Styret for fondet til fremme av bransjeforskning m.v.

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for fondet til fremme av bransjeforskning m.v." fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for fondet til fremme av bransjeforskning m.v.
Utvalgsnummer: 9059000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1967
Tilhørende departement: Departementet for industri og håndverk
Opphørsår: 1990
Hjemmel:
Opprettet 21.12.1967 ved kongelig resolusjon
Mandat:
hvor også vedtekter er fastsatt. Vedtektsendring ved kgl. res. av 28. februar og 5. desember 1969, 28. februar 1975 og 19. oktober 1979. Fondets formål (paragraf 1 i vedtektene) er å fremme samarbeid om forskning, utvikling og teknologisk service mellom b
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Industridepartementet 9 0 5 67000 Vedkommende departement
1981 Industridepartementet 8 0 6 87000 Vedkommende departement
1982 Industridepartementet 0 0 5 87762 Vedkommende departement
1983 Industridepartementet 9 0 5 88974 Vedkommende departement
1984 Industridepartementet 9 0 5 103000 Vedkommende departement
1985 Industridepartementet 9 0 6 96364 Vedkommende departement
1986 Industridepartementet 9 0 6 53500 Annen instans
1987 Industridepartementet 9 0 5 52574
1988 Næringsdepartementet 9 0 5 65696
1989 Næringsdepartementet 9 0 7 122069
1990 Næringsdepartementet 9 0 2 50195
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Hans W. Riddervold 1 301 Direktør I statsråd 1977 1980
1980 Nestleder Bjørn Bjørnstad 1 219 Direktør I statsråd 1977 1980
1980 Vanlig medlem Peder J. Kleppe 1 104 Disponent I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Per Samson 1 301 Bakermester I statsråd 1977 1980
1980 Vanlig medlem Kåre Huseby 1 716 Disponent I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Harald Pedersen 1 1103 Administrerende Direktør I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Sigvart Malmo 1 1201 Direktør I statsråd 1980 1980
1980 Vanlig medlem Inger Koppernæs 2 1504 Direktør I statsråd 1977 1980
1980 Vanlig medlem Jørgine Slaatrem 2 1824 Bokbinderassistent I statsråd 1980 1980
1983 Leder Tore Egil Holte 1 219 Direktør I statsråd 1983
1983 Nestleder Peder J. Kleppe 1 104 Disponent I statsråd 1980 1983
1983 Vanlig medlem Jon Holt 1 219 Direktør I statsråd 1983
1983 Vanlig medlem Knut Trovaag 1 220 Direktør I statsråd 1983
1983 Vanlig medlem Steinar Opstad 1 301 Ass. Direktør I statsråd 1983
1983 Vanlig medlem Ragnhild Sohlberg 2 301 Planleggingssjef I statsråd 1983
1983 Vanlig medlem Harald Pedersen 1 1103 Adm. Direktør I statsråd 1980 1983
1983 Vanlig medlem Sigvart Malmo 1 1201 Direktør I statsråd 1980 1983
1983 Vanlig medlem Jørgine Slaatrem 2 1824 Bokbinderassisten I statsråd 1980 1983
1984 Leder Tore Egil Holte 1 219 Direktør I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Jon Holt 1 219 Direktør I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Knut Trovaag 1 220 Direktør I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Steinar Opstad 1 301 Ass. Direktør I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Ragnhild Sohlberg 2 301 Planleggingssjef I statsråd 1983
1985 Leder Tore Egil Holte 1 219 Direktør I statsråd 1983
1985 Vanlig medlem Jon Holt 1 219 Direktør I statsråd 1983
1985 Vanlig medlem Knut Trovaag 1 220 Direktør I statsråd 1983
1985 Vanlig medlem Steinar Opstad 1 301 Ass. Direktør I statsråd 1983
1985 Vanlig medlem Ragnhild Sohlberg 2 301 Planleggingssjef I statsråd 1983
1986 Leder Tore Egil Holte 1 219 Direktør I statsråd 1983 1986
1986 Nestleder Ragnhild Sohlberg 2 301 Ass. Direktør I statsråd 1983 1986
1986 Vanlig medlem Johan Hattestad 1 219 Direktør I statsråd 1986
1986 Vanlig medlem Tor-Odd Berntsen 1 220 Direktør I statsråd 1986
1986 Vanlig medlem Liv Undheim 2 301 Sekretær I statsråd 1986
1986 Vanlig medlem Per Christoffersen 1 707 Adm. Direktør I statsråd 1986
1986 Vanlig medlem Arne B. Hesvik 1 1201 Adm. Direktør I statsråd 1986
1986 Vanlig medlem Helge Brunstad 1 1528 Adm. Direktør I statsråd 1986
1986 Vanlig medlem Herbert A. Bjærum 1 1601 Boktrykker I statsråd 1986
1987 Vanlig medlem Johan Hattestad 1 219 Direktør I statsråd 1986
1987 Vanlig medlem Tor-Odd Berntsen 1 220 Direktør I statsråd 1986
1987 Vanlig medlem Liv Undheim 2 301 Sekretær I statsråd 1986
1987 Vanlig medlem Frode Alhaug 1 412 Disponent I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Arne B. Hesvik 1 1201 Adm. Direktør I statsråd 1986
1987 Vanlig medlem Helge Brunstad 1 1528 Adm. Direktør I statsråd 1986
1987 Vanlig medlem Herbert A. Bjærum 1 1601 Boktrykker I statsråd 1986
1988 Vanlig medlem Johan Hattestad 1 219 Direktør I statsråd 1986
1988 Vanlig medlem Tor-Odd Berntsen 1 220 Direktør I statsråd 1986
1988 Vanlig medlem Liv Undheim 2 301 Sekretær I statsråd 1986
1988 Vanlig medlem Frode Alhaug 1 412 Disponent I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Arne B. Hesvik 1 1201 Adm. Direktør I statsråd 1986
1988 Vanlig medlem Helge Brunstad 1 1528 Adm. Direktør I statsråd 1986
1988 Vanlig medlem Herbert A. Bjærum 1 1601 Boktrykker I statsråd 1986
1989 Leder Frode Alhaug 1 412 Disponent I statsråd 1987 1989
1989 Nestleder Johan Hattestad 1 219 Direktør I statsråd 1986 1989
1989 Vanlig medlem Rolf Westli Døhlen 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Gudrun Queseth Rognerud 2 219 Overingeniør I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Tor-Odd Berntsen 1 220 Direktør I statsråd 1986 1989
1989 Vanlig medlem Liv Undheim 2 301 Sekretær I statsråd 1986 1989
1989 Vanlig medlem Åse Aulie Michelet 2 301 Forskningssjef I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Wenche Meldahl 2 1103 Adm. Direktør I statsråd 1989
1989 Vanlig medlem Arne B. Hesvik 1 1201 Adm. Direktør I statsråd 1986 1989
1990 Vanlig medlem Rolf Westli Døhlen 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Gudrun Queseth Rognerud 2 219 Overingeniør I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Åse Aulie Michelet 2 301 Forskningssjef I statsråd 1989
1990 Vanlig medlem Wenche Meldahl 2 1103 Adm. Direktør I statsråd 1989