Tinglysingsutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Tinglysingsutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Tinglysingsutvalget
Utvalgsnummer: 4082000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1976
Tilhørende departement: Justis- og politidepartementet
Opphørsår: 1982
Hjemmel:
Opprettet 19.03.1976 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Utrede hvilke funksjoner tinglysingssystemet skal ha, og komme med forslag til endringer i regelverket.
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Justis- og politidepartementet 8 0 11 88000 Vedkommende departement
1981 Justis- og politidepartementet 8 0 11 141588 Vedkommende departement
1982 Justis- og politidepartementet 7 1 3 730 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Thor Falkanger 1 219 I statsråd 1976
1980 Medlem og sekretær Torgeir Austenå 1 214 Professor Av departement 1976
1980 Vanlig medlem Jan Bjørknes 1 226 Konsulent Av departement 1976
1980 Vanlig medlem Berit Klemetsen 2 301 Direktør I statsråd 1976
1980 Vanlig medlem Christian Borchsenius 1 301 Lagdommer I statsråd 1976
1980 Vanlig medlem Bård Bømark 1 301 Statsautorisert Eiendomsm I statsråd 1976
1980 Vanlig medlem Rolf Lien 1 829 Sorenskriver I statsråd 1976
1980 Vanlig medlem August Hjelmervik 1 1106 Administrasjonssekretær Av departement 1978
1981 Leder Thor Falkanger 1 219 I statsråd 1976
1981 Medlem og sekretær Torgeir Austenå 1 214 Professor Av departement 1976
1981 Vanlig medlem Jan Bjørknes 1 226 Konsulent Av departement 1976
1981 Vanlig medlem Berit Klemetsen 2 301 Direktør I statsråd 1976
1981 Vanlig medlem Christian Borchsenius 1 301 Lagdommer I statsråd 1976
1981 Vanlig medlem Bård Bømark 1 301 Statsautorisert Eiendomsm I statsråd 1976
1981 Vanlig medlem Rolf Lien 1 829 Sorenskriver I statsråd 1976
1981 Vanlig medlem August Hjelmervik 1 1106 Administrasjonssekretær Av departement 1978