Utvalg til å vurdere kringkastingsreklame

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg til å vurdere kringkastingsreklame" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg til å vurdere kringkastingsreklame
Utvalgsnummer: 3003000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1982
Tilhørende departement: Kultur- og vitenskapsdepartementet
Opphørsår: 1984
Hjemmel:
Opprettet 04.06.1982 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Vurdere om reklamefinansierte kringkastingssendinger bør innføres i Norge.
Tidsfrist: 1984
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 12 0 3 140000 Vedkommende departement
1983 Kultur- og vitenskapsdepartementet 12 0 11 485144 Vedkommende departement
1984 Kultur- og vitenskapsdepartementet 12 0 0 0 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1982 Leder Harald Kjølås 1 1504 Redaktør I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig medlem Jostein Refsnes 1 103 Direktør I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig medlem Henny Andenæs 2 219 I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig medlem Thorolf Helgesen 1 301 Adm.Direktør I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig medlem Gidske Anderson 2 301 Forfatter I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig medlem Eirik O. H. Moen 1 301 Gruppesekretær Av departement 1982 1982
1982 Vanlig medlem Jon Kvalbein 1 301 Lektor I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig medlem Solveig Høysæter 2 301 Sjefredaktør I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig medlem Anita Werner 2 301 Universitetslekt I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig medlem Aslak Ona 1 602 Administrerende I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig medlem Ragnar Udjus 1 1001 Fylkessekretær I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig medlem Fritjof M. Åldstedt 1 1601 Sjefsredaktør I statsråd 1982 1982