Det rådgivende utvalg for skogindustrielle utbyggingstiltak (Skogindustriutvalget)

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Det rådgivende utvalg for skogindustrielle utbyggingstiltak (Skogindustriutvalget)" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Det rådgivende utvalg for skogindustrielle utbyggingstiltak (Skogindustriutvalget)
Utvalgsnummer: 9031000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1974
Tilhørende departement: Departementet for industri og håndverk
Opphørsår: 1989
Hjemmel:
Opprettet 30.09.1974 av Industridepartementet
Mandat:
Departementets Skogindustrikontor fungerer som sekretariat. Utvalget skal være rådgivende politisk organ for Industridepartementet i sake som gjelder utbyggingsprosjekter og økt virkesforbruk innen skogindustriene. Bakgrunnen for oppnevningen er den va
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Industridepartementet 6 0 5 0 Vedkommende departement
1981 Industridepartementet 6 0 8 120040 Vedkommende departement
1982 Industridepartementet 0 0 6 21573 Vedkommende departement
1983 Industridepartementet 6 0 6 13297 Vedkommende departement
1984 Industridepartementet 6 1 3 9857 Vedkommende departement
1985 Industridepartementet 6 1 4 8009 Vedkommende departement
1986 Industridepartementet 6 1 3 9621 Vedkommende departement
1987 Industridepartementet 6 1 0 0
1988 Næringsdepartementet 6 1 0 0
1989 Næringsdepartementet 6 1 1 1
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Reidar Danielsen 1 301 Arbeidsdirektør Av departement 1974 1980
1980 Vanlig medlem Arne Seim 1 211 Bransjekonsulent Av departement 1978 1980
1980 Vanlig medlem Hans Kristian Seip 1 214 Skogdirektør Av departement 1974 1980
1980 Vanlig medlem Arnulf Ingebrigtsen 1 219 Assisterende Direktør Av departement 1974 1980
1980 Vanlig medlem Rolf Hauge 1 301 Forbundsformann Av departement 1974 1980
1980 Vanlig medlem Sigurd Engen 1 301 Sekretær Av departement 1974 1980
1981 Vanlig medlem Helge Fredriksen 1 219 Avdelingsdirektør Av departement 1981 1981
1983 Leder Reidar Danielsen 1 301 Arbeidsdirektør Av departement 1974 1983
1983 Vanlig medlem Arne Seim 1 211 Bransjekonsulent Av departement 1978 1983
1983 Vanlig medlem Hans Kristian Seip 1 214 Skogdirektør Av departement 1974 1983
1983 Vanlig medlem Helge Fredriksen 1 219 Avdelingsdirektør Av departement 1981 1983
1983 Vanlig medlem Rolf Hauge 1 301 Forbundsformann Av departement 1974 1983
1983 Vanlig medlem Knut Mansås 1 301 Sekretær Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Oluf Aalde 1 214 Skogdirektør Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Knut Mansås 1 301 Sekretær Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Arne Scheistrøen 1 301 Byråsjef Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Oluf Aalde 1 214 Skogdirektør Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Knut Mansås 1 301 Sekretær Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Arne Scheistrøen 1 301 Byråsjef Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Oluf Aalde 1 214 Skogdirektør Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Knut Mansås 1 301 Sekretær Av departement 1983
1986 Vanlig varamedlem Arne Scheistrøen 1 301 Byråsjef Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Oluf Aalde 1 214 Skogdirektør Av departement 1984
1987 Vanlig medlem Knut Mansås 1 301 Sekretær Av departement 1983
1987 Vanlig varamedlem Arne Scheistrøen 1 301 Byråsjef Av departement 1984