Petroleumsprisrådet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Petroleumsprisrådet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Petroleumsprisrådet
Utvalgsnummer: 9038000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1976
Tilhørende departement: Departementet for industri og håndverk
Hjemmel:
Opprettet 19.02.1976 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Rådet skal etter Kongens eller Olje- og energidepartementets nærmere bestemmelse fatte vedtak om fastsettelse av foreløpige og endelige normpriser eller avgi rådgivende uttalelser til departementet vedrørende normprisfastsettelse.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Olje- og energidepartementet 6 0 10 90000 Vedkommende departement
1981 Olje- og energidepartementet 5 2 11 134000 Vedkommende departement
1982 Olje- og energidepartementet 6 2 12 161611 Vedkommende departement
1983 Olje- og energidepartementet 6 2 13 187490 Vedkommende departement
1984 Olje- og energidepartementet 6 2 13 1531264 Vedkommende departement
1985 Olje- og energidepartementet 6 2 22 662172 Vedkommende departement
1986 Olje- og energidepartementet 6 2 31 1635000 Vedkommende departement
1987 Olje- og energidepartementet 6 2 21 1385000
1988 Olje- og energidepartementet 6 2 25 1923085
1989 Olje- og energidepartementet 6 2 18 1852000
1990 Olje- og energidepartementet 6 2 29 320293
1991 Olje- og energidepartementet 6 2 13 1612309
1992 Olje- og energidepartementet 6 2 24 1563170
1993 Næringsdepartementet 6 2 14 381775
1994 Næringsdepartementet 6 2 18 719000
1995 Nærings- og energidepartementet 6 2 14 670000
1996 Næringsdepartementet 6 2 12 1427444
1997 Olje- og energidepartementet 6 2 8 688246
2002 Olje- og energidepartementet 8 863337
2003 Olje- og energidepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Einar Magnussen 1 301 Administrerende Direktør I statsråd 1971 1980
1980 Nestleder Charles Philipson 1 219 Prisdirektør I statsråd 1976 1980
1980 Vanlig medlem Johan Nic. Vold 1 301 Underdirektør I statsråd
1980 Vanlig medlem Kjell M. Mathiesen 1 301 Direktør I statsråd 1976
1980 Vanlig medlem Karin M. Bruzelius 2 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Aina Uhde 2 1201 Dosent I statsråd 1980 1980
1981 Vanlig medlem Kjell M. Mathiesen 1 301 Direktør I statsråd 1976
1981 Vanlig varamedlem Aage Frohde 1 301 Byråsjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Gunnar Gjerde 1 301 Byråsjef Av departement 1981 1981
1982 Leder Einar Magnussen 1 301 C.Oecon. I statsråd 1976 1982
1982 Nestleder Charles Philipson 1 219 I statsråd 1976 1982
1982 Vanlig medlem Kjell M. Mathiesen 1 301 Direktør I statsråd 1976 1982
1982 Vanlig medlem Karin M. Bruzelius 2 301 I statsråd 1980 1982
1982 Vanlig medlem Gunnar Gjerde 1 301 Underdirektør I statsråd 1981 1982
1982 Vanlig medlem Aina Uhde 2 1201 Dosent I statsråd 1980 1982
1982 Vanlig varamedlem Aage Frohde 1 301 Byråsjef I statsråd 1981 1982
1982 Vanlig varamedlem Odd Sverre Haraldsen 1 301 Byråsjef Av departement 1982 1982
1983 Vanlig varamedlem Odd Sverre Haraldsen 1 301 Prosjektleder Av departement 1982
1983 Vanlig varamedlem Bjarne Stakkestad 1 301 Byråsjef Av departement 1983
1984 Leder Arne Øien 1 301 Direktør I statsråd 1984
1984 Vanlig varamedlem Odd Sverre Haraldsen 1 301 Prosjektleder Av departement 1982
1984 Vanlig varamedlem Bjarne Stakkestad 1 301 Byråsjef Av departement 1983
1985 Leder Arne Øien 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1984
1986 Leder Arne Øien 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1984
1986 Leder Einar Magnussen 1 301 Direktør I statsråd 1986
1986 Nestleder Charles Philipson 1 219 H.R.Dommer I statsråd 1976 1986
1986 Sekretær, ikke medlem Erik Johnsen 1 301 Byråsjef I statsråd 1986
1986 Vanlig medlem Kjell M. Mathiesen 1 219 Direktør I statsråd 1976 1986
1986 Vanlig medlem Karin M. Bruzelius 2 301 Advokat I statsråd 1980 1986
1986 Vanlig medlem Odd Sverre Haraldsen 1 301 Underdirektør I statsråd 1982 1986
1986 Vanlig medlem Aina Uhde 2 1201 Professor I statsråd 1980 1986
1986 Vanlig varamedlem Bjarne Stakkestad 1 301 Byråsjef I statsråd 1983 1986
1986 Vanlig varamedlem Anders Bjarne Moe 1 301 Underdirektør I statsråd 1986
1987 Sekretær, ikke medlem Erik Johnsen 1 301 Underdirektør I statsråd 1986
1987 Vanlig medlem Jarle Bergo 1 229 Direktør I statsråd 1987
1987 Vanlig varamedlem Anders Bjarne Moe 1 219 Avdelingsdirekt I statsråd 1986
1988 Leder Karin M. Bruzelius 2 301 Departementsråd I statsråd 1980 1988
1988 Nestleder Charles Philipson 1 219 H.R.Dommer I statsråd 1976 1988
1988 Vanlig medlem Kjell M. Mathiesen 1 219 Direktør I statsråd 1976 1988
1988 Vanlig medlem Jarle Bergo 1 229 Direktør I statsråd 1987 1988
1988 Vanlig medlem Odd Sverre Haraldsen 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1982 1988
1988 Vanlig medlem Aina Uhde 2 1201 Professor I statsråd 1980 1988
1988 Vanlig varamedlem Bjarne Stakkestad 1 301 Spesialrådgiver I statsråd 1983 1988
1988 Vanlig varamedlem Erik Johnsen 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1986 1988
1990 Leder Karin M. Bruzelius 2 301 Departementsråd I statsråd 1980 1990
1990 Nestleder Jarle Bergo 1 229 Direktør Av departement 1987 1990
1990 Vanlig medlem Kjell M. Mathiesen 1 219 Direktør I statsråd 1976 1990
1990 Vanlig medlem Odd Sverre Haraldsen 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1982 1990
1990 Vanlig medlem Iulie Aslaksen 2 301 Førsteamanuensis I statsråd 1990
1990 Vanlig varamedlem Bjarne Stakkestad 1 301 Spesialrådgiver I statsråd 1983 1990
1990 Vanlig varamedlem Erik Johnsen 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1986 1990
1991 Vanlig medlem Iulie Aslaksen 2 301 Forsker I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Arvid Frihagen 1 1201 Professor Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Nina Bjerkedal 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1991
1992 Leder Karin M. Bruzelius 2 301 Departementsråd I statsråd 1980 1992
1992 Nestleder Jarle Bergo 1 229 Direktør Av departement 1987 1992
1992 Vanlig medlem Kjell M. Mathiesen 1 219 Direktør I statsråd 1976 1992
1992 Vanlig medlem Odd Sverre Haraldsen 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1982 1992
1992 Vanlig medlem Iulie Aslaksen 2 301 Forsker I statsråd 1990 1992
1992 Vanlig medlem Arvid Frihagen 1 1201 Professor Av departement 1991 1992
1992 Vanlig varamedlem Erik Johnsen 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1986 1992
1992 Vanlig varamedlem Nina Bjerkedal 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1991 1992
1994 Leder Karin M. Bruzelius 2 301 Departementsrid I statsråd 1980 1994
1994 Nestleder Jon A. Solheim 1 301 Direktør I statsråd 1994
1994 Vanlig medlem Odd Sverre Haraldsen 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1982 1994
1994 Vanlig medlem Bjarne Stakkestad 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1984 1994
1994 Vanlig medlem Iulie Aslaksen 2 301 Forsker I statsråd 1990 1994
1994 Vanlig medlem Arvid Frihagen 1 1201 Professor Av departement 1991 1994
1994 Vanlig varamedlem Erik Johnsen 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1986 1994
1994 Vanlig varamedlem Nina Bjerkedal 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1991 1994
1995 Nestleder Jon A. Solheim 1 301 Direktør I statsråd 1994
1995 Vanlig medlem Gunnar Gjerde 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1995
1996 Leder Karin M. Bruzelius 2 301 Departementsråd I statsråd 1980 1996
1996 Nestleder Jon A. Solheim 1 301 Direktør I statsråd 1994 1996
1996 Vanlig medlem Iulie Aslaksen 2 301 Forsker I statsråd 1990 1996
1996 Vanlig medlem Nina Bjerkedal 2 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1991 1996
1996 Vanlig medlem Gunnar Gjerde 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1995 1996
1996 Vanlig medlem Ernst Nordtveit 1 1201 Professor I statsråd 1996
1996 Vanlig varamedlem Erik Johnsen 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1986 1996
1996 Vanlig varamedlem Finn Einar Hvistendahl 1 301 Underdirektør I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Ernst Nordtveit 1 1201 Professor I statsråd 1996
1997 Vanlig varamedlem Finn Einar Hvistendahl 1 301 Underdirektør I statsråd 1996
1997 Vanlig varamedlem Torgeir Johnsen 1 301 Underdirektør Av departement 1997
2002 Anders Bjarne Moe 219 Ekspedisjonssjef
2002 Pål Erik Korsvold 219 Professor
2002 Nina Bjerkedal 301 Ekspedisjonssjef
2002 Marit Engebretsen 301 Ekspedisjonssjef
2002 Torgeir Johnsen 301 Underdirektør
2002 Ernst Nordtveit 1201 Professor
2002 Leder Karin M. Bruzelius 301 H.R.Dommer
2002 Nestleder Jon A. Solheim 301 Direktør
2003 Nina Bjerkedal Ekspedisjonssjef
2003 Marit Engebretsen Ekspedisjonssjef
2003 Anders Bjarne Moe Ekspedisjonssjef
2003 Pål Erik Korsvold Professor
2003 Ernst Nordtveit Professor
2003 Torgeir Johnsen Underdirektør
2003 Leder Karin M. Bruzelius H.R.Dommer
2003 Nestleder Jon A. Solheim Direktør