Skipseksportutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Skipseksportutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Skipseksportutvalget
Utvalgsnummer: 8401400
Opprettelsesmåte: Av departement i henhold til Stortingsvedtak
Opprettelsesår: 1976
Tilhørende departement: Departementet for handel og skipsfart
Opphørsår: 1980
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Forhandlingsorgan
Geografisk virkeområde: Internasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Departementet for handel og skipsfart 7 0 3 3000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Per Martin Ølberg 1 219 Statssekretær Av departement 1979
1980 Nestleder Arnfinn Moland 1 301 Underdirektør Av departement 1976
1980 Sekretær, ikke medlem Sven-Even Maamoen 1 219 Sekretariatsleder Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Per H. Houge 1 0 Direktør Av departement 1976
1980 Vanlig medlem Inggard Sundt 1 136 Førstekonsulent Av departement 1976
1980 Vanlig medlem Stein Dørum 1 219 Avdelingsdirektør Av departement 1976 1981
1980 Vanlig medlem Eivind Nordtorp 1 219 Byråsjef Av departement 1979
1980 Vanlig medlem Eivind Berg 1 219 Underdirektør Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Gunnar Jerman 1 0 Direktør Av departement 1976
1980 Vanlig varamedlem Per Arne Riis 1 301 Konsulent Av departement 1976 1980