Styret for stiftelsen statens veiledningsinstitutt

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for stiftelsen statens veiledningsinstitutt" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for stiftelsen statens veiledningsinstitutt
Utvalgsnummer: 9066000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1977
Tilhørende departement: Departementet for industri og håndverk
Hjemmel:
Opprettet 10.03.1977 av Industridepartementet i henhold til stortingsvedtak 15. oktober 1981.
Mandat:
Omorganisert til stiftelse ved virkning fra 1.7.88 i henhold til stortingsvedtak av 10.12.87. Nye vedtekter er fastsatt og nytt styre oppnevnt ved kgl.res. av 19.2.1988. Styret skal lede instituttet i samsvar med fastsatte vedtekter.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1981 Industridepartementet 8 10 2 29081 Vedkommende departement
1982 Industridepartementet 0 0 4 91008 Vedkommende departement
1983 Industridepartementet 8 10 7 98813 Vedkommende departement
1984 Industridepartementet 8 10 4 70899 Annen instans
1985 Industridepartementet 8 10 6 204319 Annen instans
1986 Industridepartementet 8 9 7 193287 Annen instans
1987 Industridepartementet 8 9 4 238920
1988 Næringsdepartementet 8 9 3 148144
1989 Næringsdepartementet 8 9 6 87718
1990 Næringsdepartementet 8 10 5 218700
1991 Næringsdepartementet 8 10 7 358781
1992 Næringsdepartementet 8 10 7 314758
1993 Næringsdepartementet 8 10 5 275622
1994 Næringsdepartementet 8 10 6 301331
1995 Nærings- og energidepartementet 8 10 6 358813
1996 Næringsdepartementet 8 10 5 153553
1997 Nærings- og handelsdepartementet 8 10 6 262984
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Leder Arne Qvam 1 1850 Verksdirektør Av departement 1981 1981
1981 Nestleder Alf Hernes 1 220 Adm. Direktør Av departement 1981 1981
1981 Sekretær, ikke medlem Einar Munch-Ellingsen 1 1805 Avdelingssjef 1981 1981
1981 Sekretær, ikke medlem Torgeir Løkken 1 1805 Førstekonsulent 1981 1981
1981 Vanlig medlem Degerstrøm 1 1805 Førstekonsulent Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Svein Rasmussen 1 1902 Lo-Sekretær Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Jann-Rich. Aronsen 1 1911 Disponent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Viktor Haugan 1 2001 Fg. Avdelingssjef Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Kjell O. Larsen 1 2028 Disponent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Reidun Jensen 2 2030 Fylkesvaraordfører Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Wenja Paaske 2 301 Informasjonssjef 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Sverre Ørnes 1 1805 Konsulent Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Kjell B. Hansen 1 1805 Konsulent Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Kristian Herseth 1 1828 Disponent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Hanne Gåskjønli 2 1833 Kontorfullmektig Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Odd Monsen 1 1865 Disponent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Arnt Larsen 1 1938 Disponent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Kjell Gimse 1 2030 Gruvesjef Av departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Gunnlaug Bjerkli 2 2030 Kontorfullmektig Av instans utenfor departement 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Leif Laurila 1 2030 Lo-Sekretær Av departement 1981 1981
1983 Leder Arne Qvam 1 1850 Verksdirektør Av departement 1981
1983 Nestleder Alf Hernes 1 220 Adm. Direktør Av departement 1981
1983 Sekretær, ikke medlem Einar Munch-Ellingsen 1 1805 Avdelingssjef Av departement 1981
1983 Sekretær, ikke medlem Torgeir Løkken 1 1805 Førstekonsulent Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Degerstrøm 1 1805 Førstekonsulent Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Svein Rasmussen 1 1902 Distriktssekretær Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Jann-Rich. Aronsen 1 1911 Disponent Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Viktor Haugan 1 2001 Avdelingssjef (Fu Av andre 1981
1983 Vanlig medlem Kjell O. Larsen 1 2028 Disponent Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Reidun Jensen 2 2030 Fylkesvaraordføre Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Wenja Paaske 2 301 Informasjonssjef Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Sverre Ørnes 1 1805 Konsulent Av andre 1981
1983 Vanlig varamedlem Kjell B. Hansen 1 1805 Konsulent Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Kristian Herseth 1 1828 Disponent Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Hanne Gåskjønli 2 1833 Kontorfullmektig Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Odd Monsen 1 1865 Disponent Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Arnt Larsen 1 1938 Disponent Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Kjell Gimse 1 2030 Gruvesjef Av departement 1981
1983 Vanlig varamedlem Gunnlaug Bjerkli 2 2030 Kontorfullmektig Av andre 1981
1983 Vanlig varamedlem Leif Laurila 1 2030 Sekretær Av departement 1981
1984 Leder Arne Qvam 1 1850 Verksdirektør Av departement 1981 1984
1984 Nestleder Alf Hernes 1 220 Adm. Direktør Av departement 1981 1984
1984 Sekretær, ikke medlem Einar Munch-Ellingsen 1 1805 Avdelingssjef Av departement 1981 1984
1984 Sekretær, ikke medlem Torgeir Løkken 1 1805 Førstekonsulent Av departement 1981 1984
1984 Vanlig medlem Degerstrøm 1 1805 Førstekonsulent Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Rune Jarle Hansen 1 1805 Konsulent Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Odd Monsen 1 1865 Disponent Av departement 1981 1984
1984 Vanlig medlem Svein Rasmussen 1 1902 Distriktssekretær Av departement 1981 1984
1984 Vanlig medlem Odd-Helge Skog 1 1902 Avdelingssjef Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Jann-Rich. Aronsen 1 1911 Disponent Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Mathilde Petrea Karlsen 2 1931 Butikksjef Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Viktor Haugan 1 2001 Avdelingssjef (Fu Av andre 1981
1984 Vanlig medlem Turid Kjellman Pedersen 2 2012 Husmor Av departement 1984
1984 Vanlig medlem Kjell O. Larsen 1 2028 Disponent Av departement 1981 1984
1984 Vanlig medlem Reidun Jensen 2 2030 Fylkesvaraordføre Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Wenja Paaske 2 301 Informasjonssjef Av departement 1981 1984
1984 Vanlig varamedlem Sverre Ørnes 1 1805 Konsulent Av andre 1981
1984 Vanlig varamedlem Kjell B. Hansen 1 1805 Konsulent Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Gerd Janson 2 1805 Administrasjonsse Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Tor-Jahn Herstad 1 1805 Bedriftsrådgiver Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Oddmar Birger Jenssen 1 1805 Førstekonsulent Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Gro Aspeslett 2 1805 Førstesekretær Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Kristian Herseth 1 1828 Disponent Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Hanne Gåskjønli 2 1833 Kontorfullmektig Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Egil Schumacher 1 1841 Direktør Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Steinar Jakobsen 1 1866 Disponent Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Morten Olav Furunes 1 1902 Regiondisponent Av departement 1984 1984
1984 Vanlig varamedlem Ivar Fredriksen 1 1931 Disponent Av departement 1984
1984 Vanlig varamedlem Arnt Larsen 1 1938 Disponent Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Kjell Gimse 1 2030 Gruvesjef Av departement 1981
1984 Vanlig varamedlem Gunnlaug Bjerkli 2 2030 Kontorfullmektig Av andre 1981
1984 Vanlig varamedlem Leif Laurila 1 2030 Sekretær Av departement 1981 1984
1984 Vanlig varamedlem Eva L. Røtvold 2 2030 Kontorsjef Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Gerd Janson 2 1805 Administrasjonsse Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Rune Jarle Hansen 1 1805 Konsulent Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Odd-Helge Skog 1 1902 Avdelingssjef Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Mathilde Petrea Karlsen 2 1931 Butikksjef Av departement 1984
1985 Vanlig medlem Turid Kjellman Pedersen 2 2012 Husmor Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Tor-Jahn Herstad 1 1805 Bedriftsrådgiver Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Ole Johan Larsen 1 1805 Bedriftsrådgiver Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Oddmar Birger Jenssen 1 1805 Førstekonsulent Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Gro Aspeslett 2 1805 Førstesekretær Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Egil Schumacher 1 1841 Direktør Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Steinar Jakobsen 1 1866 Disponent Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Ivar Fredriksen 1 1931 Disponent Av departement 1984
1985 Vanlig varamedlem Eva L. Røtvold 2 2030 Kontorsjef Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Gerd Janson 2 1805 Administrasjonsse Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Gro Aspeslett 2 1805 Førstesekretær Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Rune Jarle Hansen 1 1805 Konsulent Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Mathilde Petrea Karlsen 2 1931 Butikksjef Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Turid Kjellman Pedersen 2 2012 Husmor Av departement 1984
1986 Vanlig medlem Kirsten Berg Nilsen 2 2022 Kontorfullmektig Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Tor-Jahn Herstad 1 1805 Bedriftsrådgiver Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Ole Johan Larsen 1 1805 Bedriftsrådgiver Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Oddmar Birger Jenssen 1 1805 Førstekonsulent Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Egil Schumacher 1 1841 Direktør Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Steinar Jakobsen 1 1866 Disponent Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Ivar Fredriksen 1 1931 Disponent Av departement 1984
1986 Vanlig varamedlem Eva L. Røtvold 2 2030 Kontorsjef Av departement 1984
1987 Leder Arne Qvam 1 1850 Verksdirektør Av departement 1981 1987
1987 Nestleder Alf Hernes 1 220 Adm. Direktør Av departement 1981 1987
1987 Sekretær, ikke medlem Einar Munch-Ellingsen 1 1805 Avdelingssjef Av departement 1981 1987
1987 Sekretær, ikke medlem Torgeir Løkken 1 1805 Førstekonsulent Av departement 1981 1987
1987 Vanlig medlem Gerd Janson 2 1805 Administrasjons Av departement 1984 1987
1987 Vanlig medlem Gro Aspeslett 2 1805 Førstesekretær Av departement 1984 1987
1987 Vanlig medlem Svein Rasmussen 1 1902 Distriktssekret Av departement 1981 1987
1987 Vanlig medlem Mathilde Petrea Karlsen 2 1931 Butikksjef Av departement 1984 1987
1987 Vanlig medlem Kirsten Berg Nilsen 2 2022 Kontorfullmekti Av departement 1986 1987
1987 Vanlig medlem Kjell O. Larsen 1 2028 Disponent Av departement 1981 1987
1987 Vanlig varamedlem Wenja Paaske 2 301 Informasjonssje Av departement 1981 1987
1987 Vanlig varamedlem Tor-Jahn Herstad 1 1805 Bedriftsrådgive Av departement 1984 1987
1987 Vanlig varamedlem Oddmar Birger Jenssen 1 1805 Førstekonsulent Av departement 1984 1987
1987 Vanlig varamedlem Egil Schumacher 1 1841 Direktør Av departement 1984 1987
1987 Vanlig varamedlem Steinar Jakobsen 1 1866 Disponent Av departement 1984 1987
1987 Vanlig varamedlem Ivar Fredriksen 1 1931 Disponent Av departement 1984 1987
1987 Vanlig varamedlem Leif Laurila 1 2030 Sekretær Av departement 1981 1987
1987 Vanlig varamedlem Eva L. Røtvold 2 2030 Kontorsjef Av departement 1984 1987
1988 Leder Arne Qvam 1 1850 Verksdirektør I statsråd 1981 1988
1988 Vanlig medlem Edward Juliussen 1 1805 Avdelingsingeni Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Degerstrøm 1 1805 Avdelingssjef Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Eirik Johan Edvardsen 1 1805 Banksjef I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Svein Rasmussen 1 1902 Distriktssekret I statsråd 1981 1988
1988 Vanlig medlem Kirsten Myklevoll 2 1913 Fylkesordfører I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Rigmor Sagmo Lundberg 2 1922 Prosjektleder I statsråd 1988
1988 Vanlig medlem Eva L. Røtvold 2 2030 Kontorsjef Av departement 1984 1988
1988 Vanlig varamedlem Åshild Movik 2 1804 Viseadm. Direkt I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Kolbjørn Hansen 1 1805 Avdelingsingeni Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Ole Johan Larsen 1 1805 Bedriftsrådgive Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Geir Horrigmoe 1 1805 Forskningssjef I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Odd-Ivar Bones 1 1805 Førstekonsulent Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Per Gunnar Nygård 1 1805 Førstekonsulent Av departement 1988
1988 Vanlig varamedlem Sissel Eidissen 2 1848 Fylkesvaraordfø I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Øystein Rødseth 1 1901 Adm. Direktør I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Britt Olaug Riis 2 1901 Annonsekonsulen I statsråd 1988
1988 Vanlig varamedlem Jan Erik Hermo 1 2001 Økonomisjef I statsråd 1988
1989 Leder Eirik Johan Edvardsen 1 1805 Banksjef I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Edward Juliussen 1 1805 Avdelingsingeni Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Degerstrøm 1 1805 Avdelingssjef Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Tor Hamnes 1 1865 Adm. Direktør Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Kirsten Myklevoll 2 1913 Fylkesordfører I statsråd 1988
1989 Vanlig medlem Rigmor Sagmo Lundberg 2 1922 Prosjektleder I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Åshild Movik 2 1804 Viseadm. Direkt I statsråd 1988 1989
1989 Vanlig varamedlem Kolbjørn Hansen 1 1805 Avdelingsingeni Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Ole Johan Larsen 1 1805 Bedriftsrådgive Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Geir Horrigmoe 1 1805 Forskningssjef I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Odd-Ivar Bones 1 1805 Førstekonsulent Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Per Gunnar Nygård 1 1805 Førstekonsulent Av departement 1988
1989 Vanlig varamedlem Sissel Eidissen 2 1848 Fylkesvaraordfø I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Øystein Rødseth 1 1901 Adm. Direktør I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Britt Olaug Riis 2 1901 Annonsekonsulen I statsråd 1988
1989 Vanlig varamedlem Jan Erik Hermo 1 2001 Økonomisjef I statsråd 1988
1990 Leder Eirik Johan Edvardsen 1 1805 Banksjef I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Edward Juliussen 1 1805 Avdelingsingeniør Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Degerstrøm 1 1805 Avdelingssjef Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Ole Johan Larsen 1 1805 Seniorkonsulent Av departement 1988 1990
1990 Vanlig medlem Tor-Jahn Herstad 1 1805 Seniorkonsulent Av andre 1990
1990 Vanlig medlem Tor Hamnes 1 1865 Adm. Direktør Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Kirsten Myklevoll 2 1913 Fylkesordfører I statsråd 1988
1990 Vanlig medlem Rigmor Sagmo Lundberg 2 1922 Prosjektleder I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Geir Horrigmoe 1 1805 Forskningssjef I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Odd-Ivar Bones 1 1805 Førstekonsulent Av departement 1988
1990 Vanlig varamedlem Kolbjørn Hansen 1 1805 Avdelingsingeniør Av andre 1988 1990
1990 Vanlig varamedlem Per Gunnar Nygård 1 1805 Seniorkonsulent Av andre 1988 1990
1990 Vanlig varamedlem Trude Vollheim Halvorsen 2 1805 Konsulent Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Gro Aspeslett 2 1805 Økonomikonsulen Av departement 1990
1990 Vanlig varamedlem Sissel Eidissen 2 1848 Fylkesvaraordfø I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Øystein Rødseth 1 1901 Adm. Direktør I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Britt Olaug Riis 2 1901 Annonsekonsulen I statsråd 1988
1990 Vanlig varamedlem Jan Erik Hermo 1 2001 Økonomisjef I statsråd 1988
1991 Leder Eirik Johan Edvardsen 1 1805 Banksjef I statsråd 1988 1991
1991 Vanlig medlem Tor-Jahn Herstad 1 1805 Seniorkonsulent Av andre 1990 1991
1991 Vanlig medlem Tor Hamnes 1 1865 Adm. Direktør Av departement 1989 1991
1991 Vanlig medlem Rigmor Sagmo Lundberg 2 1922 Prosjektleder I statsråd 1988 1991
1991 Vanlig medlem Herold Paulsen 1 2001 Daglig Led Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Kolbjørn Hansen 1 1805 Avdelingsingeni Av andre 1988 1991
1991 Vanlig varamedlem Geir Horrigmoe 1 1805 Forskningssjef I statsråd 1988 1991
1991 Vanlig varamedlem Per Gunnar Nygård 1 1805 Seniorkonsulent Av andre 1988 1991
1991 Vanlig varamedlem Trude Vollheim Halvorsen 2 1805 Konsulent Av departement 1990 1991
1991 Vanlig varamedlem Gro Aspeslett 2 1805 Økonomikonsulen Av departement 1990 1991
1991 Vanlig varamedlem Øystein Rødseth 1 1901 Adm. Direktør I statsråd 1988 1991
1991 Vanlig varamedlem Britt Olaug Riis 2 1901 Annonsekonsulen I statsråd 1988 1991
1991 Vanlig varamedlem Jan Erik Hermo 1 2001 Økonomisjef I statsråd 1988 1991
1991 Vanlig varamedlem Svein Oppegaard 1 2003 Regiondirektør Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Kirsten Berg Nilsen 2 2022 Ordfører Av departement 1991
1992 Leder Eirik Johan Edvardsen 1 1805 Banksjef I statsråd 1988 1992
1992 Vanlig medlem Ole Johan Larsen 1 1805 Seksjonsleder Av departement 1988 1992
1992 Vanlig medlem Gerd Janson 2 1805 Økonomisjef I statsråd 1992
1992 Vanlig medlem Kari Ann Nygård 2 1805 Rådgiver Av andre 1992
1992 Vanlig medlem Sissel Eidissen 2 1848 Fylkesvaraordfø I statsråd 1988 1992
1992 Vanlig medlem Elisabeth Johansen 2 1860 Adm. Direktør I statsråd 1992
1992 Vanlig medlem Ola M. Johnsen 1 1902 Adm. Direktør I statsråd 1992
1992 Vanlig medlem Herold Paulsen 1 2001 Daglig Leder I statsråd 1991 1992
1992 Vanlig medlem Odd Holmgren 1 2019 Sekretær I statsråd 1992
1992 Vanlig varamedlem Øivind Silamo 1 1804 Distriktssekret I statsråd 1992
1992 Vanlig varamedlem Trude Vollheim Halvorsen 2 1805 Konsulent Av departement 1990 1992
1992 Vanlig varamedlem Tor-Jahn Herstad 1 1805 Seniorkonsulent Av andre 1990 1992
1992 Vanlig varamedlem Dag Hvaring 1 1805 Daglig Leder I statsråd 1992
1992 Vanlig varamedlem Erik Sommerli 1 1805 Rådgiver Av andre 1992
1992 Vanlig varamedlem Jim Herulf Johansen 1 1902 Direktør I statsråd 1992
1992 Vanlig varamedlem Berit Anna Hanssen 2 1902 Forsker I statsråd 1992
1992 Vanlig varamedlem Sylvi Enevold 2 2001 Fylkesvaraordfø I statsråd 1992
1992 Vanlig varamedlem Svein Oppegaard 1 2003 Regiondirektør Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Asbjørn Bjørkmann 1 2012 Boktrykker I statsråd 1992
1992 Vanlig varamedlem Kirsten Berg Nilsen 2 2022 Ordfører Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Kari Ann Nygård 2 1805 Rådgiver Av andre 1992
1993 Vanlig medlem Elisabeth Johansen 2 1860 Prosjektleder I statsråd 1992
1993 Vanlig medlem Ola M. Johnsen 1 1902 Adm. Direktør I statsråd 1992
1993 Vanlig medlem Gerd Harr Janson 2 1923 Daglig Leder I statsråd 1992
1993 Vanlig medlem Odd Holmgren 1 2019 Sekretær I statsråd 1992
1993 Vanlig varamedlem Øivind Silamo 1 1804 Distriktssekret I statsråd 1992
1993 Vanlig varamedlem Dag Hvaring 1 1805 Direktør I statsråd 1992
1993 Vanlig varamedlem Erik Sommerli 1 1805 Ridgiver Av andre 1992
1993 Vanlig varamedlem Fred. N Larsen 1 1805 Ridgiver Av departement 1993
1993 Vanlig varamedlem Jim Herulf Johansen 1 1902 Direktør I statsråd 1992
1993 Vanlig varamedlem Berit Anna Hanssen 2 1902 Forsker I statsråd 1992
1993 Vanlig varamedlem Sylvi Enevold 2 2001 Fylkesvaraordfø I statsråd 1992
1993 Vanlig varamedlem Asbjørn Bjørkmann 1 2012 Boktrykker I statsråd 1992
1994 Vanlig medlem Dag Hvaring 1 1805 Direktør I statsråd 1992
1994 Vanlig medlem Kari Ann Nygård 2 1805 Ridgiver Av andre 1992
1994 Vanlig medlem Ola M. Johnsen 1 1902 Adm Direktør I statsråd 1992
1994 Vanlig medlem Gerd Harr Janson 2 1923 Prosjektleder I statsråd 1992
1994 Vanlig medlem Odd Holmgren 1 2019 Sekretær I statsråd 1992
1994 Vanlig varamedlem Øivind Silamo 1 1804 Distriktssekret I statsråd 1992
1994 Vanlig varamedlem Erik Sommerli 1 1805 Rådgiver Av andre 1992
1994 Vanlig varamedlem Fred. N Larsen 1 1805 Rådgiver Av departement 1993
1994 Vanlig varamedlem Edel Lønnum 2 1833 Disponent Av departement 1994
1994 Vanlig varamedlem Jim Herulf Johansen 1 1902 Direktør I statsråd 1992
1994 Vanlig varamedlem Berit Anna Hanssen 2 1902 Forsker I statsråd 1992
1994 Vanlig varamedlem Sylvi Enevold 2 2001 Fylkesvaraordfø I statsråd 1992
1994 Vanlig varamedlem Asbjørn Bjørkmann 1 2012 Boktrykker I statsråd 1992
1995 Vanlig medlem Dag Hvaring 1 1805 Daglig Leder I statsråd 1992
1995 Vanlig medlem Kari Ann Nygård 2 1805 Rådgiver Av andre 1992
1995 Vanlig medlem Ingrid Granås 2 1851 Rektor Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Ola M. Johnsen 1 1902 Adm. Direktør I statsråd 1992
1995 Vanlig medlem Gerd Harr Janson 2 1923 Prosjektleder I statsråd 1992
1995 Vanlig medlem Odd Holmgren 1 2019 Sekretær I statsråd 1992
1995 Vanlig varamedlem Øivind Silamo 1 1804 Distriktssekret I statsråd 1992
1995 Vanlig varamedlem Erik Sommerli 1 1805 Rådgiver Av andre 1992
1995 Vanlig varamedlem Fred. N Larsen 1 1805 Rådgiver Av departement 1993
1995 Vanlig varamedlem Edel Lønnum 2 1833 Disponent Av departement 1994
1995 Vanlig varamedlem Jim Herulf Johansen 1 1902 Direktør I statsråd 1992
1995 Vanlig varamedlem Berit Anna Hanssen 2 1902 Forsker I statsråd 1992
1995 Vanlig varamedlem Sylvi Enevold 2 2001 Fylkesvaraordfø I statsråd 1992
1995 Vanlig varamedlem Asbjørn Bjørkmann 1 2012 Boktrykker I statsråd 1992
1996 Leder Edel Lønnum 2 1833 Disponent Av departement 1994 1996
1996 Vanlig medlem Anniken Tømte 2 301 Siviløkonom I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Tor-Jørgen Thoresen 1 534 Avdelingssjef I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Øivind Silamo 1 1804 Distriktssekret I statsråd 1992 1996
1996 Vanlig medlem Dag Hvaring 1 1805 Daglig Leder I statsråd 1992
1996 Vanlig medlem Erik Sommerli 1 1805 Rådgiver Av andre 1992 1996
1996 Vanlig medlem Trude Bertnes 2 1805 Bedriftsrådgive Av andre 1996
1996 Vanlig medlem Ingrid Granås 2 1851 Rektor Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Elisabeth Aspaker 2 1901 Fylkesvaraordfø I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Ola M. Johnsen 1 1902 Adm. Direktør I statsråd 1992
1996 Vanlig medlem Gerd Harr Janson 2 1923 Prosjektleder I statsråd 1992
1996 Vanlig medlem Ole Jostein Hamnvik 1 1938 Adm. Direktør I statsråd 1996
1996 Vanlig medlem Herold Paulsen 1 2001 Daglig Leder I statsråd 1991 1996
1996 Vanlig medlem Odd Holmgren 1 2019 Sekretær I statsråd 1992
1996 Vanlig varamedlem Kari Ann Nygård 2 1805 Rådgiver Av andre 1992 1996
1996 Vanlig varamedlem Fred. N Larsen 1 1805 Rådgiver Av departement 1993
1996 Vanlig varamedlem Håvard Inge Kvernelv 1 1805 Rådgiver I statsråd 1996
1996 Vanlig varamedlem Leif Dyb Plener 1 1805 Senterleder I statsråd 1996
1996 Vanlig varamedlem Johannes Ryan 1 1805 Sjefsrådgiver I statsråd 1996
1996 Vanlig varamedlem Age Solheim 1 1870 I statsråd 1996
1996 Vanlig varamedlem Britt Olaug Riis 2 1901 Annonsekonsulen Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Jim Herulf Johansen 1 1902 Direktør I statsråd 1992
1996 Vanlig varamedlem Berit Anna Hanssen 2 1902 Forsker I statsråd 1992
1996 Vanlig varamedlem Arne-Wilhelm Theodorsen 1 1902 Adm. Direktør I statsråd 1996
1996 Vanlig varamedlem Aud Sund Olsen 2 1924 Daglig Leder Av andre 1996
1996 Vanlig varamedlem Sylvi Enevold 2 2001 Fylkesvaraordfø I statsråd 1992
1996 Vanlig varamedlem Arne Pedersen 1 2003 Fylkesvaraordfø I statsråd 1996
1996 Vanlig varamedlem Asbjørn Bjørkmann 1 2012 Boktrykker I statsråd 1992
1996 Vanlig varamedlem Lilly Cecilie Frisk 2 2012 Daglig Leder I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Anniken Tømte 2 301 Siviløkonom I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Tor-Jørgen Thoresen 1 534 Avdelingssjef I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Trude Bertnes 2 1805 Bedriftsrådgive Av andre 1996
1997 Vanlig medlem Elisabeth Aspaker 2 1901 Fylkesvaraordfø I statsråd 1996
1997 Vanlig medlem Ole Jostein Hamnvik 1 1938 Adm. Direktør I statsråd 1996
1997 Vanlig varamedlem Håvard Inge Kvernelv 1 1805 Rådgiver I statsråd 1996
1997 Vanlig varamedlem Leif Dyb Plener 1 1805 Senterleder I statsråd 1996
1997 Vanlig varamedlem Johannes Ryan 1 1805 Sjefsrådgiver I statsråd 1996
1997 Vanlig varamedlem Age Solheim 1 1870 I statsråd 1996
1997 Vanlig varamedlem Britt Olaug Riis 2 1901 Annonsekonsulen Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Arne-Wilhelm Theodorsen 1 1902 Adm. Direktør I statsråd 1996
1997 Vanlig varamedlem Aud Sund Olsen 2 1924 Daglig Leder Av andre 1996
1997 Vanlig varamedlem Arne Pedersen 1 2003 Fylkesvaraordfø I statsråd 1996
1997 Vanlig varamedlem Lilly Cecilie Frisk 2 2012 Daglig Leder I statsråd 1996