Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Samarbeidsutvalg for ernæringsberedskap
Utvalgsnummer: 9113000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1990
Tilhørende departement: Næringsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 20.02.1990 av Næringsdepartementet.
Mandat:
- Drøfte rammene for beredskapsplanleggingen innen ernæringssektoren. - Klarlegge konsekvensene av fastsatte målsettinger. - Behandle samordningssaker som: ernæringsprogrammet ILTP, organisering av ernæringsberedskapet ved krise/krig. - Initiere utredn
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontakt-/samarbeidsorgan
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1990 Næringsdepartementet 6 0 1 1
1991 Næringsdepartementet 6 0 1 0
1992 Næringsdepartementet 6 0 0 0
1993 Næringsdepartementet 6 0 0 0
1994 Næringsdepartementet 6 0 0 0
1995 Nærings- og energidepartementet 4 4 4 0
1996 Næringsdepartementet 4 4 3 0
1997 Nærings- og handelsdepartementet 4 4 3 0
2002 Nærings- og handelsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1990 Leder Asta Tjølsen 2 605 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1990 Sekretær, ikke medlem Lisbeth Muhr 2 301 Konsulent Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Almar Sagelvmo 1 213 Landbruksdirekt Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Magnor Nerheim 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Thor M. Gundersen 1 219 Underdirektør Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1990 Vanlig medlem Thor A. Iversen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1991 Leder Asta Tjølsen 2 605 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1991 Sekretær, ikke medlem Lisbeth Muhr 2 301 Konsulent Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Almar Sagelvmo 1 213 Landbruksdirekt Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Magnor Nerheim 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Thor M. Gundersen 1 219 Underdirektør Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Bjørn Eilertsen 1 219 Byråsjef Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1991 Vanlig medlem Thor A. Iversen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1992 Leder Asta Tjølsen 2 605 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1992 Sekretær, ikke medlem Lisbeth Muhr 2 301 Konsulent Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Almar Sagelvmo 1 213 Landbruksdirekt Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Magnor Nerheim 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Thor M. Gundersen 1 219 Underdirektør Av departement 1990
1992 Vanlig medlem Bjørn Eilertsen 1 219 Byråsjef Av departement 1991
1992 Vanlig medlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1993 Leder Olav Krosshavn 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1993
1993 Leder Asta Tjølsen 2 605 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1993 Sekretær, ikke medlem Lisbeth Muhr 2 219 Førstekonsulent Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Bjørn Tørmo 1 211 Underdirektør Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Almar Sagelvmo 1 213 Landbruksdirekt Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Magnor Nerheim 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1993 Vanlig medlem Bjørn Eilertsen 1 219 Byråsjef Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1994 Leder Olav Krosshavn 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1993
1994 Sekretær, ikke medlem Lisbeth Muhr 2 219 Førstekonsulent Av departement 1990
1994 Vanlig medlem Bjørn Tørmo 1 211 Underdirektør Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Almar Sagelvmo 1 213 Landbruksdirekt Av departement 1990
1994 Vanlig medlem Magnor Nerheim 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1994 Vanlig medlem Bjørn Eilertsen 1 219 Byråsjef Av departement 1991
1994 Vanlig medlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1995 Leder Bjørn Tørmo 1 211 Underdirektør Av departement 1993 1995
1995 Leder Olav Krosshavn 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1993
1995 Sekretær, ikke medlem Jan Frode Rogndokken 1 501 Førstekonsulent Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Almar Sagelvmo 1 213 Landbruksdirekt Av departement 1990 1995
1995 Vanlig medlem Svein Berbu 1 217 Avdelingsdirekt Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Magnor Nerheim 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1990
1995 Vanlig medlem Bjørn Eilertsen 1 219 Byråsjef Av departement 1991
1995 Vanlig medlem Jan Fuglaas 1 220 Avdelingsdirekt Av departement 1990
1995 Vanlig medlem Karl Rusten 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Torgeir Gjølberg 1 136 Byråsjef Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Lisbeth Muhr 2 219 Førstekonsulent Av departement 1990 1995
1995 Vanlig varamedlem Mette Krøtø Stangerhaugen 2 301 Underdirektør Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Asle Ruud 1 602 Byråsjef Av departement 1995
1996 Sekretær, ikke medlem Jan Frode Rogndokken 1 501 Førstekonsulent Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Svein Berbu 1 217 Avdelingsdirekt Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Karl Rusten 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Torgeir Gjølberg 1 136 Byråsjef Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Merete Skaug 2 219 Konsulent Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Mette Krøtø Stangerhaugen 2 301 Underdirektør Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Asle Ruud 1 602 Byråsjef Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Nils Ivar Larsen 1 605 Underdirektør Av departement 1996
1997 Leder Bjørn Tørmo 1 211 Underdirektør Av departement 1993 1997
1997 Sekretær, ikke medlem Jan Frode Rogndokken 1 501 Førstekonsulent Av departement 1995 1997
1997 Vanlig medlem Almar Sagelvmo 1 213 Landbruksdirekt Av departement 1990 1997
1997 Vanlig medlem Svein Berbu 1 217 Avdelingsdirekt Av departement 1995 1997
1997 Vanlig medlem Karl Rusten 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1995 1997
1997 Vanlig varamedlem Torgeir Gjølberg 1 136 Byråsjef Av departement 1995 1997
1997 Vanlig varamedlem Lisbeth Muhr 2 219 Førstekonsulent Av departement 1990 1997
1997 Vanlig varamedlem Merete Skaug 2 219 Konsulent Av departement 1996 1997
1997 Vanlig varamedlem Nils Ivar Larsen 1 605 Underdirektør Av departement 1996 1997
2002 Almar Sagelvmo 213 Landbruksdirektør
2002 Svein Berbu 217 Avdelingsdirektør
2002 Karl Åge Rusten 301 Avdelingsdirektør
2002 Atle Nygaard 301 Førstekonsulent
2002 Jan Frode Rogndokken 301 Rådgiver
2002 Steinar Helgen 301 Underdirektør
2002 Nils Ivar Larsen 605 Underdirektør
2002 Leder Bjørn Tørmo 211 Avdelingsdirektør