Rådet for helsetjenester ved bedrifter

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådet for helsetjenester ved bedrifter" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådet for helsetjenester ved bedrifter
Utvalgsnummer: 6046000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1978
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Opphørsår: 1983
Hjemmel:
Opprettet 1978 av Sosialdepartementet
Mandat:
Sentralt, rådgivende organ som skal bistå Sosialdepartementet med - å gi råd til kommuner, fylkeskommuner og bedrifter ved utforming helseplaner og iverksetting av bedriftshelsetjeneste,. - å arbeide for utbygging av bedriftshelsetjeneste, styrking av de
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Sosialdepartementet 10 0 2 6000 Vedkommende departement
1981 Sosialdepartementet 10 10 2 6000 Vedkommende departement
1982 Sosialdepartementet 8 0 2 2728 Vedkommende departement
1983 Sosialdepartementet 10 10 0 0 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Nestleder Inger-Margrethe Lund 2 301 Underdirektør Av departement 1978 1980
1980 Vanlig medlem Ingrid Modalsli Tollum 2 301 Konsulent Av departement 1978 1980
1980 Vanlig medlem Therese Johnsen 2 301 Konsulent Av departement 1978 1980
1980 Vanlig medlem Terje Due Strand 1 301 Overlege Av departement 1978 1980
1980 Vanlig medlem Nils Olav Totland 1 301 Sekretær Av departement 1978 1980
1980 Vanlig varamedlem Elsa Halset 2 301 Av departement 1978 1980
1980 Vanlig varamedlem Børge Wermundsen 1 301 Kontorsjef Av departement 1978 1980
1980 Vanlig varamedlem Ruth Selnes 2 301 Kontorsjef Av departement 1978 1980
1980 Vanlig varamedlem Aud Blegen Svindland 2 301 Overlege Av departement 1978 1980
1980 Vanlig varamedlem Esther Marie Kostøl 2 301 Sekretær Av departement 1978 1980
1981 Vanlig medlem Børre Pettersen 1 301 Avdelingsleder Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Svein Fjæstad 1 602 Saksbehandler Av departement 1981 1981