Styret for Statens veiledningskontor for oppfinner

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Statens veiledningskontor for oppfinner" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Statens veiledningskontor for oppfinner
Utvalgsnummer: 9060000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1968
Tilhørende departement: Departementet for industri og håndverk
Hjemmel:
Opprettet 31.05.1968 av Industridepartementet i henhold til stortingsvedtak av 16. mars 1968.
Mandat:
Vedtektene fastsatt ved kgl. res. av 15. april 1968. Kontoret har som oppgave å fremme allmennyttig oppfinnervirksomhet ved å gi råd og veiledning til oppfinnere og eventuelt å yte økonomisk støtte til patentering og videreutvikling av oppfinnelser.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Industridepartementet 5 0 0 29000 Vedkommende departement
1981 Industridepartementet 6 2 0 29000 Vedkommende departement
1982 Industridepartementet 0 0 7 32452 Vedkommende departement
1983 Industridepartementet 6 2 7 33904 Vedkommende departement
1984 Industridepartementet 6 2 8 54094 Annen instans
1985 Industridepartementet 6 2 7 34772 Annen instans
1986 Industridepartementet 6 2 7 32619 Annen instans
1987 Industridepartementet 6 5 7 41573
1988 Næringsdepartementet 6 5 5 29670
1989 Næringsdepartementet 6 5 0 0
1990 Næringsdepartementet 6 6 4 26123
1991 Næringsdepartementet 6 6 4 22812
1992 Næringsdepartementet 6 6 5 46818
1993 Næringsdepartementet 6 6 5 44528
1994 Næringsdepartementet 6 5 5 66539
1995 Nærings- og energidepartementet 6 5 6 120402
1996 Næringsdepartementet 6 5 6 122163
1997 Nærings- og handelsdepartementet 6 5 6 171943
2002 Nærings- og handelsdepartementet 7 150000
2003 Nærings- og handelsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Finn Rafn 1 805 Sivilingeniør Av departement 1978 1981
1980 Vanlig medlem Arvid Ørebech 1 301 Disponent Av departement 1974
1980 Vanlig medlem Arne Getz 1 301 Assisterende Direktør Av departement 1980 1981
1980 Vanlig varamedlem Elin Anderson 2 301 Overingeniør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Sonja Smith-Mey Hoel 2 301 Overingeniør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Per Kristian Petterson 1 722 Disponent Av departement
1981 Leder Finn Rafn 1 805 Siv.Ing. Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Arne Gerhardsen 1 219 Direktør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Arne Getz 1 301 Direktør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Arvid Ørebech 1 301 Disponent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Øivind Aabye 1 301 Overingeniør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Sonja Smith-Mey Hoel 2 301 Overingeniør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Elin Anderson 2 219 Overingeniør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Per Kristian Petterson 1 705 Diponent Av departement 1981 1981
1984 Leder Finn Rafn 1 805 Pensjonist Av departement 1978 1984
1984 Vanlig medlem Arne Gerhardsen 1 219 Direktør Av departement 1981 1984
1984 Vanlig medlem Arvid Ørebech 1 301 Disponent Av departement 1974 1984
1984 Vanlig medlem Arne Getz 1 301 Direktør Av departement 1980 1984
1984 Vanlig medlem Sonja Smith-Mey Hoel 2 301 Overingeniør Av departement 1981 1984
1984 Vanlig medlem Marianne Damhaug 2 301 Seksjonssjef Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Elin Anderson 2 219 Overingeniør Av departement 1981 1984
1984 Vanlig varamedlem Per Kristian Petterson 1 722 Disponent Av departement 1981 1984
1985 Vanlig medlem Tronn Øistein Hansen 1 219 Overingeniør Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Marianne Damhaug 2 301 Seksjonssjef Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Tove Aas Helge 2 219 Overingeniør Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Turid Hiller 2 301 Avdelingsingeniør Av departement 1985
1986 Vanlig varamedlem Tove Aas Helge 2 219 Overingeniør Av departement 1985
1987 Leder Kjell Kveim 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Erik Yngvar Rudstrøm 1 216 Disponent I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Arne Getz 1 301 Direktør I statsråd 1980 1987
1987 Vanlig medlem Eva Liljegren 2 301 Konsulent I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Ingegerd Kleppe Rafn 2 301 Seksjonssjef I statsråd 1987
1987 Vanlig medlem Emil B. Jessen 1 301 Seksjonssjef I statsråd 1987
1987 Vanlig varamedlem Anders Erik Aker 1 217 Seksjonssjef I statsråd 1987
1987 Vanlig varamedlem Sonja Smith-Mey Hoel 2 301 Overingeniør I statsråd 1981 1987
1987 Vanlig varamedlem Wilfried Zach 1 301 Overingeniør I statsråd 1987
1987 Vanlig varamedlem Hans Hiorth 1 626 Konsulent I statsråd 1987
1987 Vanlig varamedlem Ove Aanensen 1 1001 Direktør I statsråd 1987
1988 Leder Kjell Kveim 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Erik Yngvar Rudstrøm 1 216 Disponent I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Eva Liljegren 2 301 Konsulent I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Ingegerd Kleppe Rafn 2 301 Seksjonssjef I statsråd 1987
1988 Vanlig medlem Emil B. Jessen 1 301 Seksjonssjef I statsråd 1987
1988 Vanlig varamedlem Anders Erik Aker 1 217 Seksjonssjef I statsråd 1987
1988 Vanlig varamedlem Wilfried Zach 1 301 Overingeniør I statsråd 1987
1988 Vanlig varamedlem Hans Hiorth 1 626 Konsulent I statsråd 1987
1988 Vanlig varamedlem Ove Aanensen 1 1001 Direktør I statsråd 1987
1989 Leder Kjell Kveim 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Erik Yngvar Rudstrøm 1 216 Disponent I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Eva Liljegren 2 301 Konsulent I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Ingegerd Kleppe Rafn 2 301 Seksjonssjef I statsråd 1987
1989 Vanlig medlem Emil B. Jessen 1 301 Seksjonssjef I statsråd 1987
1989 Vanlig varamedlem Anders Erik Aker 1 217 Seksjonssjef I statsråd 1987
1989 Vanlig varamedlem Wilfried Zach 1 301 Overingeniør I statsråd 1987
1989 Vanlig varamedlem Hans Hiorth 1 626 Konsulent I statsråd 1987
1989 Vanlig varamedlem Ove Aanensen 1 1001 Direktør I statsråd 1987
1990 Leder Kjell Kveim 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1987 1990
1990 Vanlig medlem Bente Spissøy 2 219 Førstekonsulent I statsråd 1990
1990 Vanlig medlem Emil B. Jessen 1 301 Seksjonssjef I statsråd 1987
1990 Vanlig medlem Bjørn Hogne Kanstad 1 1805 Seniorkonsulent I statsråd 1990
1990 Vanlig varamedlem Berit Stenli 2 301 Markedssjef Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Halldis A Thune 2 605 Attføringssekre Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Hans Hiorth 1 626 Konsulent I statsråd 1987
1990 Vanlig varamedlem Kirsti Hartviksen 2 1805 Bedriftsrådgive I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Bente Spissøy 2 219 Førstekonsulent I statsråd 1990
1991 Vanlig medlem Kristian Fossum 1 219 Avdelingsd Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Eva R. Karal 2 301 Adm. Direktør Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Bjørn Hogne Kanstad 1 1805 Seniorkonsulent I statsråd 1990
1991 Vanlig varamedlem Wilhelm S Bøe 1 236 Direktør Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Berit Stenli 2 301 Markedssjef Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Runar Henriksen 1 301 Førstekons Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Halldis A Thune 2 605 Attføringssekre Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Kirsti Hartviksen 2 1805 Bedriftsrådgive I statsråd 1990
1992 Vanlig medlem Kristian Fossum 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Eva R. Karal 2 301 Adm. Direktør Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Jørgen Smith 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Bjørn Hogne Kanstad 1 1805 Seniorkonsulent I statsråd 1990
1992 Vanlig varamedlem Wilhelm S Bøe 1 236 Direktør Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Berit Stenli 2 301 Markedssjef Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Runar Henriksen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Halldis A Thune 2 605 Attføringssekre Av departement 1990
1992 Vanlig varamedlem Kirsti Hartviksen 2 1805 Bedriftsrådgive I statsråd 1990
1993 Leder Kjell Kveim 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1987 1993
1993 Vanlig medlem Ida Skard 2 217 Direktør Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Jørgen Smith 1 301 Direktør Av departement 1992 1993
1993 Vanlig medlem Synnøve Engeset Nordanger 2 1201 Oppfinner Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Kire Norvald Lerum 1 1420 Konsernsjef Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Kari Ann Nygård 2 1805 Rådgiver Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Kristian Atle Fossum 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1991 1993
1993 Vanlig varamedlem Erik Stub Aune 1 220 Avdelingsleder Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Lisbeth Wolther 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Halldis A Thune 2 605 Attføringssekre Av departement 1990 1993
1993 Vanlig varamedlem Wenche Meldahl 2 1103 Adm. Direktør Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Ida Skard 2 217 Direktør Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Synnøve Engeset Nordanger 2 1201 Oppfinner Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Kire Norvald Lerum 1 1420 Konsernsjef Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Kari Ann Nygård 2 1805 Ridgiver Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Erik Stub Aune 1 220 Avdelingsleder Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Lisbeth Wolther 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Wenche Meldahl 2 1103 Adm Direktør Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Ida Skard 2 217 Direktør Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Synnøve Engeset Nordanger 2 1201 Oppfinner Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Kire Norvald Lerum 1 1420 Konsernsjef Av departement 1993
1995 Vanlig medlem Kari Ann Nygård 2 1805 Rådgiver Av departement 1993
1995 Vanlig varamedlem Erik Stub Aune 1 220 Avdelingsleder Av departement 1993
1995 Vanlig varamedlem Lisbeth Wolther 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1993
1995 Vanlig varamedlem Wenche Meldahl 2 1103 Adm. Direktør Av departement 1993
1996 Leder Arne Bruusgaard 1 301 Bedriftsrådgive Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Kristian Atle Fossum 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1991 1996
1996 Vanlig medlem Lisbeth Wolther 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1993 1996
1996 Vanlig medlem Hilde Aalling Syvertsen 2 301 Rådgiver Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Svein Furstenbe Rysjedal 1 1201 Daglig Leder Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Kari Ann Nygård 2 1805 Rådgiver Av departement 1993 1996
1996 Vanlig varamedlem Anne Marie Kittelsen 2 219 Soussjef Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Jon Sveinungsen 1 230 Avdelingsdirekt Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Elin Hjortland 2 301 Rådgiver Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Johan Skjæveland 1 1121 Daglig Leder Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Trude Bertnes 2 1805 Bedriftsrådgive Av departement 1995
1997 Leder Arne Bruusgaard 1 301 Bedriftsrådgive Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Hilde Aalling Syvertsen 2 301 Rådgiver Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Svein Furstenbe Rysjedal 1 1201 Daglig Leder Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Anne Marie Kittelsen 2 219 Soussjef Av departement 1995
1997 Vanlig varamedlem Jon Sveinungsen 1 230 Avdelingsdirekt Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Elin Hjortland 2 301 Rådgiver Av departement 1995
1997 Vanlig varamedlem Johan Skjæveland 1 1121 Daglig Leder Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Trude Bertnes 2 1805 Bedriftsrådgive Av departement 1995
2002 Anna Elisabeth Nordbø 219 Advokat
2002 Rasmus Falck 219 Avdelingssjef
2002 Caroline Ann Quinn 219 Vp Marketing Communications
2002 Hans Halvor Forberg 220 Rådgiver
2002 Tove Berg 301 Avdelingsdirektør
2002 Lisbeth Wolther 301 Avdelingsdirektør
2002 Nils Gregussen 301 Daglig Leder
2002 Knut Erik Berger 301 Partner
2002 Aud Rolseth Sanner 412 Adm. Direktør
2002 Jan Inge Eielsen 1103 Daglig Leder
2002 Leder Terje Handeland 1124 Adm. Direktør
2003 Anna Elisabeth Nordbø Advokat
2003 Tove Berg Avdelingsdirektør
2003 Aud Rolseth Sanner Avdelingsdirektør
2003 Lisbeth Wolther Avdelingsdirektør
2003 Rasmus Falck Avdelingssjef
2003 Jan Inge Eielsen Daglig Leder
2003 Nils Gregussen Daglig Leder
2003 Knut Erik Berger Partner
2003 Hans Halvor Forberg Rådgiver
2003 Caroline Ann Quinn Vp Marketing Communications
2003 Leder Terje Handeland Adm. Direktør