Bransjerådet for treforedlingsindustrien

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Bransjerådet for treforedlingsindustrien" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Bransjerådet for treforedlingsindustrien
Utvalgsnummer: 9034000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1947
Tilhørende departement: Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri
Opphørsår: 1986
Hjemmel:
Opprettet 12.09.1947 ved kongelig resolusjon i henhold til lov om bransjeråd av 6. juni 1947.
Mandat:
Behandle spørsmål av betydning for bransjen, særlig med sikte på å trygge og styrke konkurranseevnen. Gir ikke uttalelser i lønns-, tariff- eller prisspørsmål. Rådgivende organer for departementet, og tar opp aktuelle spørsmål. Beretning om virksomheten v
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Industridepartementet 9 0 4 0
1981 Industridepartementet 9 8 3 650525
1982 Industridepartementet 0 0 1 20000 Vedkommende departement
1983 Industridepartementet 9 8 2 5696 Vedkommende departement
1984 Industridepartementet 9 8 1 10086 Vedkommende departement
1985 Industridepartementet 9 8 2 11683 Vedkommende departement
1986 Industridepartementet 9 8 0 12770 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Reidar Danielsen 1 301 Arbeidsdirektør Av departement 1964 1980
1980 Nestleder Hans Kristian Seip 1 214 Skogdirektør Av departement 1968 1980
1980 Sekretær, ikke medlem Trygve Slettemoen 1 219 Byråsjef Av departement 1963
1980 Vanlig medlem Rolf Lindseth 1 0 Administrerende Direktør Av departement 1977 1980
1980 Vanlig medlem Birger Morud 1 0 Administrerende Direktør Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Jens M. Marcussen 1 1032 Disponent Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Asbjørn Sveen 1 301 Underdirektør Av departement 1971 1980
1980 Vanlig medlem Rolf Hauge 1 301 Forbundsformann Av departement 1977 1980
1980 Vanlig medlem Bjørnar Skogstad 1 628 Papirarbeider Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Tore E. Johnson 1 726 Overingeniør Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Trygve R. Jarlsby 1 0 Administrerende Direktør Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Wenche Prebensen 2 0 Førstesekretær Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Georg Lyngseth 1 0 Sliperiarbeider Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Tor Tank-Nielsen 1 104 Av departement 1980 1980
1980 Vanlig varamedlem Arne Scheistrøen 1 301 Byråsjef Av departement 1971 1981
1980 Vanlig varamedlem Arne Marthinsen 1 301 Nestformann Av departement 1977 1980
1980 Vanlig varamedlem Knut Knutsen 1 602 Av departement
1980 Vanlig varamedlem Thor Thommesen 1 922 Av departement 1980 1980
1981 Sekretær, ikke medlem Trygve Slettemoen 1 219 Byråsjef Av departement 1963
1981 Vanlig varamedlem Arne Scheistrøen 1 301 Byråsjef Av departement 1971 1981
1981 Vanlig varamedlem Knut Knutsen 1 602 Av departement
1983 Leder Reidar Danielsen 1 301 Arbeidsdirektør Av departement 1964 1983
1983 Nestleder Hans Kristian Seip 1 214 Skogdirektør Av departement 1968 1983
1983 Sekretær, ikke medlem Trygve Slettemoen 1 219 Byråsjef Av departement 1963 1983
1983 Vanlig medlem Birger Morud 1 102 Adm. Direktør Av departement 1980 1983
1983 Vanlig medlem Jens Otterbech 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Rolf Hauge 1 301 Forbundsformann Av departement 1977 1983
1983 Vanlig medlem Bjørnar Skogstad 1 628 Papirarbeider Av departement 1980 1983
1983 Vanlig medlem Tore E. Johnson 1 726 Overingeniør Av departement 1980 1983
1983 Vanlig medlem Thor Thommesen 1 922 Disponent Av departement 1980 1983
1983 Vanlig medlem Arnfinn Hofstad 1 1719 Adm. Direktør Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Jan Harsem 1 219 Adm. Direktør Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Stine Børresen 2 220 Avdelingssjef Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Arne Scheistrøen 1 301 Byråsjef Av departement 1971 1983
1983 Vanlig varamedlem Arne Marthinsen 1 301 Nestformann Av departement 1977 1983
1983 Vanlig varamedlem Inger Aarvig 2 301 Førstekonsulent Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Knut Knutsen 1 602 Overingeniør Av departement 1980 1983
1983 Vanlig varamedlem Jan H. Andersen 1 901 Sliperiarbeider Av departement 1983
1983 Vanlig varamedlem Egil Flaatin 1 1001 Adm. Direktør Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Jens Otterbech 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1983
1984 Vanlig medlem Arnfinn Hofstad 1 1719 Adm. Direktør Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Jan Harsem 1 219 Adm. Direktør Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Stine Børresen 2 220 Avdelingssjef Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Inger Aarvig 2 301 Førstekonsulent Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Bjørn Fretheim 1 628 Teknisk Sjef Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Jan H. Andersen 1 901 Sliperiarbeider Av departement 1983
1984 Vanlig varamedlem Egil Flaatin 1 1001 Adm. Direktør Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Jens Otterbech 1 219 Handelspolitisk R Av departement 1983
1985 Vanlig medlem Per K. Mannes 1 301 Byråsjef Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Arnfinn Hofstad 1 1719 Adm. Direktør Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Jan Harsem 1 219 Adm. Direktør Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Stine Børresen 2 220 Avdelingssjef Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Inger Aarvig 2 301 Førstekonsulent Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Torbjørn Mæland 1 301 Konsulent Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Bjørn Fretheim 1 628 Teknisk Sjef Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Jan H. Andersen 1 901 Sliperiarbeider Av departement 1983
1985 Vanlig varamedlem Egil Flaatin 1 1001 Adm. Direktør Av departement 1983
1986 Vanlig medlem Per K. Mannes 1 301 Byråsjef Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Arnfinn Hofstad 1 1719 Adm. Direktør Av departement 1983
1986 Vanlig varamedlem Jan Harsem 1 219 Adm. Direktør Av departement 1983
1986 Vanlig varamedlem Stine Børresen 2 220 Avdelingssjef Av departement 1983
1986 Vanlig varamedlem Torbjørn Mæland 1 301 Konsulent Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Bjørn Fretheim 1 628 Teknisk Sjef Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Jan H. Andersen 1 901 Sliperiarbeider Av departement 1983
1986 Vanlig varamedlem Egil Flaatin 1 1001 Adm. Direktør Av departement 1983