Tilsynsutvalget for dommere

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Tilsynsutvalget for dommere" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Tilsynsutvalget for dommere
Utvalgsnummer: 436
Opprettelsesår: 2002
Tilhørende departement: Justis- og politidepartementet
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Lov
Mandat:
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Klage
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Justis- og politidepartementet
2005 Justis- og politidepartementet
2006 Justis- og politidepartementet
2007 Justis- og politidepartementet
2008 Justis- og politidepartementet
2009 Justis- og politidepartementet
2010 Justis- og politidepartementet
2011 Justis- og politidepartementet
2012 Justis- og beredskapsdepartementet
2013 Justis- og beredskapsdepartementet
2014 Justis- og beredskapsdepartementet
2015 Justis- og beredskapsdepartementet
2016 Justis- og beredskapsdepartementet
2017 Justis- og beredskapsdepartementet
2018 Justis- og beredskapsdepartementet
2019 Justis- og beredskapsdepartementet
2020 Justis- og beredskapsdepartementet
2021 Justis- og beredskapsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2010 Randi Grøndalen 2 0 lagdommer Kongen 01.01.2010 31.12.2018
2011 Randi Grøndalen 2 0 lagdommer Kongen 01.01.2010 31.12.2018
2011 Trond Berge 1 0 Jordskfterettsleder Kongen 02.09.2011 31.08.2019
2012 Randi Grøndalen 2 0 lagdommer Kongen 01.01.2010 31.12.2018
2012 Trond Berge 1 0 Jordskfterettsleder Kongen 02.09.2011 31.08.2019
2013 Randi Grøndalen 2 0 lagdommer Kongen 01.01.2010 31.12.2018
2013 Trond Berge 1 0 Jordskfterettsleder Kongen 02.09.2011 31.08.2019
2014 Randi Grøndalen 2 0 lagdommer Kongen 01.01.2010 31.12.2018
2014 Trond Berge 1 0 Jordskfterettsleder Kongen 02.09.2011 31.08.2019
2014 Bjørn Eirik Hansen 1 2324 Lagdommer Kongen 15.08.2014 30.04.2022
2014 Turid Ellingsen 2 3533 Direktør Kongen 01.11.2014 31.10.2022
2015 Randi Grøndalen 2 0 lagdommer Kongen 01.01.2010 31.12.2018
2015 Trond Berge 1 0 Jordskfterettsleder Kongen 02.09.2011 31.08.2019
2015 Bjørn Eirik Hansen 1 2324 Lagdommer Kongen 15.08.2014 30.04.2022
2015 Turid Ellingsen 2 3533 Direktør Kongen 01.11.2014 31.10.2022
2016 Randi Grøndalen 2 0 lagdommer Kongen 01.01.2010 31.12.2018
2016 Trond Berge 1 0 Jordskfterettsleder Kongen 02.09.2011 31.08.2019
2016 Bjørn Eirik Hansen 1 2324 Lagdommer Kongen 15.08.2014 30.04.2022
2016 Ketil Myhre 1 2821 Advokat Kongen 01.11.2016 31.10.2020
2016 Turid Ellingsen 2 3533 Direktør Kongen 01.11.2014 31.10.2022
2017 Trond Berge 1 0 Jordskfterettsleder Kongen 02.09.2011 31.08.2019
2017 Randi Grøndalen 2 0 lagdommer Kongen 01.01.2010 31.12.2018
2017 Bjørn Eirik Hansen 1 2324 Lagdommer Kongen 15.08.2014 30.04.2022
2017 Ketil Myhre 1 2821 Advokat Kongen 01.11.2016 31.10.2020
2017 Turid Ellingsen 2 3533 Direktør Kongen 01.11.2014 31.10.2022
2017 Aud Helene Marthinsen 2 9146 Renholder Kongen 01.06.2017 31.10.2022
2018 Randi Grøndalen 2 0 lagdommer Kongen 01.01.2010 31.12.2018
2018 Trond Berge 1 0 Jordskfterettsleder Kongen 02.09.2011 31.08.2019
2018 Eva Albertsen Malt 2 252 Overlege Kongen 01.11.2018 31.05.2023
2018 Heidi Heggdal 2 363 Tingrettsdommer Kongen 01.01.2018 31.12.2021
2018 Carl August Heilmann 1 1526 Lagdommer Kongen 01.05.2018 30.04.2022
2018 Bjørn Eirik Hansen 1 2324 Lagdommer Kongen 15.08.2014 30.04.2022
2018 Ketil Myhre 1 2821 Advokat Kongen 01.11.2016 31.10.2020
2018 Turid Ellingsen 2 3533 Direktør Kongen 01.11.2014 31.10.2022
2018 Anne Gro Aanensen Kleven 2 4876 Sorenskriver Kongen 01.05.2018 31.12.2021
2018 Aud Helene Marthinsen 2 9146 Renholder Kongen 01.06.2017 31.10.2022
2019 Trond Berge 1 0 Jordskfterettsleder Kongen 02.09.2011 31.08.2019
2019 Eva Albertsen Malt 2 252 Overlege Kongen 01.11.2018 31.05.2023
2019 Heidi Heggdal 2 363 Tingrettsdommer Kongen 01.01.2018 31.12.2021
2019 Olav Gjelsvik 1 752 Professor Kongen 01.06.2019 31.05.2023
2019 Carl August Heilmann 1 1526 Lagdommer Kongen 01.05.2018 30.04.2022
2019 Bjørn Eirik Hansen 1 2324 Lagdommer Kongen 15.08.2014 30.04.2022
2019 Ketil Myhre 1 2821 Advokat Kongen 01.11.2016 31.10.2020
2019 Turid Ellingsen 2 3533 Direktør Kongen 01.11.2014 31.10.2022
2019 Anne Gro Aanensen Kleven 2 4876 Sorenskriver Kongen 01.05.2018 31.12.2021
2019 Toralf Wågheim 1 5221 Advokat Kongen 01.11.2019 31.10.2020
2019 Solfrid Mykland Fjell 2 5259 Jordskiftedommer Kongen 27.11.2019 31.08.2023
2019 Aud Helene Marthinsen 2 9146 Renholder Kongen 01.06.2017 31.10.2022
2019 Arnulf Oleif Prestbakmo 1 9408 Jordskifterettsleder Kongen 01.09.2019 31.08.2023
2020 Eva Albertsen Malt 2 252 Overlege Kongen 01.11.2018 31.05.2023
2020 Heidi Heggdal 2 363 Tingrettsdommer Kongen 01.01.2018 31.12.2021
2020 Olav Gjelsvik 1 752 Professor Kongen 01.06.2019 31.05.2023
2020 Carl August Heilmann 1 1526 Lagdommer Kongen 01.05.2018 30.04.2022
2020 Bjørn Eirik Hansen 1 2324 Lagdommer Kongen 15.08.2014 30.04.2022
2020 Ketil Myhre 1 2821 Advokat Kongen 01.11.2016 31.10.2020
2020 Turid Ellingsen 2 3533 Direktør Kongen 01.11.2014 31.10.2022
2020 Anne Gro Aanensen Kleven 2 4876 Sorenskriver Kongen 01.05.2018 31.12.2021
2020 Toralf Wågheim 1 5221 Advokat Kongen 01.11.2019 31.10.2020
2020 Solfrid Mykland Fjell 2 5259 Jordskiftedommer Kongen 27.11.2019 31.08.2023
2020 Aud Helene Marthinsen 2 9146 Renholder Kongen 01.06.2017 31.10.2022
2020 Arnulf Oleif Prestbakmo 1 9408 Jordskifterettsleder Kongen 01.09.2019 31.08.2023
2021 Eva Albertsen Malt 2 252 Overlege Kongen 01.11.2018 31.05.2023
2021 Heidi Heggdal 2 363 Tingrettsdommer Kongen 01.01.2018 31.12.2021
2021 Olav Gjelsvik 1 752 Professor Kongen 01.06.2019 31.05.2023
2021 Carl August Heilmann 1 1526 Lagdommer Kongen 01.05.2018 30.04.2022
2021 Bjørn Eirik Hansen 1 2324 Lagdommer Kongen 15.08.2014 30.04.2022
2021 Turid Ellingsen 2 3533 Direktør Kongen 01.11.2014 31.10.2022
2021 Anne Gro Aanensen Kleven 2 4876 Sorenskriver Kongen 01.05.2018 31.12.2021
2021 Solfrid Mykland Fjell 2 5259 Jordskiftedommer Kongen 27.11.2019 31.08.2023
2021 Aud Helene Marthinsen 2 9146 Renholder Kongen 01.06.2017 31.10.2022
2021 Arnulf Oleif Prestbakmo 1 9408 Jordskifterettsleder Kongen 01.09.2019 31.08.2023