Dagspressens materielle beredskapsutvalg

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Dagspressens materielle beredskapsutvalg" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Dagspressens materielle beredskapsutvalg
Utvalgsnummer: 3035000
Opprettelsesår: 1990
Tilhørende departement: Kirke- og kulturdepartementet
Opphørsår: 1993
Hjemmel:
Opprettet i 1990 .
Mandat:
Utvalget har til oppgave å utarbeide en beredskapsplan med tanke på dagspressens materielle krise- og krigsbehov.
Tidsfrist: 1993
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1991 Kulturdepartementet 7 0 0 0
1992 Kulturdepartementet 7 0 6 94248
1993 Kulturdepartementet 7 0 9 188573
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1991 Leder Sølvi Ellingsen 2 301 Byråsjef Av departement 1990
1991 Sekretær, ikke medlem Thor Erik Lindgren 1 301 Konsulent Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Knut Fosli 1 219 Konsulent Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Gunnar Hatløy Angeltveit 1 301 Byråsjef Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Sissel Thomassen 2 401 Landssekre Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Nils Ivar Larsen 1 605 Konsulent Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Ragnar Dahl 1 626 Seksjonssj Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Berit Venaas 2 1804 Disponent Av departement 1990
1992 Leder Sølvi Ellingsen 2 301 Byråsjef Av departement 1990
1992 Sekretær, ikke medlem Thor Erik Lindgren 1 301 Konsulent Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Knut Fosli 1 219 Konsulent Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Gunnar Hatløy Angeltveit 1 301 Byråsjef Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Sissel Thomassen 2 401 Landssekretær Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Nils Ivar Larsen 1 605 Konsulent Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Ragnar Dahl 1 626 Seksjonssjef Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Berit Venaas 2 1804 Disponent Av departement 1990
1993 Leder Sølvi Ellingsen 2 301 Byrisjef Av departement 1990
1993 Sekretær, ikke medlem Thor Erik Lindgren 1 301 Konsulent Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Knut Fosli 1 219 Konsulent Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Gunnar Hatløy Angeltveit 1 301 Byrisjef Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Sissel Thomassen 2 401 Landssekretær Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Nils Ivar Larsen 1 605 Konsulent Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Ragnar Dahl 1 626 Seksjonssjef Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Berit Venaas 2 1804 Disponent Av departement 1990