Utvalg, utredning betalingsprosenten på husbanklån

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg, utredning betalingsprosenten på husbanklån" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg, utredning betalingsprosenten på husbanklån
Utvalgsnummer: 5048000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1972
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Opphørsår: 1981
Hjemmel:
Opprettet 31.10.1972 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Utvalget skal foreta beregninger og utredninger som gjelder fastsettingen av den betalingsprosenten som skal anvendes på Husbankens utjamningslån.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Andre oppgaver
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kommunal- og arbeidsdepartementet 6 0 7 1000 Vedkommende departement
1981 Kommunal- og arbeidsdepartementet 6 0 7 33241 Vedkommende departement
1982 Kommunal- og arbeidsdepartementet 6 0 0 0 Vedkommende departement
1983 Kommunal- og arbeidsdepartementet 6 0 0 0 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Inger Gabrielsen 2 219 Forsker Av departement 1976 1980
1980 Sekretær, ikke medlem Viggo Frøiland 1 301 Konsulent Av departement 1975 1980
1980 Vanlig medlem Arnulf Bjerke 1 219 Direktør Av departement 1972 1980
1980 Vanlig medlem John I. Moe 1 301 Underdirektør Av departement 1972 1980
1980 Vanlig medlem Øystein Løining 1 301 Førstekonsulent Av departement 1979 1980
1980 Vanlig medlem Rune Gerhardsen 1 301 Økonom Av departement 1979 1980
1980 Vanlig medlem Jan Mansrud 1 301 Utredningssjef Av departement 1980 1980