Utvalg som skal gjennomgå inntektssystemet og finansieringen av kommunesektoren

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg som skal gjennomgå inntektssystemet og finansieringen av kommunesektoren" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg som skal gjennomgå inntektssystemet og finansieringen av kommunesektoren
Utvalgsnummer: 5131000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1995
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet ved kgl.res. 24.02.95.
Mandat:
Utvalget skal gjennomgå og eventuelt foreslå endringer i inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner. Videre skal utvalget gjennomgå finansieringen av kommunesektoren generelt. Utvalget skal avgi to delinnstillinger innen henholdsvis 01.01.96 og 01.01
Tidsfrist: 1997
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1995 Kommunal- og arbeidsdepartementet 13 0 8 692155
1996 Kommunal- og arbeidsdepartementet 13 0 10 1937912
1997 Kommunal- og arbeidsdepartementet 13 0 0 257183
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1995 Leder Jørn Rattsø 1 1601 Professor I statsråd 1995
1995 Sekretær, ikke medlem Ingrid Øines 2 220 Førstekonsulent Av departement 1995
1995 Sekretær, ikke medlem Eivind Glemmestad 1 301 Konsulent Av departement 1995
1995 Sekretær, ikke medlem Annike Louise Methlie 2 301 Prosjektleder Av departement 1995
1995 Sekretær, ikke medlem Lars-Erik Borge 1 1601 Prosjektleder Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Alette Schreiner 2 Byråsjef I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Eivind Dale 1 214 Avdelingsdirekt I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Kjell Myhren 1 214 Ekspedisjonssjef I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Einar Skancke 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Hans Knu Hauge 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Lilian Høverstad 2 301 Konsulent I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Helga Riise 2 301 Økonomisjef I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Melchior Joranger 1 301 Rådgiver Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Helga Festøy 2 301 Rådgiver I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Arnhild Danielsen 2 702 Rådmann I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Jan Erik Askildsen 1 1201 Førsteamanuensi I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Fredrik Carlsen 1 1601 I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Leif Arne Heløe 1 1902 Fylkesmann I statsråd 1995
1996 Leder Jørn Rattsø 1 1601 Professor I statsråd 1995
1996 Sekretær, ikke medlem Eivind Glemmestad 1 301 Konsulent Av departement 1995
1996 Sekretær, ikke medlem Annike Louise Methlie 2 301 Prosjektleder Av departement 1995
1996 Sekretær, ikke medlem Lars-Erik Borge 1 1601 Prosjektleder Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Alette Schreiner 2 Avdelingsdirekt I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Eivind Dale 1 214 Avdelingsdirekt I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Kjell Myhren 1 214 Ekspedisjonssjef I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Hans Knut Hauge 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Helga Riise 2 301 Økonomisjef I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Melchior Joranger 1 301 Rådgiver Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Helga Festøy 2 301 Rådgiver I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Torunn Judith Kvinge 2 301 Forsker Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Arnhild Danielsen 2 702 Rådmann I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Jan Erik Askildsen 1 1201 Førsteamanuensi I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Fredrik Carlsen 1 1601 Førsteamanuensi I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Leif Arne Heløe 1 1902 Fylkesmann I statsråd 1995
1997 Leder Jørn Rattsø 1 1601 Professor I statsråd 1995
1997 Sekretær, ikke medlem Annike Louise Methlie 2 301 Prosjektleder Av departement 1995
1997 Sekretær, ikke medlem Lars-Erik Borge 1 1601 Prosjektleder Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Eivind Dale 1 214 Avdelingsdirekt I statsråd 1995
1997 Vanlig medlem Kjell Myhren 1 214 Ekspedisjonssjef I statsråd 1995
1997 Vanlig medlem Alette Schreiner 2 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1995
1997 Vanlig medlem Hans Knut Hauge 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1995
1997 Vanlig medlem Helga Riise 2 301 Økonomisjef I statsråd 1995
1997 Vanlig medlem Melchior Joranger 1 301 Rådgiver Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Helga Festøy 2 301 Rådgiver I statsråd 1995
1997 Vanlig medlem Torunn Judith Kvinge 2 301 Forsker Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Arnhild Danielsen 2 702 Regional Utvikl I statsråd 1995
1997 Vanlig medlem Jan Erik Askildsen 1 1201 Førsteamanuensi I statsråd 1995
1997 Vanlig medlem Fredrik Carlsen 1 1601 Førsteamanuensi I statsråd 1995
1997 Vanlig medlem Leif Arne Heløe 1 1902 Fylkesmann I statsråd 1995