Styret for Høgskolen i Tromsø

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Høgskolen i Tromsø" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Høgskolen i Tromsø
Utvalgsnummer: 2253000
Opprettelsesår: 1994
Tilhørende departement: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1994 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 11 10 6 32000
1995 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 11 10 14 124000
1996 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 11 10 10 147000
1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 11 10 10 80000
2002 Utdannings- og forskningsdepartementet 9 182000
2003 Utdannings- og forskningsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1994 Leder Lisbeth Halse Ytreberg 2 1902 Rektor Av andre 1994
1994 Nestleder Ulf Sten Christensen 1 1902 Avdelingsleder Av andre 1994
1994 Vanlig medlem Gerd Bergland 2 Førstekonsulent Av andre 1994
1994 Vanlig medlem Henrik G Madsen 1 Høgskolelektor Av andre 1994
1994 Vanlig medlem Anne Kat Nyland 2 402 Student Av andre 1994
1994 Vanlig medlem Håkon Stødle 1 1902 Førsteamanuensi Av andre 1994
1994 Vanlig medlem Mia Lervik 2 1902 Høgskolelektor Av andre 1994
1994 Vanlig medlem Helge Stalsberg 1 1902 Professor Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Inger-Lise Sverdrup 2 1902 Rådmann Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Brit Jacobsen 2 1902 Rektor Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Nils Ole Foshaug 1 1924 Student Av andre 1994
1994 Vanlig varamedlem Benjamin Schei 1 Fylkesmiljøvern Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Ivar Østberg 1 1901 Senterleder 1994
1994 Vanlig varamedlem Toril Agnete Larsen 2 1902 Høgskolelærer Av andre 1994
1994 Vanlig varamedlem Eli Larsen 2 1902 Høgskolelárer Av andre 1994
1994 Vanlig varamedlem Arne Bjørhei 1 1902 Høgskolelektor Av andre 1994
1994 Vanlig varamedlem Ragnhild Maurseth 2 1902 Konsulent Av andre 1994
1994 Vanlig varamedlem Ragnar Soleng 1 1902 Lærer Av andre 1994
1994 Vanlig varamedlem Gunvor Holst 2 1902 Soussjef Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Bente Mo Bech 2 1902 Student Av andre 1994
1994 Vanlig varamedlem Fred Emi Nilsen 1 1902 Student Av andre 1994
1994 Vanlig varamedlem Widar Skogan 1 1933 Lárer Av departement 1994
1995 Leder Lisbeth Halse Ytreberg 2 1902 Rektor Av andre 1994
1995 Nestleder Ulf Sten Christensen 1 1902 Avdelingsleder Av andre 1994
1995 Vanlig medlem Gerd Bergland 2 Førstekonsulent Av andre 1994
1995 Vanlig medlem Henrik G Madsen 1 Høgskolelektor Av andre 1994
1995 Vanlig medlem Anne Kat Nyland 2 402 Student Av andre 1994
1995 Vanlig medlem Helga Marie Bjerke 2 1251 Student Av andre 1995
1995 Vanlig medlem Håkon Stødle 1 1902 Førsteamanuensi Av andre 1994
1995 Vanlig medlem Eli Larsen 2 1902 Høgskolelærer Av andre 1994
1995 Vanlig medlem Mia Lervik 2 1902 Høgskolelektor Av andre 1994
1995 Vanlig medlem Helge Stalsberg 1 1902 Professor Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Inger-Lise Sverdrup 2 1902 Rådmann Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Brit Jacobsen 2 1902 Rektor Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Øyvind Hilmarsen 1 1902 Student Av andre 1995
1995 Vanlig medlem Nils Ole Foshaug 1 1924 Student Av andre 1994
1995 Vanlig varamedlem Benjamin Schei 1 Fylkesmiljøvern Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Asbjørn Bartnes 1 Student Av andre 1995
1995 Vanlig varamedlem Unni Korstad 2 Student Av andre 1995
1995 Vanlig varamedlem Ragnar Soleng 1 1902 Førsteamanuensi Av andre 1994
1995 Vanlig varamedlem Toril Agnete Larsen 2 1902 Høgskolelærer Av andre 1994
1995 Vanlig varamedlem Arne Bjørhei 1 1902 Høgskolelektor Av andre 1994
1995 Vanlig varamedlem Ragnhild Maurseth 2 1902 Konsulent Av andre 1994
1995 Vanlig varamedlem Gunvor Holst 2 1902 Soussjef Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Bente Mo Bech 2 1902 Student Av andre 1994
1995 Vanlig varamedlem Fred Emi Nilsen 1 1902 Student Av andre 1994
1995 Vanlig varamedlem Bjarne Fossheim 1 1902 Høgskolelærer Av andre 1995
1995 Vanlig varamedlem Widar Skogan 1 1933 Rektor Av departement 1994
1996 Leder Lisbeth Halse Ytreberg 2 1902 Rektor Av andre 1994
1996 Nestleder Ulf Sten Christensen 1 1902 Avdelingsleder Av andre 1994
1996 Vanlig medlem Gerd Bergland 2 Førstekonsulent Av andre 1994
1996 Vanlig medlem Helga Marie Bjerke 2 1251 Student Av andre 1995
1996 Vanlig medlem Håkon Stødle 1 1902 Førsteamanuensi Av andre 1994
1996 Vanlig medlem Eli Larsen 2 1902 Høgskolelærer Av andre 1994
1996 Vanlig medlem Mia Lervik 2 1902 Høgskolelektor Av andre 1994
1996 Vanlig medlem Helge Stalsberg 1 1902 Professor Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Inger-Lise Sverdrup 2 1902 Rådmann Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Brit Jacobsen 2 1902 Rektor Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Øyvind Hilmarsen 1 1902 Student Av andre 1995
1996 Vanlig medlem Audhild Nedberg 2 1902 Høgskolelektor Av andre 1996
1996 Vanlig medlem Monica Jensen 2 1902 Student Av andre 1996
1996 Vanlig medlem Morten Johansen 1 1902 Student Av andre 1996
1996 Vanlig varamedlem Ben Schei 1 Fylkesmiljøvern Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Asbjørn Bartnes 1 Student Av andre 1995
1996 Vanlig varamedlem Unni Korstad 2 Student Av andre 1995
1996 Vanlig varamedlem Elin Angelo 2 Student Av andre 1996
1996 Vanlig varamedlem Frank Ludviksen 1 Student Av andre 1996
1996 Vanlig varamedlem Toril Agnete Larsen 2 1902 Høgskolelærer Av andre 1994
1996 Vanlig varamedlem Arne Bjørhei 1 1902 Høgskolelektor Av andre 1994
1996 Vanlig varamedlem Ragnhild Maurseth 2 1902 Konsulent Av andre 1994
1996 Vanlig varamedlem Gunvor Holst 2 1902 Soussjef Av departement 1994
1996 Vanlig varamedlem Bjarne Fossheim 1 1902 Høgskolelærer Av andre 1995
1996 Vanlig varamedlem Widar Skogan 1 1933 Rektor Av departement 1994
1997 Leder Lisbeth Halse Ytreberg 2 1902 Rektor Av andre 1994 1997
1997 Nestleder Ulf Sten Christensen 1 1902 Avdelingsleder Av andre 1994 1997
1997 Vanlig medlem Gerd Bergland 2 Førstekonsulent Av andre 1994
1997 Vanlig medlem Thomas Nordgård 1 Student Av andre 1997
1997 Vanlig medlem Helge Stalsberg 1 1902 Professor Av departement 1994
1997 Vanlig medlem Brit Jacobsen 2 1902 Rektor Av departement 1994
1997 Vanlig medlem Håkon Stødle 1 1902 Førsteamanuensi Av andre 1994 1997
1997 Vanlig medlem Eli Larsen 2 1902 Høgskolelærer Av andre 1994 1997
1997 Vanlig medlem Mia Lervik 2 1902 Høgskolelektor Av andre 1994 1997
1997 Vanlig medlem Inger-Lise Sverdrup 2 1902 Spesialrådgiver Av departement 1994 1997
1997 Vanlig medlem Monica Jensen 2 1902 Student Av andre 1996
1997 Vanlig medlem Morten Johansen 1 1902 Student Av andre 1996
1997 Vanlig medlem Kjell Nyborg 1 1902 Driftsleder Av andre 1997
1997 Vanlig medlem Irene Valstad 2 1902 Fylkeskultursje Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Siv Alterskjær 2 1924 Student Av andre 1997
1997 Vanlig medlem Widar Skogan 1 1933 Rektor Av departement 1994 1997
1997 Vanlig varamedlem Elin Angelo 2 Student Av andre 1996
1997 Vanlig varamedlem Frank Ludviksen 1 Student Av andre 1996
1997 Vanlig varamedlem Gyda Arnkvern 2 301 Student Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Arne Bjørhei 1 1902 Høgskolelektor Av andre 1994
1997 Vanlig varamedlem Ragnhild Maurseth 2 1902 Konsulent Av andre 1994
1997 Vanlig varamedlem Toril Agnete Larsen 2 1902 Høgskolelærer Av andre 1994 1997
1997 Vanlig varamedlem Gunvor Holst 2 1902 Soussjef Av departement 1994 1997
1997 Vanlig varamedlem Bjarne Fossheim 1 1902 Høgskolelærer Av andre 1995
1997 Vanlig varamedlem Audhild Nedberg 2 1902 Høgskolelektor Av andre 1996
1997 Vanlig varamedlem Terje F. Olsen 1 1902 Høgskolelektor Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Steinar Thorvaldsen 1 1902 Høgskolelektor Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Franziska Wika 2 1902 Høgskolelektor Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Kjell Magne Mæhlen 1 1902 Kultursjef Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Ingvild Marie Kamplid 2 1902 Undervisningsle Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Paul Dahlø 1 1925 Ordfører Av departement 1997
1997 Vanlig varamedlem Ørjan Brygghaug 1 1931 Student Av andre 1997
2002 Thomas Nygård 1805 Student
2002 Niels Eskild Johansen 1902 Førsteamanuensis
2002 Erling Erlandsen 1902 Høgskolelærer
2002 Arne Kjetil Eidsvik 1902 Høgskolelektor
2002 Britt-Vigdis Ekeli 1902 Høgskolelektor
2002 Inger Johanne Lurås 1902 Høgskolelektor
2002 Steinar Thorvaldsen 1902 Høgskolelektor
2002 Anita Iversen 1902 Høgskolelektor
2002 Ken Olsen 1902 It-Konsulent
2002 Irene Valstad Simonsen 1902 Kommunaldirektør
2002 Anna Amdahl Fyhn 1902 Prosjektsjef
2002 Truls Boholm 1902 Student
2002 Martin Henriksen 1902 Student
2002 Ingvild Nyheim 1902 Student
2002 Anita Evensen 1902 Studiekonsulent
2002 Paul Dahlø 1925 Ordfører
2002 Siri Berg 1931 Student
2002 Widar Skogan 1933 Adjunkt
2002 Anne Dalheim 1939
2002 Leder Ulf Sten Christensen 1902 Avdelingsleder
2002 Nestleder Tove Leming 1902 Høgskolelektor
2003 Anne M. Bjørnflaten
2003 Ingrid Hernes
2003 Ståle Åbotsvik
2003 Arne-Wilhelm Theodorsen Adm. Direktør
2003 Widar Skogan Bonde
2003 Herbjørg Valvåg Daglig Leder
2003 Liv Helene Wilumsen Førsteamanuensis
2003 Liv Cecilie Evenstad Førstekonsulent
2003 Toril Agnete Larsen Høgskolelektor
2003 Tove Leming Høgskolelektor
2003 Magne Ånensen Høgskolelektor
2003 Geir Davidsen Høgskolelektor
2003 Bård Hansen Høgskolelektor
2003 Anna Amdahl Fyhn Prosjektsjef
2003 Gunhild S. Johansen Student
2003 Kjersti Mindeberg Student
2003 Thomas Nygård Student
2003 Kristian Weihe Student
2003 Anita Evensen Studiekonsulent
2003 Arne Eek Undervisningsleder
2003 Leder Ulf Sten Christensen Avdelingsleder
2003 Nestleder Toril Hansen Prorektor