Styret for veiledningskontoret for import fra utviklingsland

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for veiledningskontoret for import fra utviklingsland" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for veiledningskontoret for import fra utviklingsland
Utvalgsnummer: 8032000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1981
Tilhørende departement: Departementet for handel og skipsfart
Opphørsår: 1991
Hjemmel:
Opprettet 01.04.1981 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Styret har ansvaret for at NORIMPOD legger opp sin virksomhet i overensstemmelse med St.meld. nr. 34 (1980-81), Innst. 5 nr. 126 (1980-81) NOU 1980:44, Stortingets vedtak av 16. desember 1980, og de til enhver tid gjeldende bestemmelser.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Internasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1981 Departementet for handel og skipsfart 9 7 10 42000 Vedkommende departement
1982 Departementet for handel og skipsfart 0 0 7 23224 Vedkommende departement
1983 Departementet for handel og skipsfart 9 7 8 74482 Vedkommende departement
1984 Departementet for utviklingshjelp 8 7 9 58186 Vedkommende departement
1985 Departementet for utviklingshjelp 8 7 7 33500 Vedkommende departement
1986 Departementet for utviklingshjelp 8 7 6 43065 Vedkommende departement
1987 Departementet for utviklingshjelp 8 7 7 52720
1988 Departementet for utviklingshjelp 8 7 8 52160
1989 Departementet for utviklingshjelp 8 7 7 47951
1990 Utenriksdepartementet 8 7 6 45799
1991 Utenriksdepartementet 8 7 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Leder Gro Mollnes 2 301 Direktør Av departement 1981 1981
1981 Sekretær, ikke medlem Sven Erik Solberg 1 301 Førstekonsulent 1981 1981
1981 Vanlig medlem Gunnar Bech 1 219 Avdelingssjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Hans Jacob Biør Lian 1 219 Byråsjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Åge Røed 1 219 Kontorsjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Henrik Almklev 1 301 Agent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Nils Vogt 1 301 Assisterende Direktør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Mette Colbjørnsen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Stig Borthen 1 301 Importsjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Sandra Magnus 2 1243 Husmor Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Ivar Øydvin 1 234 Innkjøpssjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Erik Prytz 1 301 Direktør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Arthur Hurum 1 301 Direktør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Edvard Roven 1 301 Konsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Eva Bugge 2 301 Konsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Hans H. Engebrigtsen 1 301 Rådgiver For Næringslivet Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Vesla Vetlesen 2 301 Sekretær Av departement 1981 1981
1982 Vanlig medlem Aud Agnes Mørtvedt 2 219 Konsulent Av departement 1982
1982 Vanlig medlem Einar M. Bull 1 301 Førstekonsulent Av departement 1982
1983 Leder Gro Mollnes 2 301 Direktør Av departement 1981
1983 Sekretær, ikke medlem Sven Erik Solberg 1 301 Førstekonsulent 1981
1983 Vanlig medlem Johan Hillestad Iversen 1 217 Byråsjef Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Gunnar Bech 1 219 Avdelingssjef Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Åge Røed 1 219 Kontorsjef Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Aud Agnes Mørtvedt 2 219 Konsulent Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Erik Prytz 1 220 Direktør Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Ivar Øydvin 1 234 Innkjøpssjef Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Vesla Vetlesen 2 301 Sekretær Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Einar M. Bull 1 301 Byråsjef Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Nils Vogt 1 1103 Ass. Direktør Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Henrik Almklev 1 301 Agent Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Arthur Hurum 1 301 Direktør Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Stig Borthen 1 301 Innkjøpssjef Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Edvard Roven 1 301 Konsulent Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Eva Bugge 2 301 Konsulent Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Hans H. Engebrigtsen 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Sandra Magnus 2 1243 Husmor Av departement 1981
1984 Andre tilknyttede personer Åge Røed 1 219 Kontorsjef I kraft av stilling 1981 1984
1984 Leder Gro Mollnes 2 301 Direktør Av departement 1981 1984
1984 Sekretær, ikke medlem Sven Erik Solberg 1 301 Førstekonsulent 1981 1984
1984 Vanlig medlem Johan Hillestad Iversen 1 217 Byråsjef Av departement 1983 1984
1984 Vanlig medlem Gunnar Bech 1 219 Avdelingssjef Av departement 1981 1984
1984 Vanlig medlem Henrik Almklev 1 301 Agent Av departement 1981 1984
1984 Vanlig medlem Stig Borthen 1 301 Importsjef Av departement 1981 1984
1984 Vanlig medlem Hans H. Engebrigtsen 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1981 1984
1984 Vanlig medlem Einar M. Bull 1 301 Byråsjef Av departement 1982 1984
1984 Vanlig medlem Sandra Magnus 2 1243 Husmor Av departement 1981 1984
1984 Vanlig varamedlem Erik Prytz 1 220 Direktør Av departement 1981 1984
1984 Vanlig varamedlem Ivar Øydvin 1 234 Innkjøpssjef Av departement 1981 1984
1984 Vanlig varamedlem Edvard Roven 1 301 Byråsjef Av departement 1981 1984
1984 Vanlig varamedlem Arthur Hurum 1 301 Direktør Av departement 1981 1984
1984 Vanlig varamedlem Vesla Vetlesen 2 301 Sekretær Av departement 1981 1984
1984 Vanlig varamedlem Turid Sand 2 301 Konsulent Av departement 1983 1984
1984 Vanlig varamedlem Inga Magistad 2 301 Konsulent Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Nils Vogt 1 1103 Ass. Direktør Av departement 1981 1984
1985 Vanlig varamedlem Inga Magistad 2 301 Konsulent Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Guttorm Vik 1 301 Byråsjef Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Inga Magistad 2 301 Konsulent Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Kjell Lillerud 1 301 Førstekonsulent Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Erik Bjørnebye 1 301 Førstekonsulent Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Steinar Kringlebotten 1 0 Direktør Av departement 1987
1987 Vanlig varamedlem Hans-Petter Klemmetsen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1986
1988 Andre tilknyttede personer Åge Røed 1 219 Kontorsjef I kraft av stilling 1981 1988
1988 Leder Gro Mollnes 2 301 Direktør Av departement 1981 1988
1988 Vanlig medlem Johan Hillestad Iversen 1 217 Byråsjef Av departement 1983 1988
1988 Vanlig medlem Gunnar Bech 1 219 Avdelingssjef Av departement 1981 1988
1988 Vanlig medlem Erik Bjørnebye 1 301 Byråsjef Av departement 1987 1988
1988 Vanlig medlem Oskar Oskarsson 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Sandra Magnus 2 1243 Husmor Av departement 1981 1988
1988 Vanlig varamedlem Ivar Øydvin 1 234 Innkjøpssjef Av departement 1981 1988
1988 Vanlig varamedlem Arthur Hurum 1 301 Direktør Av departement 1981 1988
1988 Vanlig varamedlem Vesla Vetlesen 2 301 Sekretær Av departement 1981 1988
1988 Vanlig varamedlem Sven A. Holmsen 1 301 Ass. Direktør Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Per Egil Selvaag 1 301 Konsulent Av departement 1988
1989 Leder Oskar Oskarsson 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1988 1989
1989 Vanlig varamedlem Sven A. Holmsen 1 301 Ass. Direktør Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Per Egil Selvaag 1 301 Konsulent Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Gaute Egeberg 1 301 Fagsjef Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Sven A. Holmsen 1 301 Ass. Direktør Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Per Egil Selvaag 1 301 Konsulent Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Ellinor Kolstad 2 301 Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Gaute Egeberg 1 301 Fagsjef Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Sven A. Holmsen 1 301 Ass. Direktør Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Per Egil Selvaag 1 301 Konsulent Av departement 1988
1991 Vanlig varamedlem Ellinor Kolstad 2 301 Av departement 1990