Fordelingsutvalget for tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Fordelingsutvalget for tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Fordelingsutvalget for tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner
Utvalgsnummer: 507
Opprettelsesår: 1993
Tilhørende departement: Barne- og familiedepartementet
Opphørsår: 1900
Hjemmel:
Forskrift
Mandat:
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon:
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Barne- og familiedepartementet
2005 Barne- og familiedepartementet
2006 Barne- og likestillingsdepartementet
2007 Barne- og likestillingsdepartementet
2008 Barne- og likestillingsdepartementet
2009 Barne- og likestillingsdepartementet
2010 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
2011 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
2012 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
2013 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
2014 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
2015 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
2016 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
2017 Barne- og likestillingsdepartementet
2018 Barne- og likestillingsdepartementet
2019 Barne- og likestillingsdepartementet
2020 Barne- og familiedepartementet
2021 Barne- og familiedepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Arne Petter Gahre 1 0 rådgiver Departementet 01.01.1998 19.01.2006
2004 Jon A. Evang 1 0 student Departementet 01.01.1999 30.11.2004
2004 Terje Winther 1 0 daglig leder Departementet 01.01.1999 02.03.2005
2004 Lasse Birkeland 1 0 Pensjonist Departementet 01.09.1999 31.08.2021
2004 Sten M. Berglund 1 0 ass. generalsekretær Departementet 01.01.2001 30.11.2004
2004 Tong Le Hung 1 0 daglig leder Departementet 01.01.2001 30.11.2004
2004 Birgitte Løes 2 0 rådgiver Departementet 01.01.2001 30.11.2004
2004 Line Lunde 2 0 advokat Departementet 01.01.2001 19.01.2006
2004 Ramborg Elvebakk 2 0 advokat Departementet 01.01.2001 31.12.2009
2004 Bjarnhild Hodneland 2 0 forbundsleder Departementet 01.01.2003 19.01.2006
2004 Pål Winness 1 0 rådgiver Departementet 01.01.2003 19.01.2006
2004 Kjersti Grøtting 2 0 student Departementet 01.01.2003 01.09.2007
2004 Nils Hidle 1 0 generalsekretær Departementet 01.01.2003 31.12.2009
2004 Eli M. Ulvestad 2 0 generalsekretær Departementet 01.01.2003 31.12.2013
2004 Ingvild Straume 2 566 seniorrådgiver Departementet 01.01.2001 30.11.2004
2004 Jørgen Kaurin 1 871 rådgiver Departementet 01.01.1996 31.08.2018
2005 Arne Petter Gahre 1 0 rådgiver Departementet 01.01.1998 19.01.2006
2005 Terje Winther 1 0 daglig leder Departementet 01.01.1999 02.03.2005
2005 Lasse Birkeland 1 0 Pensjonist Departementet 01.09.1999 31.08.2021
2005 Line Lunde 2 0 advokat Departementet 01.01.2001 19.01.2006
2005 Ramborg Elvebakk 2 0 advokat Departementet 01.01.2001 31.12.2009
2005 Bjarnhild Hodneland 2 0 forbundsleder Departementet 01.01.2003 19.01.2006
2005 Pål Winness 1 0 rådgiver Departementet 01.01.2003 19.01.2006
2005 Kjersti Grøtting 2 0 student Departementet 01.01.2003 01.09.2007
2005 Nils Hidle 1 0 generalsekretær Departementet 01.01.2003 31.12.2009
2005 Eli M. Ulvestad 2 0 generalsekretær Departementet 01.01.2003 31.12.2013
2005 Elvis, Chi Nwosu 1 0 Departementet 01.01.2005 01.09.2007
2005 Camilla Sandbakken 2 0 Departementet 01.01.2005 01.09.2007
2005 Ruth Stenersen 2 0 Departementet 01.01.2005 01.09.2007
2005 Leiv Opstad 1 0 førstekonsulent Departementet 01.01.2005 01.09.2007
2005 Inge Carlèn 1 0 student Departementet 01.01.2005 31.12.2012
2005 Jørgen Kaurin 1 871 rådgiver Departementet 01.01.1996 31.08.2018
2006 Arne Petter Gahre 1 0 rådgiver Departementet 01.01.1998 19.01.2006
2006 Lasse Birkeland 1 0 Pensjonist Departementet 01.09.1999 31.08.2021
2006 Line Lunde 2 0 advokat Departementet 01.01.2001 19.01.2006
2006 Ramborg Elvebakk 2 0 advokat Departementet 01.01.2001 31.12.2009
2006 Bjarnhild Hodneland 2 0 forbundsleder Departementet 01.01.2003 19.01.2006
2006 Pål Winness 1 0 rådgiver Departementet 01.01.2003 19.01.2006
2006 Kjersti Grøtting 2 0 student Departementet 01.01.2003 01.09.2007
2006 Nils Hidle 1 0 generalsekretær Departementet 01.01.2003 31.12.2009
2006 Eli M. Ulvestad 2 0 generalsekretær Departementet 01.01.2003 31.12.2013
2006 Elvis, Chi Nwosu 1 0 Departementet 01.01.2005 01.09.2007
2006 Camilla Sandbakken 2 0 Departementet 01.01.2005 01.09.2007
2006 Ruth Stenersen 2 0 Departementet 01.01.2005 01.09.2007
2006 Leiv Opstad 1 0 førstekonsulent Departementet 01.01.2005 01.09.2007
2006 Inge Carlèn 1 0 student Departementet 01.01.2005 31.12.2012
2006 Jørgen Kaurin 1 871 rådgiver Departementet 01.01.1996 31.08.2018
2007 Lasse Birkeland 1 0 Pensjonist Departementet 01.09.1999 31.08.2021
2007 Ramborg Elvebakk 2 0 advokat Departementet 01.01.2001 31.12.2009
2007 Kjersti Grøtting 2 0 student Departementet 01.01.2003 01.09.2007
2007 Nils Hidle 1 0 generalsekretær Departementet 01.01.2003 31.12.2009
2007 Eli M. Ulvestad 2 0 generalsekretær Departementet 01.01.2003 31.12.2013
2007 Elvis, Chi Nwosu 1 0 Departementet 01.01.2005 01.09.2007
2007 Camilla Sandbakken 2 0 Departementet 01.01.2005 01.09.2007
2007 Ruth Stenersen 2 0 Departementet 01.01.2005 01.09.2007
2007 Leiv Opstad 1 0 førstekonsulent Departementet 01.01.2005 01.09.2007
2007 Inge Carlèn 1 0 student Departementet 01.01.2005 31.12.2012
2007 Sesilie Halland 2 166 ungdomskonsulent Departementet 01.01.2007 31.12.2009
2007 Bjarne Kristoffersen 1 658 politisk rådgiver Departementet 01.01.2007 31.12.2013
2007 Jørgen Kaurin 1 871 rådgiver Departementet 01.01.1996 31.08.2018
2007 Eirik, Rostad Ness 1 6900 kunderådgiver Departementet 01.01.2007 31.12.2013
2007 Karianne Holt 2 7021 Departementet 01.01.2007 01.09.2008
2007 Åshild Opøyen 2 8003 koordinator Departementet 01.01.2007 31.12.2009
2008 Lasse Birkeland 1 0 Pensjonist Departementet 01.09.1999 31.08.2021
2008 Ramborg Elvebakk 2 0 advokat Departementet 01.01.2001 31.12.2009
2008 Nils Hidle 1 0 generalsekretær Departementet 01.01.2003 31.12.2009
2008 Eli M. Ulvestad 2 0 generalsekretær Departementet 01.01.2003 31.12.2013
2008 Inge Carlèn 1 0 student Departementet 01.01.2005 31.12.2012
2008 Sesilie Halland 2 166 ungdomskonsulent Departementet 01.01.2007 31.12.2009
2008 Bjarne Kristoffersen 1 658 politisk rådgiver Departementet 01.01.2007 31.12.2013
2008 Jørgen Kaurin 1 871 rådgiver Departementet 01.01.1996 31.08.2018
2008 Agnes Ellinor Skagemo 2 1433 Ass.generalsekretær Departementet 01.09.2008 31.08.2021
2008 Eirik, Rostad Ness 1 6900 kunderådgiver Departementet 01.01.2007 31.12.2013
2008 Karianne Holt 2 7021 Departementet 01.01.2007 01.09.2008
2008 Åshild Opøyen 2 8003 koordinator Departementet 01.01.2007 31.12.2009
2009 Lasse Birkeland 1 0 Pensjonist Departementet 01.09.1999 31.08.2021
2009 Ramborg Elvebakk 2 0 advokat Departementet 01.01.2001 31.12.2009
2009 Nils Hidle 1 0 generalsekretær Departementet 01.01.2003 31.12.2009
2009 Eli M. Ulvestad 2 0 generalsekretær Departementet 01.01.2003 31.12.2013
2009 Inge Carlèn 1 0 student Departementet 01.01.2005 31.12.2012
2009 Jon Christian Ottersen 1 0 økonomisjef Departementet 01.01.2009 31.12.2012
2009 Gisle Lunde 1 0 organisasjonssekretær Departementet 01.01.2009 31.12.2012
2009 Gunhild Grande Stærk 2 0 styreleder Departementet 01.01.2009 31.12.2012
2009 Ingrid Bergum 2 0 advokat Departementet 01.01.2009 31.12.2013
2009 Sesilie Halland 2 166 ungdomskonsulent Departementet 01.01.2007 31.12.2009
2009 Bjarne Kristoffersen 1 658 politisk rådgiver Departementet 01.01.2007 31.12.2013
2009 Bodil Rake Lystrup 2 756 Spesialrådgiver Departementet 01.01.2009 31.08.2018
2009 Jørgen Kaurin 1 871 rådgiver Departementet 01.01.1996 31.08.2018
2009 Agnes Ellinor Skagemo 2 1433 Ass.generalsekretær Departementet 01.09.2008 31.08.2021
2009 Eirik, Rostad Ness 1 6900 kunderådgiver Departementet 01.01.2007 31.12.2013
2009 Åshild Opøyen 2 8003 koordinator Departementet 01.01.2007 31.12.2009
2010 Lasse Birkeland 1 0 Pensjonist Departementet 01.09.1999 31.08.2021
2010 Eli M. Ulvestad 2 0 generalsekretær Departementet 01.01.2003 31.12.2013
2010 Inge Carlèn 1 0 student Departementet 01.01.2005 31.12.2012
2010 Jon Christian Ottersen 1 0 økonomisjef Departementet 01.01.2009 31.12.2012
2010 Gisle Lunde 1 0 organisasjonssekretær Departementet 01.01.2009 31.12.2012
2010 Gunhild Grande Stærk 2 0 styreleder Departementet 01.01.2009 31.12.2012
2010 Ingrid Bergum 2 0 advokat Departementet 01.01.2009 31.12.2013
2010 Bjarne Kristoffersen 1 658 politisk rådgiver Departementet 01.01.2007 31.12.2013
2010 Bodil Rake Lystrup 2 756 Spesialrådgiver Departementet 01.01.2009 31.08.2018
2010 Jørgen Kaurin 1 871 rådgiver Departementet 01.01.1996 31.08.2018
2010 Agnes Ellinor Skagemo 2 1433 Ass.generalsekretær Departementet 01.09.2008 31.08.2021
2010 Eirik, Rostad Ness 1 6900 kunderådgiver Departementet 01.01.2007 31.12.2013
2011 Lasse Birkeland 1 0 Pensjonist Departementet 01.09.1999 31.08.2021
2011 Eli M. Ulvestad 2 0 generalsekretær Departementet 01.01.2003 31.12.2013
2011 Inge Carlèn 1 0 student Departementet 01.01.2005 31.12.2012
2011 Jon Christian Ottersen 1 0 økonomisjef Departementet 01.01.2009 31.12.2012
2011 Gisle Lunde 1 0 organisasjonssekretær Departementet 01.01.2009 31.12.2012
2011 Gunhild Grande Stærk 2 0 styreleder Departementet 01.01.2009 31.12.2012
2011 Ingrid Bergum 2 0 advokat Departementet 01.01.2009 31.12.2013
2011 Bjarne Kristoffersen 1 658 politisk rådgiver Departementet 01.01.2007 31.12.2013
2011 Bodil Rake Lystrup 2 756 Spesialrådgiver Departementet 01.01.2009 31.08.2018
2011 Jørgen Kaurin 1 871 rådgiver Departementet 01.01.1996 31.08.2018
2011 Agnes Ellinor Skagemo 2 1433 Ass.generalsekretær Departementet 01.09.2008 31.08.2021
2011 Eirik, Rostad Ness 1 6900 kunderådgiver Departementet 01.01.2007 31.12.2013
2012 Lasse Birkeland 1 0 Pensjonist Departementet 01.09.1999 31.08.2021
2012 Eli M. Ulvestad 2 0 generalsekretær Departementet 01.01.2003 31.12.2013
2012 Inge Carlèn 1 0 student Departementet 01.01.2005 31.12.2012
2012 Jon Christian Ottersen 1 0 økonomisjef Departementet 01.01.2009 31.12.2012
2012 Gisle Lunde 1 0 organisasjonssekretær Departementet 01.01.2009 31.12.2012
2012 Gunhild Grande Stærk 2 0 styreleder Departementet 01.01.2009 31.12.2012
2012 Ingrid Bergum 2 0 advokat Departementet 01.01.2009 31.12.2013
2012 Synnøve Birgitte Seljeflot 2 0 ass. generalsekretær Departementet 01.01.2012 31.05.2015
2012 Espen Andreas Hasle 1 0 daglig leder Departementet 01.01.2012 31.08.2015
2012 Anne Kristiansen 2 0 markedskonsulent Departementet 01.01.2012 31.08.2015
2012 Pierre Olongo Omedikonga 1 0 rådgiver Departementet 01.01.2012 31.08.2015
2012 Stian Sigurd Seland 1 0 Rådgiver Departementet 01.01.2012 31.08.2018
2012 Bjarne Kristoffersen 1 658 politisk rådgiver Departementet 01.01.2007 31.12.2013
2012 Solveig Tesdal 2 672 student Departementet 01.01.2012 31.08.2015
2012 Bodil Rake Lystrup 2 756 Spesialrådgiver Departementet 01.01.2009 31.08.2018
2012 Jørgen Kaurin 1 871 rådgiver Departementet 01.01.1996 31.08.2018
2012 Agnes Ellinor Skagemo 2 1433 Ass.generalsekretær Departementet 01.09.2008 31.08.2021
2012 Eirik, Rostad Ness 1 6900 kunderådgiver Departementet 01.01.2007 31.12.2013
2013 Lasse Birkeland 1 0 Pensjonist Departementet 01.09.1999 31.08.2021
2013 Eli M. Ulvestad 2 0 generalsekretær Departementet 01.01.2003 31.12.2013
2013 Ingrid Bergum 2 0 advokat Departementet 01.01.2009 31.12.2013
2013 Synnøve Birgitte Seljeflot 2 0 ass. generalsekretær Departementet 01.01.2012 31.05.2015
2013 Espen Andreas Hasle 1 0 daglig leder Departementet 01.01.2012 31.08.2015
2013 Anne Kristiansen 2 0 markedskonsulent Departementet 01.01.2012 31.08.2015
2013 Pierre Olongo Omedikonga 1 0 rådgiver Departementet 01.01.2012 31.08.2015
2013 Stian Sigurd Seland 1 0 Rådgiver Departementet 01.01.2012 31.08.2018
2013 Bjarne Kristoffersen 1 658 politisk rådgiver Departementet 01.01.2007 31.12.2013
2013 Solveig Tesdal 2 672 student Departementet 01.01.2012 31.08.2015
2013 Bodil Rake Lystrup 2 756 Spesialrådgiver Departementet 01.01.2009 31.08.2018
2013 Jørgen Kaurin 1 871 rådgiver Departementet 01.01.1996 31.08.2018
2013 Agnes Ellinor Skagemo 2 1433 Ass.generalsekretær Departementet 01.09.2008 31.08.2021
2013 Eirik, Rostad Ness 1 6900 kunderådgiver Departementet 01.01.2007 31.12.2013
2014 Lasse Birkeland 1 0 Pensjonist Departementet 01.09.1999 31.08.2021
2014 Synnøve Birgitte Seljeflot 2 0 ass. generalsekretær Departementet 01.01.2012 31.05.2015
2014 Espen Andreas Hasle 1 0 daglig leder Departementet 01.01.2012 31.08.2015
2014 Anne Kristiansen 2 0 markedskonsulent Departementet 01.01.2012 31.08.2015
2014 Pierre Olongo Omedikonga 1 0 rådgiver Departementet 01.01.2012 31.08.2015
2014 Stian Sigurd Seland 1 0 Rådgiver Departementet 01.01.2012 31.08.2018
2014 Solveig Tesdal 2 672 student Departementet 01.01.2012 31.08.2015
2014 Bodil Rake Lystrup 2 756 Spesialrådgiver Departementet 01.01.2009 31.08.2018
2014 Jørgen Kaurin 1 871 rådgiver Departementet 01.01.1996 31.08.2018
2014 Agnes Ellinor Skagemo 2 1433 Ass.generalsekretær Departementet 01.09.2008 31.08.2021
2015 Lasse Birkeland 1 0 Pensjonist Departementet 01.09.1999 31.08.2021
2015 Synnøve Birgitte Seljeflot 2 0 ass. generalsekretær Departementet 01.01.2012 31.05.2015
2015 Espen Andreas Hasle 1 0 daglig leder Departementet 01.01.2012 31.08.2015
2015 Anne Kristiansen 2 0 markedskonsulent Departementet 01.01.2012 31.08.2015
2015 Pierre Olongo Omedikonga 1 0 rådgiver Departementet 01.01.2012 31.08.2015
2015 Stian Sigurd Seland 1 0 Rådgiver Departementet 01.01.2012 31.08.2018
2015 Elin Kjelstali Hatlestad 2 0 Internasjonal programkoordinator Departementet 01.01.2015 31.12.2018
2015 Benedikte Vivaas Kise 2 0 Rådgiver Departementet 01.01.2015 31.12.2018
2015 Signe Lindbråten 2 0 generalsekretær Departementet 01.01.2015 31.08.2021
2015 Adrian Kjølø Tollefsen 1 0 generalsekretær Departementet 01.01.2015 31.08.2021
2015 Jonas Wasa Amin Farshchian 1 0 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2015 31.08.2021
2015 Solveig Tesdal 2 672 student Departementet 01.01.2012 31.08.2015
2015 Bodil Rake Lystrup 2 756 Spesialrådgiver Departementet 01.01.2009 31.08.2018
2015 Jørgen Kaurin 1 871 rådgiver Departementet 01.01.1996 31.08.2018
2015 Agnes Ellinor Skagemo 2 1433 Ass.generalsekretær Departementet 01.09.2008 31.08.2021
2016 Lasse Birkeland 1 0 Pensjonist Departementet 01.09.1999 31.08.2021
2016 Stian Sigurd Seland 1 0 Rådgiver Departementet 01.01.2012 31.08.2018
2016 Elin Kjelstali Hatlestad 2 0 Internasjonal programkoordinator Departementet 01.01.2015 31.12.2018
2016 Benedikte Vivaas Kise 2 0 Rådgiver Departementet 01.01.2015 31.12.2018
2016 Signe Lindbråten 2 0 generalsekretær Departementet 01.01.2015 31.08.2021
2016 Adrian Kjølø Tollefsen 1 0 generalsekretær Departementet 01.01.2015 31.08.2021
2016 Jonas Wasa Amin Farshchian 1 0 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2015 31.08.2021
2016 Bodil Rake Lystrup 2 756 Spesialrådgiver Departementet 01.01.2009 31.08.2018
2016 Jørgen Kaurin 1 871 rådgiver Departementet 01.01.1996 31.08.2018
2016 Agnes Ellinor Skagemo 2 1433 Ass.generalsekretær Departementet 01.09.2008 31.08.2021
2017 Lasse Birkeland 1 0 Pensjonist Departementet 01.09.1999 31.08.2021
2017 Stian Sigurd Seland 1 0 Rådgiver Departementet 01.01.2012 31.08.2018
2017 Elin Kjelstali Hatlestad 2 0 Internasjonal programkoordinator Departementet 01.01.2015 31.12.2018
2017 Benedikte Vivaas Kise 2 0 Rådgiver Departementet 01.01.2015 31.12.2018
2017 Signe Lindbråten 2 0 generalsekretær Departementet 01.01.2015 31.08.2021
2017 Adrian Kjølø Tollefsen 1 0 generalsekretær Departementet 01.01.2015 31.08.2021
2017 Jonas Wasa Amin Farshchian 1 0 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2015 31.08.2021
2017 Kirsti Marie Stokkeland 2 0 fagsjef Departementet 01.09.2017 31.08.2021
2017 Bodil Rake Lystrup 2 756 Spesialrådgiver Departementet 01.01.2009 31.08.2018
2017 Jørgen Kaurin 1 871 rådgiver Departementet 01.01.1996 31.08.2018
2017 Agnes Ellinor Skagemo 2 1433 Ass.generalsekretær Departementet 01.09.2008 31.08.2021
2018 Lasse Birkeland 1 0 Pensjonist Departementet 01.09.1999 31.08.2021
2018 Stian Sigurd Seland 1 0 Rådgiver Departementet 01.01.2012 31.08.2018
2018 Elin Kjelstali Hatlestad 2 0 Internasjonal programkoordinator Departementet 01.01.2015 31.12.2018
2018 Benedikte Vivaas Kise 2 0 Rådgiver Departementet 01.01.2015 31.12.2018
2018 Signe Lindbråten 2 0 generalsekretær Departementet 01.01.2015 31.08.2021
2018 Adrian Kjølø Tollefsen 1 0 generalsekretær Departementet 01.01.2015 31.08.2021
2018 Jonas Wasa Amin Farshchian 1 0 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2015 31.08.2021
2018 Kirsti Marie Stokkeland 2 0 fagsjef Departementet 01.09.2017 31.08.2021
2018 Lars Tore Flåten 1 195 Seniorforsker Departementet 01.09.2018 31.08.2021
2018 Annika Fallsen Huhtala 2 283 Daglig leder Departementet 01.09.2018 31.08.2021
2018 Qasim Bhatti 1 672 Politijurist Departementet 01.09.2018 31.08.2021
2018 Bodil Rake Lystrup 2 756 Spesialrådgiver Departementet 01.01.2009 31.08.2018
2018 Jørgen Kaurin 1 871 rådgiver Departementet 01.01.1996 31.08.2018
2018 Liv Hauge Norheim 2 971 Avdelingsleder Departementet 01.09.2018 31.08.2021
2018 Agnes Ellinor Skagemo 2 1433 Ass.generalsekretær Departementet 01.09.2008 31.08.2021
2019 Lasse Birkeland 1 0 Pensjonist Departementet 01.09.1999 31.08.2021
2019 Signe Lindbråten 2 0 generalsekretær Departementet 01.01.2015 31.08.2021
2019 Adrian Kjølø Tollefsen 1 0 generalsekretær Departementet 01.01.2015 31.08.2021
2019 Jonas Wasa Amin Farshchian 1 0 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2015 31.08.2021
2019 Kirsti Marie Stokkeland 2 0 fagsjef Departementet 01.09.2017 31.08.2021
2019 Lars Tore Flåten 1 195 Seniorforsker Departementet 01.09.2018 31.08.2021
2019 Annika Fallsen Huhtala 2 283 Daglig leder Departementet 01.09.2018 31.08.2021
2019 Qasim Bhatti 1 672 Politijurist Departementet 01.09.2018 31.08.2021
2019 Liv Hauge Norheim 2 971 Avdelingsleder Departementet 01.09.2018 31.08.2021
2019 Agnes Ellinor Skagemo 2 1433 Ass.generalsekretær Departementet 01.09.2008 31.08.2021
2020 Lasse Birkeland 1 0 Pensjonist Departementet 01.09.1999 31.08.2021
2020 Signe Lindbråten 2 0 generalsekretær Departementet 01.01.2015 31.08.2021
2020 Adrian Kjølø Tollefsen 1 0 generalsekretær Departementet 01.01.2015 31.08.2021
2020 Jonas Wasa Amin Farshchian 1 0 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2015 31.08.2021
2020 Kirsti Marie Stokkeland 2 0 fagsjef Departementet 01.09.2017 31.08.2021
2020 Lars Tore Flåten 1 195 Seniorforsker Departementet 01.09.2018 31.08.2021
2020 Annika Fallsen Huhtala 2 283 Daglig leder Departementet 01.09.2018 31.08.2021
2020 Qasim Bhatti 1 672 Politijurist Departementet 01.09.2018 31.08.2021
2020 Liv Hauge Norheim 2 971 Avdelingsleder Departementet 01.09.2018 31.08.2021
2020 Agnes Ellinor Skagemo 2 1433 Ass.generalsekretær Departementet 01.09.2008 31.08.2021
2021 Lasse Birkeland 1 0 Pensjonist Departementet 01.09.1999 31.08.2021
2021 Signe Lindbråten 2 0 generalsekretær Departementet 01.01.2015 31.08.2021
2021 Adrian Kjølø Tollefsen 1 0 generalsekretær Departementet 01.01.2015 31.08.2021
2021 Jonas Wasa Amin Farshchian 1 0 Seniorrådgiver Departementet 01.01.2015 31.08.2021
2021 Kirsti Marie Stokkeland 2 0 fagsjef Departementet 01.09.2017 31.08.2021
2021 Lars Tore Flåten 1 195 Seniorforsker Departementet 01.09.2018 31.08.2021
2021 Annika Fallsen Huhtala 2 283 Daglig leder Departementet 01.09.2018 31.08.2021
2021 Qasim Bhatti 1 672 Politijurist Departementet 01.09.2018 31.08.2021
2021 Liv Hauge Norheim 2 971 Avdelingsleder Departementet 01.09.2018 31.08.2021
2021 Agnes Ellinor Skagemo 2 1433 Ass.generalsekretær Departementet 01.09.2008 31.08.2021