Bransjerådet for trelastindustrien

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Bransjerådet for trelastindustrien" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Bransjerådet for trelastindustrien
Utvalgsnummer: 9035000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1947
Tilhørende departement: Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri
Opphørsår: 1986
Hjemmel:
Opprettet 12.09.1947 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Behandle spørsmål av betydning for bransjen, særlig med sikte på å trygge og styrke konkurranseevnen. Gir ikke uttalelser i lønns-, tariff- eller prisspørsmål. Rådgivende organer for departementet, og tar opp aktuelle spørsmål. Beretning om virksomheten v
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Industridepartementet 11 0 2 0 Vedkommende departement
1981 Industridepartementet 11 10 2 0 Vedkommende departement
1982 Industridepartementet 11 10 1 22670 Vedkommende departement
1983 Industridepartementet 11 10 1 9075 Vedkommende departement
1984 Industridepartementet 11 10 4 28247 Vedkommende departement
1985 Industridepartementet 11 10 4 28396 Vedkommende departement
1986 Industridepartementet 11 10 2 20674 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Sekretær, ikke medlem Birger Strande 1 233 Konsulent Av departement 1970
1981 Sekretær, ikke medlem Birger Strande 1 233 Konsulent Av departement 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Øystein Aasaaren 1 301 Konsulent Av departement 1983
1984 Leder Rolf Birkeland 1 301 Instituttleder Av departement 1979 1984
1984 Nestleder Oluf Aalde 1 214 Skogdirektør Av departement 1984
1984 Sekretær, ikke medlem Øystein Aasaaren 1 301 Konsulent Av departement 1983
1984 Sekretær, ikke medlem Tarjei Retterholt 1 301 Konsulent Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Arne Seim 1 211 Bransjekonsulent Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Odd Albert Brynildsen 1 231 Sivilingeniør Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Jon Hoel 1 238 Gardbruker Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Knut Mansås 1 301 Sekretær Av departement 1967 1984
1984 Vanlig medlem Ingvald Iversen 1 401 Driftssjef Av departement 1979 1984
1984 Vanlig medlem Dag Bredesen opset 1 423 Disponent Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Erling Teigen 1 502 Adm. Direktør Av departement 1976 1984
1984 Vanlig medlem Torstein Lund 1 1703 Distriktssekretær Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Per Odd Tronstad 1 1729 Disponent Av departement 1973 1984
1984 Vanlig varamedlem Tor H. Møller 1 128 Produksjonssjef Av departement 1976 1984
1984 Vanlig varamedlem Per Sjøholm 1 217 Sekretær Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Einar Engseth 1 301 Sekretær Av departement 1979 1984
1984 Vanlig varamedlem Randi Olaug Juklestad 2 301 Førstekonsulent Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Ole Moss 1 402 Brukseier Av departement 1979 1984
1984 Vanlig varamedlem Einar Gjems 1 429 Forstkandidat Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Diderik Cappelen 1 819 Sivilingeniør Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Karle Anker Horseng 1 1702 Sagbruksarbeider Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Helge Holvin 1 1744 Disponent Av departement 1976 1984
1984 Varamedlem og nestleder Torstein Opheim 1 301 Underdirektør Av departement 1984
1985 Nestleder Oluf Aalde 1 214 Skogdirektør Av departement 1984
1985 Sekretær, ikke medlem Tarjei Retterholt 1 301 Konsulent Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Arne Seim 1 211 Bransjekonsulent Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Odd Albert Brynildsen 1 231 Sivilingeniør Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Jon Hoel 1 238 Gardbruker Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Dag Bredesen opset 1 423 Disponent Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Torstein Lund 1 1703 Distriktssekretær Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Per Sjøholm 1 217 Sekretær Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Randi Olaug Juklestad 2 301 Førstekonsulent Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Einar Gjems 1 429 Forstkandidat Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Gro Undrum 2 702 Konsulent Av departement 1985
1985 Vanlig varamedlem Diderik Cappelen 1 819 Sivilingeniør Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Karle Anker Horseng 1 1702 Sagbruksarbeider Av departement 1984
1985 Varamedlem og nestleder Torstein Opheim 1 301 Underdirektør Av departement 1984
1986 Nestleder Oluf Aalde 1 214 Skogdirektør Av departement 1984
1986 Sekretær, ikke medlem Tarjei Retterholt 1 301 Konsulent Av departement 1984
1986 Sekretær, ikke medlem Torkel Vindegg 1 301 Konsulent Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Arne Seim 1 211 Bransjekonsulent Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Odd Albert Brynildsen 1 231 Sivilingeniør Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Jon Hoel 1 238 Gardbruker Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Dag Bredesen opset 1 423 Disponent Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Torstein Lund 1 1703 Distriktssekretær Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Per Sjøholm 1 217 Sekretær Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Randi Olaug Juklestad 2 301 Førstekonsulent Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Torstein Opheim 1 301 Underdirektør Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Einar Gjems 1 429 Forstkandidat Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Gro Undrum 2 702 Konsulent Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Diderik Cappelen 1 819 Sivilingeniør Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Karle Anker Horseng 1 1702 Sagbruksarbeider Av departement 1984