Arbeidstilsynets distriktsstyre, 2. distrikt

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Arbeidstilsynets distriktsstyre, 2. distrikt" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Arbeidstilsynets distriktsstyre, 2. distrikt
Utvalgsnummer: 5025000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1977
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Opphørsår: 1994
Hjemmel:
Opprettet 06.05.1977 ved kongelig resolusjon i henhold til Arbeidsmiljøloven av 4. februar 1977, paragraf 76 nr. 2.
Mandat:
ì
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 0 8 27000
1981 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 10 8 35134
1982 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 7 7 26471 Vedkommende departement
1983 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 10 7 24144 Annen instans
1984 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 10 8 31256 Annen instans
1985 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 10 7 30762 Annen instans
1986 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 10 6 27491 Annen instans
1987 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 10 6 27320
1988 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 10 6 35791
1989 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 10 2 18000
1990 Kommunaldepartementet 8 10 3 36283
1991 Kommunaldepartementet 8 10 4 15089
1992 Kommunaldepartementet 8 10 4 29600
1993 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 10 3 24353
1994 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 10 3 25700
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Nestleder Arne Aarås 1 230 Bedriftslege Av departement 1977 1980
1980 Vanlig varamedlem Harald Natvig 1 301 Lege Av departement 1980 1980
1981 Vanlig medlem Rolf Gjølstad 1 213 Tilsynsinspektør Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Kjell Fiskerud 1 231 Tilsynsinspektør Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Ingvald Lid Olsen 1 0 Tilsynsinspektør Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Marie Nordby 2 216 Avdelingsingeniør Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem John Berg 1 230 Disponent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Berit Jacobsen 2 301 Kontorfullmektig Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Signe Natvig Andreassen 2 301 Rektor Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Kåre Seierstad 1 301 Tilsynsinspektør Av instans utenfor departement 1981 1981
1983 Vanlig medlem Ingvald Lid Olsen 1 213 Inspektør Av andre 1981 1983
1983 Vanlig medlem Egil Kristian Arnesen 1 301 Inspektør Av andre 1983
1983 Vanlig varamedlem John Berg 1 230 Disponent I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Kjell Fiskerud 1 231 Inspektør Av andre 1981 1983
1983 Vanlig varamedlem Bjarne Leif Cedell 1 238 Inspektør Av andre 1983
1983 Vanlig varamedlem Harald Natvig 1 301 Overlege Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Signe Natvig Andreassen 2 301 Rektor Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Christin Anmarkrud 2 301 Inspektør Av andre 1983
1983 Vanlig varamedlem Kjell H. Kristiansen 1 301 Inspektør Av andre 1983
1984 Vanlig medlem Berit Arntzen 2 237 Personalformann Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Egil Kristian Arnesen 1 301 Inspektør Av andre 1983
1984 Vanlig varamedlem Karin Solum 2 213 Kontormedarbeider Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem John Berg 1 230 Disponent I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Bjarne Leif Cedell 1 238 Inspektør Av andre 1983
1984 Vanlig varamedlem Harald Natvig 1 301 Overlege Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Signe Natvig Andreassen 2 301 Rektor Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Christin Anmarkrud 2 301 Inspektør Av andre 1983
1984 Vanlig varamedlem Kjell H. Kristiansen 1 301 Inspektør Av andre 1983
1984 Vanlig varamedlem Odd Friberg 1 301 Lagdommer Av departement 1984
1985 Leder Erik W. Sollie 1 301 Dommer I statsråd 1977 1985
1985 Nestleder Arne Aarås 1 230 Bedriftslege Av departement 1977 1985
1985 Vanlig medlem Ingvald Lid Olsen 1 213 Inspektør I statsråd 1981 1985
1985 Vanlig medlem Rigmor Eriksen 2 217 Personalsjef I statsråd 1977 1985
1985 Vanlig medlem Brit Spilling 2 219 Avdelingsleder I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Berit Arntzen 2 237 Personalformann Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Egil Kristian Arnesen 1 301 Inspektør I statsråd 1983 1985
1985 Vanlig medlem Annar Lille Mæhlum 1 301 Konsulent I statsråd 1985
1985 Vanlig varamedlem Karin Solum 2 213 Kontormedarbeider Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem John Berg 1 230 Disponent I statsråd 1981 1985
1985 Vanlig varamedlem Kjell Fiskerud 1 231 Inspektør I statsråd 1981 1985
1985 Vanlig varamedlem Bjarne Leif Cedell 1 238 Inspektør I statsråd 1983 1985
1985 Vanlig varamedlem Erik Lindahl 1 301 Arbeidsmiljøkonsu I statsråd 1977 1985
1985 Vanlig varamedlem Harald Natvig 1 301 Ass. Overlege Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Signe Natvig Andreassen 2 301 Rektor Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Kjell H. Kristiansen 1 301 Inspektør Av andre 1983
1985 Vanlig varamedlem Christin Anmarkrud 2 301 Inspektør I statsråd 1983 1985
1985 Vanlig varamedlem Odd Friberg 1 301 Lagdommer Av departement 1984 1985
1985 Vanlig varamedlem Britt Marie Amundsen 2 301 Ass. Overlege I statsråd 1985
1985 Vanlig varamedlem Karin Lien 2 301 Fullmektig I statsråd 1985
1985 Vanlig varamedlem Milton Raiby 1 301 Undervisningsinsp I statsråd 1985
1985 Vanlig varamedlem Anne-Grethe Kolstad 2 301 Yrkeshygienetekni I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Asbjørn Bråthen 1 213 Verneombud I statsråd 1986
1986 Vanlig medlem Brit Spilling 2 219 Avdelingsleder I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Annar Lille Mæhlum 1 301 Konsulent I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Britt Marie Amundsen 2 301 Ass. Overlege I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Karin Lien 2 301 Fullmektig I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Milton Raiby 1 301 Undervisningsinsp I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Anne-Grethe Kolstad 2 301 Yrkeshygienetekni I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Asbjørn Bråthen 1 213 Verneombud I statsråd 1986
1987 Vanlig medlem Brit Spilling 2 219 Avdelingsleder I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Annar Lille Mæhlum 1 301 Konsulent I statsråd 1985
1987 Vanlig varamedlem Britt Marie Amundsen 2 301 Ass. Overlege I statsråd 1985
1987 Vanlig varamedlem Karin Lien 2 301 Fullmektig I statsråd 1985
1987 Vanlig varamedlem Milton Raiby 1 301 Undervisningsin I statsråd 1985
1987 Vanlig varamedlem Anne-Grethe Kolstad 2 301 Yrkeshygienetek I statsråd 1985
1988 Vanlig medlem Asbjørn Bråthen 1 213 Verneombud I statsråd 1986
1988 Vanlig medlem Brit Spilling 2 219 Avdelingsleder I statsråd 1985
1988 Vanlig medlem Annar Lille Mæhlum 1 301 Konsulent I statsråd 1985
1988 Vanlig varamedlem Britt Marie Amundsen 2 301 Ass. Overlege I statsråd 1985
1988 Vanlig varamedlem Karin Lien 2 301 Fullmektig I statsråd 1985
1988 Vanlig varamedlem Milton Raiby 1 301 Sekretær I statsråd 1985
1988 Vanlig varamedlem Anne-Grethe Kolstad 2 301 Yrkeshygienetek I statsråd 1985
1989 Leder Henriette Munkebye 2 301 Underdirektør Av departement 1989
1989 Nestleder Gunnar Jordfald 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Eva Grøtt 2 0 Personalkonsule Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Asbjørn Bråthen 1 213 Verneombud I statsråd 1986
1989 Vanlig medlem Jørn Karlsen 1 217 Verneombud Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Brit Spilling 2 219 Avdelingsleder I statsråd 1985
1989 Vanlig varamedlem Britt Marie Amundsen 2 301 Ass. Overlege I statsråd 1985
1989 Vanlig varamedlem Milton Raiby 1 301 Sekretær I statsråd 1985
1989 Vanlig varamedlem Anne-Grethe Kolstad 2 301 Yrkeshygienetek I statsråd 1985
1989 Vanlig varamedlem Anne Finborud 2 301 Sekretær Av departement 1989
1990 Leder Henriette Munkebye 2 301 Underdirektør Av departement 1989 1990
1990 Nestleder Gunnar Jordfald 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1989 1990
1990 Vanlig medlem Eva Grøtt 2 0 Personalkonsule Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Asbjørn Bråthen 1 213 Verneombud I statsråd 1986
1990 Vanlig medlem Eilif Stensvold 1 216 Inspektør Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Jørn Karlsen 1 217 Verneombud Av departement 1989 1990
1990 Vanlig medlem Brit Spilling 2 219 Avdelingsleder I statsråd 1985 1990
1990 Vanlig medlem Lucie Paus Falck 2 229 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Kari Hajum 2 301 Inspektør Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Wenche Paulsrud 2 301 Sekretær Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Else Torp Olaussen 2 230 Førstekontorful Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Svenn Jensen 1 230 Hovedverneombud Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Erik Lindahl 1 301 Arbeidsmiljøkon I statsråd 1977 1990
1990 Vanlig varamedlem Odd Friberg 1 301 Lagdommer I statsråd 1984 1990
1990 Vanlig varamedlem Milton Raiby 1 301 Sekretær I statsråd 1985
1990 Vanlig varamedlem Anne-Grethe Kolstad 2 301 Yrkeshygienetek I statsråd 1985
1990 Vanlig varamedlem Britt Marie Amundsen 2 301 Ass. Overlege I statsråd 1985 1990
1990 Vanlig varamedlem Anne Finborud 2 301 Sekretær Av departement 1989 1990
1990 Vanlig varamedlem Berit Tønder Utvik 2 301 Inspektør Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Tore Carlsen 1 301 Inspektør Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Jo Frisch 1 301 Konsulent Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Ellen Lunde 2 301 Overingeniør Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Eilif Stensvold 1 216 Inspektør Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Lucie Paus Falck 2 229 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Kari Hajum 2 301 Inspektør Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Wenche Paulsrud 2 301 Sekretær Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Else Torp Olaussen 2 230 Førstekontorful Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Svenn Jensen 1 230 Hovedverneombud Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Berit Tønder Utvik 2 301 Inspektør Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Tore Carlsen 1 301 Inspektør Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Jo Frisch 1 301 Konsulent Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Ellen Lunde 2 301 Overingeniør Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Eilif Stensvold 1 216 Inspektør Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Lucie Paus Falck 2 229 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Kari Hajum 2 301 Inspektør Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Wenche Paulsrud 2 301 Sekretær Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Else Torp Olaussen 2 230 Førstekontorful Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Svenn Jensen 1 230 Hovedverneombud Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Berit Tønder Utvik 2 301 Inspektør Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Tore Carlsen 1 301 Inspektør Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Jo Frisch 1 301 Konsulent Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Ellen Lunde 2 301 Overingeniør Av departement 1990
1993 Leder Henriette Munkebye 2 301 Underdirektør Av departement 1989 1993
1993 Nestleder Britt Marie Amundsen 2 301 Ass. Overlege I statsråd 1985 1993
1993 Vanlig medlem Eilif Stensvold 1 216 Inspektør Av departement 1990 1993
1993 Vanlig medlem Jørn Karlsen 1 217 Verneombud Av departement 1989 1993
1993 Vanlig medlem Brit Spilling 2 219 Avdelingsleder I statsråd 1985 1993
1993 Vanlig medlem Lucie Paus Falck 2 229 Avdelingsdirekt Av departement 1990 1993
1993 Vanlig medlem Kari Hajum 2 301 Inspektør Av departement 1990 1993
1993 Vanlig medlem Wenche Paulsrud 2 301 Sekretær Av departement 1990 1993
1993 Vanlig varamedlem Else Torp Olaussen 2 230 Førstekontorful Av departement 1990 1993
1993 Vanlig varamedlem Svenn Jensen 1 230 Hovedverneombud Av departement 1990 1993
1993 Vanlig varamedlem Erik Lindahl 1 301 Arbeidsmiljøkon I statsråd 1977 1993
1993 Vanlig varamedlem Odd Friberg 1 301 Lagdommer I statsråd 1984 1993
1993 Vanlig varamedlem Anne Finborud 2 301 Sekretær Av departement 1989 1993
1993 Vanlig varamedlem Berit Tønder Utvik 2 301 Inspektør Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Tore Carlsen 1 301 Inspektør Av departement 1990 1993
1993 Vanlig varamedlem Jo Frisch 1 301 Konsulent Av departement 1990 1993
1993 Vanlig varamedlem Ellen Lunde 2 301 Overingeniør Av departement 1990 1993