Lotterilovutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Lotterilovutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Lotterilovutvalget
Utvalgsnummer: 4077000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1979
Tilhørende departement: Justis- og politidepartementet
Opphørsår: 1988
Hjemmel:
Opprettet 01.02.1979 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Utvalget skal gjennomgå og vurdere behovet for endringer i lov om lotterier m.v. av 12.05.39 med tilhørende forskrifter, herunder spesielt de regler som berører bruken og kontrollen med bingo og spilleautomater, og eventuelt legge fram forslag til endring
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Justis- og politidepartementet 5 0 8 18000 Vedkommende departement
1981 Justis- og politidepartementet 5 0 7 25832 Vedkommende departement
1982 Justis- og politidepartementet 5 0 7 17717 Vedkommende departement
1983 Justis- og politidepartementet 5 0 12 47873 Vedkommende departement
1984 Justis- og politidepartementet 5 0 12 40423 Vedkommende departement
1985 Justis- og politidepartementet 5 0 10 43158 Vedkommende departement
1986 Justis- og politidepartementet 5 0 6 32341 Vedkommende departement
1987 Justis- og politidepartementet 5 0 9 26055
1988 Justis- og politidepartementet 5 0 2 23665
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Kjell Lund-Johansen 1 219 Byrettsdommer I statsråd 1979
1980 Sekretær, ikke medlem Jon Kapelrud 1 301 Førstekonsulent Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Willy Gunnar Bryn 1 219 Bedriftsrevisor I statsråd 1979
1980 Vanlig medlem Gunnar Topp 1 301 Politiinspektør I statsråd 1979
1980 Vanlig medlem Martha Seim Valeur 2 301 Sosialråd I statsråd 1979
1980 Vanlig medlem Wenche Grette 2 717 Kontorfullmektig I statsråd 1979
1981 Leder Kjell Lund-Johansen 1 219 Byrettsdommer I statsråd 1979
1981 Vanlig medlem Willy Gunnar Bryn 1 219 Bedriftsrevisor I statsråd 1979
1981 Vanlig medlem Unni Ravn Frogner 2 226 Kontorsjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Gunnar Topp 1 301 Politiinspektør I statsråd 1979
1981 Vanlig medlem Martha Seim Valeur 2 301 Sosialråd I statsråd 1979
1982 Sekretær, ikke medlem Eli Fisknes 2 301 Konsulent Av departement 1982 1982
1983 Leder Kjell Lund-Johansen 1 219 Byrettsdommer I statsråd 1979
1983 Sekretær, ikke medlem Eli Fisknes 2 301 Konsulent Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Willy Gunnar Bryn 1 219 Bedriftsrevisor I statsråd 1979
1983 Vanlig medlem Martha Seim Valeur 2 301 Kommunalråd I statsråd 1979
1983 Vanlig medlem Gunnar Topp 1 301 Politiinspektør I statsråd 1979
1983 Vanlig medlem Unni Ravn Frogner 2 301 Kontorsjef Av departement 1981
1984 Leder Kjell Lund-Johansen 1 219 Byrettsdommer I statsråd 1979
1984 Sekretær, ikke medlem Eli Fisknes 2 301 Konsulent Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Willy Gunnar Bryn 1 219 Bedriftsrevisor I statsråd 1979
1984 Vanlig medlem Martha Seim Valeur 2 301 Kommunalråd I statsråd 1979
1984 Vanlig medlem Gunnar Topp 1 301 Politiinspektør I statsråd 1979
1984 Vanlig medlem Unni Ravn Frogner 2 301 Kontorsjef Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Jorunn Christensen 2 301 Sekretær Av departement 1984
1985 Leder Kjell Lund-Johansen 1 219 Byrettsdommer I statsråd 1979
1985 Sekretær, ikke medlem Eli Fisknes 2 301 Konsulent Av departement 1982
1985 Vanlig medlem Willy Gunnar Bryn 1 219 Bedriftsrevisor I statsråd 1979
1985 Vanlig medlem Gunnar Topp 1 301 Fhv. Politiinspek I statsråd 1979
1985 Vanlig medlem Martha Seim Valeur 2 301 Kommunalråd I statsråd 1979
1985 Vanlig medlem Jorunn Christensen 2 301 Sekretær Av departement 1984
1986 Leder Kjell Lund-Johansen 1 219 Byrettsdommer I statsråd 1979
1986 Sekretær, ikke medlem Eli Fisknes 2 301 Konsulent Av departement 1982
1986 Vanlig medlem Willy Gunnar Bryn 1 219 Bedriftsrevisor I statsråd 1979
1986 Vanlig medlem Gunnar Topp 1 301 Fhv. Politiinspek I statsråd 1979
1986 Vanlig medlem Martha Seim Valeur 2 301 Kommunalråd I statsråd 1979
1986 Vanlig medlem Jorunn Christensen 2 301 Sekretær Av departement 1984
1987 Leder Kjell Lund-Johansen 1 219 Byrettsdommer I statsråd 1979
1987 Sekretær, ikke medlem Eli Fisknes 2 301 Byråsjef Av departement 1982
1987 Vanlig medlem Willy Gunnar Bryn 1 219 Bedriftsrevisor I statsråd 1979
1987 Vanlig medlem Gunnar Topp 1 301 Fhv. Politiinsp I statsråd 1979
1987 Vanlig medlem Martha Seim Valeur 2 301 Kommunalråd I statsråd 1979
1987 Vanlig medlem Jorunn Christensen 2 301 Saksbehandler Av departement 1984
1988 Leder Kjell Lund-Johansen 1 219 Byrettsdommer I statsråd 1979
1988 Sekretær, ikke medlem Eli Fisknes 2 301 Byråsjef Av departement 1982
1988 Vanlig medlem Willy Gunnar Bryn 1 219 Bedriftsrevisor I statsråd 1979
1988 Vanlig medlem Gunnar Topp 1 301 Fhv. Politiinsp I statsråd 1979
1988 Vanlig medlem Martha Seim Valeur 2 301 Kommunalråd I statsråd 1979
1988 Vanlig medlem Jorunn Christensen 2 301 Saksbehandler Av departement 1984