Styret for Riksteateret

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Riksteateret" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Riksteateret
Utvalgsnummer: 2153000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1948
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 1948 av Kirke- og undervisningsdepartementet i henhold til lov om Riksteatret av 13. desember 1948.
Mandat:
Se til at virksomheten oppfylles som vedtatt i loven: sende ut egne turneforestillinger og forestillinger fra de statsstøttede teatrene, støtte lokale teaterlag, arbeide for fremme av teatervirksomheten omkring i landet.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 5 23000 Annen instans
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 7 6 34444 Annen instans
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 7 7 6 73130 Annen instans
1983 Kultur- og vitenskapsdepartementet 7 7 8 86471 Annen instans
1984 Kultur- og vitenskapsdepartementet 7 7 7 56266 Annen instans
1985 Kultur- og vitenskapsdepartementet 7 7 5 44825 Annen instans
1986 Kultur- og vitenskapsdepartementet 7 7 8 57948 Annen instans
1987 Kultur- og vitenskapsdepartementet 7 7 10 127248
1988 Kultur- og vitenskapsdepartementet 7 7 1 141940
1989 Kultur- og vitenskapsdepartementet 7 7 8 124990
1990 Kirke- og kulturdepartementet 7 7 9 181348
1991 Kulturdepartementet 7 7 8 177372
1992 Kulturdepartementet 7 7 11 196156
1993 Kulturdepartementet 7 7 8 214558
1994 Kulturdepartementet 7 7 9 228180
1995 Kulturdepartementet 7 7 0 0
1996 Kulturdepartementet 7 7 8 216668
1997 Kulturdepartementet 7 7 0 0
2002 Kultur- og kirkedepartementet 5 166000
2003 Kultur- og kirkedepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Gustav Adolf Hegh 1 301 Skuespiller Av departement 1975
1980 Vanlig medlem Johannes Heggland 1 1223 Forfatter Av departement 1977
1981 Leder Hans Østvold 1 806 Skoledirektør Av departement 1981 1981
1981 Nestleder Gynt Krag 2 301 Arkitekt Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Knut Backe 1 220 Scenetekniker Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Gustav Adolf Hegh 1 301 Skuespiller Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Eli Antal 2 1201 Fullmektig Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Johannes Heggland 1 1223 Forfatter Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Eiliv Birkeland 1 1502 Fylkeskultursjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Ella Einang 2 211 Daglig Leder Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Mette Møller 2 219 Koreograf Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Tor Åge Bringsværd 1 301 Forfatter Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Øivind Frisvold 1 301 Høyskolelektor Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Trygve Vinje 1 301 Produksjonsleder Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Anne Myhre 2 417 Kulturkonsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Bjørn Hall Hofsøe 1 1870 Redaktør Av departement 1981 1981
1983 Vanlig medlem Jan Ingierd 1 217 Overlysmester Av andre 1983
1983 Vanlig varamedlem Borghild Manheim 2 301 Førstesekretær Av andre 1983
1984 Vanlig medlem Jan Ingierd 1 217 Overlysmester Av andre 1983
1984 Vanlig varamedlem Borghild Manheim 2 301 Førstesekretær Av andre 1983
1985 Leder Hans Engebret Strand 1 623 Stortingsrepresentant Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Bjørg Jønsson 2 216 Forfatter Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Jan Ingierd 1 217 Overlysmester Av andre 1983 1985
1985 Vanlig medlem Øivind Frisvold 1 301 Høyskolelektor Av departement 1981 1985
1985 Vanlig medlem Gustav Adolf Hegh 1 301 Skuespiller Av departement 1981 1985
1985 Vanlig medlem Ambjørg Sælthun 2 1422 Stortingsrepresentant Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Eiliv Birkeland 1 1502 Fylkeskultursjef Av departement 1981 1985
1985 Vanlig varamedlem Ella Røyseng 2 211 Daglig Leder Av departement 1981 1985
1985 Vanlig varamedlem Gunhild Frost 2 301 Førstekontorfullm Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Agnes Moxnes 2 301 Journalist Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Karen Randers-Pehrson 2 301 Rektor Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Marit Bolling 2 301 Skuespiller Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Grethe Erlandsen 2 417 Sykepleier Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Rolf Nordby 1 806 Konditormester Av departement 1985
1986 Leder Hans Engebret Strand 1 623 Stortingsrepresentant Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Bjørg Jønsson 2 216 Redaktør Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Ambjørg Sælthun 2 1422 Stortingsrepresentant Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Gunhild Frost 2 301 Førstekontorfullm Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Agnes Moxnes 2 301 Journalist Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Karen Randers-Pehrson 2 301 Rektor Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Marit Bolling 2 301 Skuespiller Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Grethe Erlandsen 2 417 Sykepleier Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Rolf Nordby 1 806 Konditormester Av departement 1985
1987 Leder Hans Engebret Strand 1 623 Stortingsrepresentant Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Bjørg Jønsson 2 216 Redaktør Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Ambjørg Sælthun 2 1422 Stortingsrepresentant Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Gunhild Frost 2 301 Førstekontorful Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Agnes Moxnes 2 301 Journalist Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Karen Randers-Pehrson 2 301 Rektor Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Marit Bolling 2 301 Skuespiller Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Ketil Akerø 1 301 Lysmester Av andre 1987
1987 Vanlig varamedlem Grethe Erlandsen 2 417 Sykepleier Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Rolf Nordby 1 806 Konditormester Av departement 1985
1988 Vanlig medlem Bjørg Jønsson 2 216 Journalist Av departement 1985
1988 Vanlig medlem Gunhild Frost 2 301 Førstesekretær Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Hans Engebret Strand 1 623 Gårdbruker Av departement 1985
1988 Vanlig medlem Ambjørg Sælthun 2 1422 Husmor Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Agnes Moxnes 2 301 Journalist Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Marit Bolling 2 301 Skuespiller Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Sverre Randin 1 301 Overlysmester Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Grethe Erlandsen 2 417 Sykepleier Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Rolf Nordby 1 806 Konditormester Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Karen Randers-Pehrson 2 1601 Skuespiller Av departement 1985
1989 Vanlig medlem Øivind Frisvold 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1981 1989
1989 Vanlig medlem Gustav Adolf Hegh 1 301 Skuespiller Av departement 1981 1989
1989 Vanlig medlem Bjørg Jønsson 2 301 Journalist Av departement 1985 1989
1989 Vanlig medlem Gunhild Frost 2 301 Førstesekretær Av departement 1988 1989
1989 Vanlig medlem Hans Engebret Strand 1 623 Gårdbruker Av departement 1985 1989
1989 Vanlig medlem Ambjørg Sælthun 2 1422 Husmor Av departement 1985 1989
1989 Vanlig medlem Eiliv Birkeland 1 1502 Fylkeskultursje Av departement 1981 1989
1989 Vanlig varamedlem Ella Røyseng 2 211 Daglig Leder Av departement 1981 1989
1989 Vanlig varamedlem Agnes Moxnes 2 301 Journalist Av departement 1985 1989
1989 Vanlig varamedlem Marit Bolling 2 301 Skuespiller Av departement 1985 1989
1989 Vanlig varamedlem Sverre Randin 1 301 Overlysmester Av departement 1988 1989
1989 Vanlig varamedlem Grethe Erlandsen 2 417 Sykepleier Av departement 1985 1989
1989 Vanlig varamedlem Rolf Nordby 1 806 Konditormester Av departement 1985 1989
1989 Vanlig varamedlem Karen Randers-Pehrson 2 1601 Skuespiller Av departement 1985 1989
1990 Leder Hans Engebret Strand 1 623 Gårdbruker Av departement 1985 1990
1990 Nestleder Øivind Frisvold 1 301 Førsteamanuensis Av departement 1981 1990
1990 Vanlig medlem Ella Røyseng 2 211 Daglig Leder Av departement 1981 1990
1990 Vanlig medlem Gustav Adolf Hegh 1 301 Skuespiller Av departement 1981 1990
1990 Vanlig medlem Gunhild Frost 2 301 Førstesekretær Av departement 1988 1990
1990 Vanlig medlem Ambjørg Sælthun 2 1422 Husmor Av departement 1985 1990
1990 Vanlig medlem Valdemar Hansteen 1 2003 Fylkeskultursje Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Lars Hauge 1 231 Generalsekretær Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Marit Bolling 2 301 Skuespiller Av departement 1985 1990
1990 Vanlig varamedlem Sverre Randin 1 301 Overlysmester Av departement 1988 1990
1990 Vanlig varamedlem Inger Burusund 2 301 Daglig Leder Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Eva Wiksen Næser 2 904 Adjunkt Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Ingegjerd Skjeie 2 1001 Adjunkt Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Audun Østerås 1 1743 Rådmann Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Valdemar Hansteen 1 2003 Fylkeskultursje Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Lars Hauge 1 231 Generalsekretær Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Inger Burusund 2 301 Daglig Leder Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Eva Wiksen Næser 2 904 Adjunkt Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Ingegjerd Skjeie 2 1001 Adjunkt Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Audun Østerås 1 1743 Rådmann Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Valdemar Hansteen 1 2003 Fylkeskultursje Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Svein Haagensen 1 220 Skuespiller Av andre 1990
1992 Vanlig varamedlem Lars Hauge 1 231 Generalsekretær Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Inger Burusund 2 301 Daglig Leder Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Eva Wiksen Næser 2 904 Adjunkt Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Ingegjerd Skjeie 2 1001 Adjunkt Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Audun Østerås 1 1743 Rådmann Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Øyvind Angeltveit 1 301 Distriktskonsul Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Ingegjerd Skjeie 2 1001 Adjunkt Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Valdemar Hansteen 1 2003 Fylkeskultursje Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Svein Haagensen 1 220 Skuespiller Av andre 1990
1993 Vanlig varamedlem Lars Hauge 1 231 Generalsekretær Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Inger Burusund 2 301 Daglig Leder Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Eva Wiksen Næser 2 904 Adjunkt Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Audun Østerås 1 1743 Rådmann Av departement 1990
1994 Leder Kjell Bjordahl 1 1502 Adm Direktør Av departement 1994
1994 Nestleder Bjarne Stensrud 1 501 Produksjonstekn Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Arne Lin Næss 1 219 Skuespiller Av andre 1994
1994 Vanlig medlem Øyvind Angeltveit 1 301 Markedskonsulen Av departement 1993 1994
1994 Vanlig medlem Tor Åge Bringsværd 1 301 Forfatter Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Ingegjerd Skjeie 2 1001 Adjunkt Av departement 1990 1994
1994 Vanlig medlem Irene Valstad 2 1902 Fylkeskultursje Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Kjersti Alveberg 2 220 Koreograf Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Siri Senje 2 301 Instruktør Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Per Tofte 1 301 Skuespiller Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Mette Gøransson 2 301 Syerske Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Ellen Gjerpe Hansen 2 705 Fylkesordfører Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Terje Fonneland 1 1224 Daglig Leder Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Audun Østerås 1 1743 Fylkesrådmann Av departement 1990 1994
1995 Leder Kjell Bjordahl 1 1502 Adm. Direktør Av departement 1994
1995 Nestleder Bjarne Stensrud 1 501 Produksjonstekn Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Arne Lin Næss 1 219 Skuespiller Av andre 1994
1995 Vanlig medlem Halvor Schjelderup 1 301 Overlysmester Av andre 1995
1995 Vanlig medlem Sverre Rødahl 1 301 Rektor Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Ellen Gjerpe Hansen 2 716 Fylkesordfører Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Kjersti Alveberg 2 220 Koreograf Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Siri Senje 2 301 Instruktør Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Per Tofte 1 301 Skuespiller Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Mette Gøransson 2 301 Syerske Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Gunhild Frost 2 301 Bokholder Av andre 1995
1995 Vanlig varamedlem Terje Fonneland 1 1224 Daglig Leder Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Arvid Blindheim 1 1535 Fylkeskultursje Av departement 1995
1996 Leder Kjell Bjordahl 1 1502 Adm. Direktør Av departement 1994
1996 Nestleder Bjarne Stensrud 1 501 Produksjonstekn Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Arne Lindtner Næss 1 219 Skuespiller Av andre 1994
1996 Vanlig medlem Halvor Schjelderup 1 301 Overlysmester Av andre 1995
1996 Vanlig medlem Sverre Rødahl 1 301 Rektor Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Ellen Gjerpe Hansen 2 716 Fylkesordfører Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Kjersti Alveberg 2 220 Koreograf Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Siri Senje 2 301 Instruktør Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Per Tofte 1 301 Skuespiller Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Gunhild Frost 2 301 Bokholder Av andre 1995
1996 Vanlig varamedlem Terje Fonneland 1 1224 Daglig Leder Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Arvid Blindheim 1 1535 Fylkeskultursje Av departement 1995
1997 Leder Kjell Bjordahl 1 1502 Adm. Direktør Av departement 1994
1997 Nestleder Bjarne Stensrud 1 501 Inspisient Av departement 1994
1997 Vanlig medlem Arne Lindtner Næss 1 219 Skuespiller Av andre 1994
1997 Vanlig medlem Sverre Rødahl 1 301 Instruktør Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Halvor Schjelderup 1 301 Overlysmester Av andre 1995
1997 Vanlig medlem Ellen Gjerpe Hansen 2 716 Fylkesordfører Av departement 1994
1997 Vanlig varamedlem Kjersti Alveberg 2 220 Koreograf Av departement 1994
1997 Vanlig varamedlem Siri Senje 2 301 Instruktør Av departement 1994
1997 Vanlig varamedlem Per Tofte 1 301 Skuespiller Av departement 1994
1997 Vanlig varamedlem Gunhild Frost 2 301 Bokholder Av andre 1995
1997 Vanlig varamedlem Terje Fonneland 1 1224 Daglig Leder Av departement 1994
1997 Vanlig varamedlem Arvid Blindheim 1 1535 Fylkeskultursje Av departement 1995
2002 Arne Lindtner Næss 219 Skuespiller
2002 Gunhild Frost 301 Konsulent
2002 Ingolf Karinen 301 Skuespiller
2002 Sverre Johansen 702 Dukkemaker
2002 Målfrid Rydningen 709 Konsulent
2002 Kirsten Bråten Berg 940 Musiker
2002 Børre Nylehn 1001 Professor
2002 Per Inge Hjertaker 1201 Direktør
2002 Arvid Blindheim 1535 Fylkeskultursjef
2002 Ragnhild D. Engeness 1601 Divisjonsdirektør
2002 Audun Østerås 1702 Fylkesrådmann
2002 Leder Kjell Bjordal 1502 Adm. Direktør
2002 Nestleder Ellen Gjerpe Hansen Fylkesordfører
2003 Christine Stoesen
2003 Bo Anders Sundstedt
2003 Nina Badendyck Fylkeskultursjef
2003 Per Nordstrøm Fylkeskultursjef
2003 Berit Griebenow Generalsekretær
2003 Monique Skavlan Sunderland Høgskolelektor
2003 Astrid Kristine Arnøy Kultursjef
2003 Kirsten Bråten Berg Musiker
2003 Turi Langeland Pensjonist
2003 Eli-Gunn Hindenes Plan- Og Utviklingskonsulent
2003 Petter Moen Smed
2003 Dan Christiansen Tapetserer
2003 Leder Marit Reutz Direktør
2003 Nestleder Steinar Ness Bonde