Industriprosjektgruppen for Nord-Norge

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Industriprosjektgruppen for Nord-Norge" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Industriprosjektgruppen for Nord-Norge
Utvalgsnummer: 9064000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1973
Tilhørende departement: Departementet for industri og håndverk
Opphørsår: 1981
Hjemmel:
Opprettet 18.01.1973 av Industridepartementet
Mandat:
Ved behandlingen av statsbudsjettet for 1981 ble gruppen gjort til en permanent statsinstitusjon med eget styre og sekretariat. Vedtekter er fastsatt med eget styre og sekretariat. Vedtekter er fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon av 10. april 1981.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Industridepartementet 32 0 1 0 Vedkommende departement
1981 Industridepartementet 30 0 1 0 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Rolv Heggenhougen 1 301 Direktør Av departement 1976
1980 Nestleder Reidar Melien 1 220 Direktør Av departement 1973
1980 Vanlig medlem Ivar Dyring 1 0 Distriktsleder Av departement 1976
1980 Vanlig medlem Hjørvard Lage Vågdal 1 219 Avdelingsdirektør Av departement 1973
1980 Vanlig medlem Bertil Sandlien 1 219 Direktør Av departement 1973
1980 Vanlig medlem Olav Øyasæter 1 219 Direktør Av departement 1973
1980 Vanlig medlem Ole B. Vanberg 1 220 Direktør Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Per Christoffer Sandberg 1 237 Direktør Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Arne Asper 1 301 Direktør Av departement 1973
1980 Vanlig medlem Reidar Carlsen 1 301 Direktør Av departement 1973
1980 Vanlig medlem Knut Martinsen 1 301 Direktør Av departement 1973
1980 Vanlig medlem Olaf Rustad 1 301 Overingeniør Av departement 1973
1980 Vanlig medlem Leif Rød 1 301 Underdirektør Av departement 1973
1980 Vanlig medlem Ludvig Nøstdal 1 301 Sivilingeniør Av departement 1979
1980 Vanlig medlem Åsmund Sæther 1 301 Byråsjef Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Johannes Norheim 1 502 Prosjektsjef Av departement 1978
1980 Vanlig medlem Otto Kr. Fodstad 1 532 Direktør Av departement 1973
1980 Vanlig medlem Egil Akselsen 1 1804 Direktør Av departement 1973
1980 Vanlig medlem Davis Johansen 1 1804 Fylkeskontorsjef Av departement 1973
1980 Vanlig medlem Odd Magne Strømsnes 1 1804 Direktør Av departement 1975
1980 Vanlig medlem Hans Nordahl-Jensen 1 1804 Distriktssekretær Av departement 1978
1980 Vanlig medlem Jon Øverås 1 1804 Siviløkonom Av departement 1978
1980 Vanlig medlem Bjørn Humberset 1 1805 Fabrikksjef Av departement 1974
1980 Vanlig medlem Egil Flaatin 1 1833 Direktør Av departement 1973
1980 Vanlig medlem Lorentz Schreiner 1 1833 Utbyggingssjef Av departement 1973
1980 Vanlig medlem Terje Dirnes 1 1840 Divisjonssjef Av departement 1980 1980
1980 Vanlig medlem Erik D. Kaarbø 1 1901 Direktør Av departement 1973
1980 Vanlig medlem Per Mauritz Hanssen 1 1901 Direktør Av departement 1974
1980 Vanlig medlem Rolf Bjørn 1 1902 Disponent Av departement 1973
1980 Vanlig medlem Egil Damsgård 1 1902 Plan- Og Utbyggingssjef Av departement 1973
1980 Vanlig medlem Jan Ingebretsen 1 2003 Fiskerisjef Av departement 1975
1981 Nestleder Reidar Melien 1 220 Direktør Av departement 1973
1981 Vanlig medlem Ivar Dyring 1 0 Distriktsleder Av departement 1976
1981 Vanlig medlem Arne Petter Breirem 1 213 Byråsjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Hjørvard Lage Vågdal 1 219 Avdelingsdirektør Av departement 1973
1981 Vanlig medlem Bertil Sandlien 1 219 Direktør Av departement 1973
1981 Vanlig medlem Olav Øyasæter 1 219 Direktør Av departement 1973
1981 Vanlig medlem Nils Grøholdt 1 219 Adm. Direktør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Gudleiv Harg 1 219 Direktør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Anders Bjørn Voldnes 1 220 Underdirektør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Arne Asper 1 301 Direktør Av departement 1973
1981 Vanlig medlem Knut Martinsen 1 301 Direktør Av departement 1973
1981 Vanlig medlem Olaf Rustad 1 301 Overingeniør Av departement 1973
1981 Vanlig medlem Leif Rød 1 301 Underdirektør Av departement 1973
1981 Vanlig medlem Ludvig Nøstdal 1 301 Sivilingeniør Av departement 1979
1981 Vanlig medlem Birger Hoffsten 1 529 Divisjonssjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Thomas Flak 1 1702 Førstekonsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Egil Akselsen 1 1804 Direktør Av departement 1973
1981 Vanlig medlem Hans Nordahl-Jensen 1 1804 Distriktssekretær Av departement 1978
1981 Vanlig medlem Jon Øverås 1 1804 Siviløkonom Av departement 1978
1981 Vanlig medlem Jacob Sannes 1 1804 Adm. Direktør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Bjørn Humberset 1 1805 Fabrikksjef Av departement 1974
1981 Vanlig medlem Lorentz Schreiner 1 1833 Utbyggingssjef Av departement 1973
1981 Vanlig medlem Arne Bottolfsen 1 1833 Adm. Direktør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Arvid I.j. Falch 1 1868 Fylkesvaraordfører Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Bjarne Ag 1 1901 Avdelingssjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Egil Damsgård 1 1902 Plan- Og Utbyggingssjef Av departement 1973
1981 Vanlig medlem Leif Bertil Finnesen 1 1913 Overingeniør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Arnulf Olsen 1 2001 Fylkesordfører Av departement 1981 1981