Ekofisk-Teesside kommisjonen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Ekofisk-Teesside kommisjonen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Ekofisk-Teesside kommisjonen
Utvalgsnummer: 9007000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1974
Tilhørende departement: Departementet for industri og håndverk
Hjemmel:
Opprettet 07.12.1974 av Industridepartementet
Mandat:
Kommisjonen skal overvåke gjennomføringen av overenskomsten mellom Norge og Storbritannia om overføring av petroleum gjennom rørledningen fra Ekofisk-feltet og tilstøtende områder til Storbritannia. Overført til Olje- og energidepartementet i 1978.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Delegasjon/Kommisjon
Geografisk virkeområde: Internasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Olje- og energidepartementet 3 0 1 0
1981 Olje- og energidepartementet 3 0 1 0
1982 Olje- og energidepartementet 0 0 1 23457 Vedkommende departement
1983 Olje- og energidepartementet 3 0 2 35359 Vedkommende departement
1984 Olje- og energidepartementet 3 0 1 41000 Vedkommende departement
1985 Olje- og energidepartementet 3 0 0 20813 Vedkommende departement
1986 Olje- og energidepartementet 3 0 1 36000 Vedkommende departement
1987 Olje- og energidepartementet 3 0 1 37000
1988 Olje- og energidepartementet 3 0 0 0
1989 Olje- og energidepartementet 3 0 0 16000
1990 Olje- og energidepartementet 3 0 1 14764
1991 Olje- og energidepartementet 3 0 0 14910
1992 Olje- og energidepartementet 3 0 0 17125
1993 Næringsdepartementet 3 0 1 49784
1994 Næringsdepartementet 3 0 2 40418
1995 Nærings- og energidepartementet 3 0 0 0
1996 Næringsdepartementet 3 0 0 0
1997 Olje- og energidepartementet 3 0 0 0
2002 Olje- og energidepartementet
2003 Olje- og energidepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Harald Knoph 1 301 Byråsjef Av departement 1978
1980 Sekretær, ikke medlem Viggo Thomas Kristensen 1 301 Konsulent Av departement 1978
1980 Vanlig medlem Halvor Musæus 1 301 Byråsjef Av departement 1979
1980 Vanlig medlem Kristen Karlsen 1 1103 Seksjonssjef Av departement 1976
1981 Leder Harald Knoph 1 301 Byråsjef Av departement 1978
1981 Sekretær, ikke medlem Rolf Busch 1 301 Konsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Halvor Musæus 1 301 Byråsjef Av departement 1979
1981 Vanlig medlem Kristen Karlsen 1 1103 Seksjonssjef Av departement 1976
1982 Vanlig medlem Kjell Nilsson 1 1103 Seksjonssjef Av departement 1982 1982
1983 Leder Tore I. Sandvold 1 301 Underdirektør Av departement 1983
1983 Sekretær, ikke medlem Viggo Thomas Kristensen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1978
1983 Vanlig medlem Halvor Musæus 1 301 Byråsjef Av departement 1978
1983 Vanlig medlem Kjell Nilsson 1 1103 Seksjonssjef Av departement 1982
1984 Leder Tore I. Sandvold 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1983
1984 Sekretær, ikke medlem Viggo Thomas Kristensen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1978
1984 Vanlig medlem Halvor Musæus 1 301 Byråsjef Av departement 1978
1984 Vanlig medlem Trond Kubberud 1 301 Byråsjef Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Kjell Nilsson 1 1103 Seksjonssjef Av departement 1982
1985 Leder Tore I. Sandvold 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1983
1985 Sekretær, ikke medlem Viggo Thomas Kristensen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1978
1985 Sekretær, ikke medlem Petter Nore 1 301 Byråsjef Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Trond Kubberud 1 301 Byråsjef Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Hans Jacob Bull-Berg 1 301 Konsulent Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Kjell Nilsson 1 1103 Seksjonssjef Av departement 1982
1986 Leder Tore I. Sandvold 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1983
1986 Sekretær, ikke medlem Hans Jacob Bull-Berg 1 301 Førstekonsulent Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Halvor Musæus 1 301 Byråsjef Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Kjell Nilsson 1 1103 Seksjonssjef Av departement 1982
1987 Leder Karl-Edwin Manshaus 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1987
1987 Sekretær, ikke medlem Hans Jacob Bull-Berg 1 301 Førstekonsulent Av departement 1985
1987 Vanlig medlem Halvor Musæus 1 301 Underdirektør Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Kjell Nilsson 1 1103 Seksjonssjef Av departement 1982
1988 Leder Anders Bjarne Moe 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1988
1988 Sekretær, ikke medlem Inger Flaa 2 301 Konsulent Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Halvor Musæus 1 301 Underdirektør Av departement 1986
1988 Vanlig medlem Kjell Nilsson 1 1103 Seksjonssjef Av departement 1982
1989 Leder Ole-Anders Lindseth 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1989 Sekretær, ikke medlem Villa Kulild 2 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Halvor Musæus 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1986
1989 Vanlig medlem Kjell Nilsson 1 1103 Seksjonssjef Av departement 1982
1990 Leder Ole-Anders Lindseth 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1990 Sekretær, ikke medlem Villa Kulild 2 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Halvor Musæus 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1986
1990 Vanlig medlem Kjell Nilsson 1 1103 Seksjonssjef Av departement 1982
1991 Leder Ole-Anders Lindseth 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1991 Sekretær, ikke medlem Villa Kulild 2 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1991 Sekretær, ikke medlem Torkel Sjoner 1 301 Førstekons Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Halvor Musæus 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1986
1991 Vanlig medlem Kjell Nilsson 1 1103 Seksjonssjef Av departement 1982
1992 Leder Ole-Anders Lindseth 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1992 Sekretær, ikke medlem Torkel Sjoner 1 301 Førstekonsulent Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Halvor Musæus 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1986
1992 Vanlig medlem Bjørn-Erik Leerberg 1 301 Underdirektør Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Kjell Nilsson 1 1103 Seksjonssjef Av departement 1982
1993 Leder Ole-Anders Lindseth 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1993 Sekretær, ikke medlem Torkel Sjoner 1 301 Rådgiver Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Bjørn-Erik Leerberg 1 301 Underdirektør Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Kjell Nilsson 1 1103 Seksjonssjef Av departement 1982
1994 Leder Ole-Anders Lindseth 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1994 Sekretær, ikke medlem Torkel Sjoner 1 301 Ridgiver Av departement 1991
1994 Vanlig medlem Bjørn-Erik Leerberg 1 301 Underdirektør Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Kjell Nilsson 1 1103 Seksjonssjef Av departement 1982
1995 Leder Ole-Anders Lindseth 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1995 Sekretær, ikke medlem Torkel Sjoner 1 301 Rådgiver Av departement 1991
1995 Sekretær, ikke medlem Hans Jacob Bull-Berg 1 301 Rådgiver Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Bjørn-Erik Leerberg 1 301 Underdirektør Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Kjell Nilsson 1 1103 Seksjonssjef Av departement 1982
1996 Leder Ole-Anders Lindseth 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1996 Sekretær, ikke medlem Hans Jacob Bull-Berg 1 301 Rådgiver Av departement 1995
1996 Sekretær, ikke medlem Johan Fredrik Nitter-Hauge 1 301 Konsulent Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Bjørn-Erik Leerberg 1 301 Underdirektør Av departement 1992
1996 Vanlig medlem Kjell Nilsson 1 1103 Seksjonssjef Av departement 1982
1997 Leder Ole-Anders Lindseth 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1989
1997 Leder Erik Johnsen 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1997
1997 Sekretær, ikke medlem Johan Fredrik Nitter-Hauge 1 301 Førstekonsulent Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Bjørn-Erik Leerberg 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1992
1997 Vanlig medlem Kjell Nilsson 1 1103 Seksjonssjef Av departement 1982
2002 Gaute L. Isaksen 301 Rådgiver
2002 Helge Westborg 301 Underdirektør
2002 Kjell Nilsson 1103 Seksjonssjef
2002 Leder Maryann Solås 301 Underdirektør
2003 Gaute L. Isaksen Rådgiver
2003 Kjell Nilsson Seksjonssjef
2003 Helge Westborg Underdirektør
2003 Leder Maryann Solås Underdirektør