Barnefamilieutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Barnefamilieutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Barnefamilieutvalget
Utvalgsnummer: 8067000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1995
Tilhørende departement: Barne- og familiedepartementet
Hjemmel:
Opprettet ved kgl.res. i 1995.
Mandat:
Utvalget skal beskrive det offentlige tjenestetilbudet og overf|ringsordningene til familier med barn fra 0 til 18 }r, herunder barnetrygd, foreldrefradrag, fors|rgerfradrag i skatt, f|dsels- og adopsjonspermisjon, tidskonto, barnehagesubsidier, senke
Tidsfrist: 1996
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1995 Barne- og familiedepartementet 10 0 4 1133000
1996 Barne- og familiedepartementet 10 0 9 1682782
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1995 Leder Svein Longva 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1995
1995 Sekretær, ikke medlem Einar Bye 1 301 Rådgiver Av departement 1995
1995 Sekretær, ikke medlem Jan Lyngstad 1 301 Rådgiver Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Brit Prytz Lyngner 2 219 Nestleder I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Arvid Hallen 1 220 Direktør I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Svein Konstali 1 230 Seksjonssjef I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Gerd-Liv Valla 2 301 Forbundsnestled I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Agnes Andenæs 2 301 Forsker I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Hilde Bojer 2 301 Førsteamanuensi I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Tor Arne Gangsø 1 301 Generalsekretær I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Margaret Eide Hillestad 2 301 Rådgiver I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem John G. Bernander 1 1001 Adm. Direktør I statsråd 1995
1995 Vanlig medlem Sven Sandvik 1 1902 Student I statsråd 1995
1996 Leder Svein Longva 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1995
1996 Sekretær, ikke medlem Einar Bye 1 301 Rådgiver Av departement 1995
1996 Sekretær, ikke medlem Jan Lyngstad 1 301 Rådgiver Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Brit Prytz Lyngner 2 219 Nestleder I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Arvid Hallén 1 220 Direktør I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Svein Konstali 1 230 Seksjonssjef I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Gerd-Liv Valla 2 301 Forbundsnestled I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Agnes Andenæs 2 301 Forsker I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Hilde Bojer 2 301 Førsteamanuensi I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Tor Arne Gangsø 1 301 Generalsekretær I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Margaret Eide Hillestad 2 301 Rådgiver I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem John G. Bernander 1 1001 Adm. Direktør I statsråd 1995
1996 Vanlig medlem Sven Sandvik 1 1902 Student I statsråd 1995