Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Sikkerhetsutvalget for Produktregisteret og de terminaltilknyttede brukere
Utvalgsnummer: 5135000
Opprettelsesår: 1996
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1996 Kommunal- og arbeidsdepartementet 5 0 0 0
1997 Kommunal- og arbeidsdepartementet 5 0 8 98100
2002 Miljøverndepartementet 5 92000
2003 Miljøverndepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1996 Leder Dag Roar Marthinussen 1 217 Direktør Av departement
1996 Medlem og sekretær Jan Kraft 1 301 Seksjonssjef Av departement
1996 Vanlig medlem Jorunn Skøien 2 301 Kontorsjef Av departement
1996 Vanlig medlem Kai Erik Tørdal 1 301 Politiinspektør Av departement
1996 Vanlig medlem Ole Jarl Kvammen 1 706 Overingeniør Av departement
1997 Leder Dag Roar Marthinussen 1 217 Direktør Av departement
1997 Medlem og sekretær Jan Kraft 1 301 Seksjonssjef Av departement
1997 Vanlig medlem Jorunn Skøien 2 301 Kontorsjef Av departement
1997 Vanlig medlem Kai Erik Tørdal 1 301 Politiinspektør Av departement
1997 Vanlig medlem Ole Jarl Kvammen 1 706 Overingeniør Av departement
2002 Grete Hvardal 220 Sikkerhetskonsulent
2002 Eli Volkmar 301 Politiinspektør
2002 Jan Kraft 301 Rådgiver
2002 Kai Erik Tørdal 301 Direktør
2002 Jorunn Skøien 301 Kontorsjef
2002 Ole Jarl Kvammen 706 Sjefingeniør
2002 Leder Dag Roar Marthinussen 217 Direktør
2003 Kai Erik Tørdal Direktør
2003 Jorunn Skøien Kontorsjef
2003 Eli Volkmar Politiinspektør
2003 Jan Kraft Rådgiver
2003 Grete Hvardal Sikkerhetskonsulent
2003 Ole Jarl Kvammen Sjefingeniør
2003 Leder Dag Roar Marthinussen Direktør