Arbeidstilsynets distriktsstyre, 12. distrikt

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Arbeidstilsynets distriktsstyre, 12. distrikt" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Arbeidstilsynets distriktsstyre, 12. distrikt
Utvalgsnummer: 5035000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1977
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Opphørsår: 1994
Hjemmel:
Opprettet 06.05.1977 ved kongelig resolusjon i henhold til Arbeidsmiljøloven av 4. februar 1977, paragraf 76 nr. 2.
Mandat:
ì
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 0 5 53000 Vedkommende departement
1981 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 10 4 54154 Vedkommende departement
1982 Kommunal- og arbeidsdepartementet 7 7 3 33827 Vedkommende departement
1983 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 10 4 39096 Annen instans
1984 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 10 4 37249 Annen instans
1985 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 10 4 41162 Annen instans
1986 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 10 4 24876 Annen instans
1987 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 10 4 69409
1988 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 10 4 46368
1989 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 10 1 12000
1990 Kommunaldepartementet 8 10 4 66490
1991 Kommunaldepartementet 8 10 4 41029
1992 Kommunaldepartementet 8 10 2 27200
1993 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 10 2 26312
1994 Kommunal- og arbeidsdepartementet 8 10 3 37570
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Leder Knut Mortensen 1 1902 Havnefogd Av departement 1981 1981
1981 Nestleder Anne Louise Næss 2 2001 Hovmester Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Klara Pedersen 2 1901 Vaskeriarbeider Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Hallgerd Sjøvoll 2 1902 Avdelingsingeniør Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Arne Eidsmo 1 1902 Distriktssjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Jan Fyhn Johansen 1 1902 Kjelinspektør Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Paul Helliesen 1 2001 Direktør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Leif Laurila 1 2030 Sekretær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Jørgen K. Jørgensen 1 1901 Inspektør Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Anne Nordeidet 2 1902 Administrasjonssekretær Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Steinar Jenssen 1 1902 Avdelingsleder Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Birgit Hanssen 2 1902 Konsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Elise Klouman Bekken 2 1902 Lege Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Svein Rasmussen 1 1902 Sekretær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Grethe Sivertsen 2 2001 Arbeidsleder Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Gerd Solveig Ha Mathisen 2 2002 Bedriftsleder Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Jan Erik Pedersen 1 2002 Inspektør Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Sigmund Karlsen 1 2012 Inspektør Av instans utenfor departement 1981 1981
1983 Nestleder Anne Louise Næss 2 2001 Hovmester I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Hallgerd Sjøvoll 2 1902 Avdelingsingeniør Av andre 1981 1983
1983 Vanlig medlem Jan Fyhn Johansen 1 1902 Kjeleinspektør Av andre 1981 1983
1983 Vanlig medlem Leif Laurila 1 2030 Sekretær I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Steinar Jenssen 1 1902 Avdelingsleder I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Svein Rasmussen 1 1902 Distriktssekretær I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Anne Nordeidet 2 1902 Administrasjonsse Av andre 1981 1983
1983 Vanlig varamedlem Marit Valdermo Jevningen 2 1902 Lærer Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem John Nyheim 1 1942 Inspektør Av andre 1983
1983 Vanlig varamedlem Grethe Sivertsen 2 2001 Arbeidsleder I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Gerd Solveig Ha Mathisen 2 2002 Bedriftsleder I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Jan Erik Pedersen 1 2002 Inspektør Av andre 1981 1983
1983 Vanlig varamedlem Sigmund Karlsen 1 2012 Inspektør Av andre 1981 1983
1984 Nestleder Anne Louise Næss 2 2001 Hovmester I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Leif Laurila 1 2030 Sekretær I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Steinar Jenssen 1 1902 Avdelingsleder I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Svein Rasmussen 1 1902 Distriktssekretær I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Marit Valdermo Jevningen 2 1902 Lærer Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem John Nyheim 1 1942 Inspektør Av andre 1983
1984 Vanlig varamedlem Grethe Sivertsen 2 2001 Arbeidsleder I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Gerd Solveig Ha Mathisen 2 2002 Disponent I statsråd 1981
1985 Leder Knut Mortensen 1 1902 Havnefogd I statsråd 1977 1985
1985 Nestleder Sylvi Enevold 2 2001 Kontorfullmektig I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Arne Eidsmo 1 1902 Direktør I statsråd 1977 1985
1985 Vanlig medlem Svein Rasmussen 1 1902 Distriktssekretær I statsråd 1981 1985
1985 Vanlig medlem Jens Akselbo Kroer 1 1902 Avdelingsingeniør I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Paul Helliesen 1 2001 Fabrikkdirektør I statsråd 1977 1985
1985 Vanlig medlem Jan Erik Pedersen 1 2002 Inspektør Av andre 1981 1985
1985 Vanlig medlem Leif Laurila 1 2030 Sekretær I statsråd 1981 1985
1985 Vanlig varamedlem Jarly Bjerkaas 2 1901 Kontorfullmektig I statsråd 1985
1985 Vanlig varamedlem Birgit Hanssen 2 1902 Konsulent I statsråd 1977 1985
1985 Vanlig varamedlem Steinar Jenssen 1 1902 Avdelingsleder I statsråd 1981 1985
1985 Vanlig varamedlem Marit Valdermo Jevningen 2 1902 Lærer Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Stig Lunde 1 1902 Avdelingsingeniør I statsråd 1985
1985 Vanlig varamedlem Henriette Bie 2 1927 Adjunkt I statsråd 1985
1985 Vanlig varamedlem John Nyheim 1 1942 Inspektør I statsråd 1985
1985 Vanlig varamedlem Grethe Sivertsen 2 2001 Arbeidsleder I statsråd 1981 1985
1985 Vanlig varamedlem Anne Louise Næss 2 2001 Leder I statsråd 1981 1985
1985 Vanlig varamedlem Gerd Solveig Ha Mathisen 2 2002 Disponent I statsråd 1981
1985 Vanlig varamedlem Violet Søderhol Gundersen 2 2019 Kontorfullmektig I statsråd 1985
1985 Vanlig varamedlem Karin Thorstensen 2 2020 Adm. Direktør I statsråd 1985
1986 Nestleder Sylvi Enevold 2 2001 Kontorfullmektig I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Jens Akselbo Kroer 1 1902 Avdelingsingeniør I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Jarly Bjerkaas 2 1901 Kontorfullmektig I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Stig Lunde 1 1902 Avdelingsingeniør I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Henriette Bie 2 1927 Adjunkt I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem John Nyheim 1 1942 Inspektør I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Violet Søderhol Gundersen 2 2019 Kontorfullmektig I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Karin Thorstensen 2 2020 Adm. Direktør I statsråd 1985
1987 Nestleder Sylvi Enevold 2 2001 Kontorfullmekti I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Jens Akselbo Kroer 1 1902 Avdelingsingeni I statsråd 1985
1987 Vanlig varamedlem Jarly Bjerkaas 2 1901 Kontorfullmekti I statsråd 1985
1987 Vanlig varamedlem Stig Lunde 1 1902 Avdelingsingeni I statsråd 1985
1987 Vanlig varamedlem John Nyheim 1 1942 Inspektør I statsråd 1985
1987 Vanlig varamedlem Hanne Krogstad 2 1942 Lektor Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Violet Søderhol Gundersen 2 2019 Kontorfullmekti I statsråd 1985
1987 Vanlig varamedlem Karin Thorstensen 2 2020 Adm. Direktør I statsråd 1985
1988 Nestleder Sylvi Enevold 2 2001 Fylkesrådmann I statsråd 1985
1988 Vanlig medlem Jens Akselbo Kroer 1 1902 Avdelingsingeni I statsråd 1985
1988 Vanlig varamedlem Jarly Bjerkaas 2 1901 Kontorfullmekti I statsråd 1985
1988 Vanlig varamedlem Stig Lunde 1 1902 Avdelingsingeni I statsråd 1985
1988 Vanlig varamedlem John Nyheim 1 1942 Inspektør I statsråd 1985
1988 Vanlig varamedlem Hanne Krogstad 2 1942 Lektor Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Violet Søderhol Gundersen 2 2019 Kontorfullmekti I statsråd 1985
1988 Vanlig varamedlem Karin Thorstensen 2 2020 Adm. Direktør I statsråd 1985
1989 Nestleder Sylvi Enevold 2 2001 Fylkesrådmann I statsråd 1985
1989 Vanlig medlem Jens Akselbo Kroer 1 1902 Avdelingsingeni I statsråd 1985
1989 Vanlig varamedlem Jarly Bjerkaas 2 1901 Kontorfullmekti I statsråd 1985
1989 Vanlig varamedlem Stig Lunde 1 1902 Avdelingsingeni I statsråd 1985
1989 Vanlig varamedlem John Nyheim 1 1942 Inspektør I statsråd 1985
1989 Vanlig varamedlem Hanne Krogstad 2 1942 Lektor Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Violet Søderhol Gundersen 2 2019 Kontorfullmekti I statsråd 1985
1989 Vanlig varamedlem Karin Thorstensen 2 2020 Adm. Direktør I statsråd 1985
1990 Leder Knut Mortensen 1 1902 Havnefogd I statsråd 1977 1990
1990 Nestleder Sylvi Enevold 2 2001 Fylkesrådmann I statsråd 1985 1990
1990 Vanlig medlem Svein Rasmussen 1 1902 Distriktssekret I statsråd 1981 1990
1990 Vanlig medlem Steinar Jenssen 1 1902 Regiondirektør I statsråd 1981 1990
1990 Vanlig medlem Jens Akselbo Kroer 1 1902 Avdelingsingeniør I statsråd 1985
1990 Vanlig medlem Ivar Kristiansen 1 1902 Avdelingsingeniør Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Anne Kari Rom 2 1902 Bedriftslege Av departement 1990
1990 Vanlig medlem John Nyheim 1 1942 Inspektør I statsråd 1985 1990
1990 Vanlig medlem Paul Helliesen 1 2001 Fabrikkdirektør I statsråd 1977 1990
1990 Vanlig varamedlem Jarly Bjerkaas 2 1901 Kontorfullmekti I statsråd 1985
1990 Vanlig varamedlem Britt Olaug Riis 2 1901 Annonsekonsulen Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Malvin Rønningen 1 1901 Inspektør Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Stig Lunde 1 1902 Avdelingsingeniør I statsråd 1985
1990 Vanlig varamedlem Inger-Lise Sverdrup 2 1902 Ass. Direktør Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Astri K. Strøm 2 1902 Avdelingsingeniør Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Birger Haugland 1 1902 Bedriftsrådgive Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Hanne Krogstad 2 1942 Lektor Av departement 1987
1990 Vanlig varamedlem Elinn Næssvik 2 2001 Førstekontorful Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Jan Krystad 1 2001 Personalsjef Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Einar Larsson 1 2002 Inspektør Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Thora-Irene Pettersen 2 2002 Produksjonsarbe Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Violet Søderhol Gundersen 2 2019 Kontorfullmekti I statsråd 1985
1990 Vanlig varamedlem Karin Thorstensen 2 2020 Adm. Direktør I statsråd 1985 1990
1991 Vanlig medlem Ivar Kristiansen 1 1902 Avdelingsingeni Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Anne Kari Rom 2 1902 Bedriftslege Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Britt Olaug Riis 2 1901 Annonsekonsulen Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Malvin Rønningen 1 1901 Inspektør Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Inger-Lise Sverdrup 2 1902 Ass. Direktør Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Astri K. Strøm 2 1902 Avdelingsingeni Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Birger Haugland 1 1902 Bedriftsrådgive Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Elinn Næssvik 2 2001 Førstekontorful Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Jan Krystad 1 2001 Personalsjef Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Einar Larsson 1 2002 Inspektør Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Thora-Irene Pettersen 2 2002 Produksjonsarbe Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Ivar Kristiansen 1 1902 Avdelingsingeni Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Anne Kari Rom 2 1902 Bedriftslege Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Britt Olaug Riis 2 1901 Annonsekonsulen Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Malvin Rønningen 1 1901 Inspektør Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Inger-Lise Sverdrup 2 1902 Ass. Direktør Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Astri K. Strøm 2 1902 Avdelingsingeni Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Birger Haugland 1 1902 Bedriftsrådgive Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Elinn Næssvik 2 2001 Førstekontorful Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Jan Krystad 1 2001 Personalsjef Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Einar Larsson 1 2002 Inspektør Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Thora-Irene Pettersen 2 2002 Produksjonsarbe Av departement 1990
1993 Leder Knut Mortensen 1 1902 Havnefogd I statsråd 1977 1993
1993 Nestleder Sylvi Enevold 2 2001 Fylkesvaraordfø I statsråd 1985 1993
1993 Vanlig medlem Svein Rasmussen 1 1902 Distriktssekret I statsråd 1981 1993
1993 Vanlig medlem Steinar Jenssen 1 1902 Regiondirektør I statsråd 1981 1993
1993 Vanlig medlem Anne Kari Rom 2 1902 Bedriftslege Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Ivar Kristiansen 1 1902 Avdelingsingeni Av departement 1990 1993
1993 Vanlig medlem John Nyheim 1 1942 Inspektør I statsråd 1985 1993
1993 Vanlig medlem Paul Helliesen 1 2001 Fabrikkdirektør I statsråd 1977 1993
1993 Vanlig medlem Thora-Irene Pettersen 2 2002 Produksjonsarbe Av departement 1990 1993
1993 Vanlig varamedlem Britt Olaug Riis 2 1901 Annonsekonsulen Av departement 1990 1993
1993 Vanlig varamedlem Malvin Rønningen 1 1901 Inspektør Av departement 1990 1993
1993 Vanlig varamedlem Astri K. Strøm 2 1902 Avdelingsingeni Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Birger Haugland 1 1902 Bedriftsridgive Av departement 1990 1993
1993 Vanlig varamedlem Inger-Lise Sverdrup 2 1902 Rådmann Av departement 1990 1993
1993 Vanlig varamedlem Elinn Næssvik 2 2001 Førstekontorful Av departement 1990 1993
1993 Vanlig varamedlem Jan Krystad 1 2001 Personalsjef Av departement 1990 1993
1993 Vanlig varamedlem Einar Larsson 1 2002 Inspektør Av departement 1990
1993 Vanlig varamedlem Karin Thorstensen 2 2020 Adm. Direktør I statsråd 1985 1993