Nasjonalgalleriets styre

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Nasjonalgalleriets styre" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Nasjonalgalleriets styre
Utvalgsnummer: 2155000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1978
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Hjemmel:
Vedtekter revidert av departementet 30. desember 1987. Styret gjenoppnevnt 1990 av Kirke- og kulturdepartementet.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 3 13000 Vedkommende departement
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 9 5 2 8440 Vedkommende departement
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 7 7 3 15942 Annen instans
1983 Kultur- og vitenskapsdepartementet 7 7 3 16539 Annen instans
1984 Kultur- og vitenskapsdepartementet 7 7 56 52917 Annen instans
1985 Kultur- og vitenskapsdepartementet 7 7 57 45795 Vedkommende departement
1986 Kultur- og vitenskapsdepartementet 7 7 3 19936 Annen instans
1987 Kultur- og vitenskapsdepartementet 7 7 3 19232
1988 Kultur- og vitenskapsdepartementet 7 7 3 20518
1989 Kultur- og vitenskapsdepartementet 7 7 3 21488
1990 Kirke- og kulturdepartementet 5 5 3 23645
1991 Kulturdepartementet 5 5 4 27118
1992 Kulturdepartementet 5 5 4 23781
1993 Kulturdepartementet 5 5 4 28083
1994 Kulturdepartementet 5 5 28 59655
1995 Kulturdepartementet 5 5 5 78937
1996 Kulturdepartementet 5 5 7 69916
1997 Kulturdepartementet 5 5 5 70000
2002 Kultur- og kirkedepartementet 4 55506
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Kirsten Vinje Gunnerud 2 920 Av departement 1979
1981 Vanlig varamedlem Kirsten Vinje Gunnerud 2 920 Av departement 1979
1982 Leder Egil Alnæs 1 301 Lege Av departement 1982
1982 Vanlig medlem Thor Sandborg 1 216 Billedhogger Av departement 1982
1982 Vanlig medlem Ingrid Eide 2 301 Amanuensis Av departement 1982
1982 Vanlig medlem Leif Einar Plahter 1 301 Atelierleder Av departement 1982
1982 Vanlig medlem Gunnar Thommessen 1 301 Høyesterettsadvo Av departement 1982
1982 Vanlig medlem Gunnar Danbolt 1 1201 Dosent Av departement 1982
1982 Vanlig medlem Bjørg Heggestad Jakhelln 2 1804 Tekstilkunstner Av departement 1982
1982 Vanlig varamedlem Gerd Hennum 2 219 Journalist Av departement 1982
1982 Vanlig varamedlem Sidsel Helliesen 2 301 Førstekonservato Av departement 1982
1982 Vanlig varamedlem (lillen) Janett Vogt 2 815 Billedkunstner Av departement 1982
1982 Vanlig varamedlem Bruno Lundstrøm 1 1601 Billedhogger Av departement 1982
1982 Vanlig varamedlem Unni Kristensen 2 1804 Sekretær Av departement 1982
1983 Leder Egil Alnæs 1 301 Ass. Overlege Av departement 1982
1983 Nestleder Ingrid Eide 2 301 Amanuensis Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Thor Sandborg 1 216 Billedhogger Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Leif Einar Plahter 1 301 Atelierleder Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Gunnar Thommessen 1 301 H.R.Advokat Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Gunnar Danbolt 1 1201 Dosent Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Bjørg Heggestad Jakhelln 2 1804 Tekstilkunstner Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Gerd Hennum 2 219 Journalist Av departement
1983 Vanlig varamedlem Signe Horn Fuglesang 2 301 Dr.Philos Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Sidsel Helliesen 2 301 Førstekonservator Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem (lillen) Janett Vogt 2 815 Billedkunstner Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Kirsten Vinje Gunnerud 2 903 Fylkeskulturkonsu Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Bruno Lundstrøm 1 1601 Billedhogger Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Unni Kristensen 2 1804 Sekretær Av departement 1982
1984 Leder Egil Alnæs 1 301 Ass. Overlege Av departement 1982
1984 Nestleder Ingrid Eide 2 301 Amanuensis Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Thor Sandborg 1 216 Billedhogger Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Leif Einar Plahter 1 301 Atelierleder Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Gunnar Thommessen 1 301 H.R.Advokat Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Gunnar Danbolt 1 1201 Dosent Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Bjørg Heggestad Jakhelln 2 1804 Tekstilkunstner Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Gerd Hennum 2 219 Journalist Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Signe Horn Fuglesang 2 301 Dr.Philos Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Sidsel Helliesen 2 301 Førstekonservator Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem (lillen) Janett Vogt 2 815 Billedkunstner Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Kirsten Vinje Gunnerud 2 903 Fylkeskulturkonsu Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Bruno Lundstrøm 1 1601 Billedhogger Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Unni Kristensen 2 1804 Sekretær Av departement 1982
1985 Leder Egil Alnæs 1 301 Ass. Overlege Av departement 1982
1985 Nestleder Ingrid Eide 2 301 Førsteamanuensis Av departement 1982
1985 Vanlig medlem Thor Sandborg 1 216 Billedhogger Av departement 1982
1985 Vanlig medlem Leif Einar Plahter 1 301 Atelierleder Av departement 1982
1985 Vanlig medlem Gunnar Thommessen 1 301 H.R.Advokat Av departement 1982
1985 Vanlig medlem Gunnar Danbolt 1 1201 Dosent Av departement 1982
1985 Vanlig medlem Bjørg Heggestad Jakhelln 2 1804 Tekstilkunstner Av departement 1982
1985 Vanlig varamedlem Gerd Hennum 2 219 Journalist Av departement 1982
1985 Vanlig varamedlem Signe Horn Fuglesang 2 301 Dr.Philos Av departement 1982
1985 Vanlig varamedlem Sidsel Helliesen 2 301 Førstekonservator Av departement 1982
1985 Vanlig varamedlem (lillen) Janett Vogt 2 815 Billedkunstner Av departement 1982
1985 Vanlig varamedlem Kirsten Vinje Gunnerud 2 903 Fylkeskulturkonsu Av departement 1982
1985 Vanlig varamedlem Bruno Lundstrøm 1 1601 Billedhogger Av departement 1982
1985 Vanlig varamedlem Unni Kristensen 2 1804 Sekretær Av departement 1982
1986 Leder Egil Alnæs 1 301 Ass. Overlege Av departement 1982 1986
1986 Nestleder Ingrid Eide 2 301 Førsteamanuensis Av departement 1982 1986
1986 Vanlig medlem Gunnar Thommessen 1 301 H.R.Advokat Av departement 1982 1986
1986 Vanlig medlem Tone Skedsmo 2 301 Amanuensis Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Wenche Gulbransen 2 301 Billedhogger Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Anne-Berit Skaug 2 301 Direktør Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Håkon Bleken 1 1601 Kunstmaler Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Gerd Hennum 2 219 Journalist Av departement 1982 1986
1986 Vanlig varamedlem Annie Blakstad 2 236 Skogeier Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Holger Koefoed 1 301 Amanuensis Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Svanhild Heggedal 2 301 Kunstmaler Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Øyvind Storm Bjerke 1 705 Intendant Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Gunnar Torvund 1 829 Billedhogger Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Hans-Jakob Brun 1 1201 Vitenskapelig Ass Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Wenche Gulbransen 2 301 Billedhogger Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Anne-Berit Skaug 2 301 Direktør Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Tone Skedsmo 2 301 Førsteamanuensi Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Håkon Bleken 1 1601 Kunstmaler Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Annie Blakstad 2 236 Skogeier Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Holger Koefoed 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Svanhild Heggedal 2 301 Kunstmaler Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Gunnar Torvund 1 829 Billedhogger Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Hans-Jakob Brun 1 1201 Vitenskapelig A Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Øyvind Storm Bjerke 1 1601 Intendant Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Wenche Gulbransen 2 301 Billedhogger Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Anne-Berit Skaug 2 301 Direktør Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Tone Skedsmo 2 301 Førstekonservat Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Håkon Bleken 1 1601 Kunstmaler Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Annie Blakstad 2 236 Skogeier Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Hans-Jakob Brun 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Holger Koefoed 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Svanhild Heggedal 2 301 Kunstmaler Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Gunnar Torvund 1 829 Billedhogger Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Øyvind Storm Bjerke 1 1601 Intendant Av departement 1986
1989 Vanlig medlem Wenche Gulbransen 2 301 Billedhogger Av departement 1986
1989 Vanlig medlem Anne-Berit Skaug 2 301 Direktør Av departement 1986
1989 Vanlig medlem Tone Skedsmo 2 301 Førstekonservat Av departement 1986
1989 Vanlig medlem Håkon Bleken 1 1601 Kunstmaler Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Annie Blakstad 2 236 Skogeier Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Hans-Jakob Brun 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Holger Koefoed 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Svanhild Heggedal 2 301 Kunstmaler Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Øyvind Storm Bjerke 1 705 Førstekonservat Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Gunnar Torvund 1 829 Billedhogger Av departement 1986
1990 Leder Trygve Ramberg 1 301 Adm. Direktør Av departement 1990
1990 Nestleder Per Jonas Nordhagen 1 1201 Professor Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Anne-Berit Skaug 2 301 Direktør Av departement 1986 1990
1990 Vanlig medlem Tone Skedsmo 2 301 Førstekonservat Av departement 1986 1990
1990 Vanlig medlem Per Ung 1 301 Billedhogger Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Sidsel C. Karlsen 2 216 Tekstilkunstner Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Annie Blakstad 2 236 Skogeier Av departement 1986 1990
1990 Vanlig varamedlem Holger Koefoed 1 301 Førsteamanuensis Av departement 1986 1990
1990 Vanlig varamedlem Siri Sande 1 301 Amanuensiss Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Øyvind Storm Bjerke 1 705 Førstekonservat Av departement 1986 1990
1991 Leder Trygve Ramberg 1 301 Adm. Direktør Av departement 1990
1991 Nestleder Per Jonas Nordhagen 1 1201 Professor Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Per Ung 1 301 Billedhogger Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Sidsel C. Karlsen 2 216 Tekstilkunstner Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Siri Sande 1 301 Amanuensis Av departement 1990
1992 Leder Trygve Ramberg 1 301 Adm. Direktør Av departement 1990
1992 Nestleder Per Jonas Nordhagen 1 1201 Professor Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Per Ung 1 301 Billedhogger Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Sidsel C. Karlsen 2 216 Tekstilkunstner Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Siri Sande 1 301 Amanuensis Av departement 1990
1993 Leder Trygve Ramberg 1 301 Adm. Direktør Av departement 1990
1993 Nestleder Per Jonas Nordhagen 1 1201 Professor Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Per Ung 1 301 Billedhogger Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Sidsel C. Karlsen 2 216 Tekstilkunstner Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Siri Sande 1 301 Amanuensis Av departement 1990
1994 Leder Jens Kri Thune 1 301 H R Advokat Av departement 1994
1994 Nestleder Per Jonas Nordhagen 1 1201 Professor Av departement 1990 1994
1994 Vanlig medlem Nils Messel 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Inger Sitter 2 301 Maler Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Hild Sørby 2 1103 Førsteamanuensi Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Siri Sande 1 301 Amanuensis Av departement 1990 1994
1994 Vanlig varamedlem Gordon Hølmebakk 1 301 Sjefredaktør Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Kari Greve 2 301 Teknisk Konserv Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Ingri Egeberg 2 1201 Billedkunstner Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Siri Mar Løksa 2 2012 Direktør Av departement 1994
1995 Leder Jens Kri Thune 1 301 H.R.Advokat Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Nils Messel 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Inger Sitter 2 301 Maler Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Christia Bjelland 1 1103 Adm. Direktør Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Hild Sørby 2 1103 Førsteamanuensi Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Gordon Hølmebakk 1 301 Sjefredaktør Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Kari Greve 2 301 Teknisk Konserv Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Ingri Egeberg 2 1201 Billedkunstner Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Gunnar Danbolt 1 1201 Professor Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Siri Mar Løksa 2 2012 Direktør Av departement 1994
1996 Leder Jens Kristian Thune 1 301 H.R.Advokat Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Nils Messel 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Inger Sitter 2 301 Maler Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Christian Bjelland 1 1103 Adm. Direktør Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Hild Sørby 2 1103 Førsteamanuensi Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Gordon Hølmebakk 1 301 Sjefredaktør Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Kari Greve 2 301 Teknisk Konserv Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Ingri Egeberg 2 1201 Billedkunstner Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Gunnar Danbolt 1 1201 Professor Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Siri Løksø 2 2012 Direktør Av departement 1994
1997 Leder Jens Kristian Thune 1 301 H.R.Advokat Av departement 1994
1997 Vanlig medlem Christian Bjelland 1 301 Adm. Direktør Av departement 1994
1997 Vanlig medlem Nils Messel 1 301 Førsteamanuensi Av departement 1994
1997 Vanlig medlem Inger Sitter 2 301 Maler Av departement 1994
1997 Vanlig medlem Kari Greve 2 301 Teknisk Konserv Av departement 1994
1997 Vanlig medlem Hild Sørby 2 1103 Førsteamanuensi Av departement 1994
1997 Vanlig varamedlem Gordon Hølmebakk 1 301 Sjefredaktør Av departement 1994
1997 Vanlig varamedlem Trond Øhren Hølen 1 301 Kontorsjef 1997
1997 Vanlig varamedlem Ingri Egeberg 2 1201 Billedkunstner Av departement 1994
1997 Vanlig varamedlem Gunnar Danbolt 1 1201 Professor Av departement 1994
1997 Vanlig varamedlem Siri Løksø 2 2012 Direktør Av departement 1994
2002 Trond Øhren Hølen 301 Administrasjonssjef
2002 Helge Korvald 301 Billedkunstner
2002 Turid Hundstad 301 Direktør
2002 Børre Larsen 301 Kunstner
2002 Gordon Hølmebakk 301 Sjefredaktør
2002 Kari Greve 301 Teknisk Konservator
2002 Sylvi Cook Evjenth 1201 Førsteamanuensis
2002 Gunnar Danbolt 1201 Professor
2002 Helga Stave Tvinnereim 1601 Førsteamanuensis
2002 Siri Margrethe Løksa 2012 Studiedirektør
2002 Leder Jens Kristian Thune 301 H.R.Advokat
2002 Nestleder Hild Sørby 1103 Førsteamanuensis