Samarbeidsorganet for helseopplysning

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Samarbeidsorganet for helseopplysning" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Samarbeidsorganet for helseopplysning
Utvalgsnummer: 6163000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1980
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 20.05.1980 av Sosialdepartementet i henhold til oppfølging av St.meld. 15 (1978-79) Om helsemessig opplysningsvirke.
Mandat:
Koordinerende organ for offentlige myndigheter og andre, forum for ideutveksling om helseopplysning, koordinering av tiltak. Samarbeidsorganet skal gi uttalelse om offentlig støtte til opplysningsprosjekter, særlig oppmerksomhet rettet mot evaluering.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontakt-/samarbeidsorgan
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1981 Sosialdepartementet 25 25 2 112477 Vedkommende departement
1982 Sosialdepartementet 25 25 28 71439 Vedkommende departement
1983 Sosialdepartementet 24 24 12 45726 Vedkommende departement
1984 Sosialdepartementet 24 24 0 0 Vedkommende departement
1985 Sosialdepartementet 24 24 3 206712 Vedkommende departement
1986 Sosialdepartementet 24 24 14 268569 Annen instans
1987 Sosialdepartementet 24 24 7 261341
1988 Sosialdepartementet 24 24 0 0
1989 Sosialdepartementet 24 24 11 36000
1990 Sosialdepartementet 24 24 15 44839
1991 Sosialdepartementet 24 24 0 0
1992 Sosialdepartementet 24 24 15 360699
1993 Sosialdepartementet 24 24 0 0
1994 Sosial- og helsedepartementet 24 24 13 58000
1995 Sosial- og helsedepartementet 28 28 0 0
1996 Sosial- og helsedepartementet 28 28 0 0
1997 Sosial- og helsedepartementet 28 28 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Andre tilknyttede personer Erling Thorvaldsson 1 301 Generalsekretær 1981 1981
1981 Leder Kolbjørn Øygard 1 1135 Lege Av departement 1981 1981
1981 Nestleder Johan R. Ringdal 1 301 Direktør I statsråd 1981 1981
1981 Nestleder Tore Hoel 1 301 Konsulent I statsråd 1981 1981
1981 Sekretær, ikke medlem Marit Christie 2 220 Konsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Helge Johannes Kolstad 1 122 F.Konsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Eva Homb 2 214 Daglig Leder Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Ragnhild Halvorsen 2 219 Lege Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Leif Agnar Ellevset 1 220 Direktør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Kåre B. Werner 1 230 Sjefssekretær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Turill Rasmussen 2 301 Byråsjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Magne Halse 1 301 Direktør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Odd D. Vellar 1 301 Dosent Dr.Med. Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Inger-Kristine Blidensol 2 301 Generalsekretær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Elsa Boasson 2 301 Generalsekretær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Karen-Christine Friele 2 301 Generalsekretær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Inger Bjørg Bang 2 301 Informasjonssjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Per Øyvind Nielsen 1 301 Konsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Gerd Evelyn Rødahl 2 301 Opplysningskonsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Kjell Bjartveit 1 301 Overlege Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Majlis Skrede 2 301 Sekretær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Ebba Lund Hansen 2 717 Provisor Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Bjørg Øyri 2 1103 Fylkestannlege Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Gudrun Svenkerud 2 1201 Sykepleier Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Egil Willumsen 1 1601 Medisinalråd Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Geir Riise 1 1902 Medisinerstudent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Morten Vaagen 1 213 Ass.Adm.Leder Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Sonja Stenmarck 2 219 Opplysningssjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Per Gjermo 1 220 Dosent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Kari Sundsbø Møllen 2 228 Ernæringsfysiolog Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Nils-Ivar Baalsrud 1 236 Seksjonsleder Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Ingar Ingerø 1 301 Bydelslege Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Ole S. Myrnes 1 301 Byråsjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Anne Grete Taug Brekke 2 301 Ernæringslærer Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Anita Werner 2 301 Førsteamanuensis Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Berthold Griynfeld 1 301 Førsteamanuensis Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Ola Offenberg 1 301 Førstekonsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Else Karset 2 301 Førstekonsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Ottar S. Jacobsen 1 301 Generalsekretær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Marit Winge 2 301 Husmor Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Frøydis Storvik 2 301 Konsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Knut Alsaker 1 301 Konsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Ragnar B. Waahlberg 1 301 Kontorsjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Bjørn Bakke 1 301 Lege Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Lise Berit Johannessen 2 301 Redaktør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Rigmor Vesje 2 301 Redaktør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Rigmor Dahl 2 301 Sekretær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Ann-Elise Rustad 2 301 Sosialsekretær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Per Bustad 1 301 Soussjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Thor O. Rimejorde 1 301 Utdanningssjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Inger Johanne Munkvold 2 1601 Husmor Av departement 1981 1981
1983 Leder Helge Johannes Kolstad 1 122 Førstekonsulent Av departement 1980
1983 Sekretær, ikke medlem Marit Christie 2 220 Konsulent Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Eva Homb 2 214 Daglig Leder Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Reidun Stenvik 2 217 Fagsekretær Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Ragnhild Halvorsen 2 219 Lege Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Leif Agnar Ellevset 1 220 Direktør Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Kåre B. Werner 1 230 Sjefssekretær Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Turill Rasmussen 2 301 Byråsjef Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Magne Halse 1 301 Direktør Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Johan R. Ringdal 1 301 Direktør I statsråd 1980
1983 Vanlig medlem Odd D. Vellar 1 301 Dosent Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Inger-Kristine Blidensol 2 301 Generalsekretær Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Erling Thorvaldsson 1 301 Generalsekretær Av andre 1980
1983 Vanlig medlem Elsa Boasson 2 301 Generalsekretær Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Karen-Christine Friele 2 301 Generalsekretær Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Per Øyvind Nielsen 1 301 Konsulent Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Egil Willumsen 1 301 Medisinalråd Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Gerd Evelyn Rødahl 2 301 Opplysningskonsul Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Kjell Bjartveit 1 301 Overlege Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Majlis Skrede 2 301 Sekretær Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Tore Hoel 1 301 Konsulent I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Hans-Petter Klemmetsen 1 301 Generalsekretær Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Ebba Lund Hansen 2 717 Farmasøyt Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Gudrun Svenkerud 2 1201 Sykepleier Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Geir Riise 1 1902 Student Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Øyvin Aarflot 1 0 Overlege Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Lise Halvorsen 2 0 Førstesekretær Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Arne Hauknes 1 220 Kontorsjef Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Kari Sundsbø Møllen 2 228 Ernæringsfysiolog Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Nils-Ivar Baalsrud 1 236 Seksjonsleder Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Ingar Ingerø 1 301 Bydelslege Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Ole S. Myrnes 1 301 Byråsjef Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Berthold Griynfeld 1 301 Førsteamanuensis Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Ola Offenberg 1 301 Førstekonsulent Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Else Karset 2 301 Førstekonsulent Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Frøydis Storvik 2 301 Konsulent Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Knut Alsaker 1 301 Konsulent Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Rigmor Vesje 2 301 Redaktør Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Rigmor Dahl 2 301 Sekretær Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Per Bustad 1 301 Soussjef Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Thor O. Rimejorde 1 301 Utdanningssjef Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Anne Grete Taug Brekke 2 301 Ernæringslærer Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Lise Berit Johannessen 2 301 Redaktør Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Ann-Elise Rustad 2 301 Sosialsekretær Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Stein Evensen 1 301 Reservelege Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Svein Jacobsen 1 602 Tannlege Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Kirsten Heggeda Walnum 2 628 Informasjonssjef Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Kathleen Bjørkum 2 1256 Ass. Administrasj Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Inger Johanne Munkvold 2 1601 Husmor Av departement 1980
1983 Vanlig varamedlem Hennild Woie Wollstadmo 2 1840 Lærer Av departement 1983
1984 Leder Helge Johannes Kolstad 1 122 Førstekonsulent Av departement 1980
1984 Sekretær, ikke medlem Marit Christie 2 220 Konsulent Av departement 1980
1984 Vanlig medlem Geir Riise 1 102 Turnuskandidat Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Eva Homb 2 214 Daglig Leder Av departement 1980
1984 Vanlig medlem Reidun Stenvik 2 217 Fagsekretær Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Ragnhild Halvorsen 2 219 Lege Av departement 1980
1984 Vanlig medlem Leif Agnar Ellevset 1 220 Direktør Av departement 1980
1984 Vanlig medlem Kåre B. Werner 1 230 Sjefssekretær Av departement 1980
1984 Vanlig medlem Turill Rasmussen 2 301 Byråsjef Av departement 1980
1984 Vanlig medlem Magne Halse 1 301 Direktør Av departement 1980
1984 Vanlig medlem Johan R. Ringdal 1 301 Direktør I statsråd 1980
1984 Vanlig medlem Odd D. Vellar 1 301 Dosent Av departement 1980
1984 Vanlig medlem Inger-Kristine Blidensol 2 301 Generalsekretær Av departement 1980
1984 Vanlig medlem Erling Thorvaldsson 1 301 Generalsekretær Av andre 1980
1984 Vanlig medlem Elsa Boasson 2 301 Generalsekretær Av departement 1980
1984 Vanlig medlem Karen-Christine Friele 2 301 Generalsekretær Av departement 1980
1984 Vanlig medlem Per Øyvind Nielsen 1 301 Konsulent Av departement 1980
1984 Vanlig medlem Egil Willumsen 1 301 Medisinalråd Av departement 1980
1984 Vanlig medlem Gerd Evelyn Rødahl 2 301 Opplysningskonsul Av departement 1980
1984 Vanlig medlem Kjell Bjartveit 1 301 Overlege Av departement 1980
1984 Vanlig medlem Majlis Skrede 2 301 Sekretær Av departement 1980
1984 Vanlig medlem Tore Hoel 1 301 Konsulent I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Ebba Lund Hansen 2 717 Farmasøyt Av departement 1980
1984 Vanlig medlem Gudrun Svenkerud 2 1201 Sykepleier Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Kari Sundsbø Møllen 2 228 Ernæringsfysiolog Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Nils-Ivar Baalsrud 1 236 Seksjonsleder Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Ingar Ingerø 1 301 Bydelslege Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Ole S. Myrnes 1 301 Byråsjef Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Berthold Griynfeld 1 301 Førsteamanuensis Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Ola Offenberg 1 301 Førstekonsulent Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Else Karset 2 301 Førstekonsulent Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Frøydis Storvik 2 301 Konsulent Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Rigmor Vesje 2 301 Redaktør Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Rigmor Dahl 2 301 Sekretær Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Per Bustad 1 301 Soussjef Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Thor O. Rimejorde 1 301 Utdanningssjef Av departement 1980
1984 Vanlig varamedlem Anne Grete Taug Brekke 2 301 Ernæringslærer Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Lise Berit Johannessen 2 301 Redaktør Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Ann-Elise Rustad 2 301 Sosialsekretær Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Stein Evensen 1 301 Reservelege Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Inger Johanne Munkvold 2 1601 Husmor Av departement 1980
1985 Leder Helge Johannes Kolstad 1 122 Generalsekretær Av departement 1980 1985
1985 Sekretær, ikke medlem Marit Christie 2 220 Konsulent Av departement 1980
1985 Vanlig medlem Eva Homb 2 214 Daglig Leder Av departement 1980
1985 Vanlig medlem Reidun Stenvik 2 217 Fagsekretær Av departement 1982
1985 Vanlig medlem Øyvin Aarflot 1 219 Overlege Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Johan R. Ringdal 1 301 Direktør I statsråd 1980
1985 Vanlig medlem Erling Thorvaldsson 1 301 Generalsekretær Av andre 1980
1985 Vanlig medlem Elsa Boasson 2 301 Generalsekretær Av departement 1980
1985 Vanlig medlem Per Øyvind Nielsen 1 301 Konsulent Av departement 1980
1985 Vanlig medlem Gerd Evelyn Rødahl 2 301 Opplysningskonsul Av departement 1980
1985 Vanlig medlem Kjell Bjartveit 1 301 Overlege Av departement 1980
1985 Vanlig medlem Odd D. Vellar 1 301 Professor Av departement 1980
1985 Vanlig medlem Majlis Skrede 2 301 Sekretær Av departement 1980
1985 Vanlig medlem Hans-Petter Klemmetsen 1 301 Generalsekretær Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Vibeke Hammer Madsen 2 301 Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Kari Engelsgaar Kromann 2 301 Sosionom Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Dorothy Sørlie 2 301 Førstekonsulent Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Odd Wivegh 1 301 Generalsekretær Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Tor Skjervagen 1 301 Informasjonssjef Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Sissel Mantor 2 301 Konsulent Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Truls Brekke 1 301 Lege Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Georg Pettersen 1 301 Lege Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Per Valset 1 602 Organisasjonssjef Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Gudrun Svenkerud 2 1201 Sykepleier Av departement 1980
1985 Vanlig varamedlem Bibi Arstad 2 219 Førstekonsulent Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Kari Sundsbø Møllen 2 228 Ernæringsfysiolog Av departement 1980
1985 Vanlig varamedlem Nils-Ivar Baalsrud 1 236 Seksjonsleder Av departement 1980
1985 Vanlig varamedlem Frøydis Storvik 2 301 Konsulent Av departement 1980
1985 Vanlig varamedlem Rigmor Vesje 2 301 Redaktør Av departement 1980
1985 Vanlig varamedlem Rigmor Dahl 2 301 Sekretær Av departement 1980
1985 Vanlig varamedlem Per Bustad 1 301 Soussjef Av departement 1980
1985 Vanlig varamedlem Anne Grete Taug Brekke 2 301 Ernæringslærer Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Lise Berit Johannessen 2 301 Redaktør Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Ann-Elise Rustad 2 301 Sosialsekretær Av departement 1981
1985 Vanlig varamedlem Stein Evensen 1 301 Reservelege Av departement 1982
1985 Vanlig varamedlem Ragnar Akre-Aas 1 301 Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Erik Garsøen 1 301 Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Selva Kosiander 2 301 Informasjonssekre Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Kirsten Steenfeldt-Foss 2 301 Ledende Helsesøst Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Mona Evjen 2 301 Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Arne Kristoffersen 1 301 Konsulent Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Inger Johanne Munkvold 2 1601 Husmor Av departement 1980
1985 Vanlig varamedlem Liv Storli 2 1601 Av departement 1984
1986 Sekretær, ikke medlem Marit Christie 2 220 Konsulent Av departement 1980
1986 Vanlig medlem Eva Homb 2 214 Daglig Leder Av departement 1980
1986 Vanlig medlem Reidun Stenvik 2 217 Fagsekretær Av departement 1982
1986 Vanlig medlem Øyvin Aarflot 1 219 Overlege Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Johan R. Ringdal 1 301 Direktør I statsråd 1980
1986 Vanlig medlem Erling Thorvaldsson 1 301 Generalsekretær Av andre 1980
1986 Vanlig medlem Elsa Boasson 2 301 Generalsekretær Av departement 1980
1986 Vanlig medlem Per Øyvind Nielsen 1 301 Konsulent Av departement 1980
1986 Vanlig medlem Gerd Evelyn Rødahl 2 301 Opplysningskonsul Av departement 1980
1986 Vanlig medlem Kjell Bjartveit 1 301 Overlege Av departement 1980
1986 Vanlig medlem Odd D. Vellar 1 301 Professor Av departement 1980
1986 Vanlig medlem Majlis Skrede 2 301 Sekretær Av departement 1980
1986 Vanlig medlem Hans-Petter Klemmetsen 1 301 Generalsekretær Av departement 1983
1986 Vanlig medlem Vibeke Hammer Madsen 2 301 Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Kari Engelsgaar Kromann 2 301 Sosionom Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Dorothy Sørlie 2 301 Førstekonsulent Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Tor Skjervagen 1 301 Informasjonssjef Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Sissel Mantor 2 301 Konsulent Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Truls Brekke 1 301 Lege Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Georg Pettersen 1 301 Lege Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Odd Wivegh 1 301 Sjefsekretær Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Per Valset 1 602 Organisasjonssjef Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Gudrun Svenkerud 2 1201 Sykepleier Av departement 1980
1986 Vanlig varamedlem Bibi Arstad 2 219 Førstekonsulent Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Kari Sundsbø Møllen 2 228 Ernæringsfysiolog Av departement 1980
1986 Vanlig varamedlem Nils-Ivar Baalsrud 1 236 Seksjonsleder Av departement 1980
1986 Vanlig varamedlem Frøydis Storvik 2 301 Konsulent Av departement 1980
1986 Vanlig varamedlem Rigmor Vesje 2 301 Redaktør Av departement 1980
1986 Vanlig varamedlem Rigmor Dahl 2 301 Sekretær Av departement 1980
1986 Vanlig varamedlem Per Bustad 1 301 Soussjef Av departement 1980
1986 Vanlig varamedlem Anne Grete Taug Brekke 2 301 Ernæringslærer Av departement 1981
1986 Vanlig varamedlem Lise Berit Johannessen 2 301 Redaktør Av departement 1981
1986 Vanlig varamedlem Ann-Elise Rustad 2 301 Sosialsekretær Av departement 1981
1986 Vanlig varamedlem Stein Evensen 1 301 Reservelege Av departement 1982
1986 Vanlig varamedlem Ragnar Akre-Aas 1 301 Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Erik Garsøen 1 301 Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Selva Kosiander 2 301 Informasjonssekre Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Kirsten Steenfeldt-Foss 2 301 Ledende Helsesøst Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Mona Evjen 2 301 Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Arne Kristoffersen 1 301 Konsulent Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Inger Johanne Munkvold 2 1601 Husmor Av departement 1980
1986 Vanlig varamedlem Liv Storli 2 1601 Av departement 1984
1987 Sekretær, ikke medlem Marit Christie 2 220 Konsulent Av departement 1980
1987 Vanlig medlem Eva Homb 2 214 Daglig Leder Av departement 1980
1987 Vanlig medlem Reidun Stenvik 2 217 Av departement 1982
1987 Vanlig medlem Øyvin Aarflot 1 219 Overlege Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Truls Brekke 1 220 Lege Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Johan R. Ringdal 1 301 Direktør I statsråd 1980
1987 Vanlig medlem Erling Thorvaldsson 1 301 Generalsekretær 1980
1987 Vanlig medlem Elsa Boasson 2 301 Generalsekretær Av departement 1980
1987 Vanlig medlem Per Øyvind Nielsen 1 301 Konsulent Av departement 1980
1987 Vanlig medlem Gerd Evelyn Rødahl 2 301 Opplysningskons Av departement 1980
1987 Vanlig medlem Kjell Bjartveit 1 301 Overlege Av departement 1980
1987 Vanlig medlem Odd D. Vellar 1 301 Professor Av departement 1980
1987 Vanlig medlem Majlis Skrede 2 301 Sekretær Av departement 1980
1987 Vanlig medlem Magne Hustad 1 301 Generalsekretær Av departement 1983
1987 Vanlig medlem Kari Engelsgaar Kromann 2 301 Sosionom Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Dorothy Sørlie 2 301 Førstekonsulent Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Tor Skjervagen 1 301 Informasjonssje Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Georg Pettersen 1 301 Lege Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Sissel Mantor 2 301 Organisasjonsse Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Odd Wivegh 1 301 Sjefsekretær Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Per Valset 1 602 Organisasjonssj Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Gudrun Svenkerud 2 1201 Sykepleier Av departement 1980
1987 Vanlig varamedlem Bibi Arstad 2 219 Førstekonsulent Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Kari Sundsbø Møllen 2 228 Konsulent Av departement 1980
1987 Vanlig varamedlem Nils-Ivar Baalsrud 1 236 Seksjonsleder Av departement 1980
1987 Vanlig varamedlem Frøydis Storvik 2 301 Konsulent Av departement 1980
1987 Vanlig varamedlem Rigmor Vesje 2 301 Redaktør Av departement 1980
1987 Vanlig varamedlem Rigmor Dahl 2 301 Sekretær Av departement 1980
1987 Vanlig varamedlem Per Bustad 1 301 Soussjef Av departement 1980
1987 Vanlig varamedlem Anne Grete Taug Brekke 2 301 Ernæringslærer Av departement 1981
1987 Vanlig varamedlem Lise Berit Johannessen 2 301 Redaktør Av departement 1981
1987 Vanlig varamedlem Ann-Elise Rustad 2 301 Sosialsekretær Av departement 1981
1987 Vanlig varamedlem Stein Evensen 1 301 Reservelege Av departement 1982
1987 Vanlig varamedlem Mona Evjen 2 301 Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Petter Hysing 1 301 Informasjonssek Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Ragnar Akre-Aas 1 301 Kontorsjef Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Kirsten Steenfeldt-Foss 2 301 Ledende Helsesø Av departement 1984
1987 Vanlig varamedlem Martin Bjerke 1 301 Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Arne Kristoffersen 1 301 Konsulent Av departement 1985
1987 Vanlig varamedlem Inger Johanne Munkvold 2 1601 Husmor Av departement 1980
1987 Vanlig varamedlem Liv Storli 2 1601 Av departement 1984
1988 Sekretær, ikke medlem Marit Christie 2 220 Konsulent Av departement 1980
1988 Vanlig medlem Eva Homb 2 214 Daglig Leder Av departement 1980
1988 Vanlig medlem Reidun Stenvik 2 217 Av departement 1982
1988 Vanlig medlem Øyvin Aarflot 1 219 Overlege Av departement 1985
1988 Vanlig medlem Truls Brekke 1 220 Lege Av departement 1985
1988 Vanlig medlem Johan R. Ringdal 1 301 Direktør I statsråd 1980
1988 Vanlig medlem Erling Thorvaldsson 1 301 Generalsekretær 1980
1988 Vanlig medlem Elsa Boasson 2 301 Generalsekretær Av departement 1980
1988 Vanlig medlem Per Øyvind Nielsen 1 301 Konsulent Av departement 1980
1988 Vanlig medlem Gerd Evelyn Rødahl 2 301 Opplysningskons Av departement 1980
1988 Vanlig medlem Kjell Bjartveit 1 301 Overlege Av departement 1980
1988 Vanlig medlem Odd D. Vellar 1 301 Professor Av departement 1980
1988 Vanlig medlem Majlis Skrede 2 301 Sekretær Av departement 1980
1988 Vanlig medlem Hans-Petter Klemmetsen 1 301 Generalsekretær Av departement 1983
1988 Vanlig medlem Vibeke Hammer Madsen 2 301 Av departement 1984
1988 Vanlig medlem Kari Engelsgaar Kromann 2 301 Sosionom Av departement 1984
1988 Vanlig medlem Dorothy Sørlie 2 301 Førstekonsulent Av departement 1985
1988 Vanlig medlem Tor Skjervagen 1 301 Informasjonssje Av departement 1985
1988 Vanlig medlem Georg Pettersen 1 301 Lege Av departement 1985
1988 Vanlig medlem Sissel Mantor 2 301 Organisasjonsse Av departement 1985
1988 Vanlig medlem Odd Wivegh 1 301 Sjefsekretær Av departement 1985
1988 Vanlig medlem Per Valset 1 602 Organisasjonssj Av departement 1984
1988 Vanlig medlem Gudrun Svenkerud 2 1201 Sykepleier Av departement 1980
1988 Vanlig varamedlem Bibi Arstad 2 219 Førstekonsulent Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Kari Sundsbø Møllen 2 228 Konsulent Av departement 1980
1988 Vanlig varamedlem Nils-Ivar Baalsrud 1 236 Seksjonsleder Av departement 1980
1988 Vanlig varamedlem Frøydis Storvik 2 301 Konsulent Av departement 1980
1988 Vanlig varamedlem Rigmor Vesje 2 301 Redaktør Av departement 1980
1988 Vanlig varamedlem Rigmor Dahl 2 301 Sekretær Av departement 1980
1988 Vanlig varamedlem Per Bustad 1 301 Soussjef Av departement 1980
1988 Vanlig varamedlem Anne Grete Taug Brekke 2 301 Ernæringslærer Av departement 1981
1988 Vanlig varamedlem Lise Berit Johannessen 2 301 Redaktør Av departement 1981
1988 Vanlig varamedlem Ann-Elise Rustad 2 301 Sosialsekretær Av departement 1981
1988 Vanlig varamedlem Stein Evensen 1 301 Reservelege Av departement 1982
1988 Vanlig varamedlem Knut Haugen 2 301 Av departement 1984
1988 Vanlig varamedlem Inger Lundan 2 301 Informasjonssek Av departement 1984
1988 Vanlig varamedlem Ragnar Akre-Aas 1 301 Kontorsjef Av departement 1984
1988 Vanlig varamedlem Kirsten Steenfeldt-Foss 2 301 Ledende Helsesø Av departement 1984
1988 Vanlig varamedlem Mona Evjen 2 301 Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Arne Kristoffersen 1 301 Konsulent Av departement 1985
1988 Vanlig varamedlem Inger Johanne Munkvold 2 1601 Husmor Av departement 1980
1988 Vanlig varamedlem Liv Storli 2 1601 Av departement 1984
1989 Sekretær, ikke medlem Marit Christie 2 301 Førstekonsulent Av departement 1980
1989 Vanlig medlem Gunn-Kari Bakke Støen 2 0 Konsulent Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Hans Asbjørn Holm 1 0 Lege Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Bjørn Omar Evju 1 0 Lege Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Inger S. Johannesson 2 0 Sjefsekretær Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Eva Homb 2 214 Daglig Leder Av departement 1980
1989 Vanlig medlem Øyvin Aarflot 1 219 Overlege Av departement 1985
1989 Vanlig medlem Bibi Arstad 2 219 Førstekonsulent Av departement 1985 1989
1989 Vanlig medlem Tore Sanner 1 219 Professor Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Kjell Bjartveit 1 301 Adm. Overlege Av departement 1980
1989 Vanlig medlem Johan R. Ringdal 1 301 Direktør I statsråd 1980
1989 Vanlig medlem Elsa Boasson 2 301 Generalsekretær Av departement 1980
1989 Vanlig medlem Odd D. Vellar 1 301 Professor Av departement 1980
1989 Vanlig medlem Majlis Skrede 2 301 Sekretær Av departement 1980
1989 Vanlig medlem Kari Engelsgaar Kromann 2 301 Sosionom Av departement 1984
1989 Vanlig medlem Dorothy Sørlie 2 301 Førstekonsulent Av departement 1985
1989 Vanlig medlem Sissel Mantor 2 301 Organisasjonsse Av departement 1985
1989 Vanlig medlem Helga Skåden 2 301 Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Liv Anne Andreassen 2 301 Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Nina Koefoed 2 301 Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Berit Asker Krogh 2 301 Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Harald Pors Munitz 1 301 Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Kjell-Olav B. Svendsen 1 301 Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Cæcilie Riis 2 301 Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Per Harald Arne Antonsen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Kristin Schjeld Mathiesen 2 301 Konsulent Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Per Valset 1 602 Organisasjonssj Av departement 1984
1989 Vanlig medlem Gudrun Svenkerud 2 1201 Sykepleier Av departement 1980
1989 Vanlig varamedlem Tor Erik Danielsen 1 0 Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Tom Grimsrud 1 0 Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Kari Lassen Grendahl 2 1601 Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Turid Sørbrøden 2 101 Reservelege Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Reidun Stenvik 2 217 Av departement 1982
1989 Vanlig varamedlem Rigmor Vesje 2 301 Redaktør Av departement 1980
1989 Vanlig varamedlem Per Bustad 1 301 Soussjef Av departement 1980
1989 Vanlig varamedlem Lise Berit Johannessen 2 301 Redaktør Av departement 1981
1989 Vanlig varamedlem Ragnar Akre-Aas 1 301 Kontorsjef Av departement 1984
1989 Vanlig varamedlem Kirsten Steenfeldt-Foss 2 301 Ledende Helsesø Av departement 1984
1989 Vanlig varamedlem Kjell Erik Øie 1 301 Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Arne Heimdal 1 301 Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Bodil Lawrence Ravn 2 301 Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Karl Hogseth 1 301 Avdelingsleder Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Per Nygaard 1 301 Byråsjef Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Jan Egil Aase 1 301 Byråsjef Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Anne Kristine Hognestad 2 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Knut Grøtan 1 301 Konsulent Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Geir Riise 1 301 Lege Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Christian Fredr Borchgrevink 1 301 Professor Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Odd Helge Askevold 1 301 Spesiallege Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Stein Hval 1 401 Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Liv Storli 2 1601 Av departement 1984
1990 Nestleder Hans Asbjørn Holm 1 301 Lege Av departement 1989
1990 Sekretær, ikke medlem Marit Christie 2 301 Førstekonsulent Av departement 1980
1990 Vanlig medlem Gunn-Kari Støen 2 0 Konsulent Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Bjørn Omar Evju 1 0 Lege Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Inger S. Johannesson 2 0 Sjefsekretær Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Tore Sanner 1 219 Professor Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Kjell Bjartveit 1 301 Adm. Overlege Av departement 1980
1990 Vanlig medlem Johan R. Ringdal 1 301 Direktør I statsråd 1980
1990 Vanlig medlem Elsa Boasson 2 301 Generalsekretær Av departement 1980
1990 Vanlig medlem Odd D. Vellar 1 301 Professor Av departement 1980
1990 Vanlig medlem Majlis Skrede 2 301 Sekretær Av departement 1980
1990 Vanlig medlem Kari Engelsgaar Kromann 2 301 Sosionom Av departement 1984
1990 Vanlig medlem Dorothy Sørlie 2 301 Førstekonsulent Av departement 1985
1990 Vanlig medlem Sissel Mantor 2 301 Organisasjonsse Av departement 1985
1990 Vanlig medlem Helga Skåden 2 301 Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Nina Koefoed 2 301 Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Berit Asker Krogh 2 301 Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Harald Pors Munitz 1 301 Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Kjell-Ola Svendsen 1 301 Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Cæcilie Riis 2 301 Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Per Harald Arne Antonsen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Kristin Schjeld Mathiesen 2 301 Konsulent Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Andree Levorsen 1 301 Daglig Leder Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Mai Dalen 2 301 Underdirektør Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Per Valset 1 602 Organisasjonssj Av departement 1984
1990 Vanlig medlem Guro Bøen 2 602 Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Gudrun Svenkerud 2 1201 Sykepleier Av departement 1980
1990 Vanlig varamedlem Kari Lassen Grendahl 2 0 Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Tor Erik Danielsen 1 0 Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Tom Grimsrud 1 0 Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Aase P. Gjerde 2 0 Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Anne Marie Müller 2 0 Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Turid Sørbrøden 2 101 Reservelege Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Reidun Stenvik 2 217 Av departement 1982
1990 Vanlig varamedlem Rigmor Vesje 2 301 Redaktør Av departement 1980
1990 Vanlig varamedlem Per Bustad 1 301 Soussjef Av departement 1980
1990 Vanlig varamedlem Lise Berit Johannessen 2 301 Redaktør Av departement 1981
1990 Vanlig varamedlem Ragnar Akre-Aas 1 301 Kontorsjef Av departement 1984
1990 Vanlig varamedlem Kirsten Steenfeldt-Foss 2 301 Ledende Helsesø Av departement 1984
1990 Vanlig varamedlem Kjell Erik Øie 1 301 Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Arne Heimdal 1 301 Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Bodil Lawrence Ravn 2 301 Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Karl Hogseth 1 301 Avdelingsleder Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Per Nygaard 1 301 Byråsjef Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Jan Egil Aase 1 301 Byråsjef Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Anne Kristine Hognestad 2 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Knut Grøtan 1 301 Konsulent Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Geir Riise 1 301 Lege Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Christian Fredr Borchgrevink 1 301 Professor Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Odd Helge Askevold 1 301 Spesiallege Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Veslemøy Vatne 2 301 Laboratoriekjem Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Stein Hval 1 401 Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Liv Storli 2 1601 Av departement 1984
1991 Leder Kjell Olav B. Svendsen 1 301 Generalsekretær Av departement 1989
1991 Nestleder Hans Asbjørn Holm 1 301 Lege Av departement 1989
1991 Nestleder Gudrun Svenkerud 2 1201 Sykepleier Av departement 1980
1991 Sekretær, ikke medlem Marit Christie 2 301 Førstekonsulent Av departement 1980
1991 Vanlig medlem Gunn-Kari Støen 2 0 Konsulent Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Bjørn Omar Evju 1 0 Lege Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Nina Waaler 2 0 Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Ulla Vretung 2 0 Konsulent Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Else Myhren Repål 2 217 Organisasjonsse Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Tore Sanner 1 219 Forskningssjef Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Kjell Bjartveit 1 301 Adm. Overlege Av departement 1980
1991 Vanlig medlem Johan R. Ringdal 1 301 Direktør I statsråd 1980
1991 Vanlig medlem Elsa Boasson 2 301 Generalsekretær Av departement 1980
1991 Vanlig medlem Odd D. Vellar 1 301 Professor Av departement 1980
1991 Vanlig medlem Majlis Skrede 2 301 Sekretær Av departement 1980
1991 Vanlig medlem Kari Engelsgaar Kromann 2 301 Sosionom Av departement 1984
1991 Vanlig medlem Dorothy Sørlie 2 301 Førstekons Av departement 1985
1991 Vanlig medlem Sissel Mantor 2 301 Generalsekretær Av departement 1985
1991 Vanlig medlem Helga Skåden 2 301 Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Nina Koefoed 2 301 Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Harald Pors Munitz 1 301 Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Cæcilie Riis 2 301 Førstekons Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Per Harald Arne Antonsen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Kristin Schjeld Mathiesen 2 301 Konsulent Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Knut Grøtan 1 301 Konsulent Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Odd Helge Askevold 1 301 Spesiallege Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Andree Levorsen 1 301 Daglig Led Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Mai Dalen 2 301 Underdirektør Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Anne-Kjersti Langefoss 2 301 Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Kirsten M Weidemann 2 301 Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Stine Sem 2 301 Avdelingsingeni Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Per Valset 1 602 Organisasj Av departement 1984
1991 Vanlig medlem Guro Bøen 2 602 Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Kari Lassen Grendahl 2 0 Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Tor Erik Danielsen 1 0 Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Tom Grimsrud 1 0 Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Inger S. Johannesson 2 0 Sjefsekretær Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Aase P. Gjerde 2 0 Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Anne Marie Müller 2 0 Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Bodil Blaker 2 0 Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Brynjulf Bjørklid 1 0 Førstekons Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Svein Jacobsen 1 0 Fylkestann Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Tove Kolset 2 0 Informasjo Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Turid Sørbrøden 2 101 Reserveleg Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Reidun Stenvik 2 217 Av departement 1982
1991 Vanlig varamedlem Rigmor Vesje 2 301 Redaktør Av departement 1980
1991 Vanlig varamedlem Per Bustad 1 301 Soussjef Av departement 1980
1991 Vanlig varamedlem Lise Berit Johannessen 2 301 Redaktør Av departement 1981
1991 Vanlig varamedlem Ragnar Akre-Aas 1 301 Kontorsjef Av departement 1984
1991 Vanlig varamedlem Kirsten Steenfeldt-Foss 2 301 Ledende He Av departement 1984
1991 Vanlig varamedlem Kjell Erik Øie 1 301 Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Arne Heimdal 1 301 Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Berit Asker Krogh 2 301 Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Bodil Lawrence Ravn 2 301 Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Karl Hogseth 1 301 Avdelingsleder Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Geir Riise 1 301 Bedriftslege Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Per Nygaard 1 301 Byråsjef Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Jan Egil Aase 1 301 Byråsjef Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Anne Kristine Hognestad 2 301 Førstekons Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Christian Fredr Borchgrevink 1 301 Professor Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Veslemøy Vatne 2 301 Laboratoriekjem Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Elisabeth Eckbo 2 301 Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Ragnhild Høisæth 2 301 Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Kari Villars-Dahl 2 301 Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Lisbeth Hårstad 2 301 Utredningsleder Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Stein Hval 1 401 Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Liv Storli 2 1601 Av departement 1984
1991 Vanlig varamedlem Kari Berg 2 2012 Direktør Av departement 1991
1992 Leder Gudrun Svenkerud 2 1201 Psykiatrisk Syk Av departement 1980
1992 Sekretær, ikke medlem Marit Christie 2 301 Rådgiver Av departement 1980
1992 Vanlig medlem Gunn-Kari Støen 2 0 Konsulent Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Nina Waaler 2 0 Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Svein Jacobsen 1 0 Fylkestannlege Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Ulla Vretung 2 0 Konsulent Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Michael Brenna 1 0 Av andre 1992
1992 Vanlig medlem Hans Ekornholmen 1 0 Av andre 1992
1992 Vanlig medlem Anne Kristoffer Holo 2 0 Av andre 1992
1992 Vanlig medlem Guri Kogstad 2 0 Av andre 1992
1992 Vanlig medlem Inger R. Laake 2 0 Av andre 1992
1992 Vanlig medlem Arild Yri 1 0 Av andre 1992
1992 Vanlig medlem Tore Sanner 1 219 Forskningssjef Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Kjell Bjartveit 1 301 Adm. Overlege Av departement 1980
1992 Vanlig medlem Odd D. Vellar 1 301 Professor Av departement 1980
1992 Vanlig medlem Majlis Skrede 2 301 Sekretær Av departement 1980
1992 Vanlig medlem Kari Engelsgaar Kromann 2 301 Pensjonist Av departement 1984
1992 Vanlig medlem Sissel Mantor 2 301 Generalsekretær Av departement 1985
1992 Vanlig medlem Helga Skåden 2 301 Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Berit Asker Krogh 2 301 Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Harald Pors Munitz 1 301 Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Kjell Olav B. Svendsen 1 301 Bydelslege Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Per Harald Arne Antonsen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Cæcilie Riis 2 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Knut Grøtan 1 301 Konsulent Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Odd Helge Askevold 1 301 Rådgiver Av departement 1989
1992 Vanlig medlem Andree Levorsen 1 301 Daglig Leder Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Mai Dalen 2 301 Underdirektør Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Anne-Kjersti Langefoss 2 301 Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Kirsten M Weidemann 2 301 Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Stine Sem 2 301 Avdelingsingeni Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Else Myhren Repål 2 301 Organisasjonsse Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Ellen Brynildsen 2 301 Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Per Valset 1 602 Organisasjonssj Av departement 1984
1992 Vanlig medlem Guro Bøen 2 602 Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Bjørn Skau 1 602 Sykehussjef Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Kari Lassen Grendahl 2 0 Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Tom Grimsrud 1 0 Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Inger S. Johannesson 2 0 Sjefsekretær Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Aase P. Gjerde 2 0 Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Anne Marie Müller 2 0 Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Bodil Blaker 2 0 Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Brynjulf Bjørklid 1 0 Førstekonsulent Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Tove Kolset 2 0 Informasjonssje Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Haakon Aars 1 0 Av andre 1992
1992 Vanlig varamedlem Solveig Bergersen 2 0 Av andre 1992
1992 Vanlig varamedlem Anne Marie Hernæs 2 0 Av andre 1992
1992 Vanlig varamedlem Anne Marie Mikkelsen 2 0 Av andre 1992
1992 Vanlig varamedlem Randi Talset 2 0 Av andre 1992
1992 Vanlig varamedlem Kjell A. Wahl 1 0 Av andre 1992
1992 Vanlig varamedlem Turid Sørbrøden 2 101 Reservelege Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Reidun Stenvik 2 217 Av departement 1982
1992 Vanlig varamedlem Johan R. Ringdal 1 301 Direktør I statsråd 1980
1992 Vanlig varamedlem Lise Berit Johannessen 2 301 Redaktør Av departement 1981
1992 Vanlig varamedlem Ragnar Akre-Aas 1 301 Kontorsjef Av departement 1984
1992 Vanlig varamedlem Kirsten Steenfeldt-Foss 2 301 Ledende Helsesø Av departement 1984
1992 Vanlig varamedlem Kjell Erik Øie 1 301 Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Arne Heimdal 1 301 Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Geir Riise 1 301 Bedriftslege Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Jan Egil Aase 1 301 Byråsjef Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Anne Kristine Hognestad 2 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Christian Fredr Borchgrevink 1 301 Professor Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Veslemøy Vatne 2 301 Laboratoriekjem Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Elisabeth Eckbo 2 301 Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Ragnhild Høisæth 2 301 Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Kari Villars-Dahl 2 301 Avdelingsingeni Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Kari Berg 2 301 Førstekonsulent Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Lisbeth Hårstad 2 301 Utredningsleder Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Stein Hval 1 401 Av departement 1989
1993 Leder Gudrun Svenkerud 2 1201 Psykiatrisk Syk Av andre 1980
1993 Nestleder Svein Jacobsen 1 0 Fylkestannlege Av andre 1991
1993 Sekretær, ikke medlem Marit Christie 2 301 Rådgiver Av andre 1980
1993 Vanlig medlem Gunn-Kari Støen 2 0 Konsulent Av andre 1989
1993 Vanlig medlem Ulla Vretung 2 0 Konsulent Av andre 1991
1993 Vanlig medlem Michael Brenna 1 0 Av andre 1992
1993 Vanlig medlem Hans Ekornholmen 1 0 Av andre 1992
1993 Vanlig medlem Anne Kristoffer Holo 2 0 Av andre 1992
1993 Vanlig medlem Guri Kogstad 2 0 Av andre 1992
1993 Vanlig medlem Inger R. Laake 2 0 Av andre 1992
1993 Vanlig medlem Arild Yri 1 0 Av andre 1992
1993 Vanlig medlem Atle Wærsted 1 0 Av andre 1993
1993 Vanlig medlem Tore Sanner 1 219 Forskningssjef Av andre 1989
1993 Vanlig medlem Kjell Bjartveit 1 301 Adm. Overlege Av andre 1980
1993 Vanlig medlem Odd D. Vellar 1 301 Professor Av andre 1980
1993 Vanlig medlem Kari Engelsgaar Kromann 2 301 Pensjonist Av andre 1984
1993 Vanlig medlem Harald Pors Munitz 1 301 Av andre 1989
1993 Vanlig medlem Kjell Olav B. Svendsen 1 301 Bydelslege Av andre 1989
1993 Vanlig medlem Per Harald Arne Antonsen 1 301 Førstekonsulent Av andre 1989
1993 Vanlig medlem Cæcilie Riis 2 301 Førstekonsulent Av andre 1989
1993 Vanlig medlem Knut Grøtan 1 301 Konsulent Av andre 1989
1993 Vanlig medlem Odd Helge Askevold 1 301 Ridgiver Av andre 1989
1993 Vanlig medlem Andrée Levorsen 1 301 Daglig Leder Av andre 1990
1993 Vanlig medlem Anne-Kjersti Langefoss 2 301 Av andre 1991
1993 Vanlig medlem Kirsten M Weidemann 2 301 Av andre 1991
1993 Vanlig medlem Stine Sem 2 301 Avdelingsingeni Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Else Myhren Repål 2 301 Organisasjonsse Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Ellen Brynildsen 2 301 Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Rolf Bjørnstad 1 301 Avdelingsingeni Av andre 1993
1993 Vanlig medlem Per Valset 1 602 Organisasjonssj Av andre 1984
1993 Vanlig medlem Bjørn Skau 1 602 Sykehussjef Av andre 1992
1993 Vanlig varamedlem Tom Grimsrud 1 0 Av andre 1989
1993 Vanlig varamedlem Inger S. Johannesson 2 0 Sjefsekretær Av andre 1989
1993 Vanlig varamedlem Aase P. Gjerde 2 0 Av andre 1990
1993 Vanlig varamedlem Anne Marie Müller 2 0 Av andre 1990
1993 Vanlig varamedlem Brynjulf Bjørklid 1 0 Førstekonsulent Av andre 1991
1993 Vanlig varamedlem Tove Kolset 2 0 Informasjonssje Av andre 1991
1993 Vanlig varamedlem Haakon Aars 1 0 Av andre 1992
1993 Vanlig varamedlem Solveig Bergersen 2 0 Av andre 1992
1993 Vanlig varamedlem Anne Marie Hernæs 2 0 Av andre 1992
1993 Vanlig varamedlem Anne Marie Mikkelsen 2 0 Av andre 1992
1993 Vanlig varamedlem Randi Talset 2 0 Av andre 1992
1993 Vanlig varamedlem Kjell A. Wahl 1 0 Av andre 1992
1993 Vanlig varamedlem Turid Sørbrøden 2 101 Reservelege Av andre 1989
1993 Vanlig varamedlem Reidun Stenvik 2 217 Av andre 1982
1993 Vanlig varamedlem Johan R. Ringdal 1 301 Direktør Av andre 1980
1993 Vanlig varamedlem Kirsten Steenfeldt-Foss 2 301 Ledende Helsesø Av andre 1984
1993 Vanlig varamedlem Kjell Erik Øie 1 301 Av andre 1989
1993 Vanlig varamedlem Geir Riise 1 301 Bedriftslege Av andre 1989
1993 Vanlig varamedlem Jan Egil Aase 1 301 Byråsjef Av andre 1989
1993 Vanlig varamedlem Anne Kristine Hognestad 2 301 Førstekonsulent Av andre 1989
1993 Vanlig varamedlem Veslemøy Vatne 2 301 Laboratoriekjem Av andre 1990
1993 Vanlig varamedlem Ragnhild Høisæth 2 301 Av andre 1991
1993 Vanlig varamedlem Kari Villars-Dahl 2 301 Avdelingsingeni Av andre 1991
1993 Vanlig varamedlem Kari Berg 2 301 Utdanningsdirek Av andre 1991
1993 Vanlig varamedlem Lisbeth Hårstad 2 301 Utredningsleder Av andre 1991
1993 Vanlig varamedlem Marianne Nagell-Erichsen 2 301 Av andre 1993
1993 Vanlig varamedlem Stein Hval 1 401 Av andre 1989
1993 Vanlig varamedlem Kari Tove Elvbakken 2 1201 Konsulent Av andre 1993
1994 Leder Svein Jacobsen 1 Fylkestannlege Av andre 1991
1994 Nestleder Arild Yri 1 Av andre 1992
1994 Sekretær, ikke medlem Inger Onsøyen 2 301 Konsulent Av andre 1994
1994 Vanlig medlem Gunn-Kari Støen 2 Konsulent Av andre 1989
1994 Vanlig medlem Inger S. Johannesson 2 Sjefsekretár Av andre 1989 1994
1994 Vanlig medlem Ulla Vretung 2 Konsulent Av andre 1991
1994 Vanlig medlem Brynjulf Bjørklid 1 Førstekonsulent Av andre 1991 1994
1994 Vanlig medlem Hans Ekornholmen 1 Av andre 1992
1994 Vanlig medlem Anne Kristoffer Holo 2 Av andre 1992
1994 Vanlig medlem Guri Kogstad 2 Av andre 1992
1994 Vanlig medlem Inger R. Laake 2 Av andre 1992
1994 Vanlig medlem Atle Wærsted 1 Av andre 1993
1994 Vanlig medlem Esther Gjertsen 2 Av andre 1994
1994 Vanlig medlem Mette Hvalstad 2 Av andre 1994
1994 Vanlig medlem Tore Sanner 1 219 Forskningssjef Av andre 1989
1994 Vanlig medlem Kari Guttormsen 2 219 Spesialkonsulen Av andre 1994
1994 Vanlig medlem Odd D. Vellar 1 301 Professor Av andre 1980
1994 Vanlig medlem Marit Christie 2 301 Rådgiver Av andre 1980
1994 Vanlig medlem Kari Engelsgaar Kromann 2 301 Pensjonist Av andre 1984
1994 Vanlig medlem Harald Pors Munitz 1 301 Av andre 1989
1994 Vanlig medlem Kjell Olav B. Svendsen 1 301 Bydelslege Av andre 1989
1994 Vanlig medlem Per Harald Arne Antonsen 1 301 Førstekonsulent Av andre 1989
1994 Vanlig medlem Cæcilie Riis 2 301 Førstekonsulent Av andre 1989
1994 Vanlig medlem Knut Grøtan 1 301 Førstekonsulent Av andre 1989
1994 Vanlig medlem Odd Helge Askevold 1 301 Ridgiver Av andre 1989
1994 Vanlig medlem Andrée Levorsen 1 301 Daglig Leder Av andre 1990
1994 Vanlig medlem Anne-Kjersti Langefoss 2 301 Av andre 1991
1994 Vanlig medlem Kirsten M Weidemann 2 301 Av andre 1991
1994 Vanlig medlem Else Myhren Repål 2 301 Organisasjonsse Av departement 1991
1994 Vanlig medlem Ellen Brynildsen 2 301 Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Haakon Aars 1 301 Lege Av andre 1992 1994
1994 Vanlig medlem Rolf Bjørnstad 1 301 Avdelingsingeni Av andre 1993
1994 Vanlig medlem Per Valset 1 602 Organisasjonssj Av andre 1984
1994 Vanlig medlem Bjørn Skau 1 703 Sykehussjef Av andre 1992
1994 Vanlig medlem Gudrun Svenkerud 2 1201 Psykiatrisk Syk Av andre 1980
1994 Vanlig varamedlem Tom Grimsrud 1 Av andre 1989
1994 Vanlig varamedlem Aase P. Gjerde 2 Av andre 1990
1994 Vanlig varamedlem Anne Marie Müller 2 Av andre 1990
1994 Vanlig varamedlem Tove Kolset 2 Informasjonssje Av andre 1991
1994 Vanlig varamedlem Solveig Bergersen 2 Av andre 1992
1994 Vanlig varamedlem Anne Marie Hernæs 2 Av andre 1992
1994 Vanlig varamedlem Anne Marie Mikkelsen 2 Av andre 1992
1994 Vanlig varamedlem Randi Talset 2 Av andre 1992
1994 Vanlig varamedlem Kjell A. Wahl 1 Av andre 1992
1994 Vanlig varamedlem Thomas Øye 1 Av andre 1994
1994 Vanlig varamedlem Marie-An Evensen 2 Av andre 1994
1994 Vanlig varamedlem Sølvi Sæle 2 Av andre 1994
1994 Vanlig varamedlem Dag Arne Syverinsen 1 Av andre 1994
1994 Vanlig varamedlem Turid Sørbrøden 2 101 Reservelege Av andre 1989
1994 Vanlig varamedlem Reidun Stenvik 2 217 Av andre 1982
1994 Vanlig varamedlem Kirsten Steenfeldt-Foss 2 301 Ledende Helsesø Av andre 1984
1994 Vanlig varamedlem Kjell Er Ïie 1 301 Av andre 1989
1994 Vanlig varamedlem Geir Riise 1 301 Bedriftslege Av andre 1989
1994 Vanlig varamedlem Jan Egil Aase 1 301 Byrisjef Av andre 1989
1994 Vanlig varamedlem Anne Kristine Hognestad 2 301 Førstekonsulent Av andre 1989
1994 Vanlig varamedlem Veslemøy Vatne 2 301 Laboratoriekjem Av andre 1990
1994 Vanlig varamedlem Ragnhild Høisæth 2 301 Av andre 1991
1994 Vanlig varamedlem Kari Villars-Dahl 2 301 Avdelingsingeni Av andre 1991
1994 Vanlig varamedlem Kari Berg 2 301 Utdanningsdirek Av andre 1991
1994 Vanlig varamedlem Lisbeth Hårstad 2 301 Utredningsleder Av andre 1991
1994 Vanlig varamedlem Marianne Nagell-Erichsen 2 301 Av andre 1993
1994 Vanlig varamedlem Hanne Muller 2 301 Av andre 1993
1994 Vanlig varamedlem Gerd Mar Brandt 2 301 Av andre 1994
1994 Vanlig varamedlem Kim E. Hagen Hannisdal 1 301 Konsulent Av andre 1994
1994 Vanlig varamedlem Stein Hval 1 401 Av andre 1989
1994 Vanlig varamedlem Kari Tove Elvbakken 2 1201 Stipendiat Av andre 1993
1995 Andre tilknyttede personer Cæcilie Riis 2 301 Førstekonsulent Av andre 1989
1995 Andre tilknyttede personer Knut Grøtan 1 301 Førstekonsulent Av andre 1989
1995 Andre tilknyttede personer Odd Helge Askevold 1 301 Rådgiver Av andre 1989
1995 Andre tilknyttede personer Lisbeth Hårstad 2 301 Utredningsleder Av andre 1991
1995 Andre tilknyttede personer Kari Berg 2 2003 Utdanningsdirek Av andre 1991
1995 Leder Svein Jacobsen 1 602 Fylkestannlege Av andre 1991
1995 Nestleder Arild Yri 1 Av andre 1992
1995 Nestleder Marit Christie 2 301 Rådgiver Av andre 1980
1995 Sekretær, ikke medlem Inger Onsøyen 2 301 Konsulent Av andre 1994
1995 Sekretær, ikke medlem Marianne Sperre 2 301 Kontorsjef Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Gunn-Kari Støen 2 Konsulent Av andre 1989
1995 Vanlig medlem Anne Marie Müller 2 Av andre 1990
1995 Vanlig medlem Ulla Vretung 2 Konsulent Av andre 1991
1995 Vanlig medlem Hans Ekornholmen 1 Av andre 1992
1995 Vanlig medlem Inger R. Laake 2 Av andre 1992
1995 Vanlig medlem Marie-An Evensen 2 Av andre 1994
1995 Vanlig medlem Esther Gjertsen 2 Av andre 1994
1995 Vanlig medlem Mette Hvalstad 2 Av andre 1994
1995 Vanlig medlem Gunn Elin Bjørneboe 2 Direktør Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Tore Sanner 1 219 Forskningssjef Av andre 1989
1995 Vanlig medlem Kari Guttormsen 2 219 Spesialkonsulen Av andre 1994
1995 Vanlig medlem Guri Kogstad 2 219 Av andre 1995
1995 Vanlig medlem Sidsel Graff-Iversen 2 219 Av andre 1995
1995 Vanlig medlem Odd D. Vellar 1 301 Professor Av andre 1980
1995 Vanlig medlem Harald Pors Munitz 1 301 Av andre 1989
1995 Vanlig medlem Per Harald Arne Antonsen 1 301 Førstekonsulent Av andre 1989
1995 Vanlig medlem Andrée Levorsen 1 301 Daglig Leder Av andre 1990
1995 Vanlig medlem Kirsten M Weidemann 2 301 Av andre 1991
1995 Vanlig medlem Ellen Brynildsen 2 301 Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Rolf Bjørnstad 1 301 Avdelingsingeni Av andre 1993
1995 Vanlig medlem Kim E. Hagen Hannisdal 1 301 Konsulent Av andre 1994
1995 Vanlig medlem Per Valset 1 602 Organisasjonssj Av andre 1984
1995 Vanlig medlem Bjørn Skau 1 703 Sykehussjef Av andre 1992
1995 Vanlig medlem Gudrun Svenkerud 2 1201 Psykiatrisk Syk Av andre 1980
1995 Vanlig medlem Berit Forbord Moen 2 1601 Av andre 1995
1995 Vanlig varamedlem Tom Grimsrud 1 Av andre 1989
1995 Vanlig varamedlem Aase P. Gjerde 2 Av andre 1990
1995 Vanlig varamedlem Tove Kolset 2 Informasjonssje Av andre 1991
1995 Vanlig varamedlem Anne Marie Mikkelsen 2 Av andre 1992
1995 Vanlig varamedlem Randi Talset 2 Av andre 1992
1995 Vanlig varamedlem Kjell A. Wahl 1 Av andre 1992
1995 Vanlig varamedlem Atle Wærsted 1 Av andre 1993
1995 Vanlig varamedlem Sølvi Sæle 2 Av andre 1994
1995 Vanlig varamedlem Dag Arne Syverinsen 1 Av andre 1994
1995 Vanlig varamedlem Per Chr. Bjørnstad 1 Av andre 1995
1995 Vanlig varamedlem Merete Rørvik Haaver 2 Av andre 1995
1995 Vanlig varamedlem Torill Enger Karlsen 2 Av andre 1995
1995 Vanlig varamedlem Øyvind Stubsjøen 1 Av andre 1995
1995 Vanlig varamedlem Bente Tallaksen 2 Av andre 1995
1995 Vanlig varamedlem Turid Sørbrøden 2 101 Reservelege Av andre 1989
1995 Vanlig varamedlem Reidun Stenvik 2 217 Av andre 1982
1995 Vanlig varamedlem Arne Fagerlie 1 219 Plan- Og Utdann Av andre 1995
1995 Vanlig varamedlem Kirsten Steenfeldt-Foss 2 301 Ledende Helsesø Av andre 1984
1995 Vanlig varamedlem Kjell Erik Øie 1 301 Av andre 1989
1995 Vanlig varamedlem Geir Riise 1 301 Bedriftslege Av andre 1989
1995 Vanlig varamedlem Jan Egil Aase 1 301 Byråsjef Av andre 1989
1995 Vanlig varamedlem Anne Kristine Hognestad 2 301 Førstekonsulent Av andre 1989
1995 Vanlig varamedlem Kari Villars-Dahl 2 301 Avdelingsingeni Av andre 1991
1995 Vanlig varamedlem Marianne Nagell-Erichsen 2 301 Av andre 1993
1995 Vanlig varamedlem Gerd Mar Brandt 2 301 Av andre 1994
1995 Vanlig varamedlem Thomas Øye 1 301 Førstekonsulent Av andre 1994
1995 Vanlig varamedlem Kirsti Knutsen 2 301 Av andre 1995
1995 Vanlig varamedlem Aase Darrud 2 819 Fysioterapeut Av andre 1995
1995 Vanlig varamedlem Kari Tove Elvbakken 2 1201 Stipendiat Av andre 1993
1995 Vanlig varamedlem Mari-Lise Sjong 2 1601 Av andre 1995
1996 Andre tilknyttede personer Lise Arntsen Hauge 2 216 Utredningsleder Av departement 1996
1996 Andre tilknyttede personer Ingebjørg Johannessen 2 230 Førstekonsulent Av departement 1996
1996 Leder Svein Jacobsen 1 602 Fylkestannlege Av andre 1991
1996 Nestleder Marit Christie 2 301 Rådgiver Av andre 1980
1996 Sekretær, ikke medlem Marianne Sperre 2 301 Kontorsjef Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Anne Marie Müller 2 Av andre 1990
1996 Vanlig medlem Hans Ekornholmen 1 Av andre 1992
1996 Vanlig medlem Inger R. Laake 2 Av andre 1992
1996 Vanlig medlem Esther Gjertsen 2 Av andre 1994
1996 Vanlig medlem Mette Hvalstad 2 Av andre 1994
1996 Vanlig medlem Marie-Anne Ramu Evensen 2 Av andre 1994
1996 Vanlig medlem Gunn Elin Bjørneboe 2 Direktør Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Tore Sanner 1 219 Forskningssjef Av andre 1989
1996 Vanlig medlem Kari Guttormsen 2 219 Spesialkonsulen Av andre 1994
1996 Vanlig medlem Guri Kogstad 2 219 Av andre 1995
1996 Vanlig medlem Sidsel Graff-Iversen 2 219 Av andre 1995
1996 Vanlig medlem Harald Pors Muniz 1 301 Av andre 1989
1996 Vanlig medlem Per Harald Arne Antonsen 1 301 Førstekonsulent Av andre 1989
1996 Vanlig medlem Andrée Levorsen 1 301 Daglig Leder Av andre 1990
1996 Vanlig medlem Kirsten M. Weidemann 2 301 Av andre 1991
1996 Vanlig medlem Kim E. Hagen Hannisdal 1 301 Konsulent Av andre 1994
1996 Vanlig medlem Marit Tovsen 2 301 Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Per Valset 1 602 Organisasjonssj Av andre 1984
1996 Vanlig medlem Harald Tronvik 1 627 Fylkeskultursje Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Bjørn Skau 1 703 Sykehussjef Av andre 1992
1996 Vanlig medlem Aase Darrud 2 819 Fysioterapeut Av andre 1995
1996 Vanlig medlem Berit Forbord Moen 2 1601 Av andre 1995
1996 Vanlig varamedlem Tom Grimsrud 1 Av andre 1989
1996 Vanlig varamedlem Gunn-Kari Støen 2 Konsulent Av andre 1989
1996 Vanlig varamedlem Tove Kolset 2 Informasjonssje Av andre 1991
1996 Vanlig varamedlem Anne Marie Mikkelsen 2 Av andre 1992
1996 Vanlig varamedlem Kjell A. Wahl 1 Av andre 1992
1996 Vanlig varamedlem Randi Talseth 2 Av andre 1992
1996 Vanlig varamedlem Atle Wærsted 1 Av andre 1993
1996 Vanlig varamedlem Merete Rørvik Haaver 2 Av andre 1995
1996 Vanlig varamedlem Øyvind Stubsjøen 1 Av andre 1995
1996 Vanlig varamedlem Bente Tallaksen 2 Av andre 1995
1996 Vanlig varamedlem Anne Gro Amlund 2 Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Birgith Sørensen 2 Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Arne Fagerlie 1 219 Plan- Og Utdann Av andre 1995
1996 Vanlig varamedlem Kirsten Steenfeldt-Foss 2 301 Ledende Helsesø Av andre 1984
1996 Vanlig varamedlem Geir Riise 1 301 Bedriftslege Av andre 1989
1996 Vanlig varamedlem Gerd Marit Brandt 2 301 Av andre 1994
1996 Vanlig varamedlem Thomas Øye 1 301 Førstekonsulent Av andre 1994
1996 Vanlig varamedlem Torill Enger Karlsen 2 301 Av andre 1995
1996 Vanlig varamedlem Kirsti Knutsen 2 301 Av andre 1995
1996 Vanlig varamedlem Vigdis Johansen 2 301 Tillitsvalgt 1996
1996 Vanlig varamedlem Kirsti Lenschow 2 705 Prosjektleder Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Gudrun Svenkerud 2 1201 Psykiatrisk Syk Av andre 1980
1996 Vanlig varamedlem Kari Tove Elvbakken 2 1201 Stipendiat Av andre 1993
1996 Vanlig varamedlem Mari-Lise Sjong 2 1601 Av andre 1995
1997 Andre tilknyttede personer Anne Gro Amlund 2 Av departement 1996
1997 Andre tilknyttede personer Ingebjørg Johannessen 2 230 Førstekonsulent Av departement 1996
1997 Andre tilknyttede personer Jan Berg 1 235 Byråsjef Av departement 1997
1997 Andre tilknyttede personer Kirsti Lenschow 2 705 Prosjektleder Av departement 1996
1997 Leder Svein Jacobsen 1 602 Fylkestannlege Av andre 1991
1997 Nestleder Marit Christie 2 301 Rådgiver Av andre 1980
1997 Sekretær, ikke medlem Marianne Sperre 2 301 Kontorsjef Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Inger R. Laake 2 Av andre 1992
1997 Vanlig medlem Esther Gjertsen 2 Av andre 1994
1997 Vanlig medlem Mette Hvalstad 2 Av andre 1994
1997 Vanlig medlem Marie-Anne Ramu Evensen 2 Av andre 1994
1997 Vanlig medlem Gunn Elin Bjørneboe 2 Direktør Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Hilde Eriksen 2 1997
1997 Vanlig medlem Ingrid Tollånes 2 1997
1997 Vanlig medlem Audhild Vollan 2 Av andre 1997
1997 Vanlig medlem Geir Audun Andersen 1 Generalsekretær 1997
1997 Vanlig medlem Michael Brenna 1 Informasjonssje 1997
1997 Vanlig medlem Tore Sanner 1 219 Forskningssjef Av andre 1989
1997 Vanlig medlem Kari Guttormsen 2 219 Spesialkonsulen Av andre 1994
1997 Vanlig medlem Sidsel Graff-Iversen 2 219 Fagsjef Av andre 1995
1997 Vanlig medlem Harald Pors Muniz 1 301 Av andre 1989
1997 Vanlig medlem Per Harald Arne Antonsen 1 301 Førstekonsulent Av andre 1989
1997 Vanlig medlem Andrée Levorsen 1 301 Generalsekretær Av andre 1990
1997 Vanlig medlem Kirsten M. Weidemann 2 301 Av andre 1991
1997 Vanlig medlem Marit Tovsen 2 301 Av andre 1996
1997 Vanlig medlem Johs. Wiik 1 301 1997
1997 Vanlig medlem Per Valset 1 602 Organisasjonssj Av andre 1984
1997 Vanlig medlem Harald Tronvik 1 627 Generalsekretær Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Bjørn Skau 1 703 Pensjonist Av andre 1992
1997 Vanlig medlem Aase Darrud 2 819 Fysioterapeut Av andre 1995
1997 Vanlig medlem Kjellhaug Sjøtun 2 1245 Av andre 1997
1997 Vanlig medlem Ingebrigt Stensaas 1 1601 Av andre 1997
1997 Vanlig varamedlem Tom Grimsrud 1 Av andre 1989
1997 Vanlig varamedlem Anne Marie Mikkelsen 2 Av andre 1992
1997 Vanlig varamedlem Kjell A. Wahl 1 Av andre 1992
1997 Vanlig varamedlem Randi Talseth 2 Av andre 1992
1997 Vanlig varamedlem Øyvind Stubsjøen 1 Av andre 1995
1997 Vanlig varamedlem Bente Tallaksen 2 Av andre 1995
1997 Vanlig varamedlem Birgith Sørensen 2 Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Charlotte Peersen 2 1997
1997 Vanlig varamedlem Lillian Grund 2 Fagsjef 1997
1997 Vanlig varamedlem Bjørn Lydersen 1 Generalsekretær 1997
1997 Vanlig varamedlem Arne Fagerlie 1 219 Plan- Og Utdann Av andre 1995
1997 Vanlig varamedlem Geir Riise 1 301 Bedriftslege Av andre 1989
1997 Vanlig varamedlem Tove Kolset 2 301 Informasjonssje Av andre 1991
1997 Vanlig varamedlem Gerd Marit Brandt 2 301 Av andre 1994
1997 Vanlig varamedlem Thomas Øye 1 301 Spesialkonsulen Av andre 1994
1997 Vanlig varamedlem Torill Enger Karlsen 2 301 Av andre 1995
1997 Vanlig varamedlem Kirsti Knutsen 2 301 Av andre 1995
1997 Vanlig varamedlem Vigdis Johansen 2 301 Tillitsvalgt 1996
1997 Vanlig varamedlem Anniken Owren Aarum 2 301 1997
1997 Vanlig varamedlem Gudrun Svenkerud 2 1201 Psykiatrisk Syk Av andre 1980
1997 Vanlig varamedlem Mari-Lise Sjong 2 1601 Av andre 1995
1997 Vanlig varamedlem Anne Johanne Søgaard 2 1902 Professor 1997