Bygnings- og brannteknisk utvalg

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Bygnings- og brannteknisk utvalg" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Bygnings- og brannteknisk utvalg
Utvalgsnummer: 5007000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1980
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Opphørsår: 1982
Hjemmel:
Opprettet 21.03.1980 ved kongelig resolusjon
Mandat:
(Etterfulgte tidligere oppnevnte utvalg fra 1946.) Utvalget skal bistå departementet i prinsipielle saker vedrørende spørsmål om nye materialer, konstruksjoner og planløsninger, samt bistå med brannteknisk ekspertise.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kommunal- og arbeidsdepartementet 4 0 6 375000 Vedkommende departement
1981 Kommunal- og arbeidsdepartementet 4 0 5 0 Vedkommende departement
1982 Kommunal- og arbeidsdepartementet 4 0 2 348000 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Jon Holt 1 219 Ingeniør I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Finn O. Buø 1 220 Sjefingeniør I statsråd 1974
1980 Vanlig medlem Andor Coucheron 1 301 Sivilingeniør I statsråd 1968
1980 Vanlig medlem Esben Thrane 1 301 Professor I statsråd 1980 1980
1981 Vanlig medlem Finn O. Buø 1 220 Sjefingeniør I statsråd 1974
1981 Vanlig medlem Andor Coucheron 1 301 Sivilingeniør I statsråd 1968