Tvisteløsningsnemnda for løsning av tvister mellom Arbeids- og velferdsetaten og kommunene etter arbeids- og velferdsforvaltningsloven

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Tvisteløsningsnemnda for løsning av tvister mellom Arbeids- og velferdsetaten og kommunene etter arbeids- og velferdsforvaltningsloven" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Tvisteløsningsnemnda for løsning av tvister mellom Arbeids- og velferdsetaten og kommunene etter arbeids- og velferdsforvaltningsloven
Utvalgsnummer: 477
Opprettelsesår: 2007
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Mandat:
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2006 Arbeidsdepartementet
2007 Arbeidsdepartementet
2008 Arbeidsdepartementet
2009 Arbeidsdepartementet
2010 Arbeidsdepartementet
2011 Arbeidsdepartementet
2012 Arbeidsdepartementet
2013 Arbeidsdepartementet
2014 Arbeids- og sosialdepartementet
2015 Arbeids- og sosialdepartementet
2016 Arbeids- og sosialdepartementet
2017 Arbeids- og sosialdepartementet
2018 Arbeids- og sosialdepartementet
2019 Arbeids- og sosialdepartementet
2020 Arbeids- og sosialdepartementet
2021 Arbeids- og sosialdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2007 Svein Ragnar Kristensen 1 363 skattedirektør 01.01.2007 01.01.2014
2007 Bjørn Gudbjørgsrud 1 2004 direktør 01.01.2007 01.09.2010
2007 Dag Nafstad 1 9007 lagmann 01.01.2007 31.12.2015
2008 Svein Ragnar Kristensen 1 363 skattedirektør 01.01.2007 01.01.2014
2008 Bjørn Gudbjørgsrud 1 2004 direktør 01.01.2007 01.09.2010
2008 Dag Nafstad 1 9007 lagmann 01.01.2007 31.12.2015
2009 Svein Ragnar Kristensen 1 363 skattedirektør 01.01.2007 01.01.2014
2009 Bjørn Gudbjørgsrud 1 2004 direktør 01.01.2007 01.09.2010
2009 Dag Nafstad 1 9007 lagmann 01.01.2007 31.12.2015
2010 Trond Ingebretsen 1 0 daglig leder 01.01.2010 01.01.2014
2010 Marit Langfeldt Ege 2 0 rådmann 01.01.2010 01.01.2014
2010 Svein Ragnar Kristensen 1 363 skattedirektør 01.01.2007 01.01.2014
2010 Bjørn Gudbjørgsrud 1 2004 direktør 01.01.2007 01.09.2010
2010 Dag Nafstad 1 9007 lagmann 01.01.2007 31.12.2015
2011 Trond Ingebretsen 1 0 daglig leder 01.01.2010 01.01.2014
2011 Marit Langfeldt Ege 2 0 rådmann 01.01.2010 01.01.2014
2011 Svein Ragnar Kristensen 1 363 skattedirektør 01.01.2007 01.01.2014
2011 Dag Nafstad 1 9007 lagmann 01.01.2007 31.12.2015
2012 Trond Ingebretsen 1 0 daglig leder 01.01.2010 01.01.2014
2012 Marit Langfeldt Ege 2 0 rådmann 01.01.2010 01.01.2014
2012 Svein Ragnar Kristensen 1 363 skattedirektør 01.01.2007 01.01.2014
2012 Dag Nafstad 1 9007 lagmann 01.01.2007 31.12.2015
2013 Trond Ingebretsen 1 0 daglig leder 01.01.2010 01.01.2014
2013 Marit Langfeldt Ege 2 0 rådmann 01.01.2010 01.01.2014
2013 Svein Ragnar Kristensen 1 363 skattedirektør 01.01.2007 01.01.2014
2013 Dag Nafstad 1 9007 lagmann 01.01.2007 31.12.2015
2014 Trond Ingebretsen 1 0 daglig leder 01.01.2010 01.01.2014
2014 Marit Langfeldt Ege 2 0 rådmann 01.01.2010 01.01.2014
2014 Svein Ragnar Kristensen 1 363 skattedirektør 01.01.2007 01.01.2014
2014 Tor Allstrin 1 2015 avdelingsdirektør 01.01.2014 31.12.2015
2014 Jostein Solberg 1 7710 pensjonist 01.01.2014 31.12.2015
2014 Dag Nafstad 1 9007 lagmann 01.01.2007 31.12.2015
2015 Tor Allstrin 1 2015 avdelingsdirektør 01.01.2014 31.12.2015
2015 Jostein Solberg 1 7710 pensjonist 01.01.2014 31.12.2015
2015 Dag Nafstad 1 9007 lagmann 01.01.2007 31.12.2015