Det interdepartementale utvalg for Statens innkjøp

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Det interdepartementale utvalg for Statens innkjøp" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Det interdepartementale utvalg for Statens innkjøp
Utvalgsnummer: 9026000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1976
Tilhørende departement: Departementet for industri og håndverk
Opphørsår: 1982
Hjemmel:
Opprettet 30.01.1976 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Utvalget skal ha til oppgave å foreslå innkjøpspolitiske tiltak, utarbeide hovedretningslinjer for statlige innkjøp og utrede virkninger av slike tiltak og retningslinjer. Utvalgets sammensetning og mandat er under vurdering.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Industridepartementet 7 0 0 0 Vedkommende departement
1981 Industridepartementet 6 6 0 0 Vedkommende departement
1982 Industridepartementet 6 6 0 0 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Olav Krosshavn 1 301 Ekspedisjonssjef 1976
1980 Vanlig medlem Henning Gorholt 1 301 Byråsjef Av departement 1976
1980 Vanlig medlem Tor Elden 1 301 Byråsjef Av departement 1976
1980 Vanlig medlem Oddvar Lie 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1976
1980 Vanlig medlem Tore Grande 1 301 Underdirektør Av departement 1976
1980 Vanlig medlem Kornelius Halsne 1 301 Underdirektør Av departement 1977
1980 Vanlig varamedlem Kjell G. Skar 1 213 Underdirektør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Reidar Egil Mørk 1 301 Byråsjef Av departement
1980 Vanlig varamedlem Arne J. Grumstad 1 301 Byråsjef Av departement
1980 Vanlig varamedlem Edvard Roven 1 301 Konsulent Av departement
1980 Vanlig varamedlem Kåre Eckstrøm 1 301 Underdirektør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Didrik Dyrnes 1 301 Underdirektør Av departement
1981 Leder Olav Krosshavn 1 301 Ekspedisjonssjef 1976
1981 Vanlig medlem Henning Gorholt 1 301 Byråsjef Av departement 1976
1981 Vanlig medlem Tor Elden 1 301 Byråsjef Av departement 1976
1981 Vanlig medlem Oddvar Lie 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1976
1981 Vanlig medlem Tore Grande 1 301 Underdirektør Av departement 1976
1981 Vanlig medlem Kornelius Halsne 1 301 Underdirektør Av departement 1977
1981 Vanlig varamedlem Kjell G. Skar 1 213 Underdirektør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Reidar Egil Mørk 1 301 Byråsjef Av departement
1981 Vanlig varamedlem Arne J. Grumstad 1 301 Byråsjef Av departement
1981 Vanlig varamedlem Edvard Roven 1 301 Konsulent Av departement
1981 Vanlig varamedlem Kåre Eckstrøm 1 301 Underdirektør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Didrik Dyrnes 1 301 Underdirektør Av departement