Petroleumslovutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Petroleumslovutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Petroleumslovutvalget
Utvalgsnummer: 9068000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1972
Tilhørende departement: Departementet for industri og håndverk
Hjemmel:
Opprettet 24.03.1972 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Framla utkast til lov om petroleumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel med forskrifter 27. april 1979 (NOU 1979:43) og Utredning II utkast til lov om erstatningsansvar for forurensingsskade som følge av petroleumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel 18
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Olje- og energidepartementet 7 0 17 145000
1981 Olje- og energidepartementet 8 1 15 144562
1982 Olje- og energidepartementet 0 0 16 251000 Vedkommende departement
1983 Olje- og energidepartementet 7 1 33 394534 Vedkommende departement
1984 Olje- og energidepartementet 8 1 14 300473 Vedkommende departement
1985 Olje- og energidepartementet 8 1 14 338000 Vedkommende departement
1986 Olje- og energidepartementet 8 1 13 330000 Vedkommende departement
1987 Olje- og energidepartementet 8 1 16 270000
1988 Olje- og energidepartementet 7 10 11 311148
1989 Olje- og energidepartementet 7 0 11 372000
1990 Olje- og energidepartementet 7 0 0 260889
1991 Olje- og energidepartementet 8 0 20 618000
1992 Olje- og energidepartementet 7 0 17 449282
1993 Næringsdepartementet 7 0 17 487482
1994 Næringsdepartementet 6 0 0 57000
1995 Nærings- og energidepartementet 6 0 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Halvor Husaas 1 806 I statsråd 1972
1980 Sekretær, ikke medlem Halvor Musæus 1 301 Byråsjef
1980 Sekretær, ikke medlem Otto Beyer 1 301 Konsulent
1980 Vanlig medlem Torvild Aakvaag 1 301 Administrerende Direktør I statsråd 1972
1980 Vanlig medlem Knut O. Dæhlin 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1972
1980 Vanlig medlem Karl-Edwin Manshaus 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1972
1980 Vanlig medlem Charles Philipson 1 301 Prisdirektør I statsråd 1972
1980 Vanlig medlem Nils Heilemann 1 301 Direktør I statsråd 1973
1980 Vanlig medlem Olav K. Christiansen 1 1103 Avdelingsleder Av departement 1974
1981 Andre tilknyttede personer Halvor Musæus 1 301 Byråsjef Av departement 1981 1981
1981 Leder Halvor Husaas 1 806 I statsråd 1972
1981 Sekretær, ikke medlem Trond Stang 1 301 Førstekonsulent Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Knut O. Dæhlin 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1972
1981 Vanlig medlem Karl-Edwin Manshaus 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1972
1981 Vanlig medlem Charles Philipson 1 301 Prisdirektør I statsråd 1972
1981 Vanlig medlem Nils Heilemann 1 301 Direktør I statsråd 1973
1981 Vanlig medlem John Soløy 1 722 Ass. Direktør Av departement 1981 1981
1981 Vanlig medlem Olav K. Christiansen 1 1103 Avdelingsleder Av departement 1974
1981 Vanlig varamedlem Helge Stamnes 1 220 Sjefsingeniør Av departement 1981 1981
1983 Leder Halvor Husaas 1 806 Byrettsjustitiari I statsråd 1972
1983 Sekretær, ikke medlem Halvor Musæus 1 301 Byråsjef Av departement 1979 1983
1983 Sekretær, ikke medlem Trond Stang 1 301 Førstekonsulent Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Charles Philipson 1 219 Herredsrettsdomme I statsråd 1972
1983 Vanlig medlem Knut O. Dæhlin 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1972
1983 Vanlig medlem Karl-Edwin Manshaus 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1972
1983 Vanlig medlem Nils Heilemann 1 301 Direktør Av departement 1979
1983 Vanlig medlem John Soløy 1 722 Ass. Direktør Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Olav K. Christiansen 1 1103 Direktør Av departement 1974
1983 Vanlig varamedlem Helge Stamnes 1 220 Sjefsingeniør Av departement 1981
1984 Leder Halvor Husaas 1 806 Byrettsjustitiari I statsråd 1972
1984 Sekretær, ikke medlem Trond Stang 1 301 Førstekonsulent Av departement 1981 1984
1984 Vanlig medlem Charles Philipson 1 219 H.R.Dommer I statsråd 1972
1984 Vanlig medlem Knut O. Dæhlin 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1972
1984 Vanlig medlem Karl-Edwin Manshaus 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1972
1984 Vanlig medlem Nils Heilemann 1 301 Direktør Av departement 1979
1984 Vanlig medlem Halvor Musæus 1 301 Byråsjef Av departement 1979 1984
1984 Vanlig medlem John Soløy 1 722 Ass. Direktør Av departement 1981
1984 Vanlig medlem Olav K. Christiansen 1 1103 Direktør Av departement 1974
1984 Vanlig varamedlem Helge Stamnes 1 220 Sjefsingeniør Av departement 1981
1985 Leder Halvor Husaas 1 806 Advokat I statsråd 1972
1985 Vanlig medlem Charles Philipson 1 219 H.R.Dommer I statsråd 1972
1985 Vanlig medlem Knut O. Dæhlin 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1972
1985 Vanlig medlem Karl-Edwin Manshaus 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1972
1985 Vanlig medlem Nils Heilemann 1 301 Direktør Av departement 1979
1985 Vanlig medlem John Soløy 1 722 Ass. Direktør Av departement 1981
1985 Vanlig medlem Olav K. Christiansen 1 1103 Direktør Av departement 1974
1985 Vanlig varamedlem Helge Stamnes 1 220 Sjefsingeniør Av departement 1981
1986 Leder Halvor Husaas 1 806 Advokat I statsråd 1972
1986 Sekretær, ikke medlem Ulf Hammer 1 301 Førstekonsulent Av departement 1986
1986 Vanlig medlem Charles Philipson 1 219 H.R.Dommer I statsråd 1972
1986 Vanlig medlem Knut O. Dæhlin 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1972
1986 Vanlig medlem Karl-Edwin Manshaus 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1972
1986 Vanlig medlem Nils Heilemann 1 301 Direktør Av departement 1979
1986 Vanlig medlem John Soløy 1 722 Ass. Direktør Av departement 1981
1986 Vanlig medlem Olav K. Christiansen 1 1103 Direktør Av departement 1974
1986 Vanlig varamedlem Helge Stamnes 1 220 Sjefsingeniør Av departement 1981
1987 Sekretær, ikke medlem Ulf Hammer 1 220 Førstekonsulent Av departement 1986
1987 Vanlig medlem Charles Philipson 1 219 H.R.Dommer I statsråd 1972
1987 Vanlig medlem Knut O. Dæhlin 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1972
1987 Vanlig medlem Karl-Edwin Manshaus 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1972
1987 Vanlig medlem Nils Heilemann 1 301 Direktør Av departement 1979
1987 Vanlig medlem John Soløy 1 722 Ass. Direktør Av departement 1981
1987 Vanlig varamedlem Helge Stamnes 1 706 Avdelingsdirekt Av departement 1981
1988 Leder Charles Philipson 1 219 H.R.Dommer I statsråd 1972
1988 Sekretær, ikke medlem Gry Feyling-Hanssen 2 301 Konsulent Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Karl-Edwin Manshaus 1 301 Departementsråd I statsråd 1972
1988 Vanlig medlem Knut O. Dæhlin 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1972
1988 Vanlig medlem Nils Heilemann 1 301 Direktør Av departement 1979
1988 Vanlig medlem Christian Fredr Michelet 1 301 Advokat Av departement 1988
1988 Vanlig medlem Kirsten Ullbæk Selvig 2 301 Underdirektør Av departement 1988
1989 Leder Charles Philipson 1 219 H.R.Dommer I statsråd 1972
1989 Sekretær, ikke medlem Anniken Maurseth 2 301 Konsulent Av departement 1989
1989 Vanlig medlem Karl-Edwin Manshaus 1 301 Departementsråd I statsråd 1972
1989 Vanlig medlem Knut O. Dæhlin 1 301 Generalsekretær I statsråd 1972
1989 Vanlig medlem Nils Heilemann 1 301 Direktør Av departement 1979
1989 Vanlig medlem Christian Fredr Michelet 1 301 Advokat Av departement 1988
1989 Vanlig medlem Kirsten Ullbæk Selvig 2 301 Underdirektør Av departement 1988
1990 Leder Charles Philipson 1 219 H.R.Dommer I statsråd 1972
1990 Leder Knut O. Dæhlin 1 301 Generalsekretær I statsråd 1972
1990 Sekretær, ikke medlem Anniken Maurseth 2 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1990 Vanlig medlem Karl-Edwin Manshaus 1 301 Departementsråd I statsråd 1972
1990 Vanlig medlem Nils Heilemann 1 301 Direktør Av departement 1979
1990 Vanlig medlem Christian Fredr Michelet 1 301 Advokat Av departement 1988
1990 Vanlig medlem Kirsten Ullbæk Selvig 2 301 Underdirektør Av departement 1988
1991 Leder Knut O. Dæhlin 1 301 Generalsekretær I statsråd 1972
1991 Sekretær, ikke medlem Dag Erlend Henriksen 1 219 Førstekons Av departement 1991
1991 Sekretær, ikke medlem Anniken Maurseth 2 301 Førstekonsulent Av departement 1989
1991 Vanlig medlem Per Schive 1 219 Underdirek Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Nils Heilemann 1 301 Rådgiver Av departement 1979
1991 Vanlig medlem Christian Fredr Michelet 1 301 Advokat Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Kirsten Ullbæk Selvig 2 301 Underdirektør Av departement 1988
1991 Vanlig medlem Nils Byrge Gulnes 1 301 Adm. Direk Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Olav Fjellså 1 1103 Seksjonssj Av departement 1990
1992 Leder Knut O. Dæhlin 1 301 Generalsekretær I statsråd 1972
1992 Sekretær, ikke medlem Dag Erlend Henriksen 1 219 Førstekonsulent Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Per Schive 1 219 Underdirektør Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Nils Heilemann 1 301 Rådgiver Av departement 1979
1992 Vanlig medlem Christian Fredr Michelet 1 301 Advokat Av departement 1988
1992 Vanlig medlem Kirsten Ullbæk Selvig 2 301 Underdirektør Av departement 1988
1992 Vanlig medlem Nils Byrge Gulnes 1 301 Adm. Direktør Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Olav Fjellså 1 1103 Seksjonssjef Av departement 1990
1993 Leder Knut O. Dæhlin 1 301 Generalsekretær I statsråd 1972
1993 Sekretær, ikke medlem Dag Erlend Henriksen 1 219 Førstekonsulent Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Per Schive 1 219 Underdirektør Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Nils Heilemann 1 301 Ridgiver Av departement 1979
1993 Vanlig medlem Christian Fredr Michelet 1 301 Advokat Av departement 1988
1993 Vanlig medlem Kirsten Ullbæk Selvig 2 301 Underdirektør Av departement 1988
1993 Vanlig medlem Nils Byrge Gulnes 1 301 Adm. Direktør Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Olav Fjellså 1 1103 Seksjonssjef Av departement 1990
1994 Leder Knut O. Dæhlin 1 301 Generalsekretær I statsråd 1972
1994 Sekretær, ikke medlem Dag Erlend Henriksen 1 219 Ridgiver Av departement 1991
1994 Vanlig medlem Nils Heilemann 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1979
1994 Vanlig medlem Christian Fredr Michelet 1 301 Advokat Av departement 1988
1994 Vanlig medlem Kirsten Ullbæk Selvig 2 301 Underdirektør Av departement 1988
1994 Vanlig medlem Nils Byrge Gulnes 1 301 Adm Direktør Av departement 1990
1994 Vanlig medlem Halvor Musæus 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1995 Leder Knut O. Dæhlin 1 301 Generalsekretær I statsråd 1972
1995 Sekretær, ikke medlem Dag Erlend Henriksen 1 219 Rådgiver Av departement 1991
1995 Vanlig medlem Nils Heilemann 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1979
1995 Vanlig medlem Christian Fredr Michelet 1 301 Advokat Av departement 1988
1995 Vanlig medlem Kirsten Ullbæk Selvig 2 301 Underdirektør Av departement 1988
1995 Vanlig medlem Nils Byrge Gulnes 1 301 Adm. Direktør Av departement 1990
1995 Vanlig medlem Halvor Musæus 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1990