Interdepartementalt koordineringsutvalg for varehandelen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Interdepartementalt koordineringsutvalg for varehandelen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Interdepartementalt koordineringsutvalg for varehandelen
Utvalgsnummer: 8005000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1974
Tilhørende departement: Departementet for handel og skipsfart
Opphørsår: 1982
Hjemmel:
Opprettet 05.12.1974 av Handelsdepartementet
Mandat:
Utvalget er et organ for samordning av behandlingen av spørsmål som angår handelsnæringen. Det skal behandle alle spørsmål/tiltak av vesentli interesse for varehandelen før tilrådinger gis fra vedkommende fagdepartement Alle saker av nærings- og samfunns
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontakt-/samarbeidsorgan
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Departementet for handel og skipsfart 4 0 0 0 Vedkommende departement
1981 Departementet for handel og skipsfart 8 8 0 0 Vedkommende departement
1982 Departementet for handel og skipsfart 8 8 0 0 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Bjørn Vidar 1 219 Underdirektør Av departement 1974
1980 Sekretær, ikke medlem Tor O. Næss 1 228 Konsulent Av departement 1976
1980 Vanlig medlem Knut Skipenes 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1975
1980 Vanlig medlem Gerd Sætness 2 301 Byråsjef Av departement 1975
1980 Vanlig medlem Rolf S. Larsen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1980
1980 Vanlig varamedlem Inggard Sundt 1 136 Førstekonsulent Av departement 1975
1980 Vanlig varamedlem Wilhelm Thomsta Næresen 1 301 Byråsjef Av departement 1975
1980 Vanlig varamedlem Erik Skaudal 1 301 Førstekonsulent Av departement 1978
1980 Vanlig varamedlem Leif Olsen 1 301 Byråsjef Av departement 1979
1981 Leder Bjørn Vidar 1 219 Underdirektør Av departement 1974
1981 Sekretær, ikke medlem Tor O. Næss 1 228 Konsulent Av departement 1976
1981 Vanlig medlem Olav Roalkvam 1 219 Byråsjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Odd Midseim 1 220 Byråsjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Olav Vannebo 1 233 Byråsjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Gerd Sætness 2 301 Byråsjef Av departement 1975
1981 Vanlig medlem Ingunn Asla 2 301 Byråsjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Jac. Høyersten 1 301 Førstekonsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Anne Ruden 2 301 Konsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Aimee Staude 2 220 Førstekonsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Terje Lium 1 230 Konsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Sonny Bydall Jensen 2 231 Førstesekretær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Erik Skaudal 1 301 Førstekonsulent Av departement 1978
1981 Vanlig varamedlem Leif Olsen 1 301 Byråsjef Av departement 1979
1981 Vanlig varamedlem Rolf S. Larsen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Steinar Hauge 1 301 Førstekonsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Marit Graff Hagen 2 301 Informasjonssekretær Av departement 1981 1981