Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt
Utvalgsnummer: 8035000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1962
Tilhørende departement: Departementet for handel og skipsfart
Opphørsår: 1986
Hjemmel:
Opprettet 19.09.1962 ved kongelig resolusjon
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Departementet for handel og skipsfart 11 0 1 0
1981 Departementet for handel og skipsfart 11 10 2 2700
1982 Departementet for handel og skipsfart 0 0 1 1145
1983 Departementet for handel og skipsfart 11 11 1 2656 Annen instans
1984 Departementet for handel og skipsfart 11 9 1 3506 Annen instans
1985 Departementet for handel og skipsfart 11 9 1 3663 Annen instans
1986 Departementet for handel og skipsfart 11 9 1 2676 Annen instans
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Asbjørn Skarstein 1 0 Departementsråd Av departement
1980 Vanlig medlem Arne Asper 1 0 Administrerende Direktør Av departement
1980 Vanlig medlem Oskar A. Munch 1 0 Administrerende Direktør Av departement
1980 Vanlig medlem Trond Munkerud Johansen 1 0 Avdelingssjef Av departement
1980 Vanlig medlem Øistein Gulbrandsen 1 0 Cand.Oecon. Av departement
1980 Vanlig medlem Ulf Paus 1 0 Direktør Av departement
1980 Vanlig medlem Knut S. Halvorsen 1 0 Direktør Av departement
1980 Vanlig medlem Ole Fredrik Vold 1 0 Disponent Av departement
1980 Vanlig medlem Carl Sjur Bjørge 1 0 Ekspedisjonssjef Av departement
1980 Vanlig medlem Carl Røtjer 1 0 Generaldirektør Av departement
1980 Vanlig medlem Per Melsom 1 0 Underdirektør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Kristin Gulbrandsen 2 0 Av departement
1980 Vanlig varamedlem Jan Vembe 1 0 Byråsjef Av departement
1980 Vanlig varamedlem Rune Gerhardsen 1 0 Cand.Oecon. Av departement
1980 Vanlig varamedlem O. G. Kverneland 1 0 Direktør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Arne H. Bartnes 1 0 Direktør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Signe Dekke 2 0 Konsulent Av departement
1980 Vanlig varamedlem Inge Langlo 1 0 Salgsdisponent Av departement
1980 Vanlig varamedlem Sverre Hansen 1 219 Administrerende Direktør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Kaare Stokke 1 301 Av departement
1980 Vanlig varamedlem Gunnar Strømsholm 1 1503 Av departement
1981 Leder Arne Langeland 1 301 Departementsråd Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Arne Asper 1 0 Administrerende Direktør Av departement
1981 Vanlig medlem Oskar A. Munch 1 0 Administrerende Direktør Av departement
1981 Vanlig medlem Øistein Gulbrandsen 1 0 Cand.Oecon. Av departement
1981 Vanlig medlem Ulf Paus 1 0 Direktør Av departement
1981 Vanlig medlem Knut S. Halvorsen 1 0 Direktør Av departement
1981 Vanlig medlem Carl Sjur Bjørge 1 0 Ekspedisjonssjef Av departement
1981 Vanlig medlem Øystein Løining 1 301 Byråsjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Laila Kristoffersen 2 301 Førstefullmektig Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Viggo Lunke 1 427 Disponent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Arne H. Bartnes 1 1601 Adm.Direktør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Trond Munkerud Johansen 1 216 Avdelingssjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Jan Vembe 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Rune Gerhardsen 1 301 Cand.Oecon. Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Fredrik Qvale 1 301 Direktør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Solveig Løhren 2 301 Førstekonsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Egil Bråthen 1 301 Visedirektør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Ole Gabriel Kverneland d.y. 1 1120 Adm. Direktør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Per Braathen 1 1201 Adm.Direktør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Olav J. Dreyer 1 1201 Markedsdirektør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Sigurd Fongen 1 1719 Divisjonsdirektør Av departement 1981 1981
1982 Leder Erik Chr. Selmer 1 301 Departementsråd Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Henning Strand 1 301 Byråsjef Av departement 1982 1982
1983 Leder Erik Chr. Selmer 1 301 Departementsråd Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Øistein Gulbrandsen 1 230 Avdelingsleder Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Arne Asper 1 301 Adm. Direktør Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Knut S. Halvorsen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Oskar A. Munch 1 301 Adm. Direktør Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Ulf Paus 1 301 Direktør Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Laila Kristoffersen 2 301 Førstefullmektig Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Øystein Løining 1 301 Underdirektør Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Viggo Lunke 1 427 Disponent Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Arne H. Bartnes 1 1601 Adm. Direktør Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Per Broch Mathisen 1 215 Førstekonsulent Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Trond Munkerud Johansen 1 216 Avdelingssjef Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Jan Vembe 1 220 Byråsjef Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Fredrik Qvale 1 301 Direktør Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Rune Gerhardsen 1 301 Konsulent Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Egil Bråthen 1 301 Visedirektør Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Henning Strand 1 301 Byråsjef Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Ole Gabriel Kverneland d.y. 1 1121 Arbeidende Styref Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Per Braathen 1 1201 Adm. Direktør Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Olav J. Dreyer 1 1201 Markedsdirektør Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Sigurd Fongen 1 1719 Divisjonsdirektør Av departement 1981
1984 Leder Erik Chr. Selmer 1 301 Departementsråd Av departement 1982 1984
1984 Vanlig medlem Thor Loge 1 219 Direktør Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Øistein Gulbrandsen 1 230 Utredningsleder Av departement 1981 1984
1984 Vanlig medlem Arne Asper 1 301 Adm. Direktør Av departement 1981 1984
1984 Vanlig medlem Knut S. Halvorsen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1981 1984
1984 Vanlig medlem Oskar A. Munch 1 301 Adm. Direktør Av departement 1981 1984
1984 Vanlig medlem Ulf Paus 1 301 Direktør Av departement 1981 1984
1984 Vanlig medlem Carl Sjur Bjørge 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1981 1984
1984 Vanlig medlem Per Christiansen 1 301 Byråsjef Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Kristin Gulbrandsen 2 602 Konsulent Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Helge Brunstad 1 1528 Disponent Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Per Broch Mathisen 1 215 Førstekonsulent Av departement 1983 1984
1984 Vanlig varamedlem Trond Munkerud Johansen 1 216 Kontorsjef Av departement 1981 1984
1984 Vanlig varamedlem Jan Vembe 1 220 Byråsjef Av departement 1981 1984
1984 Vanlig varamedlem Fredrik Qvale 1 301 Direktør Av departement 1981 1984
1984 Vanlig varamedlem Oddlaug Lenæs 2 301 Avdelingssjef Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Kjell Harstad 1 1121 Adm. Direktør Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Per Braathen 1 1201 Adm. Direktør Av departement 1981 1984
1984 Vanlig varamedlem Hans E. Gjøvaag 1 1201 Adm. Direktør Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Sigurd Fongen 1 1719 Direktør Av departement 1981 1984
1985 Vanlig medlem Kjell Kveim 1 219 Adm. Direktør Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Erik Mollat 1 301 Adm. Direktør Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Stein Sjølie 1 301 Byråsjef Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Sigmund Kjos 1 219 Direktør Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Arnulf Leirpoll 1 301 Konsulent Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Magnor Nerheim 1 301 Underdirektør (Fu Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Anders M. Liaaen 1 1504 Adm. Direktør Av departement 1985
1986 Leder Kjell-Martin Frederiksen 1 301 Departementsråd Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Per Broch Mathisen 1 215 Byråsjef 1986
1986 Vanlig medlem Thor Loge 1 219 Direktør Av departement 1984 1986
1986 Vanlig medlem Kjell Kveim 1 219 Adm. Direktør Av departement 1985 1986
1986 Vanlig medlem Øistein Gulbrandsen 1 230 Utredningsleder Av departement 1981 1986
1986 Vanlig medlem Arne Asper 1 301 Adm. Direktør Av departement 1981 1986
1986 Vanlig medlem Oskar A. Munch 1 301 Adm. Direktør Av departement 1981 1986
1986 Vanlig medlem Carl Sjur Bjørge 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1981 1986
1986 Vanlig medlem Stein Sjølie 1 301 Byråsjef Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Erik Mollat 1 301 Adm. Direktør Av departement 1985 1986
1986 Vanlig medlem Kristin Gulbrandsen 2 602 Konsulent Av departement 1984 1986
1986 Vanlig medlem Helge Brunstad 1 1528 Adm. Direktør Av departement 1984 1986
1986 Vanlig varamedlem Trond Munkerud Johansen 1 216 Kontorsjef Av departement 1981 1986
1986 Vanlig varamedlem Sigmund Kjos 1 219 Direktør Av departement 1985 1986
1986 Vanlig varamedlem Magnor Nerheim 1 301 Underdirektør Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Arnulf Leirpoll 1 301 Konsulent Av departement 1985 1986
1986 Vanlig varamedlem Bergljot Strømm Svendsen 2 301 Konsulent Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Ingun Sletnes 2 301 Konsulent Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Finn Bjerke 1 301 Salgsdirektør Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Kjell Harstad 1 1121 Adm. Direktør Av departement 1984 1986
1986 Vanlig varamedlem Hans E. Gjøvaag 1 1201 Adm. Direktør Av departement 1984 1986
1986 Vanlig varamedlem Anders M. Liaaen 1 1504 Adm. Direktør Av departement 1985 1986
1986 Vanlig varamedlem Sigurd Fongen 1 1719 Direktør Av departement 1981 1986