Bioteknologinemnda

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Bioteknologinemnda" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Bioteknologinemnda
Utvalgsnummer: 6281000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1991
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Hjemmel:
Opprettet ved kgl.res. 1.4.91.
Mandat:
Føre oversikt over bioteknologisk virksomhet i Norge, vurdere prinsipielle eller generelle spørsmål vedr. bioteknologisk virksomhet, herunder etiske spørsmål. Fremme forslag til etiske retningslinjer, gi uttalelser, bidra til informasjon til publikum, for
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1991 Sosialdepartementet 23 0 0 0
1992 Sosialdepartementet 23 0 26 649575
1993 Sosialdepartementet 23 0 0 0
1994 Sosial- og helsedepartementet 23 0 34 836605
1995 Sosial- og helsedepartementet 23 0 8 950000
1996 Sosial- og helsedepartementet 23 0 6 850000
1997 Sosial- og helsedepartementet 23 0 0 0
2002 Helsedepartementet
2003 Helsedepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1991 Leder Viggo Mohr 1 1601 Professor I statsråd 1991
1991 Nestleder Wenche Blix Gundersen 2 301 Professor I statsråd 1991
1991 Vanlig medlem Ellen Mari Grande 2 213 Seksjonsleder I statsråd 1991
1991 Vanlig medlem Sigurd Gulbrandsen 1 217 Seksjonssjef I statsråd 1991
1991 Vanlig medlem Kåre I. Berg 1 219 Professor I statsråd 1991
1991 Vanlig medlem Aage Haugen 1 233 Seksjonsle I statsråd 1991
1991 Vanlig medlem Liv Arum 2 301 Ass. Gener I statsråd 1991
1991 Vanlig medlem Tore Riise 1 301 Byråsjef I statsråd 1991
1991 Vanlig medlem Inge Lorange Backer 1 301 Professor I statsråd 1991
1991 Vanlig medlem Julie Solem Skjæraasen 2 301 Professor I statsråd 1991
1991 Vanlig medlem Torleiv Austad 1 301 Professor I statsråd 1991
1991 Vanlig medlem Hans Prydz 1 301 Professor I statsråd 1991
1991 Vanlig medlem Grete Gjertsen 2 301 Rådgiver I statsråd 1991
1991 Vanlig medlem Kari Selte 2 301 Underdirektør I statsråd 1991
1991 Vanlig medlem Andreas K Ødegård 1 401 Direktør I statsråd 1991
1991 Vanlig medlem Grete Øverlier 2 534 Nestleder I statsråd 1991
1991 Vanlig medlem Sigurd Osberg 1 705 Biskop I statsråd 1991
1991 Vanlig medlem Kirsti Grevskott 2 1001 Yrkeshygieniker I statsråd 1991
1991 Vanlig medlem Karen Johanne Baalsrud 2 1211 Veterinær I statsråd 1991
1991 Vanlig medlem Karl Baadsvik 1 1601 Direktør I statsråd 1991
1991 Vanlig medlem Heidi Bente Hoe Draget 2 1601 Førstekonsulent I statsråd 1991
1991 Vanlig medlem Ole Danbolt Mjøs 1 1902 Professor I statsråd 1991
1991 Vanlig medlem Wiktor Sørensen 1 1938 Direktør I statsråd 1991
1992 Leder Julie Solem Skjæraasen 2 301 Professor I statsråd 1991 1993
1992 Leder Viggo Mohr 1 1601 Professor I statsråd 1991
1992 Nestleder Wenche Blix Gundersen 2 301 Professor I statsråd 1991
1992 Vanlig medlem Ellen Mari Grande 2 213 Seksjonsleder I statsråd 1991
1992 Vanlig medlem Sigurd Gulbrandsen 1 217 Seksjonssjef I statsråd 1991
1992 Vanlig medlem Kåre I. Berg 1 219 Professor I statsråd 1991
1992 Vanlig medlem Aage Haugen 1 233 Seksjonsleder I statsråd 1991
1992 Vanlig medlem Liv Arum 2 301 Ass. Generalsek I statsråd 1991
1992 Vanlig medlem Tore Riise 1 301 Byråsjef I statsråd 1991
1992 Vanlig medlem Inge Lorange Backer 1 301 Professor I statsråd 1991
1992 Vanlig medlem Torleiv Austad 1 301 Professor I statsråd 1991
1992 Vanlig medlem Hans Prydz 1 301 Professor I statsråd 1991
1992 Vanlig medlem Grete Gjertsen 2 301 Rådgiver I statsråd 1991
1992 Vanlig medlem Kari Selte 2 301 Underdirektør I statsråd 1991
1992 Vanlig medlem Andreas K Ødegård 1 401 Direktør I statsråd 1991
1992 Vanlig medlem Grete Øverlier 2 534 Nestleder I statsråd 1991
1992 Vanlig medlem Sigurd Osberg 1 705 Biskop I statsråd 1991
1992 Vanlig medlem Kirsti Grevskott 2 1001 Yrkeshygieniker I statsråd 1991
1992 Vanlig medlem Karen Johanne Baalsrud 2 1211 Veterinær I statsråd 1991
1992 Vanlig medlem Karl Baadsvik 1 1601 Direktør I statsråd 1991
1992 Vanlig medlem Heidi Bente Hoe Draget 2 1601 Førstekonsulent I statsråd 1991
1992 Vanlig medlem Ole Danbolt Mjøs 1 1902 Professor I statsråd 1991
1992 Vanlig medlem Wiktor Sørensen 1 1938 Direktør I statsråd 1991
1993 Leder Julie Solem Skjæraasen 2 301 Professor I statsråd 1991 1993
1993 Leder Viggo Mohr 1 1601 Professor I statsråd 1991
1993 Nestleder Wenche Blix Gundersen 2 301 Professor I statsråd 1991
1993 Vanlig medlem Terje Traavik 1 0 Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Ellen Mari Grande 2 213 Seksjonsleder I statsråd 1991
1993 Vanlig medlem Sigurd Gulbrandsen 1 217 Seksjonssjef I statsråd 1991
1993 Vanlig medlem Kåre I. Berg 1 219 Professor I statsråd 1991
1993 Vanlig medlem Oddrun Holmboe 2 219 Førstekonsulent Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Aage Haugen 1 233 Seksjonsleder I statsråd 1991
1993 Vanlig medlem Liv Arum 2 301 Ass. Generalsek I statsråd 1991
1993 Vanlig medlem Kari Selte 2 301 Husmor I statsråd 1991
1993 Vanlig medlem Inge Lorange Backer 1 301 Professor I statsråd 1991
1993 Vanlig medlem Torleiv Austad 1 301 Professor I statsråd 1991
1993 Vanlig medlem Hans Prydz 1 301 Professor I statsråd 1991
1993 Vanlig medlem Grete Gjertsen 2 301 Ridgiver I statsråd 1991
1993 Vanlig medlem Tore Riise 1 301 Underdirektør I statsråd 1991
1993 Vanlig medlem Lars Aukrust 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Roger Ørjansen 1 301 Førsteamanuensi I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Anders Iversen 1 301 Miljøarbeider 1993
1993 Vanlig medlem Andreas K Ødegård 1 401 Direktør I statsråd 1991
1993 Vanlig medlem Grete Øverlier 2 534 Nestleder I statsråd 1991
1993 Vanlig medlem Sigurd Osberg 1 705 Biskop I statsråd 1991
1993 Vanlig medlem Kirsti Grevskott 2 1001 Yrkeshygieniker I statsråd 1991
1993 Vanlig medlem Karen Johanne Baalsrud 2 1211 Veterinær I statsråd 1991
1993 Vanlig medlem Liv Solemdal 2 1560 Gardbruker I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Karl Baadsvik 1 1601 Direktør I statsråd 1991
1993 Vanlig medlem Heidi Bente Hoe Draget 2 1601 Førstekonsulent I statsråd 1991
1993 Vanlig medlem Ole Danbolt Mjøs 1 1902 Professor I statsråd 1991
1993 Vanlig medlem Wiktor Sørensen 1 1938 Direktør I statsråd 1991
1994 Vanlig medlem Tore Killingland 1 216 Kontorsjef Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Askild Holck 1 301 Forsker Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Roger Ørjansen 1 301 Førsteamanuensi I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Anders Iversen 1 301 Miljøsekretær 1993
1994 Vanlig medlem Anne-Mar Voll 2 301 Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Gro Staveland 2 301 Førstekonsulent Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Liv Solemdal 2 1560 Gardbruker I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Terje Traavik 1 1902 Professor Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Tore Killingland 1 216 Kontorsjef Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Askild Holck 1 301 Forsker Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Reidunn Aalen 2 301 Førsteamanuensi I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Anders Iversen 1 301 Miljøsekretær 1993
1995 Vanlig medlem Anne-Mar Voll 2 301 Konsulent Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Liv Solemdal 2 1560 Gardbruker I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Terje Traavik 1 1902 Professor Av departement 1993
1996 Vanlig medlem Tore Killingland 1 216 Kontorsjef Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Askild Holck 1 301 Forsker Av departement 1993
1996 Vanlig medlem Reidunn Aalen 2 301 Førsteamanuensi I statsråd 1993
1996 Vanlig medlem Anders Iversen 1 301 Miljøsekretær 1993
1996 Vanlig medlem Anne-Marie Voll 2 301 Konsulent Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Liv Solemdal 2 1560 Gardbruker I statsråd 1993
1996 Vanlig medlem Terje Traavik 1 1902 Professor Av departement 1993
1997 Leder Julie Solem Skjæraasen 2 301 Professor I statsråd 1991 1997
1997 Nestleder Wenche Blix Gundersen 2 301 Professor I statsråd 1991 1997
1997 Vanlig medlem Ellen Mari Grande 2 213 Avdelingsdirekt I statsråd 1991 1997
1997 Vanlig medlem Sigurd Gulbrandsen 1 217 Seksjonssjef I statsråd 1991 1997
1997 Vanlig medlem Kåre I. Berg 1 219 Professor I statsråd 1991 1997
1997 Vanlig medlem Merethe Heide Eidet 2 220 Rådgiver Av departement 1997
1997 Vanlig medlem Aage Haugen 1 233 Seksjonsleder I statsråd 1991 1997
1997 Vanlig medlem Liv Arum 2 301 Ass. Generalsek I statsråd 1991 1997
1997 Vanlig medlem Torleiv Austad 1 301 Professor I statsråd 1991 1997
1997 Vanlig medlem Hans Prydz 1 301 Professor I statsråd 1991 1997
1997 Vanlig medlem Grete Gjertsen 2 301 Rådgiver I statsråd 1991 1997
1997 Vanlig medlem Askild Holck 1 301 Forsker Av departement 1993 1997
1997 Vanlig medlem Reidunn Aalen 2 301 Førsteamanuensi I statsråd 1993 1997
1997 Vanlig medlem Anne-Marie Voll 2 301 Konsulent Av departement 1994
1997 Vanlig medlem Grete Øverlier 2 534 Konsulent I statsråd 1991 1997
1997 Vanlig medlem Karen Johanne Baalsrud 2 1211 Veterinær I statsråd 1991 1997
1997 Vanlig medlem Liv Solemdal 2 1560 Gardbruker I statsråd 1993 1997
1997 Vanlig medlem Karl Baadsvik 1 1601 Direktør I statsråd 1991 1997
1997 Vanlig medlem Heidi Bente Hoe Draget 2 1601 Førstekonsulent I statsråd 1991 1997
1997 Vanlig medlem Terje Traavik 1 1902 Professor Av departement 1993 1997
2002 Hilde Kruse Forsker
2002 Olavi Junttila Professor
2002 Marte Rostvåg Ulltveit-Moe Student
2002 Lars Ødegård 238 Generalsekretær
2002 Liv Helene Arum 301 Generalsekretær
2002 Inger Sandlie 301 Professor
2002 Lars Østnor 301 Professor
2002 Grethe Evenssen 301 Seniorforsker
2002 Andreas Føllesdal 301 Seniorforsker
2002 Bjørn Erikson 301 Yrkeshygieniker
2002 Bjørn Iversen 529 Gårdbruker
2002 Torvald Sirnes 1201 Forsker
2002 Jaran Apold 1201 Professor
2002 Jan Fridthjof Bernt 1201 Professor
2002 Janet Bakke 1201 Sekretær
2002 Karl Georg Høyer 1420 Forskningsleder
2002 Kjetil Hindar 1601 Seniorforsker
2002 Lisbeth Tranebjerg 1902 Professor
2002 Leder Torleiv Ole Rognum 220 Professor
2003 Hilde Kruse Forsker
2003 Torvald Sirnes Forsker
2003 Karl Georg Høyer Forskningsleder
2003 Bjørn Iversen Gårdbruker
2003 Liv Helene Arum Generalsekretær
2003 Lars Ødegård Generalsekretær
2003 Jaran Apold Professor
2003 Jan Fridthjof Bernt Professor
2003 Olavi Junttila Professor
2003 Inger Sandlie Professor
2003 Lisbeth Tranebjerg Professor
2003 Lars Østnor Professor
2003 Janet Bakke Sekretær
2003 Grethe Evenssen Seniorforsker
2003 Andreas Føllesdal Seniorforsker
2003 Kjetil Hindar Seniorforsker
2003 Marte Rostvåg Ulltveit-Moe Student
2003 Bjørn Erikson Yrkeshygieniker
2003 Leder Torleiv Ole Rognum Professor