Polarrådet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Polarrådet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Polarrådet
Utvalgsnummer: 4041000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1972
Tilhørende departement: Justis- og politidepartementet
Opphørsår: 1984
Hjemmel:
Opprettet 1972 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Rådet er et organ for drøfting av saker vedkommende norsk offenlig og privat virksomhet i polarområdene. Det skal gi regjeringen råd i polarspørsmål, og tjene som kontakt- og informasjonsorgan mellom myndigheter og private institusjoner vedrørende polarsa
Tidsfrist: 1982
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Justis- og politidepartementet 17 0 2 103000 Vedkommende departement
1981 Justis- og politidepartementet 17 14 1 62983 Vedkommende departement
1982 Justis- og politidepartementet 17 15 1 126157 Vedkommende departement
1983 Justis- og politidepartementet 17 15 1 49635 Vedkommende departement
1984 Justis- og politidepartementet 17 15 0 0 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Fredrik Beichmann 1 437 Sorenskriver Av departement 1980 1980
1980 Nestleder Olav Holt 1 1902 Professor Av departement 1972 1980
1980 Vanlig medlem Gudrun Heimvik 2 211 Førstekonsulent Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Tore Gjelsvik 1 219 Direktør Av departement 1972 1980
1980 Vanlig medlem Ellen Lein 2 219 Forsøksleder Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Odd Lønø 1 301 Lektor Av departement 1972 1980
1980 Vanlig medlem Per Tresselt 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1978 1980
1980 Vanlig medlem Torbjørn Torkildsen 1 301 Lege Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Hans J. Engan 1 437 Overlege Av departement 1976 1980
1980 Vanlig medlem Fredrik Hagemann 1 1103 Direktør Av departement 1973 1980
1980 Vanlig medlem Lars Midttun 1 1201 Forskningssjef Av departement 1976 1980
1980 Vanlig medlem Leif Risbakk 1 1546 Skipper Av departement 1976 1980
1980 Vanlig medlem Einar Sverre Pedersen 1 1601 Av departement 1972 1980
1980 Vanlig medlem Jan Olsen 1 1902 Fiskeskipper Av departement 1972 1980
1980 Vanlig medlem Thoralf Lund 1 1902 Journalist Av departement 1972 1980
1980 Vanlig medlem Gudrun Nerdrum 2 2100 Informasjonssekretær Av departement 1977 1980
1980 Vanlig medlem Ingvald Ohm 1 2100 Administrerende Direktør Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Thore S. Winsnes 1 219 Forsker Av departement
1980 Vanlig varamedlem Hallstein Myklebost 1 219 Professor Av departement
1980 Vanlig varamedlem Leif Mevik 1 219 Underdirektør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Gunstein Uleber Møllen 1 228 Førstekonsulent Av departement
1980 Vanlig varamedlem Ragnar Frislid 1 301 Redaktør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Marit Dahl 2 301 Avdelingssjef Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Jan Svendsen 1 301 Direktør Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Finn Backer Midbøe 1 1004 Sorenskriver Av departement
1980 Vanlig varamedlem Egil Bergsager 1 1103 Underdirektør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Gunnar Sætersdal 1 1201 Direktør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Nils-Gunnar Pilskog 1 1517 Skipper Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Ragnar Kobro 1 1866 Administrerende Direktør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Olav B. Syse 1 1902 Fagsjef Av departement
1980 Vanlig varamedlem Guttorm Jakobsen 1 1902 Skipper Av departement 1974 1980
1980 Vanlig varamedlem Egil Reimers 1 2100 Fung. Telesjef Av departement
1981 Vanlig medlem Per Olav Tveita 1 1103 Lektor Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Thore S. Winsnes 1 219 Forsker Av departement
1981 Vanlig varamedlem Hallstein Myklebost 1 219 Professor Av departement
1981 Vanlig varamedlem Leif Mevik 1 219 Underdirektør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Gunstein Uleber Møllen 1 228 Førstekonsulent Av departement
1981 Vanlig varamedlem Ragnar Frislid 1 301 Redaktør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Finn Backer Midbøe 1 1004 Sorenskriver Av departement
1981 Vanlig varamedlem Egil Bergsager 1 1103 Underdirektør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Gunnar Sætersdal 1 1201 Direktør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Ragnar Kobro 1 1866 Administrerende Direktør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Olav B. Syse 1 1902 Fagsjef Av departement
1982 Vanlig medlem Trygve Øwre 1 0 Telesjef Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Halvard Holm 1 2101 Rektor Av departement 1982 1982
1983 Leder Fredrik Beichmann 1 437 Sorenskriver Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Ingvald Ohm 1 2101 Adm. Direktør Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Trygve Øwre 1 2101 Telesjef Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Hallstein Myklebost 1 219 Professor Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Leif Mevik 1 219 Underdirektør Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Gunstein Uleber Møllen 1 228 Førstekonsulent Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Marit Dahl 2 301 Avdelingsleder Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Jan Svendsen 1 301 Direktør Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Egil Bergsager 1 1103 Underdirektør Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Nils-Gunnar Pilskog 1 1517 Skipper Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Ragnar Kobro 1 1866 Adm. Direktør Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Olav B. Syse 1 1902 Fagsjef Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Halvard Holm 1 2101 Rektor Av departement 1982
1984 Leder Fredrik Beichmann 1 437 Sorenskriver Av departement 1980
1984 Vanlig medlem Ingvald Ohm 1 2101 Adm. Direktør Av departement 1980
1984 Vanlig medlem Trygve Øwre 1 2101 Telesjef Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Hallstein Myklebost 1 219 Professor Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Leif Mevik 1 219 Underdirektør Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Gunstein Uleber Møllen 1 228 Førstekonsulent Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Jan Svendsen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Marit Dahl 2 301 Avdelingsleder Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Egil Bergsager 1 1103 Underdirektør Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Nils-Gunnar Pilskog 1 1517 Skipper Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Ragnar Kobro 1 1866 Adm. Direktør Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Olav B. Syse 1 1902 Fagsjef Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Halvard Holm 1 2101 Rektor Av departement 1982