Styret for Det norske meteorologiske institutt

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Det norske meteorologiske institutt" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Det norske meteorologiske institutt
Utvalgsnummer: 3016000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1986
Tilhørende departement: Kultur- og vitenskapsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 08.08.1986 ved kongelig resolusjon.
Mandat:
Styret skal føre tilsyn med instituttets virksomhet. Spesielt tilligger det styret å: - trekke opp de praktiske hovedlinjene for instituttets virksomhet og behandle saker vedrørende instituttets organisasjon og arbeidsformer for å oppnå rasjonell drift -
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1986 Kultur- og vitenskapsdepartementet 7 7 3 43610 Annen instans
1987 Kultur- og vitenskapsdepartementet 7 7 8 219179
1988 Kultur- og vitenskapsdepartementet 7 7 8 190387
1989 Kultur- og vitenskapsdepartementet 7 7 7 184184
1990 Utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 6 215176
1991 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 6 237458
1992 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 6 282500
1993 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 6 230000
1994 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 8 289276
1995 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 6 242735
1996 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 7 301662
1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 7 239715
2002 Utdannings- og forskningsdepartementet 7 307444
2003 Utdannings- og forskningsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1986 Vanlig medlem Kjell Eliassen 1 219 Professor I statsråd 1986
1986 Vanlig medlem Knut Jørgensen 1 220 Sjøkaptein I statsråd 1986
1986 Vanlig medlem Bjørg Gran Larsen 2 301 Konsulent I statsråd 1986
1986 Vanlig medlem Ole H. Bremnes 1 301 Statsmeteorolog I statsråd 1986
1986 Vanlig medlem Marit Orheim Mauritzen 2 1103 Hotelldirektør I statsråd 1986
1986 Vanlig medlem Arnold Storvold 1 1653 Rådmann I statsråd 1986
1986 Vanlig medlem Oddny Aleksandersen 2 2003 Fylkesvaraordføre I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Per Harald Grue 1 214 Departementsråd I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Kari Fjellbirke Kveseth 2 301 Direktør I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Elisabeth Steenstrup 2 301 Seksjonsleder I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Gustav Bjørbæk 1 301 Statsmeteorolog I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Arne Holme 1 1018 Kontorsjef I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Ellen Lein 2 1502 Skoledirektør I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Bjørn Grytøyr 1 1804 Førstemeteorologf I statsråd 1986
1987 Vanlig medlem Kjell Eliassen 1 219 Professor I statsråd 1986
1987 Vanlig medlem Knut Jørgensen 1 220 Sjøkaptein I statsråd 1986
1987 Vanlig medlem Bjørg Gran Larsen 2 301 Konsulent I statsråd 1986
1987 Vanlig medlem Ole H. Bremnes 1 301 Statsmeteorolog I statsråd 1986
1987 Vanlig medlem Marit Orheim Mauritzen 2 1103 Hotelldirektør I statsråd 1986
1987 Vanlig medlem Arnold Storvold 1 1653 Rådmann I statsråd 1986
1987 Vanlig medlem Oddny Aleksandersen 2 2003 Fylkesvaraordfø I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Per Harald Grue 1 214 Departementsråd I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Kari Fjellbirke Kveseth 2 301 Direktør I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Elisabeth Steenstrup 2 301 Seksjonsleder I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Gustav Bjørbæk 1 301 Statsmeteorolog I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Arne Holme 1 1018 Kontorsjef I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Ellen Lein 2 1502 Skoledirektør I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Bjørn Grytøyr 1 1804 Førstemeteorolo I statsråd 1986
1988 Vanlig medlem Kjell Eliassen 1 219 Professor I statsråd 1986
1988 Vanlig medlem Knut Jørgensen 1 220 Sjøkaptein I statsråd 1986
1988 Vanlig medlem Bjørg Gran Larsen 2 301 Konsulent I statsråd 1986
1988 Vanlig medlem Ole H. Bremnes 1 301 Statsmeteorolog I statsråd 1986
1988 Vanlig medlem Marit Orheim Mauritzen 2 1103 Hotelldirektør I statsråd 1986
1988 Vanlig medlem Arnold Storvold 1 1653 Rådmann I statsråd 1986
1988 Vanlig medlem Oddny Aleksandersen 2 2003 Fylkesvaraordfø I statsråd 1986
1988 Vanlig varamedlem Per Harald Grue 1 214 Departementsråd I statsråd 1986
1988 Vanlig varamedlem Kari Fjellbirke Kveseth 2 301 Direktør I statsråd 1986
1988 Vanlig varamedlem Elisabeth Steenstrup 2 301 Seksjonsleder I statsråd 1986
1988 Vanlig varamedlem Gustav Bjørbæk 1 301 Statsmeteorolog I statsråd 1986
1988 Vanlig varamedlem Arne Holme 1 1018 Kontorsjef I statsråd 1986
1988 Vanlig varamedlem Ellen Lein 2 1502 Skoledirektør I statsråd 1986
1988 Vanlig varamedlem Bjørn Grytøyr 1 1804 Førstemeteorolo I statsråd 1986
1989 Vanlig medlem Kjell Eliassen 1 219 Professor I statsråd 1986
1989 Vanlig medlem Knut Jørgensen 1 220 Sjøkaptein I statsråd 1986
1989 Vanlig medlem Bjørg Gran Larsen 2 301 Konsulent I statsråd 1986
1989 Vanlig medlem Gustav Bjørbæk 1 301 Statsmeteorolog Av departement 1986
1989 Vanlig medlem Marit Orheim Mauritzen 2 1103 Hotelldirektør I statsråd 1986
1989 Vanlig medlem Arnold Storvold 1 1653 Rådmann I statsråd 1986
1989 Vanlig medlem Oddny Aleksandersen 2 1902 Konsulent I statsråd 1986
1989 Vanlig varamedlem Per Harald Grue 1 214 Departementsråd I statsråd 1986
1989 Vanlig varamedlem Ole Nielsen 1 219 Statsmeteorolog Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Kari Fjellbirke Kveseth 2 301 Direktør I statsråd 1986
1989 Vanlig varamedlem Elisabeth Steenstrup 2 301 Seksjonsleder I statsråd 1986
1989 Vanlig varamedlem Arne Holme 1 1018 Kontorsjef I statsråd 1986
1989 Vanlig varamedlem Ellen Lein 2 1502 Skoledirektør I statsråd 1986
1989 Vanlig varamedlem Bjørn Grytøyr 1 1804 Førstemeteorolo I statsråd 1986
1990 Leder Kjell Eliassen 1 219 Professor I statsråd 1986
1990 Nestleder Oddny Aleksandersen 2 1902 Førstekonsulent I statsråd 1986
1990 Vanlig medlem Knut Jørgensen 1 220 Sjøkaptein I statsråd 1986
1990 Vanlig medlem Gustav Bjørbæk 1 301 Forsker Av departement 1986
1990 Vanlig medlem Bjørg Gran Larsen 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1986
1990 Vanlig medlem Marit Orheim Mauritzen 2 1103 Hotelldirektør I statsråd 1986
1990 Vanlig medlem Arnold Storvold 1 1653 Rådmann I statsråd 1986
1990 Vanlig varamedlem Per Harald Grue 1 214 Departementsråd I statsråd 1986
1990 Vanlig varamedlem Ole Nielsen 1 219 Statsmeteorolog Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Elisabeth Steenstrup 2 301 Advokat I statsråd 1986
1990 Vanlig varamedlem Kari Fjellbirke Kveseth 2 301 Direktør I statsråd 1986
1990 Vanlig varamedlem Arne Holme 1 1018 Kontorsjef I statsråd 1986
1990 Vanlig varamedlem Ellen Lein 2 1502 Skoledirektør I statsråd 1986
1990 Vanlig varamedlem Bjørn Grytøyr 1 1804 Meteorologikons I statsråd 1986
1991 Leder Kjell Eliassen 1 219 Professor I statsråd 1986
1991 Nestleder Oddny Aleksandersen 2 1902 Lærer I statsråd 1986
1991 Vanlig medlem Knut Jørgensen 1 220 Sjøkaptein I statsråd 1986
1991 Vanlig medlem Gustav Bjørbæk 1 301 Forsker Av departement 1986
1991 Vanlig medlem Bjørg Gran Larsen 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1986
1991 Vanlig medlem Marit Orheim Mauritzen 2 1418 Hotelldirektør I statsråd 1986
1991 Vanlig medlem Arnold Storvold 1 1653 Rådmann I statsråd 1986
1991 Vanlig varamedlem Per Harald Grue 1 214 Departementsråd I statsråd 1986
1991 Vanlig varamedlem Ole Nielsen 1 219 Statsmeteorolog Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Elisabeth Steenstrup 2 301 Advokat I statsråd 1986
1991 Vanlig varamedlem Kari Fjellbirke Kveseth 2 301 Direktør I statsråd 1986
1991 Vanlig varamedlem Arne Holme 1 1018 Kontorsjef I statsråd 1986
1991 Vanlig varamedlem Ellen Lein 2 1502 Skoledirektør I statsråd 1986
1991 Vanlig varamedlem Bjørn Grytøyr 1 1804 Meteorologikons I statsråd 1986
1992 Vanlig medlem Johan Rokstad 1 1146 Sjøkaptein I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Jan Mostrøm 1 1253 Meteorologikons I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Inger Synnøve Langbakk 2 1857 Ledende Helsesø I statsråd 1990
1992 Vanlig varamedlem Nils O. Langgård 1 301 Konsulent I statsråd 1990
1992 Vanlig varamedlem Jan Søilen 1 521 Vegsjef I statsråd 1990
1992 Vanlig varamedlem Ellen Lein 2 1502 Utdanningsdirek I statsråd 1986 1992
1992 Vanlig varamedlem Anne Karine Seljevold 2 1929 Lærer Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Johan Rokstad 1 1146 Sjøkaptein I statsråd 1990
1993 Vanlig medlem Jan Mostrøm 1 1253 Meteorologikons I statsråd 1990
1993 Vanlig medlem Inger Synnøve Langbakk 2 1857 Ledende Helsesø I statsråd 1990
1993 Vanlig varamedlem Nils O. Langgård 1 301 Konsulent I statsråd 1990
1993 Vanlig varamedlem Jan Søilen 1 521 Vegsjef I statsråd 1990
1993 Vanlig varamedlem Anne Karine Seljevold 2 1929 Lærer Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Johan Rokstad 1 1146 Sjøkaptein I statsråd 1990
1994 Vanlig medlem Jan Mostrøm 1 1253 Meteorologikons I statsråd 1990
1994 Vanlig medlem Inger Synnøve Langbakk 2 1857 Ledende Helsesø I statsråd 1990
1994 Vanlig varamedlem Nils O. Langgård 1 301 Konsulent I statsråd 1990
1994 Vanlig varamedlem Jan Søilen 1 521 Vegsjef I statsråd 1990
1994 Vanlig varamedlem Ann Kari Seljevold 2 1929 Lærer I statsråd 1990
1995 Leder Odd Arild Haugen 1 219 Direktør I statsråd 1995
1995 Nestleder Anna-Synnøve Bye 2 1624 Direktør I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Haakon Melhuus 1 217 Statsmeteorolog I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Johan Rokstad 1 1146 Sjøkaptein I statsråd 1990 1995
1995 Vanlig medlem Jan Mostrøm 1 1253 Meteorologikons I statsråd 1990 1995
1995 Vanlig medlem Britt Amundsen 2 1601 Soussjef I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Inger Lise Rekve 2 1902 Advokat I statsråd 1995
1995 Vanlig varamedlem Nils O. Langgård 1 301 Konsulent I statsråd 1990 1995
1995 Vanlig varamedlem Ingrid Tvedt Evensen 2 301 Studiesjef I statsråd 1995
1995 Vanlig varamedlem Jan Søilen 1 521 Vegsjef I statsråd 1990 1995
1995 Vanlig varamedlem Merete Larsmon 2 1430 Fylkesskogmeste I statsråd 1995
1995 Vanlig varamedlem Ivar Scheldrup 1 1902 Forskningssjef I statsråd 1995
1995 Vanlig varamedlem Vidar Eng 1 1902 Statsmeteorolog I statsråd 1995
1995 Vanlig varamedlem Ann Kari Seljevold 2 1929 Lærer I statsråd 1990 1995
1996 Leder Odd Arild Haugen 1 219 Direktør I statsråd 1995
1996 Nestleder Anna-Synnøve Bye 2 1624 Adm. Direktør I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Haakon Melhuus 1 217 Statsmeteorolog I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Britt Amundsen 2 1601 Soussjef I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Inger Lise Rekve 2 1902 Advokat I statsråd 1995
1996 Vanlig varamedlem Ingrid Tvedt Evensen 2 301 Studiesjef I statsråd 1995
1996 Vanlig varamedlem Merete Larsmon 2 1430 Fylkesskogmeste I statsråd 1995
1996 Vanlig varamedlem Ivar Schjeldrup 1 1902 Forskningssjef I statsråd 1995
1996 Vanlig varamedlem Vidar Eng 1 1902 Statsmeteorolog I statsråd 1995
1997 Leder Odd Arild Haugen 1 219 Direktør I statsråd 1995
1997 Nestleder Anna-Synnøve Bye 2 1624 Adm. Direktør I statsråd 1995
1997 Vanlig medlem Haakon Melhuus 1 217 Statsmeteorolog I statsråd 1995
1997 Vanlig medlem Britt Amundsen 2 1601 Soussjef I statsråd 1995
1997 Vanlig medlem Inger Lise Rekve 2 1902 Advokat I statsråd 1995
1997 Vanlig varamedlem Ingrid Tvedt Evensen 2 301 Studiesjef I statsråd 1995
1997 Vanlig varamedlem Merete Larsmon 2 1430 Fylkesskogmeste I statsråd 1995
1997 Vanlig varamedlem Ivar Schjeldrup 1 1902 Forskningssjef I statsråd 1995
1997 Vanlig varamedlem Vidar Eng 1 1902 Statsmeteorolog I statsråd 1995
2002 Anne Eriksen
2002 Haakon Melhuus 217 Statsmeteorolog
2002 Nils O. Langgård 301 Konsulent
2002 Erik Nord 301 Konsulent
2002 Marit Rabbe 301 Stedlig Leder
2002 Ingrid Tvedt Evensen 301 Studiesjef
2002 Birger Martin Strand 1124 Fhv. Oberst
2002 Odd Magnar Nakken 1201 Forsker
2002 Merete Larsmoen 1430 Fylkesskogmester
2002 Inger Lise Rekve 1902 Advokat
2002 Ivar Schjelderup 1902 Forskningssjef
2002 Leder Sverre Spildo 1201 Ass. Universitetsdirektør
2002 Nestleder Britt Amundsen 1601 Personaldirektør
2003 Anne Eriksen
2003 Inger Lise Rekve Advokat
2003 Birger Martin Strand Fhv. Oberst
2003 Odd Magnar Nakken Forsker
2003 Ivar Schjelderup Forskningssjef
2003 Merete Larsmoen Fylkesskogmester
2003 Nils O. Langgård Konsulent
2003 Erik Nord Konsulent
2003 Haakon Melhuus Statsmeteorolog
2003 Marit Rabbe Stedlig Leder
2003 Ingrid Tvedt Evensen Studiesjef
2003 Leder Sverre Spildo Ass. Universitetsdirektør
2003 Nestleder Britt Amundsen Personaldirektør