Rådet for industriøkonomisk institutt

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådet for industriøkonomisk institutt" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådet for industriøkonomisk institutt
Utvalgsnummer: 9063000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1975
Tilhørende departement: Departementet for industri og håndverk
Opphørsår: 1983
Hjemmel:
Opprettet 25.04.1975 ved kongelig resolusjon
Mandat:
i henhold til stortingsvedtak av 16. desember 1974. Vedtekter fastsatt ved samme resolusjon.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Lokalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Industridepartementet 17 0 2 49000 Annen instans
1981 Industridepartementet 17 17 2 25018 Annen instans
1982 Industridepartementet 0 0 2 74432 Annen instans
1983 Industridepartementet 0 0 0 0 Annen instans
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Karl Stenstadvold 1 1601 Sivilingeniør I statsråd 1975
1980 Nestleder Liv Marie Buck 2 301 Sekretær I statsråd
1980 Vanlig medlem Jan G. Langfelt 1 213 Administrerende Direktør I statsråd 1975
1980 Vanlig medlem Stein Dørum 1 219 Byråsjef I statsråd
1980 Vanlig medlem Per Terje Vold 1 219 Byråsjef I statsråd
1980 Vanlig medlem Tore Vermund Knudsen 1 219 Byråsjef I statsråd 1978
1980 Vanlig medlem Harald Henriksen 1 220 Administrerende Direktør I statsråd
1980 Vanlig medlem Øistein Gulbrandsen 1 230 Avdelingsleder I statsråd 1980
1980 Vanlig medlem Reidar Danielsen 1 301 Arbeidsdirektør I statsråd 1975
1980 Vanlig medlem Arne Getz 1 301 Assisterende Direktør I statsråd 1975
1980 Vanlig medlem Tore Tysland 1 301 Assisterende Direktør I statsråd 1975
1980 Vanlig medlem Asbjørn Bergan 1 301 Direktør I statsråd 1975
1980 Vanlig medlem Anders D. Hauge 1 301 Byråsjef I statsråd 1978
1980 Vanlig medlem Bjarne Bårdsen 1 301 Nestformann I statsråd 1978
1980 Vanlig medlem Johan Arndt 1 1201 Professor I statsråd 1975
1980 Vanlig medlem Brita Borge 2 1253 Eksportsjef I statsråd 1975
1980 Vanlig medlem Idar Ulstein 1 1516 Administrerende Direktør I statsråd 1975
1980 Vanlig varamedlem Helga Bang Carlsen 2 130 Advokat I statsråd 1975
1980 Vanlig varamedlem Karen Helene Normann 2 219 Underdirektør I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Stein Reegård 1 219 Økonom I statsråd 1979
1980 Vanlig varamedlem Drude Elisabeth Berntsen 2 220 Instituttsjef I statsråd 1975
1980 Vanlig varamedlem Hans Holteng 1 227 Avdelingssjef I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Ivar Jachwitz 1 230 Byråsjef I statsråd 1978
1980 Vanlig varamedlem Evy Buverud Pedersen 2 231 Sekretær I statsråd 1978
1980 Vanlig varamedlem Bjørn Grønlie 1 301 Førstekonsulent I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Kristian Lund 1 301 Konsulent I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Ingeborg Jacobsen 2 602 Syerske I statsråd
1980 Vanlig varamedlem Jan Holmboe 1 1201 Direktør I statsråd 1975
1980 Vanlig varamedlem Randi Brustad 2 1201 Konsulent I statsråd 1975
1980 Vanlig varamedlem Kåre Petter Hagen 1 1201 Professor I statsråd 1978
1980 Vanlig varamedlem Reidar Hugsted 1 1601 Professor I statsråd 1975
1980 Vanlig varamedlem Leif Bjørn 1 1902 Administrerende Direktør I statsråd 1975
1981 Nestleder Liv Marie Buck 2 301 Sekretær I statsråd
1981 Vanlig medlem Helga Bang Carlsen 2 130 Advokat I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Kirsten Larm 2 217 Kontorsjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Per Terje Vold 1 219 Byråsjef I statsråd
1981 Vanlig medlem Inger Marie Eieland 2 219 Underdirektør I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Bjørn Hestangen 1 220 Førstekonsulent I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Drude Elisabeth Berntsen 2 220 Instituttsjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Hans Holteng 1 227 Avdelingssjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Øistein Gulbrandsen 1 230 Avdelingsleder I statsråd 1980
1981 Vanlig medlem Pål Tore Berg 1 231 Byråsjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Arne Getz 1 301 Assisterende Direktør I statsråd 1975
1981 Vanlig medlem Knut Henningsen 1 301 Kontorsjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Anders Brevik 1 301 Nestformann I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Olav Vannebo 1 533 Byråsjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Reidar Bergene Holm 1 727 Sivilingeniør I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Rigmor Engebret Grimsø 2 1201 Amanuensis I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig medlem Hans Jacob Kreyberg 1 1601 Professor I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Sylvi Lem 2 0 Sekretær I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Stein Reegård 1 219 Økonom I statsråd 1979
1981 Vanlig varamedlem Jon Nymoen 1 220 Avd. Direktør I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Evy Buverud Pedersen 2 231 Sekretær I statsråd 1978
1981 Vanlig varamedlem Anne Lindseth 2 231 Konsulent I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Bjørn Grønlie 1 301 Førstekonsulent I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Kari Ajer 2 301 Avdelingssjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Erik Moe 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Frode Karlsen 1 301 Konsulent I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Eva Holm 2 301 Kontorsjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Svein Hofstad 1 301 Underdirektør I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Ingeborg Jacobsen 2 602 Syerske I statsråd
1981 Vanlig varamedlem Jan Holmboe 1 1201 Direktør I statsråd 1975
1981 Vanlig varamedlem Randi Brustad 2 1201 Konsulent I statsråd 1975
1981 Vanlig varamedlem Kåre Petter Hagen 1 1201 Professor I statsråd 1978
1981 Vanlig varamedlem Andor Moldskred 1 1516 Økonomisjef I statsråd 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Einar Matson 1 1601 Dosent I statsråd 1981 1981
1982 Vanlig medlem Marit Engebretsen 2 219 Byråsjef I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig medlem Hans Arnold S. Rørholt 1 301 Utredningskonsul 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Ragne Hjalmang 2 301 Førstekonsulent Av departement 1982 1982