Styret for Statens Pensjonskasse

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Statens Pensjonskasse" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Statens Pensjonskasse
Utvalgsnummer: 6028000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1917
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 1917 ved kongelig resolusjon i henhold til lov om Statens pensjonskasse av 28. juli 1949 paragraf 2.
Mandat:
Leder Statens pensjonskasse.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 3 0 23 42000
1981 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 3 3 22 41000
1982 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 3 3 24 50385 Annen instans
1983 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 3 3 21 66287 Annen instans
1984 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 3 3 22 45687 Annen instans
1985 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 3 3 22 47700 Annen instans
1986 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 3 3 23 50811 Annen instans
1987 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 3 3 21 51170
1988 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 3 3 25 52031
1989 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 3 3 23 52461
1990 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 3 3 21 51611
1991 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 3 3 24 52710
1992 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 3 3 23 54597
1993 Administrasjonsdepartementet 3 3 23 68147
1994 Administrasjonsdepartementet 3 3 22 53687
1995 Administrasjonsdepartementet 3 3 17 59370
1996 Administrasjonsdepartementet 3 3 12 53679
1997 Planleggings- og samordningsdepartementet 3 3 12 43701
2002 Arbeids- og administrasjonsdepartementet
2003 Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Hans Methlie Michelsen 1 219 Høyesterettsdommer I statsråd 1978
1980 Vanlig medlem Albert Uglem 1 301 Kartellformann I statsråd 1976
1980 Vanlig medlem Per Ramholt 1 301 Administrerende Direktør 1977
1980 Vanlig varamedlem Lilly H. Bølviken 2 301 Høyesterettsdommer I statsråd 1969
1980 Vanlig varamedlem Kari Lie 2 301 Formann I statsråd 1978
1980 Vanlig varamedlem Harald W. Orvin 1 301 Underdirektør 1978
1981 Leder Hans Methlie Michelsen 1 219 Høyesterettsdommer I statsråd 1978
1981 Vanlig medlem Albert Uglem 1 301 Kartellformann I statsråd 1976
1981 Vanlig medlem Per Ramholt 1 301 Administrerende Direktør 1977
1981 Vanlig varamedlem Liv Myhrrusten 2 228 Formann I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Lilly H. Bølviken 2 301 Høyesterettsdommer I statsråd 1969
1981 Vanlig varamedlem Harald W. Orvin 1 301 Underdirektør 1978
1983 Leder Hans Methlie Michelsen 1 219 H.R.Dommer I statsråd 1978
1983 Vanlig medlem Albert Uglem 1 301 Fhv. Kartellforma I statsråd 1976
1983 Vanlig medlem Per Ramholt 1 301 Adm. Direktør I kraft av stilling 1977
1983 Vanlig medlem Hans Øverby 1 301 Nestformann I statsråd 1983
1983 Vanlig varamedlem Liv Myhrrusten 2 228 Forbundsformann I statsråd 1981
1983 Vanlig varamedlem Knut Bartnes 1 233 Generalsekretær I statsråd 1983
1983 Vanlig varamedlem Lilly H. Bølviken 2 301 H.R.Dommer I statsråd 1969
1983 Vanlig varamedlem Harald W. Orvin 1 301 Underdirektør I kraft av stilling 1978
1984 Leder Hans Methlie Michelsen 1 219 H.R.Dommer I statsråd 1978
1984 Vanlig medlem Per Ramholt 1 301 Adm. Direktør I kraft av stilling 1977
1984 Vanlig medlem Hans Øverby 1 301 Nestformann I statsråd 1983
1984 Vanlig varamedlem Knut Bartnes 1 233 Generalsekretær I statsråd 1983
1984 Vanlig varamedlem Lilly H. Bølviken 2 301 H.R.Dommer I statsråd 1969
1984 Vanlig varamedlem Harald W. Orvin 1 301 Underdirektør I kraft av stilling 1978
1985 Leder Hans Methlie Michelsen 1 219 H.R.Dommer I statsråd 1978
1985 Vanlig medlem Tor Landsverk 1 219 Generalsekretær I kraft av stilling 1985
1985 Vanlig medlem Per Ramholt 1 301 Adm. Direktør I kraft av stilling 1977
1985 Vanlig medlem Hans Øverby 1 301 Nestleder I statsråd 1983
1985 Vanlig medlem Liv Hatland 2 301 Adm. Direktør I kraft av stilling 1985
1985 Vanlig varamedlem Knut Bartnes 1 233 Generalsekretær I statsråd 1983
1985 Vanlig varamedlem Lilly H. Bølviken 2 301 H.R.Dommer I statsråd 1969
1985 Vanlig varamedlem Harald W. Orvin 1 301 Underdirektør I kraft av stilling 1978
1986 Leder Hans Methlie Michelsen 1 219 H.R.Dommer I statsråd 1978
1986 Vanlig medlem Hans Øverby 1 301 Nestleder I statsråd 1983
1986 Vanlig medlem Liv Hatland 2 301 Adm. Direktør I kraft av stilling 1985
1986 Vanlig varamedlem Knut Bartnes 1 233 Generalsekretær I statsråd 1983
1986 Vanlig varamedlem Lilly H. Bølviken 2 301 H.R.Dommer I statsråd 1969
1986 Vanlig varamedlem Harald W. Orvin 1 301 Underdirektør I kraft av stilling 1978
1987 Leder Hans Methlie Michelsen 1 219 H.R.Dommer I statsråd 1978
1987 Vanlig medlem Hans Øverby 1 301 Nestleder I statsråd 1983
1987 Vanlig medlem Liv Hatland 2 301 Direktør I kraft av stilling 1985
1987 Vanlig varamedlem Knut Bartnes 1 233 Generalsekretær I statsråd 1983
1987 Vanlig varamedlem Lilly H. Bølviken 2 301 H.R.Dommer I statsråd 1969
1987 Vanlig varamedlem Harald W. Orvin 1 301 Underdirektør I kraft av stilling 1978
1988 Leder Hans Methlie Michelsen 1 219 H.R.Dommer I statsråd 1978
1988 Vanlig medlem Hans Øverby 1 301 Nestleder I statsråd 1983
1988 Vanlig medlem Reidar Leiro 1 301 Adm. Direktør Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Rolv Hellesylt 1 219 H.R.Dommer Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Knut Bartnes 1 233 Generalsekretær I statsråd 1983
1988 Vanlig varamedlem Harald W. Orvin 1 301 Underdirektør I kraft av stilling 1978
1989 Leder Hans Methlie Michelsen 1 219 H.R.Dommer I statsråd 1978
1989 Vanlig medlem Hans Øverby 1 301 Nestleder I statsråd 1983
1989 Vanlig medlem Reidar Leiro 1 301 Adm. Direktør Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Rolv Hellesylt 1 219 H.R.Dommer Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Harald W. Orvin 1 301 Underdirektør I kraft av stilling 1978
1989 Vanlig varamedlem Ragnhild Midtbø 2 301 Nestleder Av departement 1989
1990 Leder Hans Methlie Michelsen 1 219 H.R.Dommer I statsråd 1978
1990 Vanlig medlem Hans Øverby 1 301 Nestleder I statsråd 1983
1990 Vanlig medlem Reidar Leiro 1 301 Adm. Direktør Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Rolv Hellesylt 1 219 H.R.Dommer Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Harald Slemdal 1 226 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Ragnhild Midtbø 2 301 Nestleder Av departement 1989
1991 Leder Hans Methlie Michelsen 1 219 H.R.Dommer I statsråd 1978
1991 Vanlig medlem Hans Øverby 1 301 Nestleder I statsråd 1983
1991 Vanlig medlem Reidar Leiro 1 301 Adm. Direktør Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Rolv Hellesylt 1 219 H.R.Dommer Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Harald Slemdal 1 226 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Ragnhild Midtbø 2 301 Nestleder Av departement 1989
1992 Leder Hans Methlie Michelsen 1 219 H.R.Dommer I statsråd 1978
1992 Vanlig medlem Hans Øverby 1 301 Nestleder I statsråd 1983
1992 Vanlig medlem Reidar Leiro 1 301 Adm. Direktør Av departement 1988
1992 Vanlig varamedlem Rolv Hellesylt 1 219 H.R.Dommer Av departement 1988
1992 Vanlig varamedlem Harald Slemdal 1 226 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Ragnhild Midtbø 2 301 Nestleder Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Inge Mørkved 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1992
1993 Leder Rolv Hellesylt 1 219 H.R.Dommer Av departement 1988 1993
1993 Vanlig medlem Terje Moe Gustavsen 1 211 Kartelleder Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Hans Øverby 1 301 Nestleder I statsråd 1983
1993 Vanlig medlem Reidar Leiro 1 301 Adm. Direktør Av departement 1988
1993 Vanlig varamedlem Ragnhild Midtbø 2 301 Nestleder Av departement 1989
1993 Vanlig varamedlem Inge Mørkved 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Liv Gjølstad 2 301 H.R.Dommer Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Terje Moe Gustavsen 1 211 Kartelleder Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Reidar Leiro 1 301 Adm Direktør Av departement 1988
1994 Vanlig varamedlem Ragnhild Midtbø 2 301 Nestleder Av departement 1989
1994 Vanlig varamedlem Inge Mørkved 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Liv Gjølstad 2 301 H R Dommer Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Terje Moe Gustavsen 1 211 Kartelleder Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Reidar Leiro 1 301 Adm. Direktør Av departement 1988
1995 Vanlig varamedlem Ragnhild Midtbø 2 301 Nestleder Av departement 1989
1995 Vanlig varamedlem Inge Mørkved 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1992
1995 Vanlig varamedlem Liv Gjølstad 2 301 H.R.Dommer Av departement 1993
1996 Vanlig medlem Terje Moe Gustavsen 1 211 Kartelleder Av departement 1993
1996 Vanlig medlem Reidar Leiro 1 301 Adm. Direktør Av departement 1988
1996 Vanlig varamedlem Ragnhild Midtbø 2 301 Nestleder Av departement 1989
1996 Vanlig varamedlem Inge Mørkved 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1992
1996 Vanlig varamedlem Liv Gjølstad 2 301 H.R.Dommer Av departement 1993
1997 Vanlig medlem Terje Moe Gustavsen 1 211 Kartelleder Av departement 1993
1997 Vanlig medlem Alf J. Raaum 1 230 Adm. Direktør Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Reidar Leiro 1 301 Adm. Direktør Av departement 1988
1997 Vanlig varamedlem Ragnhild Midtbø 2 301 Nestleder Av departement 1989
1997 Vanlig varamedlem Inge Mørkved 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1992
2002 Alf J. Raaum 230 Adm. Direktør
2002 Ole Chr. Moen 301 Avdelingsdirektør
2002 Berit Irene Tolg 301 Nestleder
2002 Ragnar Hodne 301 Seniorrådgiver
2002 Helga Kjellaug Hjetland 1416 Leder
2002 Leder Rolv Hellesylt 219 Pensjonist
2003 Alf J. Raaum Adm. Direktør
2003 Ole Chr. Moen Avdelingsdirektør
2003 Helga Kjellaug Hjetland Leder
2003 Berit Irene Tolg Nestleder
2003 Ragnar Hodne Seniorrådgiver
2003 Leder Rolv Hellesylt Pensjonist