Domstolkommisjonen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Domstolkommisjonen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Domstolkommisjonen
Utvalgsnummer: 4140000
Opprettelsesår: 1996
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1996 Justis- og politidepartementet 17 0 5 800600
1997 Justis- og politidepartementet 17 0 11 2000000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1996 Leder Carsten Smith 1 301 Høyesterettsjus I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Else Bugge Fougner 2 219 Advokat I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Bjørg Ven 2 301 Advokat I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Oddvar Overå 1 301 Avdelingssjef I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Inge Lorange Backer 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Kirsti Strøm Bull 2 301 Førsteamanuensi I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Agnes Nygaard Haug 2 301 Førstelagmann I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Johan P. Olsen 1 301 Professor I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Sven Ole Fagernæs 1 301 Regjeringsadvok I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Georg Fredrik Rieber-Mohn 1 605 Riksadvokat I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Tine Sundtoft 2 1001 Regiondirektør I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Bjørg Hermansen 2 1103 Trygdesjef I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Olav Terje Bergo 1 1201 Redaktør I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Inger Lise Gjørv 2 1729 Fylkesmann I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Ing Lill Pavall 2 1841 Visepresident I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Arild O. Eidesen 1 1902 Lagmann I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Ingrid Røstad Fløtten 2 2003 Sorenskriver I statsråd 1996
1997 Leder Carsten Smith 1 301 Høyesterettsjus I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Else Bugge Fougner 2 219 Advokat I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Bjørg Ven 2 301 Advokat I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Oddvar Overå 1 301 Avdelingssjef I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Inge Lorange Backer 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Kirsti Strøm Bull 2 301 Førsteamanuensi I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Agnes Nygaard Haug 2 301 Førstelagmann I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Johan P. Olsen 1 301 Professor I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Sven Ole Fagernes 1 301 Regjeringsadvok I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Georg Fredrik Rieber-Mohn 1 605 H.R.Dommer I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Tine Sundtoft 2 1001 Regiondirektør I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Bjørg Hermansen 2 1103 Trygdesjef I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Olav Terje Bergo 1 1201 Redaktør I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Inger Lise Gjørv 2 1729 Fylkesmann I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Ing Lill Pavall 2 1841 Førstekonsulent I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Arild O. Eidesen 1 1902 Lagmann I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Ingrid Røstad 2 2003 Sorenskriver I statsråd 1996