissel Eidissen 2 1848 Fylkesvaraordføre Av Stortinget 1986
1986 Vanlig varamedlem Oddvar Hanssen 1 1902 Fylkessekretær Av Stortinget 1978 1986
1986 Vanlig varamedlem Odd R. Olsen 1 2030 Redaktør Av Stortinget 1986
1987 Leder Helge Seip 1 219 Direktør I statsråd 1986
1987 Sekretær, ikke medlem Oddvar Folkestad 1 301 Programsekretær
1987 Vanlig medlem Bjørg Jønsson 2 216 Redaktør I statsråd 1986
1987 Vanlig medlem Rolf Berg 1 216 Redaktør Av Stortinget 1986
1987 Vanlig medlem Hans Fredrik Dahl 1 221 Bonde I statsråd 1986
1987 Vanlig medlem Hans Henrik Ramm 1 301 Daglig Leder Av Stortinget 1986
1987 Vanlig medlem Per Brunvand 1 301 Sjefredaktør Av Stortinget 1986
1987 Vanlig medlem Astrid Murberg Martinsen 2 702 Lærer I statsråd 1986
1987 Vanlig medlem Odd-Magne Gundersen 1 1032 Industriarbeide Av Stortinget 1986
1987 Vanlig medlem Geir Kjell Andersland 1 1201 Direktør Av Stortinget 1986
1987 Vanlig medlem Sylvi Lem 2 1439 Sekretær I statsråd 1986
1987 Vanlig medlem Marit Stemshaug 2 1601 Høgskolelektor I statsråd 1986
1987 Vanlig medlem Solveig Kleven 2 1750 Lærer Av Stortinget 1986
1987 Vanlig medlem Ole Danbolt Mjøs 1 1902 Professor Av Stortinget 1986
1987 Vanlig medlem Berit Oppegaard 2 2020 Rektor I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Bjørg Brusevold 2 130 Sekretær Av Stortinget 1986
1987 Vanlig varamedlem Sveinung Lunde 1 301 Byråd Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Klara Lie 2 301 Konsulent Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Randi Maakestad 2 628 Lærer Av Stortinget 1986
1987 Vanlig varamedlem Kari Nordheim-Larsen 2 806 Adjunkt Av Stortinget 1986
1987 Vanlig varamedlem Alf-Eivind Ljøstad 1 918 Skolesjef I statsråd 1985
1987 Vanlig varamedlem Kirsten Wiese Rosenlund 2 1001 Husmor Av Stortinget 1986
1987 Vanlig varamedlem Ragnar Udjus 1 1001 Redaktør I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Egil Rafto 1 1201 Journalist I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Knut Risnes 1 1264 Ordfører Av Stortinget 1986
1987 Vanlig varamedlem Sissel Kværne Vestre 2 1419 Husmor I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Peter Wilhelm Bøckman 1 1601 Professor I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Sissel Eidissen 2 1848 Fylkesvaraordfø Av Stortinget 1986
1987 Vanlig varamedlem Odd R. Olsen 1 2030 Redaktør Av Stortinget 1986
1988 Leder Helge Seip 1 219 Direktør I statsråd 1986
1988 Sekretær, ikke medlem Oddvar Folkestad 1 301 Programsekretær
1988 Vanlig medlem Bjørg Jønsson 2 216 Journalist I statsråd 1986
1988 Vanlig medlem Rolf Berg 1 216 Redaktør Av Stortinget 1986
1988 Vanlig medlem Hans Fredrik Dahl 1 221 Professor I statsråd 1986
1988 Vanlig medlem Hans Henrik Ramm 1 301 Daglig Leder Av Stortinget 1986
1988 Vanlig medlem Per Brunvand 1 301 Sjefredaktør Av Stortinget 1986
1988 Vanlig medlem Astrid Murberg Martinsen 2 702 Lærer I statsråd 1986
1988 Vanlig medlem Odd-Magne Gundersen 1 1032 Personalkonsule Av Stortinget 1986
1988 Vanlig medlem Geir Kjell Andersland 1 1201 Adm. Direktør Av Stortinget 1986
1988 Vanlig medlem Sylvi Lem 2 1439 Sekretær I statsråd 1986
1988 Vanlig medlem Marit Stemshaug 2 1601 Høgskolelektor I statsråd 1986
1988 Vanlig medlem Solveig Kleven 2 1750 Lærer Av Stortinget 1986
1988 Vanlig medlem Ole Danbolt Mjøs 1 1902 Professor Av Stortinget 1986
1988 Vanlig medlem Berit Oppegaard 2 2020 Rektor I statsråd 1986
1988 Vanlig varamedlem Bjørg Brusevold 2 130 Sekretær Av Stortinget 1986
1988 Vanlig varamedlem Sveinung Lunde 1 301 Byråd Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Klara Lie 2 301 Konsulent Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Randi Maakestad 2 628 Lærer Av Stortinget 1986
1988 Vanlig varamedlem Kari Nordheim-Larsen 2 806 Fylkesvaraordfø Av Stortinget 1986
1988 Vanlig varamedlem Alf-Eivind Ljøstad 1 918 Skolesjef I statsråd 1985
1988 Vanlig varamedlem Kirsten Wiese Rosenlund 2 1001 Husmor Av Stortinget 1986
1988 Vanlig varamedlem Ragnar Udjus 1 1001 Redaktør I statsråd 1986
1988 Vanlig varamedlem Egil Rafto 1 1201 Journalist I statsråd 1986
1988 Vanlig varamedlem Knut Risnes 1 1264 Ordfører Av Stortinget 1986
1988 Vanlig varamedlem Sissel Kværne Vestre 2 1419 Husmor I statsråd 1986
1988 Vanlig varamedlem Peter Wilhelm Bøckman 1 1601 Professor I statsråd 1986
1988 Vanlig varamedlem Sissel Eidissen 2 1848 Fylkesvaraordfø Av Stortinget 1986
1988 Vanlig varamedlem Odd R. Olsen 1 2030 Redaktør Av Stortinget 1986
1989 Leder Helge Seip 1 219 Fhv. Direktør I statsråd 1986
1989 Sekretær, ikke medlem Reidar Huseby 1 301 Informasjonssje Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Rolf Berg 1 216 Redaktør Av Stortinget 1986
1989 Vanlig medlem Hans Fredrik Dahl 1 221 Professor I statsråd 1986
1989 Vanlig medlem Hans Henrik Ramm 1 301 Daglig Leder Av Stortinget 1986
1989 Vanlig medlem Bjørg Jønsson 2 301 Journalist I statsråd 1986
1989 Vanlig medlem Per Brunvand 1 301 Sjefredaktør Av Stortinget 1986
1989 Vanlig medlem Astrid Murberg Martinsen 2 702 Lærer I statsråd 1986
1989 Vanlig medlem Odd-Magne Gundersen 1 1032 Personalkonsule Av Stortinget 1986
1989 Vanlig medlem Geir Kjell Andersland 1 1201 Adm. Direktør Av Stortinget 1986
1989 Vanlig medlem Sylvi Lem 2 1439 Sekretær I statsråd 1986
1989 Vanlig medlem Marit Stemshaug 2 1601 Høgskolelektor I statsråd 1986
1989 Vanlig medlem Solveig Kleven 2 1750 Lærer Av Stortinget 1986
1989 Vanlig medlem Ole Danbolt Mjøs 1 1902 Professor Av Stortinget 1986
1989 Vanlig medlem Berit Oppegaard 2 2020 Rektor I statsråd 1986
1989 Vanlig varamedlem Bjørg Brusevold 2 130 Sekretær Av Stortinget 1986
1989 Vanlig varamedlem Sveinung Lunde 1 301 Byråd Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Klara Lie 2 301 Konsulent Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Randi Maakestad 2 628 Lærer Av Stortinget 1986
1989 Vanlig varamedlem Kari Nordheim-Larsen 2 806 Fylkesvaraordfø Av Stortinget 1986
1989 Vanlig varamedlem Alf-Eivind Ljøstad 1 918 Skolesjef I statsråd 1985
1989 Vanlig varamedlem Kirsten Wiese Rosenlund 2 1001 Husmor Av Stortinget 1986
1989 Vanlig varamedlem Ragnar Udjus 1 1001 Redaktør I statsråd 1986
1989 Vanlig varamedlem Egil Rafto 1 1201 Journalist I statsråd 1986
1989 Vanlig varamedlem Knut Risnes 1 1264 Ordfører Av Stortinget 1986
1989 Vanlig varamedlem Sissel Kværne Vestre 2 1419 Husmor I statsråd 1986
1989 Vanlig varamedlem Peter Wilhelm Bøckman 1 1601 Professor I statsråd 1986
1989 Vanlig varamedlem Sissel Eidissen 2 1848 Fylkesvaraordfø Av Stortinget 1986
1989 Vanlig varamedlem Odd R. Olsen 1 2030 Redaktør Av Stortinget 1986
1990 Leder Ole Danbolt Mjøs 1 1902 Professor I statsråd 1986 1990
1990 Nestleder Marit Stemshaug 2 1601 Høgskolelektor I statsråd 1986 1990
1990 Sekretær, ikke medlem Reidar Huseby 1 301 Informasjonssje Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Georg Apenes 1 103 Direktør I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Rolf Berg 1 216 Redaktør Av Stortinget 1986 1990
1990 Vanlig medlem Hans Henrik Ramm 1 301 Daglig Leder Av Stortinget 1986 1990
1990 Vanlig medlem Bjørg Jønsson 2 301 Forlagsdirektør I statsråd 1986 1990
1990 Vanlig medlem Per Brunvand 1 301 Sjefredaktør Av Stortinget 1986 1990
1990 Vanlig medlem Hans Andreas Limi 1 301 Generalsekretær Av Stortinget 1990
1990 Vanlig medlem Esther Marie Kostøl 2 301 Nestleder I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Aud Kvalbein 2 301 Sekretær Av Stortinget 1990
1990 Vanlig medlem Åse Kleveland 2 301 Statsråd I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Grethe Fossum 2 423 Rektor Av Stortinget 1990
1990 Vanlig medlem Tove Berntzen 2 529 Organisasjonsse Av Stortinget 1982 1990
1990 Vanlig medlem Sigrid Straand 2 821 Psykolog Av Stortinget 1990
1990 Vanlig medlem Marie Rein Bore 2 1103 Journalist I statsråd 1982 1990
1990 Vanlig medlem Anne Beth Moslet 2 1149 Redaktør I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Paal-Helge Haugen 1 1420 Forfatter I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Martha Seljeseth 2 1432 Husøkonom Av Stortinget 1990
1990 Vanlig medlem Sylvi Lem 2 1439 Sekretær I statsråd 1986 1990
1990 Vanlig medlem Henrik A. Kløven 1 1624 Helse- Og Sosia Av Stortinget 1990
1990 Vanlig medlem Arent M. Henriksen 1 1627 Generalsekretær I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Sturla Slapgård 1 1719 Førstekonsulent Av Stortinget 1990
1990 Vanlig medlem Jack Djupvik 1 1804 Informasjonssje Av Stortinget 1982 1990
1990 Vanlig medlem Herbjørg Valvåg 2 1902 Fagsjef Av Stortinget 1990
1990 Vanlig medlem Ole K. Sara 1 2012 Reindriftssjef Av Stortinget 1990
1990 Vanlig varamedlem Bjørg Brusevold 2 130 Sekretær Av Stortinget 1986 1990
1990 Vanlig varamedlem Inger Margrethe Gaarder 2 217 Forfatter I statsråd 1990
1990 Vanlig varamedlem Sveinung Lunde 1 301 Byråd Av departement 1987 1990
1990 Vanlig varamedlem Klara Lie 2 301 Konsulent Av departement 1987 1990
1990 Vanlig varamedlem Peter N. Myhre 1 301 Ordfører I statsråd 1990
1990 Vanlig varamedlem Odd Magnar Brubæk 1 301 Sekretariatsled Av Stortinget 1990
1990 Vanlig varamedlem Randi Maakestad 2 628 Lærer Av Stortinget 1986 1990
1990 Vanlig varamedlem Rolf Sætre 1 706 Fylkessekretær Av Stortinget 1990
1990 Vanlig varamedlem Kari Nordheim-Larsen 2 806 Fylkesvaraordfø Av Stortinget 1986 1990
1990 Vanlig varamedlem Edvard Garmo 1 834 Skolesjef Av Stortinget 1982 1990
1990 Vanlig varamedlem Ole Tinghaug 1 918 Politibetjent Av Stortinget 1990
1990 Vanlig varamedlem Kirsten Wiese Rosenlund 2 1001 Husmor Av Stortinget 1986 1990
1990 Vanlig varamedlem Ragnar Udjus 1 1001 Redaktør I statsråd 1986 1990
1990 Vanlig varamedlem Torunn Sandvand 2 1001 Undervisningsin I statsråd 1990
1990 Vanlig varamedlem Jan Helland Olsen 1 1002 Fylkesvaraordfø Av Stortinget 1990
1990 Vanlig varamedlem Reinert Ege 1 1101 Undervisningsin Av Stortinget 1990
1990 Vanlig varamedlem Egil Rafto 1 1201 Journalist I statsråd 1986 1990
1990 Vanlig varamedlem Arnulf Ingvaldsen 1 1219 Mekaniker Av Stortinget 1990
1990 Vanlig varamedlem Knut Risnes 1 1264 Ordfører I statsråd 1986 1990
1990 Vanlig varamedlem Terje Kjøde 1 1520 Konsulent I statsråd 1990
1990 Vanlig varamedlem Bjørg Simonsen 2 1833 Overbibliotekar I statsråd 1990
1990 Vanlig varamedlem Sissel Eidissen 2 1848 Fylkesvaraordfø Av Stortinget 1986 1990
1990 Vanlig varamedlem Hill-Marta Solberg 2 1870 Ordfører Av Stortinget 1990
1990 Vanlig varamedlem Ellen Mo 2 1902 Lagdommer I statsråd 1990
1990 Vanlig varamedlem Ellen Inga O. Hætta 2 2011 Ordfører I statsråd 1990
1991 Sekretær, ikke medlem Reidar Huseby 1 301 Informasjonssje Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Georg Apenes 1 103 Direktør I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Hans Andreas Limi 1 301 Generalsekretær Av Stortinget 1990
1991 Vanlig medlem Aud Kvalbein 2 301 Informasjonssje Av Stortinget 1990
1991 Vanlig medlem Esther Marie Kostøl 2 301 Nestleder I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Åse Kleveland 2 301 Statsråd I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Vigdis Lian 2 301 Barnefilmkonsul Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Grethe Fossum 2 423 Rektor Av Stortinget 1990
1991 Vanlig medlem Sigrid Straand 2 821 Psykolog Av Stortinget 1990
1991 Vanlig medlem Paal-Helge Haugen 1 1018 Forfatter I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Anne Beth Moslet 2 1149 Redaktør I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Martha Seljeseth 2 1432 Husøkonom Av Stortinget 1990
1991 Vanlig medlem Arent M. Henriksen 1 1601 Generalsekretær I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Henrik A. Kløven 1 1624 Velferdsoffiser Av Stortinget 1990
1991 Vanlig medlem Sturla Slapgård 1 1719 Førstekonsulent Av Stortinget 1990
1991 Vanlig medlem Herbjørg Valvåg 2 1902 Fagsjef Av Stortinget 1990
1991 Vanlig medlem Ole K. Sara 1 2012 Reindriftssjef Av Stortinget 1990
1991 Vanlig varamedlem Inger Margrethe Gaarder 2 217 Forfatter I statsråd 1990
1991 Vanlig varamedlem Peter N. Myhre 1 301 Kommunalråd I statsråd 1990
1991 Vanlig varamedlem Odd Magnar Brubæk 1 301 Sekretariatsled Av Stortinget 1990
1991 Vanlig varamedlem Rolf Sætre 1 706 Distriktssekret Av Stortinget 1990
1991 Vanlig varamedlem Ole Tinghaug 1 918 Politibetjent Av Stortinget 1990
1991 Vanlig varamedlem Torunn Sandvand 2 1001 Undervisningsin I statsråd 1990
1991 Vanlig varamedlem Jan Helland Olsen 1 1002 Fylkesvaraordfø Av Stortinget 1990
1991 Vanlig varamedlem Reinert Ege 1 1101 Undervisningsin Av Stortinget 1990
1991 Vanlig varamedlem Arnulf Ingvaldsen 1 1219 Mekaniker Av Stortinget 1990
1991 Vanlig varamedlem Terje Kjøde 1 1520 Konsulent I statsråd 1990
1991 Vanlig varamedlem Bjørg Simonsen 2 1833 Overbibliotekar I statsråd 1990
1991 Vanlig varamedlem Hill-Marta Solberg 2 1870 Ordfører Av Stortinget 1990
1991 Vanlig varamedlem Ellen Mo 2 1902 Lagdommer I statsråd 1990
1991 Vanlig varamedlem Ellen Inga O. Hætta 2 2011 Ordfører I statsråd 1990
1992 Sekretær, ikke medlem Reidar Huseby 1 301 Informasjonssje Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Hans Andreas Limi 1 301 Generalsekretær Av Stortinget 1990
1992 Vanlig medlem Aud Kvalbein 2 301 Informasjonssje Av Stortinget 1990
1992 Vanlig medlem Esther Marie Kostøl 2 301 Nestleder I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Vigdis Lian 2 301 Barnefilmkonsul Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Sissel Nilsen 2 301 Biblioteksjef 1992
1992 Vanlig medlem Grethe Fossum 2 423 Stortingsrepresentant Av Stortinget 1990
1992 Vanlig medlem Sigrid Straand 2 821 Psykolog Av Stortinget 1990
1992 Vanlig medlem Paal-Helge Haugen 1 1018 Forfatter I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Anne Beth Moslet 2 1149 Redaktør I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Martha Seljeseth 2 1432 Husøkonom Av Stortinget 1990
1992 Vanlig medlem Arent M. Henriksen 1 1601 Generalsekretær I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Henrik A. Kløven 1 1624 Velferdsoffiser Av Stortinget 1990
1992 Vanlig medlem Sturla Slapgård 1 1719 Juridisk Konsul Av Stortinget 1990
1992 Vanlig medlem Herbjørg Valvåg 2 1902 Fagsjef Av Stortinget 1990
1992 Vanlig medlem Ole K. Sara 1 2012 Reindriftssjef Av Stortinget 1990
1992 Vanlig varamedlem Inger Margrethe Gaarder 2 217 Forfatter I statsråd 1990
1992 Vanlig varamedlem Peter N. Myhre 1 301 Kommunalråd I statsråd 1990
1992 Vanlig varamedlem Odd Magnar Brubæk 1 301 Sekretariatsled Av Stortinget 1990
1992 Vanlig varamedlem Rolf Sætre 1 706 Distriktssekret Av Stortinget 1990
1992 Vanlig varamedlem Ole Tinghaug 1 918 Politibetjent Av Stortinget 1990
1992 Vanlig varamedlem Torunn Sandvand 2 1001 Undervisningsin I statsråd 1990
1992 Vanlig varamedlem Jan Helland Olsen 1 1002 Fylkesvaraordfø Av Stortinget 1990
1992 Vanlig varamedlem Reinert Ege 1 1101 Undervisningsin Av Stortinget 1990
1992 Vanlig varamedlem Arnulf Ingvaldsen 1 1219 Mekaniker Av Stortinget 1990
1992 Vanlig varamedlem Terje Kjøde 1 1520 Konsulent I statsråd 1990
1992 Vanlig varamedlem Bjørg Simonsen 2 1833 Overbibliotekar I statsråd 1990
1992 Vanlig varamedlem Hill-Marta Solberg 2 1870 Ordfører Av Stortinget 1990
1992 Vanlig varamedlem Ellen Mo 2 1902 Lagdommer I statsråd 1990
1992 Vanlig varamedlem Ellen Inga O. Hætta 2 2011 Ordfører I statsråd 1990
1993 Sekretær, ikke medlem Reidar Huseby 1 301 Informasjonssje Av departement 1989
1993 Vanlig medlem Hans Andreas Limi 1 301 Generalsekretær Av Stortinget 1990
1993 Vanlig medlem Aud Kvalbein 2 301 Informasjonssje Av Stortinget 1990
1993 Vanlig medlem Esther Marie Kostøl 2 301 Nestleder I statsråd 1990
1993 Vanlig medlem Vigdis Lian 2 301 Barnefilmkonsul Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Sissel Nilsen 2 301 Biblioteksjef 1992
1993 Vanlig medlem Grethe Fossum 2 423 Stortingsrepresentant Av Stortinget 1990
1993 Vanlig medlem Sigrid Straand 2 821 Psykolog Av Stortinget 1990
1993 Vanlig medlem Paal-Helge Haugen 1 1018 Forfatter I statsråd 1990
1993 Vanlig medlem Anne Beth Moslet 2 1149 Redaktør I statsråd 1990
1993 Vanlig medlem Martha Seljeseth 2 1432 Husøkonom Av Stortinget 1990
1993 Vanlig medlem Arent M. Henriksen 1 1601 Direktør I statsråd 1990
1993 Vanlig medlem Henrik A. Kløven 1 1624 Velferdsoffiser Av Stortinget 1990
1993 Vanlig medlem Sturla Slapgård 1 1721 Juridisk Konsul Av Stortinget 1990
1993 Vanlig medlem Herbjørg Valvåg 2 1902 Fagsjef Av Stortinget 1990
1993 Vanlig medlem Ole K. Sara 1 2012 Reindriftssjef Av Stortinget 1990
1993 Vanlig varamedlem Inger Margrethe Gaarder 2 217 Forfatter I statsråd 1990
1993 Vanlig varamedlem Peter N. Myhre 1 301 Kommunalråd I statsråd 1990
1993 Vanlig varamedlem Odd Magnar Brubæk 1 301 Sekretariatsled Av Stortinget 1990
1993 Vanlig varamedlem Rolf Sætre 1 706 Distriktssekret Av Stortinget 1990
1993 Vanlig varamedlem Ole Tinghaug 1 918 Politibetjent Av Stortinget 1990
1993 Vanlig varamedlem Torunn Sandvand 2 1001 Undervisningsin I statsråd 1990
1993 Vanlig varamedlem Jan Helland Olsen 1 1002 Fylkesvaraordfø Av Stortinget 1990
1993 Vanlig varamedlem Reinert Ege 1 1101 Undervisningsin Av Stortinget 1990
1993 Vanlig varamedlem Vigdis Ravnøy 2 1201 Distriktssekret Av Stortinget 1993
1993 Vanlig varamedlem Erling Dahl 1 1201 Intendant Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Arnulf Ingvaldsen 1 1219 Mekaniker Av Stortinget 1990
1993 Vanlig varamedlem Terje Kjøde 1 1520 Konsulent I statsråd 1990
1993 Vanlig varamedlem Bjørg Simonsen 2 1833 Overbibliotekar I statsråd 1990
1993 Vanlig varamedlem Hill-Marta Solberg 2 1870 Ordfører Av Stortinget 1990
1993 Vanlig varamedlem Ellen Mo 2 1902 Lagdommer I statsråd 1990
1993 Vanlig varamedlem Ellen Inga O. Hætta 2 2011 Ordfører I statsråd 1990
1994 Leder Ellen Mo 2 1902 Lagdommer I statsråd 1990 1994
1994 Nestleder Johan Buttedahl 1 624 Fylkestannlege I statsråd 1994
1994 Sekretær, ikke medlem Reidar Huseby 1 301 Informasjonssje Av departement 1989
1994 Vanlig medlem Aud Kvalbein 2 301 Journalist Av Stortinget 1990 1994
1994 Vanlig medlem Esther Marie Kostøl 2 301 Nestleder I statsråd 1990 1994
1994 Vanlig medlem Kristin Clemet 2 301 Siviløkonom I statsråd 1994
1994 Vanlig medlem Lars Velsand 1 534 Bonde Av Stortinget 1994
1994 Vanlig medlem Trond Helleland 1 602 Av Stortinget 1994
1994 Vanlig medlem Vigdis Ravnøy 2 1201 Distriktssekret Av Stortinget 1993 1994
1994 Vanlig medlem Laila Dåvøy 2 1247 Forbundsleder I statsråd 1994
1994 Vanlig medlem Ketil Jarl Halse 1 1519 Amanuensis I statsråd 1994
1994 Vanlig medlem Marit Rotnes 2 1630 Pensjonist Av Stortinget 1994
1994 Vanlig medlem Herbjørg Valvåg 2 1902 Prosjektleder Av Stortinget 1990 1994
1994 Vanlig medlem Ole K. Sara 1 2012 Reindriftssjef Av Stortinget 1990 1994
1994 Vanlig medlem Finn-Arn Selfors 1 2025 Kontorsekretær Av Stortinget 1994
1994 Vanlig varamedlem Bjørg Brusevold 2 102 Konsulent Av Stortinget 1986 1994
1994 Vanlig varamedlem Kristin Aase Bergem 2 217 Informasjonssje I statsråd 1994
1994 Vanlig varamedlem Sissel Nilsen 2 301 Biblioteksjef I statsråd 1992 1994
1994 Vanlig varamedlem Eirik Mosveen 1 301 Sjefredaktør I statsråd 1994
1994 Vanlig varamedlem Reinert Ege 1 538 Adjunkt Av Stortinget 1990 1994
1994 Vanlig varamedlem Rolf Sætre 1 706 Fylkessekretár Av Stortinget 1990 1994
1994 Vanlig varamedlem Geir Mo 1 806 Generalsekretær I statsråd 1994
1994 Vanlig varamedlem Anne Margrete Nyerrød 2 903 Ass Undervisni Av Stortinget 1994
1994 Vanlig varamedlem Torunn Sandvand 2 1001 Rektor I statsråd 1990 1994
1994 Vanlig varamedlem Frank Aarebrot 1 1201 Amanuensis I statsråd 1994
1994 Vanlig varamedlem Arnulf Ingvaldsen 1 1219 Mekaniker Av Stortinget 1990 1994
1994 Vanlig varamedlem Arent M. Henriksen 1 1627 Direktør I statsråd 1990 1994
1994 Vanlig varamedlem Inger-An Johansen 2 1860 Tannlegesekretæ Av Stortinget 1994
1994 Vanlig varamedlem Karen Skjånes 2 2003 Student Av Stortinget 1994
1995 Nestleder Johan Buttedahl 1 624 Fylkestannlege I statsråd 1994
1995 Sekretær, ikke medlem Reidar Huseby 1 301 Informasjonssje Av departement 1989
1995 Sekretær, ikke medlem Leif Stavik 1 301 Programsekretær Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Kristin Clemet 2 301 Siviløkonom I statsråd 1994
1995 Vanlig medlem Lars Velsand 1 534 Bonde Av Stortinget 1994
1995 Vanlig medlem Trond Helleland 1 602 Av Stortinget 1994
1995 Vanlig medlem Laila Dåvøy 2 1247 Forbundsleder I statsråd 1994
1995 Vanlig medlem Ketil Jarl Halse 1 1519 Rektor I statsråd 1994
1995 Vanlig medlem Marit Rotnes 2 1630 Pensjonist Av Stortinget 1994
1995 Vanlig medlem Finn-Arn Selfors 1 2025 Kontorsjef Av Stortinget 1994
1995 Vanlig varamedlem Kristin Aase Bergem 2 217 Informasjonssje I statsråd 1994
1995 Vanlig varamedlem Eirik Mosveen 1 301 Sjefredaktør I statsråd 1994
1995 Vanlig varamedlem Geir Mo 1 806 Generalsekretær I statsråd 1994
1995 Vanlig varamedlem Anne Margrete Nyerrød 2 903 Ass. Undervisni Av Stortinget 1994
1995 Vanlig varamedlem Frank Aarebrot 1 1201 Amanuensis I statsråd 1994
1995 Vanlig varamedlem Inger-An Johansen 2 1860 Tannlegesekretæ Av Stortinget 1994
1995 Vanlig varamedlem Karen Skjånes 2 2003 Student Av Stortinget 1994
1996 Nestleder Johan Buttedahl 1 624 Fylkestannlege I statsråd 1994
1996 Sekretær, ikke medlem Leif Stavik 1 301 Programsekretær Av andre 1995
1996 Vanlig medlem Kristin Clemet 2 301 Siviløkonom I statsråd 1994
1996 Vanlig medlem Lars Velsand 1 534 Bonde Av Stortinget 1994
1996 Vanlig medlem Trond Helleland 1 602 Av Stortinget 1994
1996 Vanlig medlem Laila Dåvøy 2 1247 Forbundsleder I statsråd 1994
1996 Vanlig medlem Ketil Jarl Halse 1 1519 Amanuensis I statsråd 1994
1996 Vanlig medlem Marit Rotnes 2 1630 Pensjonist Av Stortinget 1994
1996 Vanlig medlem Finn-Arne Selfors 1 2025 Kontorsjef Av Stortinget 1994
1996 Vanlig varamedlem Kristin Aase Bergem 2 217 Informasjonssje I statsråd 1994
1996 Vanlig varamedlem Karen Skjånes 2 301 Informasjonssje Av Stortinget 1994
1996 Vanlig varamedlem Rubina Rana 2 301 Redaktør Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Geir Mo 1 806 Generalsekretær I statsråd 1994
1996 Vanlig varamedlem Anne Margrete Nyerrød 2 903 Ass. Undervisni Av Stortinget 1994
1996 Vanlig varamedlem Frank Aarebrot 1 1201 Amanuensis I statsråd 1994
1996 Vanlig varamedlem Inger Anne Johansen 2 1860 Tannlegesekretæ Av Stortinget 1994
1997 Nestleder Johan Buttedahl 1 624 Fylkestannlege I statsråd 1994
1997 Sekretær, ikke medlem Leif Stavik 1 301 Programsekretær Av andre 1995
1997 Vanlig medlem Karen Skjånes 2 301 Informasjonssje Av Stortinget 1994
1997 Vanlig medlem Kristin Clemet 2 301 Siviløkonom I statsråd 1994
1997 Vanlig medlem Lars Velsand 1 534 Bonde Av Stortinget 1994
1997 Vanlig medlem Trond Helleland 1 602 Av Stortinget 1994
1997 Vanlig medlem Laila Dåvøy 2 1247 Forbundsleder I statsråd 1994
1997 Vanlig medlem Ketil Jarl Halse 1 1519 Amanuensis I statsråd 1994
1997 Vanlig medlem Marit Rotnes 2 1630 Pensjonist Av Stortinget 1994
1997 Vanlig medlem Finn-Arne Selfors 1 2025 Kontorsjef Av Stortinget 1994
1997 Vanlig varamedlem Kristin Aase Bergem 2 217 Informasjonssje I statsråd 1994
1997 Vanlig varamedlem Rubina Rana 2 301 Redaktør Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Geir Mo 1 806 Generalsekretær I statsråd 1994
1997 Vanlig varamedlem Anne Margrete Nyerrød 2 903 Ass. Undervisni Av Stortinget 1994
1997 Vanlig varamedlem Frank Aarebrot 1 1201 Amanuensis I statsråd 1994
1997 Vanlig varamedlem Inger Anne Johansen 2 1860 Tannlegesekretæ Av Stortinget 1994
2002 Geir Mo Generalsekretær
2002 Bjørg Brusevold 105 Konsulent
2002 John Arne Balto 221 Redaktør
2002 Leif Stavik 231 Programsekretær
2002 Roy Jacobsen 301 Forfatter
2002 Margareth Humlen 301 Førstesekretær
2002 Cathrine Sandnes 301 Journalist
2002 Nita Kapoor 301 Konsulent
2002 Litt Woon Long 301 Konsulent
2002 Bård Vegar Solhjell 301 Partisekretær
2002 Asta Brimi 513 Redaktør
2002 Hallgrim Berg 619 Daglig Leder
2002 Karsten Isachsen 620 Forfatter
2002 Per Arne Olsen 704 Sekretariatsleder
2002 Hanne-Grete Brommeland Larsen 1001
2002 Paul Leer-Salvesen 1001 Professor
2002 Torbjørn Urfjell 1001 Prosjektleder
2002 Henning Warloe 1201
2002 Svein Brurås 1201 Førsteamanuensis
2002 Magne Rommetveit 1221 Ordfører
2002 Jan Olav Fretland 1422 Førsteamanuensis
2002 Torbjørn Bratt 1601 Kommunalråd
2002 Anne Kathrine Slungård 1601 Ordfører
2002 Astri Marie Wessel 1729 Fylkesvaraordfører
2002 Kine Hellebust 1933 Artist
2002 Olaf Skogmo 1942 Avdelingsingeniør
2002 Randi Karlstrøm 2012
2002 Nancy C. Porsanger 2025
2002 Leder Kjellbjørg Lunde 1221 Utdanningsdirektør
2002 Nestleder Kjellaug Nakkim 104 Pensjonist
2003 Litt Woon Long -
2003 Hanne-Grete Brommeland Larsen
2003 Randi Karlstrøm
2003 Nancy C. Porsanger
2003 Henning Warloe
2003 Kine Hellebust Artist
2003 Olaf Skogmo Avdelingsingeniør
2003 Hallgrim Berg Daglig Leder
2003 Karsten Isachsen Forfatter
2003 Roy Jacobsen Forfatter
2003 Svein Brurås Førsteamanuensis
2003 Jan Olav Fretland Førsteamanuensis
2003 Margareth Humlen Førstesekretær
2003 Astri Marie Wessel Fylkesvaraordfører
2003 Geir Mo Generalsekretær
2003 Cathrine Sandnes Journalist
2003 Torbjørn Bratt Kommunalråd
2003 Bjørg Brusevold Konsulent
2003 Nita Kapoor Konsulent
2003 Anne Kathrine Slungård Ordfører
2003 Magne Rommetveit Ordfører
2003 Bård Vegar Solhjell Partisekretær
2003 Paul Leer-Salvesen Professor
2003 Leif Stavik Programsekretær
2003 Torbjørn Urfjell Prosjektleder
2003 John Arne Balto Redaktør
2003 Asta Brimi Redaktør
2003 Per Arne Olsen Sekretariatsleder
2003 Leder Kjellbjørg Lunde Utdanningsdirektør
2003 Nestleder Kjellaug Nakkim Pensjonist