Forbrukerrådet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Forbrukerrådet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Forbrukerrådet
Utvalgsnummer: 6012000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1953
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 11.09.1953 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Forbrukerrådet er et frittstående interesse- og serviceorgan for forbrukerne. Formålet er å fremme forbrukernes interesser overfor næringsliv og myndigheter og gjennom råd og veiledning hjelpe forbrukerne til å utnytte sine ressurser best mulig. Forbruker
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 9 0 11 253000 Vedkommende departement
1981 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 9 8 10 430211 Vedkommende departement
1982 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 0 0 11 206176 Annen instans
1983 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 9 8 9 152826 Annen instans
1984 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 9 8 11 315553 Annen instans
1985 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 9 8 13 390902 Annen instans
1986 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 9 7 10 184464 Annen instans
1987 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 9 7 9 270909
1988 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 9 8 8 262236
1989 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 9 8 8 266000
1990 Familie- og forbrukerdepartementet 9 8 8 250928
1991 Barne- og familiedepartementet 9 8 10 117480
1992 Barne- og familiedepartementet 9 8 9 234710
1993 Barne- og familiedepartementet 9 8 0 0
1994 Barne- og familiedepartementet 9 8 11 500831
1995 Barne- og familiedepartementet 9 8 0 0
1996 Barne- og familiedepartementet 9 8 8 393300
1997 Barne- og familiedepartementet 9 8 8 163368
2002 Barne- og familiedepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Leder Gro Hillestad Thune 2 216 Advokat I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Rachel Wisløff 2 220 Generalsekretær Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Kjell Berge 1 234 Sosialsjef Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Richard Trælnes 1 301 Informasjonssjef Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Esther Marie Kostøl 2 301 Sekretær Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Gunvor N. Pedersen 2 417 Husmor Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Solveig Bakkan 2 605 Kontormedarbeider Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Thor Haabeth 1 1502 Fylkessekretær Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Fridtjov Laukholm 1 1833 Formann Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Åslaug Blix 2 0 Husmor Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Marianne Seip Haugsnes 2 104 Redaktør Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Lars Buer 1 230 Sekretær Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Morten Hammerstad 1 626 Fylkessekretær Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Aud Henningsen 2 702 Husmor Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Ida Tobiassen 2 1001 Husmor Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Else Marie Martens 2 1201 Husmor Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Anne Vik 2 1911 Leder Av instans utenfor departement 1981 1981
1983 Vanlig medlem Rachel Wisløff 2 220 Generalsekretær Av andre 1979
1983 Vanlig medlem Kjell Berge 1 234 Sosialsjef I statsråd 1979
1983 Vanlig medlem Mary Grønvold 2 234 Administrasjonsse I statsråd 1983
1983 Vanlig medlem Marianne Seip Haugsnes 2 301 Advokat I statsråd 1979 1983
1983 Vanlig medlem Solveig Bakkan 2 605 Kontormedarbeider I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Morten Hammerstad 1 626 Fylkessekretær I statsråd 1979 1983
1983 Vanlig medlem Fridtjov Laukholm 1 1833 Formann I statsråd 1979 1983
1983 Vanlig varamedlem Lars Buer 1 230 Sekretær I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Liv Jorunn Storstein 2 301 Lege I statsråd 1983
1983 Vanlig varamedlem Grete Øverlier 2 534 Kontorfullmektig I statsråd 1983
1983 Vanlig varamedlem Aud Henningsen 2 702 Husmor I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Ida Tobiassen 2 1001 Husmor I statsråd 1979
1983 Vanlig varamedlem Alf S. Aanensen 1 1001 Pensjonist I statsråd 1983
1983 Vanlig varamedlem Paula Kvalnes 2 2016 Husmor I statsråd 1983
1984 Leder Kristin H.e. Moe 2 220 Organisasjonskons I statsråd 1984
1984 Vanlig medlem Mary Grønvold 2 234 Administrasjonsse I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Richard Trælnes 1 301 Informasjonssjef Av andre 1981
1984 Vanlig medlem Solveig Bakkan 2 605 Kontormedarbeider I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Lars Buer 1 230 Sekretær I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Liv Jorunn Storstein 2 301 Lege I statsråd 1983
1984 Vanlig varamedlem Grete Øverlier 2 534 Kontorfullmektig I statsråd 1983
1984 Vanlig varamedlem Aud Henningsen 2 702 Husmor I statsråd 1981
1984 Vanlig varamedlem Alf S. Aanensen 1 1001 Pensjonist I statsråd 1983
1984 Vanlig varamedlem Paula Kvalnes 2 2016 Husmor I statsråd 1983
1985 Leder Kristin H.e. Moe 2 220 Organisasjonskons I statsråd 1984 1985
1985 Nestleder Richard Trælnes 1 301 Informasjonssjef Av andre 1981 1985
1985 Vanlig medlem Mary Grønvold 2 234 Administrasjonsse Av andre 1983
1985 Vanlig medlem Grete Øverlier 2 534 Kontorfullmektig Av andre 1983 1985
1985 Vanlig medlem Solveig Bakkan 2 605 Kontormedarbeider Av andre 1981 1985
1985 Vanlig medlem Solveig Sindre 2 1444 Lærer Av andre 1985
1985 Vanlig medlem Bjørg Melhus 2 1729 Butikkmedarbeider Av andre 1985
1985 Vanlig varamedlem Sverre Bergenholdt 1 211 Fylkessekretær Av andre 1985
1985 Vanlig varamedlem Lars Buer 1 230 Sekretær I statsråd 1981
1985 Vanlig varamedlem Liv Jorunn Storstein 2 301 Lege Av andre 1983
1985 Vanlig varamedlem Aud Henningsen 2 702 Husmor Av andre 1981 1985
1985 Vanlig varamedlem Alf S. Aanensen 1 1001 Pensjonist Av andre 1983
1985 Vanlig varamedlem Torstein Sele 1 1120 Bonde Av andre 1985
1985 Vanlig varamedlem Unni Støre Brinchmann 2 1804 Adjunkt 1985
1985 Vanlig varamedlem Paula Kvalnes 2 2016 Husmor Av andre 1983
1986 Vanlig medlem Mary Grønvold 2 234 Administrasjonsse Av andre 1983
1986 Vanlig medlem Solveig Sindre 2 1444 Lærer Av andre 1985
1986 Vanlig medlem Bjørg Melhus 2 1729 Butikkmedarbeider Av andre 1985
1986 Vanlig varamedlem Sverre Bergenholdt 1 211 Fylkessekretær Av andre 1985
1986 Vanlig varamedlem Liv Jorunn Storstein 2 301 Spesiallege Av andre 1983
1986 Vanlig varamedlem Alf S. Aanensen 1 1001 Pensjonist Av andre 1983
1986 Vanlig varamedlem Torstein Sele 1 1120 Bonde Av andre 1985
1986 Vanlig varamedlem Unni Støre Brinchmann 2 1804 Adjunkt 1985
1986 Vanlig varamedlem Paula Kvalnes 2 2016 Husmor Av andre 1983
1987 Vanlig medlem Atle Faye 1 301 Arkivleder Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Annemor Kalleberg 2 301 Høgskolelektor Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Solveig Sindre 2 1444 Lærer Av andre 1985
1987 Vanlig medlem Bjørg Melhus 2 1729 Butikkmedarbeid Av andre 1985
1987 Vanlig medlem Eli Berg 2 2017 Spesialpedagog Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Sverre Bergenholdt 1 211 Fylkessekretær Av andre 1985
1987 Vanlig varamedlem Kari Fangel 2 219 Informasjonssje Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Per Lem 1 402 Leder Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Torstein Sele 1 1120 Bonde Av andre 1985
1987 Vanlig varamedlem Unni Støre Brinchmann 2 1804 Adjunkt 1985
1987 Vanlig varamedlem Åshild Ellingsen 2 1870 Lærer Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Kari Kroken 2 1922 Lærer Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Atle Faye 1 301 Arkivleder Av andre 1987
1988 Vanlig medlem Annemor Kalleberg 2 301 Førsteamanuensi Av andre 1987
1988 Vanlig medlem Solveig Sindre 2 1444 Lærer Av andre 1985
1988 Vanlig medlem Bjørg Melhus 2 1729 Butikkmedarbeid Av andre 1985
1988 Vanlig medlem Eli Berg 2 2017 Spesialpedagog Av andre 1987
1988 Vanlig varamedlem Sverre Bergenholdt 1 211 Fylkessekretær Av andre 1985
1988 Vanlig varamedlem Kari Fangel 2 219 Informasjonssje Av andre 1987
1988 Vanlig varamedlem Per Lem 1 402 Leder Av andre 1987
1988 Vanlig varamedlem Torstein Sele 1 1120 Bonde Av andre 1985
1988 Vanlig varamedlem Unni Støre Brinchmann 2 1804 Adjunkt 1985
1988 Vanlig varamedlem Åshild Ellingsen 2 1870 Lærer Av andre 1987
1988 Vanlig varamedlem Kari Kroken 2 1922 Lærer Av andre 1987
1989 Leder Kristin H.e. Moe 2 220 Adm. Direktør I statsråd 1984 1989
1989 Vanlig medlem Sverre Bergenholdt 1 211 Fylkessekretær Av andre 1985 1989
1989 Vanlig medlem Truls Frogner 1 220 Rådgiver Av andre 1989
1989 Vanlig medlem Atle Faye 1 301 Arkivleder Av andre 1987
1989 Vanlig medlem Annemor Kalleberg 2 301 Førsteamanuensi Av andre 1987
1989 Vanlig medlem Marie Lovise Widnes 2 1517 Stortingsrepresentant Av andre 1989
1989 Vanlig medlem Rikard Klomsten 1 1601 Fylkessekretær Av andre 1989
1989 Vanlig medlem Eli Berg 2 2017 Spesialpedagog Av andre 1987
1989 Vanlig varamedlem Kari Fangel 2 219 Informasjonssje Av andre 1987
1989 Vanlig varamedlem Per Lem 1 402 Psykolog Av andre 1987
1989 Vanlig varamedlem Ragnhild Aanstad 2 627 Sekretær Av andre 1989
1989 Vanlig varamedlem Kari Aakerholdt 2 714 Lærer Av andre 1989
1989 Vanlig varamedlem Gunnar Johnsen 1 1001 Pensjonist Av andre 1989
1989 Vanlig varamedlem Hans H. Hansen 1 1804 Fylkessekretær Av andre 1989
1989 Vanlig varamedlem Åshild Ellingsen 2 1870 Lærer Av andre 1987
1989 Vanlig varamedlem Kari Kroken 2 1922 Lærer Av andre 1987
1990 Vanlig medlem Truls Frogner 1 220 Rådgiver Av andre 1989
1990 Vanlig medlem Atle Faye 1 301 Arkivleder Av andre 1987
1990 Vanlig medlem Annemor Kalleberg 2 301 Førsteamanuensis Av andre 1987
1990 Vanlig medlem Marie Lovise Widnes 2 1517 Stortingsrepresentant Av andre 1989
1990 Vanlig medlem Rikard Klomsten 1 1601 Fylkessekretær Av andre 1989
1990 Vanlig medlem Eli Berg 2 2017 Spesialpedagog Av andre 1987
1990 Vanlig varamedlem Kari Fangel 2 219 Informasjonssje Av andre 1987
1990 Vanlig varamedlem Per Lem 1 402 Psykolog Av andre 1987
1990 Vanlig varamedlem Ragnhild Aanstad 2 627 Sekretær Av andre 1989
1990 Vanlig varamedlem Kari Aakerholdt 2 714 Lærer Av andre 1989
1990 Vanlig varamedlem Gunnar Johnsen 1 1001 Pensjonist Av andre 1989
1990 Vanlig varamedlem Hans H. Hansen 1 1804 Fylkessekretær Av andre 1989
1990 Vanlig varamedlem Åshild Ellingsen 2 1870 Lærer Av andre 1987
1990 Vanlig varamedlem Kari Kroken 2 1922 Lærer Av andre 1987
1991 Vanlig medlem Truls Frogner 1 220 Rådgiver Av andre 1989
1991 Vanlig medlem Atle Faye 1 301 Arkivleder Av andre 1987
1991 Vanlig medlem Annemor Kalleberg 2 301 Spesialrådgiver Av andre 1987
1991 Vanlig medlem Marie Lovise Widnes 2 1517 Stortingsrepresentant Av andre 1989
1991 Vanlig medlem Rikard Klomsten 1 1601 Fylkessekretær Av andre 1989
1991 Vanlig medlem Eli Berg 2 2017 Spesialpedagog Av andre 1987
1991 Vanlig varamedlem Kari Fangel 2 219 Informasjonssje Av andre 1987
1991 Vanlig varamedlem Per Lem 1 402 Psykolog Av andre 1987
1991 Vanlig varamedlem Ragnhild Aanstad 2 627 Sekretær Av andre 1989
1991 Vanlig varamedlem Kari Aakerholdt 2 714 Lærer Av andre 1989
1991 Vanlig varamedlem Gunnar Johnsen 1 1001 Pensjonist Av andre 1989
1991 Vanlig varamedlem Hans H. Hansen 1 1804 Fylkessekretær Av andre 1989
1991 Vanlig varamedlem Åshild Ellingsen 2 1870 Lærer Av andre 1987
1991 Vanlig varamedlem Kari Kroken 2 1922 Lærer Av andre 1987
1992 Vanlig medlem Truls Frogner 1 220 Rådgiver Av andre 1989
1992 Vanlig medlem Marie Lovise Widnes 2 1517 Stortingsrepresentant Av andre 1989
1992 Vanlig medlem Rikard Klomsten 1 1601 Fylkessekretær Av andre 1989
1992 Vanlig varamedlem Grethe Fossli 2 220 Organisasjonsse Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Agnes Husbyn 2 301 Generalsekretær Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Jan Bøhler 1 301 Sekretær Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Ragnhild Aanstad 2 627 Sekretær Av andre 1989
1992 Vanlig varamedlem Kari Aakerholdt 2 714 Lærer Av andre 1989
1992 Vanlig varamedlem Gunnar Johnsen 1 1001 Pensjonist Av andre 1989
1992 Vanlig varamedlem Hans H. Hansen 1 1804 Fylkessekretær Av andre 1989
1993 Leder Anne-Lise Bakken 2 401 Leder Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Truls Frogner 1 220 Avdelingsleder Av andre 1989 1993
1993 Vanlig medlem Atle Faye 1 301 Daglig Leder Av andre 1987 1993
1993 Vanlig medlem Annemor Kalleberg 2 301 Faggruppeleder Av andre 1987 1993
1993 Vanlig medlem Marta Lunde Medhaug 2 1149 Kirkeverge Av andre 1993
1993 Vanlig medlem Marie Lovise Widnes 2 1517 Stortingsrepresentant Av andre 1989
1993 Vanlig medlem Rikard Klomsten 1 1601 Fylkessekretær Av andre 1989 1993
1993 Vanlig medlem Hans H. Hansen 1 1804 Fylkessekretær Av andre 1989 1993
1993 Vanlig medlem Kari Kroken 2 1922 Lærer Av andre 1987 1993
1993 Vanlig medlem Eli Berg 2 2017 Spesialpedagog Av andre 1987 1993
1993 Vanlig varamedlem Grethe Fossli 2 220 Stortingsrepresentant Av departement 1991 1993
1993 Vanlig varamedlem Harriet Andreassen 2 228 Pensjonist Av andre 1993
1993 Vanlig varamedlem Agnes Husbyn 2 301 Generalsekretær Av departement 1991 1993
1993 Vanlig varamedlem Jan Bøhler 1 301 Personlig Sekre Av departement 1991 1993
1993 Vanlig varamedlem Arne Drabløs 1 602 Tillitsvalgt Av andre 1993
1993 Vanlig varamedlem Ragnhild Aanstad 2 627 Sekretær Av andre 1989
1993 Vanlig varamedlem Kari Aakerholdt 2 714 Lærer Av andre 1989
1993 Vanlig varamedlem Signe Ravnåsen 2 822 Lærer Av andre 1993
1993 Vanlig varamedlem Gunnar Johnsen 1 1001 Pensjonist Av andre 1989
1993 Vanlig varamedlem Knut Johan Onarheim 1 1201 Advokat Av andre 1993
1993 Vanlig varamedlem Åshild Ellingsen 2 1870 Lærer Av andre 1987 1993
1994 Leder Anne-Lise Bakken 2 401 Leder I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Marta Lunde Medhaug 2 1149 Kirkeverge Av andre 1993
1994 Vanlig varamedlem Grethe Fossli 2 220 Stortingsrepresentant Av andre 1991
1994 Vanlig varamedlem Harriet Andreassen 2 228 Pensjonist Av andre 1993
1994 Vanlig varamedlem Agnes Husbyn 2 301 Generalsekretær Av andre 1991
1994 Vanlig varamedlem Jan Bøhler 1 301 Personlig Sekre Av andre 1991
1994 Vanlig varamedlem Arne Drabløs 1 602 Tillitsvalgt Av andre 1993
1994 Vanlig varamedlem Signe Ravnåsen 2 822 Lærer Av andre 1993
1994 Vanlig varamedlem Knut Johan Onarheim 1 1201 Advokat Av andre 1993
1995 Leder Anne-Lise Bakken 2 401 Leder I statsråd 1993
1995 Nestleder Lars Ødegård 1 238 Generalsekretær Av andre 1995
1995 Vanlig medlem Gunnar Gussgard 1 219 Utredningssjef Av andre 1995
1995 Vanlig medlem Nina-M. Kristia Skalle 2 301 Saksbehandler Av andre 1995
1995 Vanlig medlem Marta Lunde Medhaug 2 1149 Kirkeverge Av andre 1993
1995 Vanlig medlem Hildur Fallmyr 2 1751 Sekretær Av andre 1995
1995 Vanlig varamedlem Terje Kristiansen 1 124 Opplysningssekr Av andre 1995
1995 Vanlig varamedlem Brit Prytz Lyngner 2 219 Nestleder Av andre 1995
1995 Vanlig varamedlem Grethe Fossli 2 220 Stortingsrepresentant Av andre 1991
1995 Vanlig varamedlem Harriet Andreassen 2 228 Pensjonist Av andre 1993
1995 Vanlig varamedlem Agnes Husbyn 2 301 Generalsekretær Av andre 1991
1995 Vanlig varamedlem Jan Bøhler 1 301 Personlig Sekre Av andre 1991
1995 Vanlig varamedlem Kjersti Kleven 2 301 Forskningsassis Av andre 1995
1995 Vanlig varamedlem Torill Johnsen 2 301 Rådgiver Av andre 1995
1995 Vanlig varamedlem Arne Drabløs 1 602 Tillitsvalgt Av andre 1993
1995 Vanlig varamedlem Signe Ravnåsen 2 822 Lærer Av andre 1993
1995 Vanlig varamedlem Knut Johan Onarheim 1 1201 Advokat Av andre 1993
1996 Leder Anne-Lise Bakken 2 401 Leder I statsråd 1993
1996 Nestleder Lars Ødegård 1 238 Generalsekretær Av andre 1995
1996 Vanlig medlem Gunnar Gussgard 1 219 Utredningssjef Av andre 1995
1996 Vanlig medlem Nina-M. Kristia Skalle 2 301 Saksbehandler Av andre 1995
1996 Vanlig medlem Marta Lunde Medhaug 2 1149 Kirkeverge Av andre 1993
1996 Vanlig medlem Hildur Fallmyr 2 1751 Sekretær Av andre 1995
1996 Vanlig varamedlem Terje Kristiansen 1 124 Av andre 1995
1996 Vanlig varamedlem Brit Prytz Lyngner 2 219 Nestleder Av andre 1995
1996 Vanlig varamedlem Harriet Andreassen 2 228 Pensjonist Av andre 1993
1996 Vanlig varamedlem Kjersti Kleven 2 301 Forskningsassis Av andre 1995
1996 Vanlig varamedlem Torill Johnsen 2 301 Rådgiver Av andre 1995
1996 Vanlig varamedlem Arne Drabløs 1 602 Tillitsvalgt Av andre 1993
1996 Vanlig varamedlem Signe Ravnåsen 2 822 Lærer Av andre 1993
1996 Vanlig varamedlem Knut Johan Onarheim 1 1201 Advokat Av andre 1993
1997 Leder Anne-Lise Bakken 2 401 Leder I statsråd 1993 1997
1997 Nestleder Lars Ødegård 1 238 Generalsekretær Av andre 1995
1997 Vanlig medlem Gunnar Gussgard 1 219 Utredningssjef Av andre 1995
1997 Vanlig medlem Nina-M. Kristia Skalle 2 301 Saksbehandler Av andre 1995
1997 Vanlig medlem Sissel Bauck 2 301 Pensjonist Av andre 1997
1997 Vanlig medlem Marta Lunde Medhaug 2 1149 Kirkeverge Av andre 1993
1997 Vanlig medlem Evelyn Ledahl 2 1227 Hjelpepleier Av andre 1997
1997 Vanlig medlem Heidi Sørensen 2 1719 Leder Av andre 1997
1997 Vanlig medlem Hildur Fallmyr 2 1751 Sosialsekretær Av andre 1995
1997 Vanlig medlem Richard Edvardsen 1 1940 Lærer Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Terje Kristiansen 1 124 Opplysningssekr Av andre 1995
1997 Vanlig varamedlem Brit Prytz Lyngner 2 219 Nestleder Av andre 1995
1997 Vanlig varamedlem Jarle Øien 1 220 Organisasjonssj Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Harriet Andreassen 2 228 Pensjonist Av andre 1993
1997 Vanlig varamedlem Kjersti Kleven 2 301 Forskningsassis Av andre 1995
1997 Vanlig varamedlem Torill Johnsen 2 301 Rådgiver Av andre 1995
1997 Vanlig varamedlem Lars Aasen 1 301 Daglig Leder Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Arne Drabløs 1 602 Tillitsvalgt Av andre 1993
1997 Vanlig varamedlem Signe Ravnåsen 2 822 Lærer Av andre 1993 1997
1997 Vanlig varamedlem Knut Johan Onarheim 1 1201 Advokat Av andre 1993
1997 Vanlig varamedlem Finn Harry Johansen 1 2020 Lærer Av andre 1997
2002 Robert Gærnæ Tilsynsinspektør
2002 Liv-Margareth Thorkelsen 104 Konsulent
2002 Terje Kristiansen 124 Opplysningssekretær
2002 Lars Aasen 216 Daglig Leder
2002 Brit Prytz Lyngner 219 Konsulent
2002 Gunnar Gussgard 219 Utredningssjef
2002 Jarle Øien 220 Organisasjonssjef
2002 Torill Johnsen 301 Avdelingsdirektør
2002 Heidi Sørensen 301 Daglig Leder
2002 Sidsel Bauck 301 Fhv. Forbundsleder
2002 Nina Merethe Kristiansen Skalle 301 Forsker
2002 Kjersti Kleven 301 Forskningsassistent
2002 Anne Strand 301 Førstekonsulent
2002 Øyvind Rongevær 301 Saksbehandler
2002 Signe Marie Ravnåsen 822 Lærer
2002 Margot Vandvik 1134 Pensjonist
2002 Evelyn Ledahl 1227 Hjelpepleier
2002 Ragnar Andenæs 1445 Overmontør
2002 Inger Håvik 1519 Rektor
2002 Solveig Linge Stakkestad 1524 Faglærer
2002 Hildur Margrethe Fallmyr 1751 Sosialsekretær
2002 Richard Edvardsen 1940 Lærer
2002 Margrethe Valla 2012
2002 Finn Harry Johansen 2020 Lærer
2002 Leder Bente Haukland Næss 233 Viseadm. Direktør
2002 Leder Anne-Lise Bakken 403 Leder
2002 Nestleder Lars Ødegård 238 Generalsekretær