Utvalg som skal utrede de sosiale og økonomiske konsekvenser av endringer i befolkningssammensetningen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg som skal utrede de sosiale og økonomiske konsekvenser av endringer i befolkningssammensetningen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg som skal utrede de sosiale og økonomiske konsekvenser av endringer i befolkningssammensetningen
Utvalgsnummer: 6268000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1989
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Opphørsår: 1992
Hjemmel:
Opprettet ved kongelig resolusjon av 11. august 1989. Utvalget avgav sin utredning - NOU:1992:1 - til departementet 30.01.93.
Mandat:
Utvalget skal utrede de økonomiske og sysselsettingsmessige konsekvenser av den forventede endring i befolkningens sammensetning, spesielt den økende andel eldre og funksjonshemmede, og foreslå tiltak for å mestre de utfordringer dette innebærer. Utvalget
Tidsfrist: 1991
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1989 Sosialdepartementet 18 2 0 0
1990 Sosialdepartementet 18 2 0 0
1991 Sosialdepartementet 18 2 10 1129757
1992 Sosialdepartementet 18 2 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1989 Leder Olav Gjærevoll 1 1601 Fhv. Professor I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Odd Steinar Holøs 1 128 Fhv. Stortingsr I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Fredrik Rivenes 1 215 Spesialkonsulen I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Harriet Andreassen 2 228 Pensjonist I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Eli Sundby 2 230 Byråsjef I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Thorvald Moe 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Olav Ljones 1 301 Forsker I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Hege Torp 2 301 Forsker I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Aase-Marit Nygård 2 301 Forsker I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Kjell Samuelsen 1 301 Sosialsekretær I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Kari Dalane 2 301 Underdirektør I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Mona Røkke 2 705 Fylkesmann I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Kari Kile 2 831 Ekspeditrise I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Hanna Kristine Kvanmo 2 903 Fhv. Stortingsr I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Ingunn Birkeland 2 1201 Forbundsleder I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Sølvi Gripsgård Knudsen 2 1256 Husmor I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Janecke Thesen 2 1422 Kommunelege I I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Lars Nygård 1 1601 Pleie- Og Omsor I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Erik Bartnes 1 1702 Ordfører I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Fredrik Hoffmann 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1989 Vanlig varamedlem Kari Bonde Haug 2 301 Kontorsjef I statsråd 1989
1989 Vanlig varamedlem Årstein Risan 1 301 Utredningskonsu I statsråd 1989
1990 Leder Olav Gjærevoll 1 1601 Fhv. Professor I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Kjell Samuelsen 1 115 Sosialsekretær I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Odd Steinar Holøs 1 128 Fhv. Stortingsr I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Fredrik Rivenes 1 215 Spesialkonsulen I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Harriet Andreassen 2 228 Pensjonist I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Eli Sundby 2 230 Byråsjef I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Olav Ljones 1 301 Forsker I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Hege Torp 2 301 Forsker I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Aase-Marit Nygård 2 301 Forsker I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Thorvald Moe 1 301 Økonomisk Rådgi I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Kari Dalane 2 301 Underdirektør I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Mona Røkke 2 705 Fylkesmann I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Kari Kile 2 831 Ekspeditrise I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Hanna Kristine Kvanmo 2 903 Fhv. Stortingsr I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Ingunn Birkeland 2 1201 Forbundsleder I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Sølvi Gripsgård Knudsen 2 1256 Husmor I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Janecke Thesen 2 1422 Kommunelege I I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Lars Nygård 1 1601 Pleie- Og Omsor I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Erik Bartnes 1 1702 Ordfører I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Fredrik Hoffmann 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Kari Bonde Haug 2 301 Kontorsjef I statsråd 1989
1990 Vanlig varamedlem Årstein Risan 1 301 Utredningskonsu I statsråd 1989
1991 Leder Olav Gjærevoll 1 1601 Fhv. Professor I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Kjell Samuelsen 1 115 Sosialsekretær I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Odd Steinar Holøs 1 128 Fhv. Stortingsr I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Fredrik Rivenes 1 215 Spesialkonsulen I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Harriet Andreassen 2 228 Pensjonist I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Eli Sundby 2 230 Byråsjef I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Thorvald Moe 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Olav Ljones 1 301 Forsker I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Hege Torp 2 301 Forsker I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Aase-Marit Nygård 2 301 Forsker I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Kari Dalane 2 301 Underdirektør I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Mona Røkke 2 705 Fylkesmann I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Kari Kile 2 831 Ekspeditrise I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Hanna Kristine Kvanmo 2 903 Fhv. Stortingsr I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Ingunn Birkeland 2 1201 Forbundsleder I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Sølvi Gripsgård Knudsen 2 1256 Husmor I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Janecke Thesen 2 1422 Kommunelege I I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Lars Nygård 1 1601 Pleie- Og Omsor I statsråd 1989
1991 Vanlig medlem Erik Bartnes 1 1702 Ordfører I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Fredrik Hoffmann 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Kari Bonde Haug 2 301 Kontorsjef I statsråd 1989
1991 Vanlig varamedlem Årstein Risan 1 301 Utredningskonsu I statsråd 1989
1992 Leder Olav Gjærevoll 1 1601 Fhv. Professor I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Kjell Samuelsen 1 115 Sosialsekretær I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Odd Steinar Holøs 1 128 Fhv. Stortingsr I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Harriet Andreassen 2 228 Pensjonist I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Eli Sundby 2 230 Byråsjef I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Thorvald Moe 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Olav Ljones 1 301 Forsker I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Hege Torp 2 301 Forsker I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Aase-Marit Nygård 2 301 Forsker I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Fredrik Rivenes 1 301 Spesialkonsulen I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Kari Dalane 2 301 Underdirektør I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Mona Røkke 2 705 Fylkesmann I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Kari Kile 2 831 Ekspeditrise I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Hanna Kristine Kvanmo 2 903 Fhv. Stortingsr I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Ingunn Birkeland 2 1201 Forbundsleder I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Sølvi Gripsgård Knudsen 2 1256 Husmor I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Janecke Thesen 2 1422 Kommunelege I I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Lars Nygård 1 1601 Pleie- Og Omsor I statsråd 1989
1992 Vanlig medlem Erik Bartnes 1 1702 Forhandlingsled I statsråd 1989
1992 Vanlig varamedlem Fredrik Hoffmann 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1992 Vanlig varamedlem Kari Bonde Haug 2 301 Kontorsjef I statsråd 1989
1992 Vanlig varamedlem Årstein Risan 1 301 Utredningskonsu I statsråd 1989