Faglig råd og kriseutvalget for atomulykker

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Faglig råd og kriseutvalget for atomulykker" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Faglig råd og kriseutvalget for atomulykker
Utvalgsnummer: 6283000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1993
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Hjemmel:
Opprettet ved kgl.res. 12.03.93.
Mandat:
Faglig råd for atomulykker skal være et rådgivende organ overfor de myndigheter som har ansvar for atomulykkeberedskapstiltak, og skal ha oppgaver både i det løpende beredskapsarbeidet og i forbindelse med akuttsituasjoner. Kriseutvalget for atomulykk
Tidsfrist: 1999
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1993 Sosialdepartementet 19 18 0 0
1994 Sosial- og helsedepartementet 19 18 0 0
1995 Sosial- og helsedepartementet 19 18 0 0
1996 Sosial- og helsedepartementet 19 18 3 0
1997 Sosial- og helsedepartementet 19 18 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1993 Leder Ole Harbitz 1 301 Direktør I statsråd 1993
1993 Nestleder Jon B. Reitan 1 301 Avdelingsoverle I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Helge Smidt Olsen 1 101 Forskningssjef I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Jørgen Ingar Saltbones 1 213 Forsker I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Bjørn Anton Gran 1 217 Avdelingsdirekt I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Kaare Singsaas 1 219 Sjefsinspektør I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Hans-Peter Røder 1 220 Oberst Ii I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Thor Christian Berg 1 228 Forskningsleder I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Marit Kromberg 2 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Wenche Fohnan 2 301 Avdelingsingeni I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Atle Ørbeck Sørheim 1 301 Direktør I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Per Einar Thoresen 1 301 Forskningssjef I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Øyvin Starberg 1 301 Losinspektør I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Viggo Kismul 1 301 Overingeniør I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Bjarne Underdal 1 301 Professor I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Brit Salbu 2 301 Professor I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Ingrid Sværen 2 1201 Avdelingsingeni I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Berit Lein 2 1601 Avdelingsdirekt I statsråd 1993
1993 Vanlig medlem Ingvar Lindahl 1 1601 Programleder I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Anne-Cathrine Helgetveit 2 0 Overlege I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Knut Hove 1 215 Professor I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Kari Sannerholt Melbostad 2 219 Avdelingsdirekt I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Harald K. Samstad 1 220 Kontorsjef I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Pål Evensen 1 220 Statsmeteorolog I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Truls Krogh 1 228 Seksjonsleder I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Gordon C. Christensen 1 231 Avdelingssjef I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Harald Isaachse Willoch 1 231 Ingeniør I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Frode Fonnum 1 301 Forskningssjef I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Liv Marit Rørvik 2 301 Førsteamanuensi I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Ragnar Rundhovde 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Thor Daniel Steen 1 301 Oberstløytnant I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Tor Johannessen 1 301 Overingeniør I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Vidar Refvik 1 301 Politiinspektør I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Jan Fredrik Andresen 1 301 Spesiallege I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Lars Føyn 1 1201 Seksjonsleder I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Henrik Håbrekke 1 1601 Direktør I statsråd 1993
1993 Vanlig varamedlem Jon Barikmo 1 1601 Kontorsjef I statsråd 1993
1994 Leder Ole Harbitz 1 301 Direktør I statsråd 1993
1994 Nestleder Jon B. Reitan 1 301 Avdelingsoverle I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Helge Smidt Olsen 1 101 Forskningssjef I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Jørgen Ingar Saltbones 1 213 Forsker I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Bjørn Anton Gran 1 217 Avdelingsdirekt I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Kaare Singsaas 1 219 Sjefsinspektør I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Hans-Peter Røder 1 220 Oberst Ii I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Thor Christian Berg 1 228 Forskningsleder I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Marit Kromberg 2 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Wenche Fohnan 2 301 Avdelingsingeni I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Atle Ørbeck Sørheim 1 301 Direktør I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Per Einar Thoresen 1 301 Forskningssjef I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Øyvin Starberg 1 301 Losinspektør I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Viggo Kismul 1 301 Overingeniør I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Bjarne Underdal 1 301 Professor I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Brit Salbu 2 301 Professor I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Ingrid Sværen 2 1201 Avdelingsingeni I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Berit Lein 2 1601 Avdelingsdirekt I statsråd 1993
1994 Vanlig medlem Ingvar Lindahl 1 1601 Programleder I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Anne-Cathrine Helgetveit 2 Overlege I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Knut Hove 1 215 Professor I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Kari Sannerholt Melbostad 2 219 Avdelingsdirekt I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Harald K. Samstad 1 220 Kontorsjef I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Pål Evensen 1 220 Statsmeteorolog I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Truls Krogh 1 228 Seksjonsleder I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Gordon C. Christensen 1 231 Avdelingssjef I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Harald Isaachse Willoch 1 231 Ingeniør I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Frode Fonnum 1 301 Forskningssjef I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Liv Marit Rørvik 2 301 Førsteamanuensi I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Ragnar Rundhovde 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Thor Daniel Steen 1 301 Oberstløytnant I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Tor Johannessen 1 301 Overingeniør I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Vidar Refvik 1 301 Politiinspektør I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Jan Fredrik Andresen 1 301 Spesiallege I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Lars Føyn 1 1201 Seksjonsleder I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Henrik Håbrekke 1 1601 Direktør I statsråd 1993
1994 Vanlig varamedlem Jon Barikmo 1 1601 Kontorsjef I statsråd 1993
1995 Leder Ole Harbitz 1 301 Direktør I statsråd 1993
1995 Nestleder Jon B. Reitan 1 301 Avdelingsoverle I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Helge Smidt Olsen 1 101 Forskningssjef I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Jørgen Ingar Saltbones 1 213 Forsker I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Bjørn Anton Gran 1 217 Avdelingsdirekt I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Kaare Singsaas 1 219 Sjefsinspektør I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Hans-Peter Røder 1 220 Oberst Ii I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Thor Christian Berg 1 228 Forskningsleder I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Marit Kromberg 2 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Wenche Fohnan 2 301 Avdelingsingeni I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Atle Ørbeck Sørheim 1 301 Direktør I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Per Einar Thoresen 1 301 Forskningssjef I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Øyvin Starberg 1 301 Losinspektør I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Viggo Kismul 1 301 Overingeniør I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Bjarne Underdal 1 301 Professor I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Brit Salbu 2 301 Professor I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Ingrid Sværen 2 1201 Avdelingsingeni I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Berit Lein 2 1601 Avdelingsdirekt I statsråd 1993
1995 Vanlig medlem Ingvar Lindahl 1 1601 Programleder I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Anne-Cathrine Helgetveit 2 Overlege I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Knut Hove 1 215 Professor I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Kari Sannerholt Melbostad 2 219 Avdelingsdirekt I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Harald K. Samstad 1 220 Kontorsjef I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Pål Evensen 1 220 Statsmeteorolog I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Truls Krogh 1 228 Seksjonsleder I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Gordon C. Christensen 1 231 Avdelingssjef I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Harald Isaachse Willoch 1 231 Ingeniør I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Frode Fonnum 1 301 Forskningssjef I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Liv Marit Rørvik 2 301 Førsteamanuensi I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Ragnar Rundhovde 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Thor Daniel Steen 1 301 Oberstløytnant I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Tor Johannessen 1 301 Overingeniør I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Vidar Refvik 1 301 Sjefsinspektør I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Jan Fredrik Andresen 1 301 Spesiallege I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Lars Føyn 1 1201 Seksjonsleder I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Henrik Håbrekke 1 1601 Direktør I statsråd 1993
1995 Vanlig varamedlem Jon Barikmo 1 1601 Kontorsjef I statsråd 1993
1996 Leder Ole Harbitz 1 301 Direktør I statsråd 1993
1996 Nestleder Jon B. Reitan 1 301 Avdelingsoverle I statsråd 1993
1996 Vanlig medlem Jon Rogstad 1 Oberst Ii I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Helge Smidt Olsen 1 101 Forskningssjef I statsråd 1993
1996 Vanlig medlem Jørgen Ingar Saltbones 1 213 Forsker I statsråd 1993
1996 Vanlig medlem Bjørn Anton Gran 1 217 Avdelingsdirekt I statsråd 1993
1996 Vanlig medlem Thor Christian Berg 1 228 Forskningsleder I statsråd 1993
1996 Vanlig medlem Atle Ørbeck Sørheim 1 301 Direktør I statsråd 1993
1996 Vanlig medlem Per Einar Thoresen 1 301 Forskningssjef I statsråd 1993
1996 Vanlig medlem Øyvin Starberg 1 301 Losinspektør I statsråd 1993
1996 Vanlig medlem Tor Johannessen 1 301 Overingeniør I statsråd 1993
1996 Vanlig medlem Bjarne Underdal 1 301 Professor I statsråd 1993
1996 Vanlig medlem Brit Salbu 2 301 Professor I statsråd 1993
1996 Vanlig medlem Wenche Fohnan 2 301 Sjefsingeniør I statsråd 1993
1996 Vanlig medlem Vidar Refvik 1 301 Sjefsinspektør I statsråd 1993
1996 Vanlig medlem Jan Fredrik Andresen 1 301 Spesiallege I statsråd 1993
1996 Vanlig medlem Lars Føyn 1 1201 Seksjonsleder I statsråd 1993
1996 Vanlig medlem Berit Lein 2 1601 Avdelingsdirekt I statsråd 1993
1996 Vanlig medlem Henrik Håbrekke 1 1601 Direktør I statsråd 1993
1996 Vanlig varamedlem Jan Steinar Rønning 1 Fagsjef I statsråd 1996
1996 Vanlig varamedlem Thor Engøy 1 Forsker I statsråd 1996
1996 Vanlig varamedlem Asbjørn Svardal 1 Forsker I statsråd 1996
1996 Vanlig varamedlem Erik Moen 1 Førstekonsulent I statsråd 1996
1996 Vanlig varamedlem Torleif Sandnes 1 Oberstløytnant I statsråd 1996
1996 Vanlig varamedlem Asbjørn Solås 1 Overingeniør I statsråd 1996
1996 Vanlig varamedlem Hege Raastad 2 Spesiallege I statsråd 1996
1996 Vanlig varamedlem Knut Hove 1 215 Professor I statsråd 1993
1996 Vanlig varamedlem Kari Sannerholt Melbostad 2 219 Avdelingsdirekt I statsråd 1993
1996 Vanlig varamedlem Pål Evensen 1 220 Statsmeteorolog I statsråd 1993
1996 Vanlig varamedlem Truls Krogh 1 228 Seksjonsleder I statsråd 1993
1996 Vanlig varamedlem Gordon C. Christensen 1 231 Avdelingssjef I statsråd 1993
1996 Vanlig varamedlem Harald Isaachse Willoch 1 231 Ingeniør I statsråd 1993
1996 Vanlig varamedlem Frode Fonnum 1 301 Forskningssjef I statsråd 1993
1996 Vanlig varamedlem Liv Marit Rørvik 2 301 Førsteamanuensi I statsråd 1993
1996 Vanlig varamedlem Harald Ribe 1 301 Rådgiver I statsråd 1995
1996 Vanlig varamedlem Øyvind Bruland 1 301 Overlege I statsråd 1996
1996 Vanlig varamedlem Ole Chr. Ulleberg 1 301 Underdirektør I statsråd 1996
1996 Vanlig varamedlem Oddbjørn Mjølhus 1 301 Underdirektør I statsråd 1996
1996 Vanlig varamedlem Jon Barikmo 1 1601 Kontorsjef I statsråd 1993
1997 Leder Ole Harbitz 1 301 Direktør I statsråd 1993 1997
1997 Nestleder Jon B. Reitan 1 301 Avdelingsoverle I statsråd 1993 1997
1997 Vanlig medlem Jon Rogstad 1 Oberst Ii I statsråd 1996 1997
1997 Vanlig medlem Helge Smidt Olsen 1 101 Forskningssjef I statsråd 1993 1997
1997 Vanlig medlem Jørgen Ingar Saltbones 1 213 Forsker I statsråd 1993 1997
1997 Vanlig medlem Bjørn Anton Gran 1 217 Avdelingsdirekt I statsråd 1993 1997
1997 Vanlig medlem Thor Christian Berg 1 228 Forskningsleder I statsråd 1993 1997
1997 Vanlig medlem Atle Ørbeck Sørheim 1 301 Direktør I statsråd 1993 1997
1997 Vanlig medlem Vidar Refvik 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1993 1997
1997 Vanlig medlem Per Einar Thoresen 1 301 Forskningssjef I statsråd 1993 1997
1997 Vanlig medlem Øyvin Starberg 1 301 Losinspektør I statsråd 1993 1997
1997 Vanlig medlem Tor Johannessen 1 301 Overingeniør I statsråd 1993 1997
1997 Vanlig medlem Bjarne Underdal 1 301 Professor I statsråd 1993 1997
1997 Vanlig medlem Brit Salbu 2 301 Professor I statsråd 1993 1997
1997 Vanlig medlem Wenche Fohnan 2 301 Sjefingeniør I statsråd 1993 1997
1997 Vanlig medlem Jan Fredrik Andresen 1 301 Spesiallege I statsråd 1993 1997
1997 Vanlig medlem Lars Føyn 1 1201 Seksjonsleder I statsråd 1993 1997
1997 Vanlig medlem Berit Lein 2 1601 Avdelingsdirekt I statsråd 1993
1997 Vanlig medlem Henrik Håbrekke 1 1601 Direktør I statsråd 1993 1997
1997 Vanlig varamedlem Torleif Sandnes 1 Oberstløytnant I statsråd 1996
1997 Vanlig varamedlem Jan Steinar Rønning 1 Fagsjef I statsråd 1996 1997
1997 Vanlig varamedlem Thor Engøy 1 Forsker I statsråd 1996 1997
1997 Vanlig varamedlem Asbjørn Svardal 1 Forsker I statsråd 1996 1997
1997 Vanlig varamedlem Erik Moen 1 Førstekonsulent I statsråd 1996 1997
1997 Vanlig varamedlem Asbjørn Solås 1 Overingeniør I statsråd 1996 1997
1997 Vanlig varamedlem Hege Raastad 2 Spesiallege I statsråd 1996 1997
1997 Vanlig varamedlem Kåre Bækkevold 1 Oberstløytnant 1997
1997 Vanlig varamedlem Egil Stokke 1 Seniorforsker 1997
1997 Vanlig varamedlem Knut Hove 1 215 Professor I statsråd 1993 1997
1997 Vanlig varamedlem Kari Sannerholt Melbostad 2 219 Avdelingsdirekt I statsråd 1993 1997
1997 Vanlig varamedlem Gunnar Tanum 1 219 Overlege 1997
1997 Vanlig varamedlem Pål Evensen 1 220 Statsmeteorolog I statsråd 1993 1997
1997 Vanlig varamedlem Truls Krogh 1 228 Seksjonsleder I statsråd 1993 1997
1997 Vanlig varamedlem Gordon C. Christensen 1 231 Avdelingssjef I statsråd 1993 1997
1997 Vanlig varamedlem Harald Isaachse Willoch 1 231 Ingeniør I statsråd 1993 1997
1997 Vanlig varamedlem Liv Marit Rørvik 2 301 Førsteamanuensi I statsråd 1993 1997
1997 Vanlig varamedlem Harald Ribe 1 301 Rådgiver I statsråd 1995 1997
1997 Vanlig varamedlem Øyvind Bruland 1 301 Overlege I statsråd 1996
1997 Vanlig varamedlem Ole Chr. Ulleberg 1 301 Underdirektør I statsråd 1996 1997
1997 Vanlig varamedlem Oddbjørn Mjølhus 1 301 Underdirektør I statsråd 1996 1997
1997 Vanlig varamedlem Jon Barikmo 1 1601 Kontorsjef I statsråd 1993 1997
1997 Vanlig varamedlem Berit Forbord Moen 2 1601 Avdelingsdirekt 1997