Rådet for Distriktenes Utbyggingsfond

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådet for Distriktenes Utbyggingsfond" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådet for Distriktenes Utbyggingsfond
Utvalgsnummer: 5051000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1961
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Opphørsår: 1987
Hjemmel:
Opprettet 21.05.1961 ved kongelig resolusjon i henhold til lov av 16. desember 1960 om Distriktenes utbyggingsfond, jfr. også ny lov av 18. juni 1965 Om Distriktenes Utbyggingsfond samt etableringsloven av 20. februar 1976.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kommunal- og arbeidsdepartementet 21 0 3 118000 Vedkommende departement
1981 Kommunal- og arbeidsdepartementet 21 21 2 90000 Vedkommende departement
1982 Kommunal- og arbeidsdepartementet 0 0 3 246455 Vedkommende departement
1983 Kommunal- og arbeidsdepartementet 0 0 3 83405 Vedkommende departement
1984 Kommunal- og arbeidsdepartementet 0 0 3 363332 Vedkommende departement
1985 Kommunal- og arbeidsdepartementet 0 0 3 436325 Vedkommende departement
1986 Kommunal- og arbeidsdepartementet 0 0 0 0 Annen instans
1987 Kommunal- og arbeidsdepartementet 0 0 1 146000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Wilhelm Thoresen 1 301 Sekretær 1980 1980
1981 Vanlig varamedlem Merete Bechenst Sloreby 2 122 Hjelpepleier I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Harriet Andreassen 2 228 Sekretær I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Hugo Nielsen 1 1901 Adm. Direktør I statsråd 1981 1981
1982 Leder Arne S. Dolven 1 231 Byråsjef T I statsråd 1982 1982
1983 Leder Arne S. Dolven 1 231 Sekretariatsleder I statsråd 1982
1983 Nestleder Målfrid Belbo 2 1736 Lærer Av andre 1983
1983 Vanlig medlem Kristoffer Storruste 1 540 Småbruker Av andre 1983
1983 Vanlig medlem Reidar Engell Olsen 1 826 Rådmann I statsråd 1983
1983 Vanlig medlem Odd Sefland 1 1443 Advokat Av andre 1983
1983 Vanlig medlem Karl Klevstad 1 1860 Gårdbruker Av andre 1983
1983 Vanlig varamedlem Vigdis Gjelsvik 2 233 Varaordfører Av andre 1983
1983 Vanlig varamedlem Anne Lise Gjestvang 2 501 Daglig Leder Av andre 1983
1983 Vanlig varamedlem Bjarne Dahl 1 1504 Adm. Direktør Av andre 1983
1983 Vanlig varamedlem Liv Thoresen 2 1702 Disponent Av andre 1983
1983 Vanlig varamedlem Kolbjørn Dahlin 1 1854 Lærer Av andre 1983
1984 Vanlig medlem Kristoffer Storruste 1 540 Ordfører Av Stortinget 1983
1984 Vanlig medlem Reidar Engell Olsen 1 826 Rådmann I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Odd Sefland 1 1443 Advokat Av Stortinget 1983
1984 Vanlig medlem Målfrid Belbo 2 1736 Lærer Av Stortinget 1983
1984 Vanlig medlem Karl Klevstad 1 1860 Gardbruker Av Stortinget 1983
1984 Vanlig varamedlem Vigdis M. Gjelsvik 2 233 Ordfører Av Stortinget 1983
1984 Vanlig varamedlem Anne Lise Gjestvang 2 501 Daglig Leder Av Stortinget 1983
1984 Vanlig varamedlem Marie Sund 2 833 Ordfører 1984
1984 Vanlig varamedlem Bjarne Dahl 1 1504 Adm. Direktør Av Stortinget 1983
1984 Vanlig varamedlem Liv Thoresen 2 1702 Disponent Av Stortinget 1983
1984 Vanlig varamedlem Kolbjørn Dahlin 1 1854 Ordfører Av Stortinget 1983
1985 Leder Arne S. Dolven 1 231 Sekretariatsleder I statsråd 1982 1985
1985 Nestleder Edith Holand 2 1820 Økonomisjef I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Per Brannsten 1 219 Konsulent I statsråd 1977 1985
1985 Vanlig medlem Ottar Brox 1 301 Professor Av Stortinget 1975 1985
1985 Vanlig medlem Kristoffer Storruste 1 540 Ordfører Av Stortinget 1983 1985
1985 Vanlig medlem Reidar Engell Olsen 1 826 Rådmann I statsråd 1983 1985
1985 Vanlig medlem Johannes Vågsnes 1 921 Bonde I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Kristian Sundtoft 1 926 Økonomisjef I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Anne Sørbotten Tveide 2 928 Adjunkt Av Stortinget 1979 1985
1985 Vanlig medlem Hildebjørg Kjelleberg 2 940 Likningssekretær Av Stortinget 1985
1985 Vanlig medlem Niels Otto Hægeland 1 1014 Tolltrafikkinspek Av Stortinget 1975 1985
1985 Vanlig medlem Odd Sefland 1 1443 Advokat Av Stortinget 1983 1985
1985 Vanlig medlem Knut Engdahl 1 1503 Disponent Av Stortinget 1985
1985 Vanlig medlem Ragnvald Støyva 1 1525 Rektor Av Stortinget 1971 1985
1985 Vanlig medlem Hans Sørum 1 1601 Byingeniør Av Stortinget 1973 1985
1985 Vanlig medlem Målfrid Belbo 2 1736 Lærer Av Stortinget 1983 1985
1985 Vanlig medlem Jorid Oppegaard 2 1815 Adjunkt Av Stortinget 1975 1985
1985 Vanlig medlem Karl Klevstad 1 1860 Gardbruker Av Stortinget 1983 1985
1985 Vanlig medlem John T. Steffensen 1 1941 Ligningssjef Av Stortinget 1971 1985
1985 Vanlig medlem Toril Fagerhaug 2 2012 Kontorist I statsråd 1985
1985 Vanlig medlem Joh. Hustad 1 2022 Fisketilvirker Av Stortinget 1975 1985
1985 Vanlig varamedlem Merete Bechenst Sloreby 2 122 Menighetssekretær I statsråd 1981 1985
1985 Vanlig varamedlem Vigdis M. Gjelsvik 2 233 Ordfører Av Stortinget 1983 1985
1985 Vanlig varamedlem Marit Berntsen 2 238 Husmor I statsråd 1977 1985
1985 Vanlig varamedlem Esther Marie Kostøl 2 301 Sekretær I statsråd 1985
1985 Vanlig varamedlem Erna Borgen 2 412 Husmor Av Stortinget 1979 1985
1985 Vanlig varamedlem Anne Lise Gjestvang 2 501 Daglig Leder Av Stortinget 1983
1985 Vanlig varamedlem Roar Flaaten 1 604 Mekaniker Av Stortinget 1985
1985 Vanlig varamedlem Nordahl Raaen 1 717 Byggmester Av Stortinget 1981 1985
1985 Vanlig varamedlem Marie Sund 2 833 Ordfører Av Stortinget 1984 1985
1985 Vanlig varamedlem Solveig J. Sørensen 2 1106 Husmor Av Stortinget 1975 1985
1985 Vanlig varamedlem Erling Løseth 1 1224 Rektor Av Stortinget 1973 1985
1985 Vanlig varamedlem Ingunn Rongved 2 1253 Ordfører I statsråd 1985
1985 Vanlig varamedlem Per J. Husabø 1 1419 Forsøksleder I statsråd 1985
1985 Vanlig varamedlem Kari Lillian Volle 2 1420 Kontorassistent Av Stortinget 1985
1985 Vanlig varamedlem Bjarne Dahl 1 1504 Adm. Direktør Av Stortinget 1983 1985
1985 Vanlig varamedlem Eva Gangsås 2 1653 Avdelingssykeplei Av Stortinget 1979 1985
1985 Vanlig varamedlem Liv Thoresen 2 1702 Disponent Av Stortinget 1983 1985
1985 Vanlig varamedlem Kolbjørn Dahlin 1 1854 Ordfører Av Stortinget 1983
1985 Vanlig varamedlem Walter K. Tjønndal 1 1860 Heradsagronom Av Stortinget 1973 1985
1985 Vanlig varamedlem Hugo Nielsen 1 1901 Direktør I statsråd 1981 1985
1985 Vanlig varamedlem Mary Jensen 2 2003 Kontorfullmektig I statsråd 1985
1986 Nestleder Edith Holand 2 1820 Økonomisjef I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Johannes Vågsnes 1 921 Bonde I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Kristian Sundtoft 1 926 Direktør I statsråd 1985
1986 Vanlig medlem Hildebjørg Kjelleberg 2 940 Likningssekretær Av Stortinget 1985
1986 Vanlig medlem Knut Engdahl 1 1503 Næringsdrivende Av Stortinget 1985
1986 Vanlig medlem Toril Fagerhaug 2 2012 Kontorist I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Esther Marie Kostøl 2 301 Sekretær I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem May-Britt Svastuen 2 517 Distriktsarbeidss Av Stortinget 1986
1986 Vanlig varamedlem Roar Flaaten 1 604 Mekaniker Av Stortinget 1985
1986 Vanlig varamedlem Karen Sogn 2 728 Bonde Av Stortinget 1986
1986 Vanlig varamedlem Ingunn Rongved 2 1253 Ordfører I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Per J. Husabø 1 1419 Forsøksleder I statsråd 1985
1986 Vanlig varamedlem Kari Lillian Volle 2 1420 Kontorassistent Av Stortinget 1985
1986 Vanlig varamedlem Mary Jensen 2 2003 Kontorfullmektig I statsråd 1985
1987 Nestleder Edith Holand 2 1820 Økonomisjef I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Johannes Vågsnes 1 921 Bonde I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Kristian Sundtoft 1 926 Direktør I statsråd 1985
1987 Vanlig medlem Hildebjørg Kjelleberg 2 940 Likningssekretæ Av Stortinget 1985
1987 Vanlig medlem Knut Engdahl 1 1503 Av Stortinget 1985
1987 Vanlig medlem Toril Fagerhaug 2 2012 Kontorist I statsråd 1985
1987 Vanlig varamedlem Esther Marie Kostøl 2 301 Sekretær I statsråd 1985
1987 Vanlig varamedlem May-Britt Svastuen 2 517 Distriktsarbeid Av Stortinget 1986
1987 Vanlig varamedlem Roar Flaaten 1 604 Mekaniker Av Stortinget 1985
1987 Vanlig varamedlem Karen Sogn 2 728 Bonde Av Stortinget 1986
1987 Vanlig varamedlem Ingunn Rongved 2 1253 Ordfører I statsråd 1985
1987 Vanlig varamedlem Per J. Husabø 1 1419 Forsøksleder I statsråd 1985
1987 Vanlig varamedlem Kari Lillian Volle 2 1420 Kontorassistent Av Stortinget 1985
1987 Vanlig varamedlem Mary Jensen 2 2003 Kontorfullmekti I statsråd 1985